Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
UNIVERZITET U NOVOM SADU 
MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD 
Katedra za medicinsku rehabilitaciju 
Kineziologija 
MANUELNI MIŠI...
Manuelni mišićni test 
 Manuelni mišićni test (MMT) predstavlja subjektivnu 
metodu merenja mišićne snage koju sprovodi 
...
Oc ena Kvalitativni skor 
5 Mišić može da savlada pun obim pokreta uz maksimalni 
otpor koji manuelno pruža fizioterapeut ...
ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) 
palma manus dorsum manus 
Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomi...
ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) 
Zglobne površine 
Gornja 
Distalni okrajak radijusa 
facies articularis carpalis 
Donja ...
ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) 
Zglobne veze 
Prednje 
lig. radiocarpale palmare 
processus styloideus radii, 
os scapho...
ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) 
Vrsta zgloba 
Art.elipsoidea 
Pokreti 
Pregibanje 
F l ex i o 
(volarna fleksija) 
Odvođ...
ZGLOB RUČJA 
(art. radiocarpalis) 
http://www.slideshare.net/ssuserc33ffb/wrist-and-hand-rucni-zglob-i-saka
Pokreti u zglobu ručja 
(art.radiocarpalis) 
http://www.slideshare.net/ssuserc33ffb/wrist-and-hand-rucni-zglob-i-saka
ZGLOB RUČJA 
(art. radiocarpalis) 
POKRET MIŠIĆ 
Palmarna fleksija m. flexor carpi radialis 
m. flexor carpi ulnaris 
Dorz...
MIŠIĆ 
PRIPOJ 
INERVACIJA 
DEJSTVO 
proksimalni distalni 
m. flexor carpi 
radialis 
epicondylus 
medialis 
humeri 
baza I...
MIŠIĆ 
PRIPOJ 
INERVACIJA 
DEJSTVO 
proksimalni distalni 
m. 
extensor 
carpi 
ulnaris 
caput 
humerale 
epicondylus 
late...
PALMARNI FLEKSORI ZGLOBA RUČJA 
(art. radiocarpalis) 
m.flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris 
Laekeman M, Kreutze...
m.flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris 
Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukt...
DORZALNI FLEKSORI ZGLOBA RUČJA 
(art. radiocarpalis) 
m. extensor carpi radialis longus 
m. extensor carpi radialis brevis...
m. extensor carpi radialis longus et brevis m. extensor carpi ulnaris 
Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpat...
ABDUKTORI ZGLOBA RUČJA 
(art. radiocarpalis) 
m.extensor carpi radialis brevis 
m.flexor carpi radialis 
m. extensor carpi...
ADUKTORI ZGLOBA RUČJA 
(art. radiocarpalis) 
m. flexor carpi ulnaris m. extensor carpi ulnaris 
Laekeman M, Kreutzer R. Gr...
MMT za m. flexor carpi radialis et ulnaris 
Ocene 4 i 5 
Prilikom testiranja m. flexor carpi 
radialis, položaj šake - rad...
Ocena 3 
m. flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris 
Prilikom testiranja m. flexor carpi radialis, pacijent vrši pal...
Ocena 2 
m. flexor carpi radialis 
m. flexor carpi ulnaris
Ocene 1 i 0 
m. flexor carpi ulnaris 
m. flexor carpi radialis 
Ocena 1: 
m. flexor carpi radialis 
palpira se tetiva na v...
MMT za m. extensor carpi radialis longus et brevis, 
m. extensor carpi ulnaris 
Kada testiramo sve mišiće istovremeno, 
ot...
Ocena 2 
m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis 
m. extensor carpi ulnaris
Ocena 1: 
m. extensor carpi radialis longus palpira 
se tetiva na dorzumu šake u nivou II MC 
kosti. 
m. extensor carpi ra...
Plexus brachialis 
Nerv Mišić C5 C6 C7 C8 Th1 
n. medianus m. flexor carpi radialis 
n. ulnaris m. flexor carpi ulnaris 
n...
n. radialis 
n. ulnaris 
n. medianus 
Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen geziel...
n. medianus 
Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begrei...
n. radialis 
Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begrei...
n. ulnaris 
Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreif...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist

