SlideShare une entreprise Scribd logo
Календарно-тематичне планування з української мови для 4 класу 2 семестр
(за підручником Вашуленко, Васильківська, Дубовик) – 3,5 години на тиждень
№
урок
а
Тема уроку Сторінки
підручн.
Дата Примітки
Частини мови
Іменник
55. Поняття про іменники з абстрактним значенням.
Навчаюся розпізнавати іменники з абстрактним
значенням.
с. 76 - 77 16.01
56. Рід і число іменників. Навчаюся визначати рід і число
іменників.
с. 78 - 79 11.01
57. Відмінки іменників. Відмінювання іменників.
Навчаюся визначати відмінок іменника в реченні та
початкову форму іменника.
с. 80 - 82 12.01
58. Навчаюся змінювати іменники за числами і
відмінками.
с. 83 - 84 14.01
59. Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників
приголосні г, к, х перед закінченням –і на з’, ц’,с’.
с. 84 - 87 17.01
60. Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників
голосний (і) на (о), (е).
с..87-90 18.01
61. Розвиток зв’язного мовлення №9. 21.01
62. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого
роду в орудному відмінку однини.
с.90-92 24.01
63. Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду
в орудному відмінку однини.
с.92-94 25.01
64. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого с.95-97 26.01
роду в родовому відмінку однини.
65. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого
роду на –р в орудному відмінку однини.
с.98-100 28.01
66. Навчаюся використовувати в мовленні паралельні
форми іменників чоловічого роду – назв істот у
давальному й місцевому відмінках однини.
с.100-103 31.01
67. Діагностувальна робота. Списування. 01.02
68. Розвиток зв’язного мовлення №10. 04.02
69. Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду
з основою на приголосний в орудному відмінку
однини.
с.104-107 07.02
70. Навчаюся правильно вживати літературні форми
іменників у місцевому відмінку множини із
прийменником по.
с.107-109 08.02
71. Узагальнення і систематизація знань за розділом
«Іменник».
с.109 09.02
72. Діагностувальна робота. Мовна тема «Іменник». 11.02
Прикметник як частина мови
73. Навчаюся визначати прикметники в тексті. с.110-111 14.02
74. Рід і число прикметників. Навчаюся змінювати
прикметники за родами і числами.
с.112-113 15.02
75. Розвиток зв’язного мовлення №11. 18.02
76. Відмінювання прикметників. Навчаюся правильно
записувати прикметники із твердим приголосним
основи в різних відмінкових формах.
с.114-116 21.02
77. Навчаюся правильно записувати прикметники з
м’яким приголосним основи у різних відмінкових
формах.
с.116-118 22.02
78. Навчаюся визначати рід, число, відмінок прикметника
за іменником, з яким він зв’язаний.
с.118-119 23.02
79. Утворення ступенів порівняння прикметників.
Навчаюся утворювати форми прикметників.
с.120-121 25.02
80. Вимова і написання прикметників на –ський, -зький, -
цький. Навчаюся правильно вимовляти і записувати
прикметники на –ський, -зький, -цький.
с.122-123 28.02
81. Пряме і переносне значення прикметників.
Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми.
Навчаюся використовувати прикметники у прямому і
переносному значеннях, синоніми, антоніми.
с.124-125 01.03
82. Розвиток зв’язного мовлення №12. 04.03
83. Узагальнення і систематизація знань за розділом
«Прикметник».
с.125 09.03
84. Діагностувальна робота. Диктант. 11.03
Числівник як частина мови
85. Навчаюся розпізнавати в мовленні числівники, які
відповідають на питання скільки? Котрий?
с.126-127 12.03
86. Навчаюся правильно вимовляти і писати форми
родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80, 90, 100.
с.128-129 14.03
87. Навчаюся вживати правильні форми числівників на
позначення часу протягом доби.
с.129-130 15.03
88. Навчаюся вживати числівники у власному мовленні. с.131 18.03
89. Узагальнення і систематизація знань за розділом
«Числівник».
с.131 21.03
90. Розвиток зв’язного мовлення №13. 22.03
Займенник як частина мови. Особові займенники.
91. Навчаюся розпізнавати займенники і пояснювати їхню
роль.
с.132-133 23.03
92. Навчаюся визначати особові займенники, ставити до
них питання.
с.134-135 25.03
93. Навчаюся відмінювати особові займенники. с.135-138 28.03
94. Навчаюся правильно вживати займенники з
прийменниками.
с.138-139 29.03
95. Навчаюся використовувати займенники у власному
мовленні. Узагальнення і систематизація знань за
розділом «Займенник».
с.139 01.04
Дієслово як частина мови.
96. Навчаюся визначати дієслова в реченнях і текстах. с.140-141 11.04
97. Розвиток зв’язного мовлення №14. 12.04
98. Неозначена форма дієслова. Навчаюся розпізнавати
неозначену форму дієслів.
с.142-143 13.04
99. Діагностувальна робота. Диктант. 15.04
100. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Навчаюся
вживати дієслова у відповідних часових формах.
с.144-145 18.04
101. Навчаюся правильно записувати особові закінчення
дієслів у теперішньому часі.
с.145-147 19.04
102. Навчаюся правильно записувати особові закінчення
дієслів у майбутньому часі.
с.147-148 22.04
103. Навчаюся писати закінчення дієслів 1-ї особи однини і
множини теперішнього і майбутнього часу.
с.148-149 26.04
104. Розвиток зв’язного мовлення №15. 27.04
105. Навчаюся писати закінчення дієслів 2-ї особи однини і
множини теперішнього і майбутнього часу.
с.150-151 29.04
106. Навчаюся писати закінчення дієслів 3-ї особи однини і
множини теперішнього і майбутнього часу.
с.151-153 03.05
107. Навчаюся ставити дієслова минулого часу у відповідну
родову форму.
с.154-155 06.05
108. Вимова і написання дієслів на –ся. Навчаюся
правильно вимовляти і записувати дієслова на –ся.
с.156-157 10.05
109. Навчаюся вживати дієслова у власному мовленні. с.158-159 13.05
110. Розвиток зв’язного мовлення №16. 16.05
111. Узагальнення і систематизація знань за розділом
«Дієслово».
с.159 17.05
112. Діагностувальна робота. Мовна тема «Дієслово». 20.05
Прислівник як частина мови
113. Навчаюся розпізнавати прислівники. с.160-161 23.05
114. Прислівники-синоніми й прислівники-антоніми.
Навчаюся добирати до прислівників синоніми та
антоніми.
с.162-163 24.05
115. Написання найуживаніших прислівників. Навчаюся
правильно писати найуживаніші прислівники.
с.164-165 25.05
116. Навчаюся доречно вживати прислівники у власному
мовленні. Узагальнення і систематизація знань за
розділом «Прислівник».
с.165-167 27.05
117. Розвиток зв’язного мовлення №17. 30.05
118. Узагальнюю знання про частини мови. с.167-168 31.05
119. Узагальнення та систематизація знань учнів. 01.06
120. Підсумковий урок за рік. 03.06

