Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

укр.мова 2 сем.docx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à укр.мова 2 сем.docx (20)

Plus récents (20)

Publicité

укр.мова 2 сем.docx

  1. 1. Календарно-тематичне планування з української мови для 4 класу 2 семестр (за підручником Вашуленко, Васильківська, Дубовик) – 3,5 години на тиждень № урок а Тема уроку Сторінки підручн. Дата Примітки Частини мови Іменник 55. Поняття про іменники з абстрактним значенням. Навчаюся розпізнавати іменники з абстрактним значенням. с. 76 - 77 16.01 56. Рід і число іменників. Навчаюся визначати рід і число іменників. с. 78 - 79 11.01 57. Відмінки іменників. Відмінювання іменників. Навчаюся визначати відмінок іменника в реченні та початкову форму іменника. с. 80 - 82 12.01 58. Навчаюся змінювати іменники за числами і відмінками. с. 83 - 84 14.01 59. Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників приголосні г, к, х перед закінченням –і на з’, ц’,с’. с. 84 - 87 17.01 60. Навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників голосний (і) на (о), (е). с..87-90 18.01 61. Розвиток зв’язного мовлення №9. 21.01 62. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. с.90-92 24.01 63. Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду в орудному відмінку однини. с.92-94 25.01 64. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого с.95-97 26.01
  2. 2. роду в родовому відмінку однини. 65. Навчаюся писати закінчення іменників чоловічого роду на –р в орудному відмінку однини. с.98-100 28.01 66. Навчаюся використовувати в мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв істот у давальному й місцевому відмінках однини. с.100-103 31.01 67. Діагностувальна робота. Списування. 01.02 68. Розвиток зв’язного мовлення №10. 04.02 69. Навчаюся писати закінчення іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини. с.104-107 07.02 70. Навчаюся правильно вживати літературні форми іменників у місцевому відмінку множини із прийменником по. с.107-109 08.02 71. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Іменник». с.109 09.02 72. Діагностувальна робота. Мовна тема «Іменник». 11.02 Прикметник як частина мови 73. Навчаюся визначати прикметники в тексті. с.110-111 14.02 74. Рід і число прикметників. Навчаюся змінювати прикметники за родами і числами. с.112-113 15.02 75. Розвиток зв’язного мовлення №11. 18.02 76. Відмінювання прикметників. Навчаюся правильно записувати прикметники із твердим приголосним основи в різних відмінкових формах. с.114-116 21.02
  3. 3. 77. Навчаюся правильно записувати прикметники з м’яким приголосним основи у різних відмінкових формах. с.116-118 22.02 78. Навчаюся визначати рід, число, відмінок прикметника за іменником, з яким він зв’язаний. с.118-119 23.02 79. Утворення ступенів порівняння прикметників. Навчаюся утворювати форми прикметників. с.120-121 25.02 80. Вимова і написання прикметників на –ський, -зький, - цький. Навчаюся правильно вимовляти і записувати прикметники на –ський, -зький, -цький. с.122-123 28.02 81. Пряме і переносне значення прикметників. Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Навчаюся використовувати прикметники у прямому і переносному значеннях, синоніми, антоніми. с.124-125 01.03 82. Розвиток зв’язного мовлення №12. 04.03 83. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Прикметник». с.125 09.03 84. Діагностувальна робота. Диктант. 11.03 Числівник як частина мови 85. Навчаюся розпізнавати в мовленні числівники, які відповідають на питання скільки? Котрий? с.126-127 12.03 86. Навчаюся правильно вимовляти і писати форми родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80, 90, 100. с.128-129 14.03 87. Навчаюся вживати правильні форми числівників на позначення часу протягом доби. с.129-130 15.03 88. Навчаюся вживати числівники у власному мовленні. с.131 18.03
  4. 4. 89. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Числівник». с.131 21.03 90. Розвиток зв’язного мовлення №13. 22.03 Займенник як частина мови. Особові займенники. 91. Навчаюся розпізнавати займенники і пояснювати їхню роль. с.132-133 23.03 92. Навчаюся визначати особові займенники, ставити до них питання. с.134-135 25.03 93. Навчаюся відмінювати особові займенники. с.135-138 28.03 94. Навчаюся правильно вживати займенники з прийменниками. с.138-139 29.03 95. Навчаюся використовувати займенники у власному мовленні. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Займенник». с.139 01.04 Дієслово як частина мови. 96. Навчаюся визначати дієслова в реченнях і текстах. с.140-141 11.04 97. Розвиток зв’язного мовлення №14. 12.04 98. Неозначена форма дієслова. Навчаюся розпізнавати неозначену форму дієслів. с.142-143 13.04 99. Діагностувальна робота. Диктант. 15.04 100. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Навчаюся вживати дієслова у відповідних часових формах. с.144-145 18.04
  5. 5. 101. Навчаюся правильно записувати особові закінчення дієслів у теперішньому часі. с.145-147 19.04 102. Навчаюся правильно записувати особові закінчення дієслів у майбутньому часі. с.147-148 22.04 103. Навчаюся писати закінчення дієслів 1-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. с.148-149 26.04 104. Розвиток зв’язного мовлення №15. 27.04 105. Навчаюся писати закінчення дієслів 2-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. с.150-151 29.04 106. Навчаюся писати закінчення дієслів 3-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу. с.151-153 03.05 107. Навчаюся ставити дієслова минулого часу у відповідну родову форму. с.154-155 06.05 108. Вимова і написання дієслів на –ся. Навчаюся правильно вимовляти і записувати дієслова на –ся. с.156-157 10.05 109. Навчаюся вживати дієслова у власному мовленні. с.158-159 13.05 110. Розвиток зв’язного мовлення №16. 16.05 111. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Дієслово». с.159 17.05 112. Діагностувальна робота. Мовна тема «Дієслово». 20.05 Прислівник як частина мови 113. Навчаюся розпізнавати прислівники. с.160-161 23.05 114. Прислівники-синоніми й прислівники-антоніми. Навчаюся добирати до прислівників синоніми та антоніми. с.162-163 24.05
  6. 6. 115. Написання найуживаніших прислівників. Навчаюся правильно писати найуживаніші прислівники. с.164-165 25.05 116. Навчаюся доречно вживати прислівники у власному мовленні. Узагальнення і систематизація знань за розділом «Прислівник». с.165-167 27.05 117. Розвиток зв’язного мовлення №17. 30.05 118. Узагальнюю знання про частини мови. с.167-168 31.05 119. Узагальнення та систематизація знань учнів. 01.06 120. Підсумковий урок за рік. 03.06

×