Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Чудните истории на Хитър Петровите цървули

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Чудните истории на Хитър Петровите цървули

Télécharger pour lire hors ligne

Национални педагогически четения

Национални педагогически четения

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Чудните истории на Хитър Петровите цървули (20)

Publicité

Plus récents (20)

Чудните истории на Хитър Петровите цървули

 1. 1. Начално училище “Христо Ботев” - Троян Разработил: Кремена Руменова Ковачева Сливен’2016 г. ДОКЛАД НА ТЕМА: „ЧУДНИТЕ ИСТОРИИ НА ХИТЪР ПЕТРОВИТЕ ЦЪРВУЛИ”
 2. 2. “Четенето е най-доброто учене” А. С. ПушкинАргументи в полза на четенето: стимулира мисълта; намалява стреса; източник на познания; обогатява речника; подобрява аналитичното мислене; развива способностите за писане и характеристики на четивната техника; стимулира и обогатява паметта; по добра способност за‐ концентрация; мислят и си задават въпроси; безплатно и забавно удоволствие.
 3. 3. “Хората престават да мислят, когато престанат да четат” Дени Дидро Целта на проекта е придобиване и подобряване на грамотността, насърчаване на четенето при децата в ранна училищна възраст като възможност за развитие на тяхната личност, себеусъвършенстване и формиране на траен интерес към литературата. Грамотността рефлектира върху възможностите на човека да се учи през целия си живот, да участва пълноценно в обществото.
 4. 4. ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА  Привличане вниманието на учители и родители върху проблема, свързан с грамотността и четенето като дейност, насочена към себеусъвършенстване;  Провокиране на усилията за повишаване грамотността на децата;  Създаване на позитивно отношение към четенето и осъзнаване ролята на книгата като фактор за успех;  Сближаване на деца, учители и родители в тяхното общуване чрез четенето;  Обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение по четене;  Използване на интерактивни методи на работа;  Интегриране на знания и умения от различни учебни предмети;  Приложението на ИКТ в учебния процес.
 5. 5. 1. Лого на проекта. 2. Хайде да се запознаем! 3. Умната торбичка. 4. От нищо – нещо. 5. Хитър Петър днес. 6. По дрехите посрещат – по ума изпращат. 7. Хитър Петровите цървули разказват. СТРАНИЦИ:
 6. 6. ДЕЙНОСТИ ЗА: Лого на проекта - Четене на приказки; - Характер и постъпки на героя; -Изработване на “умна торбичка”; - Пручване и представяне; - Рисуване на героя; -Онлайн гласуване между партньорите;
 7. 7.  Хайде да се запозанем! - споделяне на снимки или видео, придружени с кратък текст за групата и ръководителя; - онлайн запознанство с трети клас от гр. Сливен и г-жа Нели Манева.
 8. 8. - приказки, гатанки, пословици, работни листи за четене с разбиране; - енциклопедични данни и факти, диктовки, задачи по отделните основни предмети; -интегриране на междупредметни връзки; - Крайни продукти - минипроекти, постери, презентации, лапбуци и др.;  Умната торбичка:
 9. 9.  От нищо – нещо: - седмица за насърчаване насърчаване на грамотността и четенето; - маратон по четене; - Четене с разбиране; - “Подари книжка на приятел”; - Викторина “Обичам да уча”;
 10. 10.  “ Хитър Петър днес” - всеки ден – предизвикателства и задачи; - изработване на мини лапбук “Хитър Петър днес”; - работа в екип; - търсене, четене, проучване; - екипността ги сближава и сприятелява; - презентиране;
 11. 11. Представяне на проекта пред родителите на третокласниците: - драматизиране; - песни и танци; - работа върху интердисциплинарен работен лист; - почерпка; - родителска среща.  По дрехите посрещат – по ума изпращат”
 12. 12. 1. “Скъсаната торбичка” Хитър Петровите цървули разказват:
 13. 13. 2. “Имаш поща”
 14. 14. 3. “Театър в кутия”
 15. 15. 4. “Сметобол”
 16. 16. 5. “Пътуващ лапбук”
 17. 17. Чрез работата по проекта:  учениците от 3„б” клас при НУ „Христо Ботев” – Троян намериха много нови приятели, което доведе до по-висока комуникативност и използване на онлайн общуване; учениците се самоизявяваха, поемаха отговорност, бяха любознателни и това подобри уменията им за работа в екип; училищният живот на учениците стана по-привлекателен и по-желан чрез учене, чрез правене , учене чрез преживяване; накара ги с желание да търсят, проучват, четат, рисуват, моделират, сглобяват; с удоволствие и артистичност да представят продукта си пред своите съученици; с нетърпение да очакват следващото предизвикателство, извадено от торбичката на Хитър Петър. формиране и усъвършенстване на уменията за четене с разбиране и насърчаване на грамотността при ученците от трети клас.
 18. 18. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×