Contenu connexe

Similaire à укр.мова 2 сем.docx

Календарне планування. 2 клас
Календарне планування. 2 класКалендарне планування. 2 клас
Календарне планування. 2 клас
Ковпитська ЗОШ
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
VsimPPTX
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
VsimPPT
 
Календарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 року
Календарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 рокуКалендарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 року
Календарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 року
Ковпитська ЗОШ
 
Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...
Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...
Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...
Ковпитська ЗОШ
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
VsimPPTX
 
3 клас укр.мова
3 клас укр.мова3 клас укр.мова
3 клас укр.мова
Elena Bosa
 
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
Aira_Roo
 
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (IІ семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (IІ семестр)Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (IІ семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (IІ семестр)
Ковпитська ЗОШ
 
ум ктп 5 2017 2018
ум ктп 5 2017 2018ум ктп 5 2017 2018
ум ктп 5 2017 2018
PolinaMokrushina
 
Prog zno ukr_mova_2012
Prog zno ukr_mova_2012Prog zno ukr_mova_2012
Prog zno ukr_mova_2012Tamara Emec
 
5 укр яз_голобородько_2_пособ_2013_укр
5 укр яз_голобородько_2_пособ_2013_укр5 укр яз_голобородько_2_пособ_2013_укр
5 укр яз_голобородько_2_пособ_2013_укр
Aira_Roo
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 3 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 3 класу за К. Пономарьо...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 3 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 3 класу за К. Пономарьо...
VsimPPT
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
VsimPPT
 