8 952 vues

Publié le

Wrist

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist

 1. 1. UNIVERZITET U NOVOM SADU MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD Katedra za medicinsku rehabilitaciju Kineziologija MANUELNI MIŠIĆNI TEST Ručni zglob (art. radiocarpalis) Asist. mr sci. med. dr Jelena Zvekić-Svorcan Student Nataša Igić
 2. 2. Manuelni mišićni test  Manuelni mišićni test (MMT) predstavlja subjektivnu metodu merenja mišićne snage koju sprovodi fizioterapeut.  Ocene na MMT se evidentiraju u rasponu od 0 do 5. Ocena Snaga mišića 5 100% 4 75 % 3 50 % 2 25 % 1 10 % 0 0 % https://www.scribd.com/doc/122986022/Manuelni-misicni-test
 3. 3. Oc ena Kvalitativni skor 5 Mišić može da savlada pun obim pokreta uz maksimalni otpor koji manuelno pruža fizioterapeut 4 Mišićnom kontrakcijom je moguće savladati pun obim pokreta protiv sile Zemljine teže i blagog otpora 3 Mišićnom kontrakcijom je moguće savladati pun obim pokreta bez isključenja Zemljine teže 2 Mišić je sposoban da savlada pun obim pokreta u zglobu kada je isključena sila Zemljine teže (u suspenziji, na kosoj ravni, u vodi) 1 Pojavljuje se mišićna kontrakcija u tragu, što se može palpirati ili vizuelizirati 0 Nema mišićne aktivnosti https://www.scribd.com/doc/122986022/Manuelni-misicni-test
 4. 4. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) palma manus dorsum manus Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 5. 5. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) Zglobne površine Gornja Distalni okrajak radijusa facies articularis carpalis Donja površina discus articularis Donja (proksimalne strane kostiju) os scaphoideum os lunatum os triquetrum Zglobna čaura (capsula articularis) Fibrozna opna (membrana fibrosa) Pripaja se na ivice zglobnih površina, obodnu ivicu zglobnog koluta i nastavlja se vezivnom opnom distalnog radioulnarnog zgloba Sinovijalna opna (membrana synovialis) U potpunosti zatvara zglobnu šupljinu, luči sinovijalnu tečnost http://www.slideshare.net/ssuserc33ffb/wrist-and-hand-rucni-zglob-i-saka
 6. 6. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) Zglobne veze Prednje lig. radiocarpale palmare processus styloideus radii, os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum lig. ulnocarpale palmare processus styloideus ulnae, discus articularis, os lunatum, os triquetrum, os capitatum Zadnje lig. radiocarpale dorsale zadnja strana donjeg okrajka radijusa, os lunatum, os triquetrum lig. ulnocarpale dorsale processus styloideus ulnae, os triquetrum Bočne lig. collaterale carpi radiale processus styloideus radii, os scaphoideum lig. collaterale carpi ulnare processus styloideus ulnae, os pisiforme i os triquetrum http://www.slideshare.net/ssuserc33ffb/wrist-and-hand-rucni-zglob-i-saka
 7. 7. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) Vrsta zgloba Art.elipsoidea Pokreti Pregibanje F l ex i o (volarna fleksija) Odvođenje Ab d u c t i o (radijalna devijacija) Kružno kretanje Opružanje Privođenje Circumductio E x t e n s i o Ad d u c t i o (dorzalna fleksija) (ulnarna devijacija) Osovine poprečna radioulnarna spaja processus styloideus radii et ulnae (flexio, extensio) uzdužna prednjezadnja, sagitalna osovina (abductio, adductio) * Zglob ručja čini funkcionalno nedeljivu celinu sa ostalim zglobovima korena šake, prvenstveno sa art.mediocarpalis http://www.slideshare.net/ssuserc33ffb/wrist-and-hand-rucni-zglob-i-saka
 8. 8. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) http://www.slideshare.net/ssuserc33ffb/wrist-and-hand-rucni-zglob-i-saka
 9. 9. Pokreti u zglobu ručja (art.radiocarpalis) http://www.slideshare.net/ssuserc33ffb/wrist-and-hand-rucni-zglob-i-saka
 10. 10. ZGLOB RUČJA (art. radiocarpalis) POKRET MIŠIĆ Palmarna fleksija m. flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris Dorzalna fleksija m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis m. extensor carpi ulnaris Radijalna devijacija (abdukcija) m. flexor carpi radialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis Ulnarna devijacija (adukcija) m. flexor carpi ulnaris m. extensor carpi ulnaris http://www.slideshare.net/ssuserc33ffb/wrist-and-hand-rucni-zglob-i-saka
 11. 11. MIŠIĆ PRIPOJ INERVACIJA DEJSTVO proksimalni distalni m. flexor carpi radialis epicondylus medialis humeri baza II MC kosti n. medianus (C6 – C7) fleksor i abduktor šake m. flexor carpi ulnaris caput humerale epicondylus medialis humeri os pisiforme n. ulnaris (C7 – Th1) fleksor i aduktor šake caput ulnare unutrašnja ivica olecranona; gornji deo margo posterior ulnae
