Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Карти за игра по ЧО

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Карти за игра по ЧО (19)

Publicité

Plus par Кремена Ковачева (14)

Plus récents (20)

Publicité

Карти за игра по ЧО

  1. 1. Област ЧO /въпроси/ 1. Най-древното население по нашите земи са… . 2. Българската история признава за свой пръв законодател… . 3. Времето на Симеон I е наречено „Златен век”, защото … . 4. Коя е първата българска столица и при кой владетел? 5. Първият народен будител и създател на „История Славянобългарска” е? 6. Авторът на „Рибен буквар” е? 7. „История славянобългарска” е завършена през … . 8. Къде е открито първото светско училище в България? 9. Мрежа от тайни комитети в цяла България е създал … . 10. „Баща на българската революция” наричаме … . 11. През 1876 г. в подкрепанаАприлското въстаниесчетата, която предвожда, накораба „Радецки” се качва … . 12. Освобождениетона България от османско иго е обявено на 3-ти ..................... година. 13. Коледа и Великден са … . 14. Най-дългата река в България извира от .................... и се нарича ........................ .
  2. 2. Област ЧO /въпроси/ 1. 24 май е празник на … . 2. Богът на славяните бил бог ... . 3. Тнгра е върховният бог на ... . 4. Живеели е юрти и почитали бог Тангра. Това са ... . 5. Коя е столицата по времето на Симеон Велики? 6. Цар Симеон покръства българите. /да не/ 7. Богът на християните е Исус Христос. /да не/ 8. Славянските книги са донесени в България от братята Кирил и Методий. /да не/ 9. Българскиятвладетел Петър е признат от Византияза цар. /да не/ 10. Хан Кубрат е създал първите писани закони в Б-я. /да не/ 11. Княз Борис преместил столицата в Преслав. /да не/ 12. Славяните погребвали мъртвитев гробници. /да не/ 13. Старите българи вярвали в бог Тангра. /да не/ 14. Краят на Първото българско царство е през ......... .година 15. В коя географскаобласт се намира Добруджа?
  3. 3. Област ЧO /въпроси/ 1. Най-високата планина в България е ... . 2. За кой град се отнася написаното: "Разположен е на река Янтра и в него е открита първата българска гимназия - Априловската"? 3. Дунавската равнина се намира в Севрна / Южна България. 4. На колко природни области се разделя България? 5. В кое поле е разположена столицата на България? 6. Как се нарича родината ни днес? 7. Как са подредени цветовете на българското знаме? 8. Кои са националните символи на България? 9. Как започва химнът на нашата родина? 10. За какво НЕ се използват водитена Черно море - корабоплаване, напояване, риболов? 11. В коя от областите почвите са най-плодородни? 12. Водите на коя река напояват Горнотракийската низина? 13. В коя природнаобласт трудът на хората е свързан с пасищно отглежданена животни - Черноморско крайбрежие, Старопланинска област, Горнотракийска низина?
  4. 4. Област ЧO /въпроси/ 1. За какво се използватводите на река Искър – корабоплаване, напояване, добив на сол? 2. В коя част на България се отглеждат маслодайни рози? 3. В коя част на България се отглеждат най-много житни култури? а/ Дунавска равнина б/ Горнотракийска низина в/ Софийско поле 4. В коя природна област се добиват руди и дървен материал? а/ Дунавска равнина б/ Рило-Родопска област в/ Черноморско крайбрежие 5. В кой град се добиваелектроенергияв атомнаелектроцентрала – Козлодуй, Видин или Стара Загора ? 6. Какви животни се опазват от изчезване в резервата „Сребърна”? 7. Кои животни и растения са записани в Червената книга на България? 8. За да се опазят дивите животни от изчезване се създават: 9. Коя дейност в планините застрашава най-много природата? 10. От коя древна цивилизация са останали великолепни златни и сребърни съкровища по българските земи? 11. Кой цвят на светофара показва, че може да се премине безопасно?
  5. 5. Област ЧO /въпроси/ 1. Какви са цветовете на пешеходния светофар? 2. Кое е най-безопасното място за преминаванена пешеходци? 3. Какво празнувамена 3 март? 4. Кога празнуваме деня на народнитебудители? 5. Какво празнувамена 6 май? 6. Какво празнувамена 25 декември? 7. Кое събитие е свързано с датата 6 септември 1885 година? 8. Какви са Иван Вазов и Йордан Радичков? 9. С какво е известно управлението на хан Омуртаг? 10. Кой владетел създава българскатадържава през 681 год. 11. От времето на кой владетел е скалният релеф „Мадарски конник”? 12. Кой български владетел въвеждахристиянството? 13. Кой български владетел приема ученицитена Кирил и Методий в България? 14. С кое събитие са свързани имената на братята Асен и Петър? 15. При кой владетел границитена Българиядостигат до три морета?