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kovalenko-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kovalenko-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kovalenko-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kovalenko-2021-1
kreidaros1
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
VsimPPT
 
планування 1 клас
планування 1 класпланування 1 клас
планування 1 клас
pmpkberezne
 
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Ковпитська ЗОШ
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
VsimPPT
 
лексична компетентність
лексична компетентністьлексична компетентність
лексична компетентність
Людмила Шведенко
 

Similaire à укр.мова 2 сем.docx (20)

Календарне планування. 2 клас
Календарне планування. 2 класКалендарне планування. 2 клас
Календарне планування. 2 клас
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
 
Календарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 року
Календарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 рокуКалендарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 року
Календарно – тематичне планування 3 клас зі змінами 2015 року
 
Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...
Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...
Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
 
3 клас укр.мова
3 клас укр.мова3 клас укр.мова
3 клас укр.мова
 
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
7 укр яз_шабельник_по глазовой_пособ_2009_укр
 
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (IІ семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (IІ семестр)Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (IІ семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (IІ семестр)
 
ум ктп 5 2017 2018
ум ктп 5 2017 2018ум ктп 5 2017 2018
ум ктп 5 2017 2018
 
Prog zno ukr_mova_2012
Prog zno ukr_mova_2012Prog zno ukr_mova_2012
Prog zno ukr_mova_2012
 
5 укр яз_голобородько_2_пособ_2013_укр
5 укр яз_голобородько_2_пособ_2013_укр5 укр яз_голобородько_2_пособ_2013_укр
5 укр яз_голобородько_2_пособ_2013_укр
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 3 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 3 класу за К. Пономарьо...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 3 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 3 класу за К. Пономарьо...
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
 
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kovalenko-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kovalenko-2021-1Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kovalenko-2021-1
Ukr mova-ta-chytannya-4-klas-kovalenko-2021-1
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за К. Пономарьо...
 
планування 1 клас
планування 1 класпланування 1 клас
планування 1 клас
 
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
Календарно-тематичне планування з української мови для 6 класу (I семестр)
 
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
Календарно-тематичне планування - Українська мова для 2 класу за М.С. Вашулен...
 
лексична компетентність
лексична компетентністьлексична компетентність
лексична компетентність
 