 12. 12. MIŠIĆ PRIPOJ INERVACIJA DEJSTVO proksimalni distalni m. extensor carpi ulnaris caput humerale epicondylus lateralis humeri os metacarpale V n. radialis (C7– C8) ekstenzor i aduktor caput margo posterior šake ulnare ulnae m. extensor carpi radialis longus crista supraepicond-ylaris lateralis humeri os metacarpale II n. radialis (C6 – C7) ekstenzori i abduktori šake brevis epicondylus lateralis humeri os metacarpale III n. radialis (C7 – C8)
 13. 13. PALMARNI FLEKSORI ZGLOBA RUČJA (art. radiocarpalis) m.flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 14. 14. m.flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 15. 15. DORZALNI FLEKSORI ZGLOBA RUČJA (art. radiocarpalis) m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis m. extensor carpi ulnaris Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 16. 16. m. extensor carpi radialis longus et brevis m. extensor carpi ulnaris Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 17. 17. ABDUKTORI ZGLOBA RUČJA (art. radiocarpalis) m.extensor carpi radialis brevis m.flexor carpi radialis m. extensor carpi radialis longus Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 18. 18. ADUKTORI ZGLOBA RUČJA (art. radiocarpalis) m. flexor carpi ulnaris m. extensor carpi ulnaris Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 19. 19. MMT za m. flexor carpi radialis et ulnaris Ocene 4 i 5 Prilikom testiranja m. flexor carpi radialis, položaj šake - radijalna devijacija i blaga ekstenzija. Otpor pruža ispitivač kažiprstom i srednjim prstom u predelu I i II MC kosti, u pravcu ekstenzije i ulnarne devijacije. Prilikom testiranja m. flexor carpi ulnaris položaj šake - ulnarna devijacija i blaga ekstenzija. Otpor pruža ispitivač u predelu V MC kosti u pravcu ekstenzije i radijalne devijacije. Prilikom testiranja oba fleksora istovremeno, ispitivač otpor pruža sa svoja četiri prsta na misiće hipotenara u pravcu dorzalne fleksije ručnog zgloba
 20. 20. Ocena 3 m. flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris Prilikom testiranja m. flexor carpi radialis, pacijent vrši palmarnu fleksiju istovremeno sa radijalnom devijacijom kroz pun obim pokreta. Prilikom testiranja m. flexor carpi ulnaris pacijent vrši palmarnu fleksiju istovremeno sa ulnarnom devijacijom kroz pun obim pokreta. Prilikom testiranja oba fleksora istovremeno, šaka je u neutralnom položaju, između fleksije i ekstenzije, a pacijent izvodi pokret kroz pun obim.
 21. 21. Ocena 2 m. flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris
 22. 22. Ocene 1 i 0 m. flexor carpi ulnaris m. flexor carpi radialis Ocena 1: m. flexor carpi radialis palpira se tetiva na volarnoj strani šake u nivou II MC kosti m. flexor carpi ulnaris palpira se tetiva na volarnoj strani šake, predeo os pisiforme Ocena O: Mišićna aktivnost izostaje
 23. 23. MMT za m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. extensor carpi ulnaris Kada testiramo sve mišiće istovremeno, otpor koji se daje za ocene 4 i 5, pruža se na dorzalnoj strani šake u predelu od II do V MC kosti, u pravcu volarne fleksije. Ukoliko se testiraju m. extensor carpi radialis longus et brevis (ekstenzija i radijalna devijacija) ispitivač daje otpor na dorzalnoj strani šake u predelu II i III MC kosti u pravcu fleksije i ulnarne devijacije. Ukoliko se testira m. extensor carpi ulnaris (ekstenzija i ulnarna devijacija) ispitivač daje otpor na dorzalnoj strani šake u predelu V MC kosti u pravcu fleksije i radijalne devijacije. Za ocenu 3, pacijent i ispitivač su u istom položaju, ali ispitivač ne pruža otpor prilikom testiranja. Ocene 5, 4 i 3 .
 24. 24. Ocena 2 m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis m. extensor carpi ulnaris
 25. 25. Ocena 1: m. extensor carpi radialis longus palpira se tetiva na dorzumu šake u nivou II MC kosti. m. extensor carpi radialis brevis palpira se tetiva na dorzumu šake u nivou III MC kosti. m. extensor carpi ulnaris palpira se tetiva na dorzumu šake iznad V MC kosti, distalno od processusa styloideusa ulnae. Ocena O: Mišićna aktivnost izostaje. Ocene 1 i 0 m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis m. extensor carpi ulnaris
 26. 26. Plexus brachialis Nerv Mišić C5 C6 C7 C8 Th1 n. medianus m. flexor carpi radialis n. ulnaris m. flexor carpi ulnaris n. radialis m. extensor carpi radialis longus m. extensor carpi radialis brevis m. extensor carpi ulnaris Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 27. 27. n. radialis n. ulnaris n. medianus Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 28. 28. n. medianus Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.
 29. 29. n. radialis Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Mediz Verlag Heidelberg, 2009.
 30. 30. n. ulnaris Laekeman M, Kreutzer R. Großer Bildatlas der Palpation Anatomische Strukturen gezielt lokalisieren und begreifen. Italy: Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2009.

×