Publicité
Първа петминутка по математика
Prochain SlideShare
Карти за игра по БЕЛКарти за игра по БЕЛ
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Първа петминутка по математика

  1. НУ „ Христо Ботев” Петминутка по Математика – 1б клас Име...................... НУ „ Христо Ботев” Петминутка по Математика – 1б клас Име...................... > = < 3 4 2 > = < 3 4 2 4 3 1 4 2 4 3 1 4 2 0 3 2 0 1 1 0 4 0 3 2 0 1 1 0 4 2 1 0 1 2 1 4 4 2 1 0 1 2 1 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 3 =1 1 1 =2 + 1 2 = 3 4 3 =1 1 1 =2 + 1 2 = 3 4 2 = 2 3 1 =2 4 1 =3 4 2 = 2 3 1 =2 4 1 =3 3 2 = 1 2 2 =4 1 3 =4 3 2 = 1 2 2 =4 1 3 =4 Учител:....................... Родител:....................... Учител:........................ Родител:....................... НУ „ Христо Ботев” Петминутка по Математика – 1б клас Име...................... НУ „ Христо Ботев” Петминутка по Математика – 1б клас Име...................... > = < 3 4 2 > = < 3 4 2 4 3 1 4 2 4 3 1 4 2 0 3 2 0 1 1 0 4 0 3 2 0 1 1 0 4 2 1 0 1 2 1 4 4 2 1 0 1 2 1 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 3 =1 1 1 =2 + 1 2 = 3 4 3 =1 1 1 =2 + 1 2 = 3 4 2 = 2 3 1 =2 4 1 =3 4 2 = 2 3 1 =2 4 1 =3 3 2 = 1 2 2 =4 1 3 =4 3 2 = 1 2 2 =4 1 3 =4 Учител:........................ Родител:....................... Учител:........................ Родител:.......................
Publicité