укр.мова 2 сем.docx

  • 1. Календарно-тематичне планування з української мови для 4 класу 2 семестр (за підручником Вашуленко, Васильківська, Дубовик) – 3,5 години на тиждень № урок а Тема уроку Сторінки підручн. Дата Примітки Частини мови Іменник 55. Поняття про іменники з абстрактним значенням. Навчаюся розпізнавати іменники з абстрактним значенням. с. 76 - 77 16.01 56. Рід і число іменників. Навчаюся визначати рід і число іменників. с. 78 - 79 11.01 57. Відмінки іменників. Відмінювання іменників. Навчаюся визначати відмінок іменника в реченні та початкову форму іменника. с. 80 - 82 12.01 58. Навчаюся змінювати іменники за числами і відмінками. с. 83 - 84 14.01 59. Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників приголосні г, к, х перед закінченням –і на з’, ц’,с’. с. 84 - 87 17.01 60. Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників голосний (і) на (о), (е). с..87-90 18.01 61. Розвиток зв’язного мовлення №9. 21.01 62. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. с.90-92 24.01 63. Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини. с.92-94 25.01 64. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого с.95-97 26.01
  • 2. роду в родовому відмінку однини. 65. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого роду на –р в орудному відмінку однини. с.98-100 28.01 66. Навчаюся використовувати в мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв істот у давальному й місцевому відмінках однини. с.100-103 31.01 67. Діагностувальна робота. Списування. 01.02 68. Розвиток зв’язного мовлення №10. 04.02 69. Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини. с.104-107 07.02 70. Навчаюся правильно вживати літературні форми іменників у місцевому відмінку множини із прийменником по. с.107-109 08.02 71. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Іменник». с.109 09.02 72. Діагностувальна робота. Мовна тема «Іменник». 11.02 Прикметник як частина мови 73. Навчаюся визначати прикметники в тексті. с.110-111 14.02 74. Рід і число прикметників. Навчаюся змінювати прикметники за родами і числами. с.112-113 15.02 75. Розвиток зв’язного мовлення №11. 18.02 76. Відмінювання прикметників. Навчаюся правильно записувати прикметники із твердим приголосним основи в різних відмінкових формах. с.114-116 21.02
  • 3. 77. Навчаюся правильно записувати прикметники з м’яким приголосним основи у різних відмінкових формах. с.116-118 22.02 78. Навчаюся визначати рід, число, відмінок прикметника за іменником, з яким він зв’язаний. с.118-119 23.02 79. Утворення ступенів порівняння прикметників. Навчаюся утворювати форми прикметників. с.120-121 25.02 80. Вимова і написання прикметників на –ський, -зький, - цький. Навчаюся правильно вимовляти і записувати прикметники на –ський, -зький, -цький. с.122-123 28.02 81. Пряме і переносне значення прикметників. Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Навчаюся використовувати прикметники у прямому і переносному значеннях, синоніми, антоніми. с.124-125 01.03 82. Розвиток зв’язного мовлення №12. 04.03 83. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Прикметник». с.125 09.03 84. Діагностувальна робота. Диктант. 11.03 Числівник як частина мови 85. Навчаюся розпізнавати в мовленні числівники, які відповідають на питання скільки? Котрий? с.126-127 12.03 86. Навчаюся правильно вимовляти і писати форми родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80, 90, 100. с.128-129 14.03 87. Навчаюся вживати правильні форми числівників на позначення часу протягом доби. с.129-130 15.03 88. Навчаюся вживати числівники у власному мовленні. с.131 18.03
  • 4. 89. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Числівник». с.131 21.03 90. Розвиток зв’язного мовлення №13. 22.03 Займенник як частина мови. Особові займенники. 91. Навчаюся розпізнавати займенники і пояснювати їхню роль. с.132-133 23.03 92. Навчаюся визначати особові займенники, ставити до них питання. с.134-135 25.03 93. Навчаюся відмінювати особові займенники. с.135-138 28.03 94. Навчаюся правильно вживати займенники з прийменниками. с.138-139 29.03 95. Навчаюся використовувати займенники у власному мовленні. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Займенник». с.139 01.04 Дієслово як частина мови. 96. Навчаюся визначати дієслова в реченнях і текстах. с.140-141 11.04 97. Розвиток зв’язного мовлення №14. 12.04 98. Неозначена форма дієслова. Навчаюся розпізнавати неозначену форму дієслів. с.142-143 13.04 99. Діагностувальна робота. Диктант. 15.04 100. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Навчаюся вживати дієслова у відповідних часових формах. с.144-145 18.04
  • 5. 101. Навчаюся правильно записувати особові закінчення дієслів у теперішньому часі. с.145-147 19.04 102. Навчаюся правильно записувати особові закінчення дієслів у майбутньому часі. с.147-148 22.04 103. Навчаюся писати закінчення дієслів 1-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. с.148-149 26.04 104. Розвиток зв’язного мовлення №15. 27.04 105. Навчаюся писати закінчення дієслів 2-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. с.150-151 29.04 106. Навчаюся писати закінчення дієслів 3-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. с.151-153 03.05 107. Навчаюся ставити дієслова минулого часу у відповідну родову форму. с.154-155 06.05 108. Вимова і написання дієслів на –ся. Навчаюся правильно вимовляти і записувати дієслова на –ся. с.156-157 10.05 109. Навчаюся вживати дієслова у власному мовленні. с.158-159 13.05 110. Розвиток зв’язного мовлення №16. 16.05 111. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Дієслово». с.159 17.05 112. Діагностувальна робота. Мовна тема «Дієслово». 20.05 Прислівник як частина мови 113. Навчаюся розпізнавати прислівники. с.160-161 23.05 114. Прислівники-синоніми й прислівники-антоніми. Навчаюся добирати до прислівників синоніми та антоніми. с.162-163 24.05
  • 6. 115. Написання найуживаніших прислівників. Навчаюся правильно писати найуживаніші прислівники. с.164-165 25.05 116. Навчаюся доречно вживати прислівники у власному мовленні. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Прислівник». с.165-167 27.05 117. Розвиток зв’язного мовлення №17. 30.05 118. Узагальнюю знання про частини мови. с.167-168 31.05 119. Узагальнення та систематизація знань учнів. 01.06 120. Підсумковий урок за рік. 03.06