  6. 6. Област ЧO /въпроси/ 1. Времето на кой български владетел е наречено „Златен век” на българската култура? 2. Как завършва Априлското въстание през 1876 год? 3. В кое събитие участва Георги Бенковски? 4. Кой организира чета, която слиза на козлодуйския бряг по време на Априлското въстание? 5. Къде е обесен Васил Левски? 6. Как завършва Руско-турската война през 1878 год? 7. Защо княз Борис I приема християнството? 8. Кой български владетел създава първите писани закони? 9. Защо Паисий Хилендарски написва „История славянобългарска”? 10. Кой донася славянската писменост в България? 11. Кои са учениците на Кирил и Методий? 12. В подножието на коя планина е разположен град София? 13. Коя природна област дели страната на северна и южна? 14. Колко народни представители влизат в народното събрание?
  7. 7. Област ЧO /въпроси/ 1. Кой е най-високият връх в Стара планина? 2. Коя е най-дългата планина в България? 3. Кой град е известен като морската столица на България? 4. Близо до кой град се намира резерватът „Сребърна”? 5. В кой континент се намира България? 6. На кой полуостров се намира България? 7. Коя граница на България е предимно водна? 8. В коя част на Европа се намира България? 9. С коя от държавите България граничи на запад? 10. Коя граница на България е Черно море? 11. Как се нарича общността от равноправни държави в Европа, към която България се присъедини в началото на 2007 год. 12. Български курорт с развит зимен туризъм е ... . 13. С кой цвят на географската карта се отбелязват равнините и низините? 14. Как се нарича държавния глава на Република България?
  8. 8. Област ЧO /въпроси/ 1. Колко на брой са континентите? 2. „Градът на липите е“ ? 3. Голям Перелик е първенецът а планината ... . 4. Връх Ботев е най-вискоият връх на ... . 5. Най-дългата планина в България е ... . 6. Албена, Златни пясъци, Свети Константин и Елена са морски / зимни курортни селища. 7. Старата велика България е създадена от ... . през ..... век. 8. Кой от българските ханове получава титлата кесар? 9. През 716 година хан Тервел сключва мирен договор с ... . 10. Кой български хан присъединява към държавата останалите извън нея славянски племена? 11. Кое е събитието, случило се през 811 година? 12. Кой застава на чесло на независимата българска църква през 870 година? 13. Климент създава кножовна школа в ... .
  9. 9. Област ЧO /въпроси/ 1. Кой ръководи защитата на Търново от нашествието на османските турци? 2. За коя държава се отнасят следните думи? Тя била с огромна територия. През 14-15 век в нея били включени земите на България, Сърбия, Византия. Владетелят и се наричал султан. 3. Кой български хан получава титлата княз и приеа християнското име Михаил и птрз коя година? 4. Кой византийски император дал тотлата кесар на хан Тервел и защо? 5. С какво свързваме 716 годинапри управлението на хан Тервел? 6. Кой византийски император превзема столицата Плиска и я опожарявадо основи и през коя година? 7. Кой въвежда пърите писани закони за двата народа – славяни и българи? 8. Кой пръв въвежда християнството и славянския език? 9. Кой оглавява самосотоятелнатабългрска църква? 10. През коя годинае създадена славянската писмености от кого? 11. През коя годинав България идватучениците на Кирил и Методий?
  10. 10. Област ЧO /въпроси/ 1. Къде отива Климент и какво прави там? 2. Ангеларий се отправя към столицата и... . 3. Кой премества бългрската столица в Преслав? 4. Защо Владимир расате е свален и заточен от баща си? 5. Кажи две важни качества на Симеон. 6. С какво свързвате годината893? 7. В битката при р. Ахелой византийскатаармия претърпяла най-тежкото си поражение. През коя годинаи кой век се е случило това? 8. Обясни какво означава„златен век“ на бъкгарскатакутура. 9. След Симеон Велики на престола сяда неговиятнаследник ... . 10. Свети иван Рилски основал най-голяматабългрска светиня ... . 11. Кой период от българската история е Средновековие? 12. Кои са седемте седмочисленици? 13. Какви дейности се извършвали в книжовнитешколи? 14. Охрид става столица при царуването на ... .

×