Publicité

Թուրքիայի հանրապետության հռչակումը և խալիֆայության վերացումը:

12 Dec 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Թուրքիայի հանրապետության հռչակումը և խալիֆայության վերացումը:

 1. Թուրքիայի հանրապետության հռչակումը և խալիֆայության վերացումը:
 2. 1920 Թ. Ապրիլի 23–ին Անկարայում գումարվեց ազգային մեծ ժողով • Սկսվեց պետական և քաղաքական համակարգի փոփոխություն • 1922թ. նոյեմբերի 1-ին ընդունված որոշմամբ Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովը և կառավարությունը հանդիսանում էին գերագույն իշխանություն: • Մեհմեթ 4-րդը անգլիական հեծանավով լքեց երկիրը: • Սուլթանությունը հայտարարվեց վերացված • Սակայն Խալիֆայությունը դեռ պահպանվում էր և խալիֆ է դառնում Աբդուլ Մեջիդը:
 3. Ինչու՞ Մ. Քեմալը միանգամից չվերացրեց խալիֆայությունը • Լոզանի կոնֆերանսի ընթացքում Թուրքիան կարող էր օգտագործել իսլամական աշխարհի կենտրոն լինելու հանգամանքըԱնգլիայի և Ֆրանսիայի վրա ճնշման լծակներ ունենալու համար: • Թուրք ժողովուրդը դեռևս պատրաստ չէր նման քայլի:
 4. 1923թ. հոկտեմբերի 29 • Թուրքիան հռչակվեց հանրապետություն
 5. Մ. Քեմալը մեջլիսում երեք կետից բաղկացած օրինագիծ է ներկայացնում • Թուրքական պետության կառավարման ձևը հանրապետությունն է: • Թուրքական պետությունը ղեկավարվում է ԹԱՄԺ կողմից: • ԹԱՄԺ իշխանությունն իրականացվում է հանրապետության նախագահի և նախարարների միջոցով:
 6. Բախումներ իշխանության կողմնակիցների և խալիֆայության գաղափարի շուրջ համախմբվածների միջև • Իսմեթ Փաշա. «Չի կարելի թույլ տալ պետության մեջ պետության գոյությունը»:
 7. 1924թ. մարտի 3-ին մեջլիսն ընդունեց խալիֆայության վերացման մասին օրենք • Խալիֆ Աբդուլ Մեջիդ 2-րդը գահընկեց հայտարարվեց • Օսմանների ամբողջ ընտանիքը արտաքսվեց երկրից
 8. Ըստ 1924թ. մարտի 3-ին մեջլիսի նոր օրենքի. • Վերացրին շարիաթի և վաքըֆների նախարարությունը, • Հոգևոր դպրոցները՝ «մեդրեսեներն» անցան կրթության նախարարության ենթակայության տակ • Արգելվեցին դերվիշական եղբայրությունները, • Փակվեցին թեքեները /մուսուլմանական սրբավայրերը և դամբարանները/, • Պետականացվեցին վաքըֆները /կրոնական հողային կալվածքներ/
 9. 1924թ. ապրիլի 20 Առաջին սահմանադրություն
 10. Առաջին գլուխ •Ընդգրկում է սահմանադրության ընդհանուր դրույթները: Հայտարարվում էր, որ իշխանությունը պատկանում է ազգին, որն իրականացվում է ազգի միակ ներկայացուցիչ հանդիսացող ԹԱՄԺ կողմից:
 11. Երկրորդ գլուխ • Խոսվում էր ԹԱՄԺ դերի և լիազորությունների մասին: Այն ընտրվում էր ժողովրդի կողմից 4 տարին մեկ անգամ: • ԹԱՄԺ լիազորությունները՝ ա/ օրենքների ընդունումը, հրապարակումը, փոփոխությունները.. բ/ այլ պետությունների հետ պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքումը, գ/ պատերազմ հայտարարելը և խաղաղության կնքումը, դ/ դատավճիռների գործողության կասեցումը և մահվան դատավճիռների հաստատումը:
 12. Չորրորդ գլուխ Այս գլուխը վերաբերում էր դատական իշխանությանը: Դատարանն անկախ էր, դատական վճիռները ոչ ոք իրավասու չէր փոխել: Սակայն իրականում դատարանները ևս ենթակա էին հանրապետության քաղաքական ղեկավարության կամքին:
 13. Հինգերորդ գլուխ • Այս գլուխն անդրադառնում է Թուրքիայի քաղաքացիների իրավունքներին. • Բոլոր թուրքերը հավասար են օրենքի առաջ, • Հաստատվեց անհատի խղճի, մտքի, խոսքի, մամուլի, տեղաշարժման, աշխատանքի, սեփականության, հանրահավաքներ իրականացնելու ազատությունը
 14. Քեմալական բարեփոխումներ • Կենցաղային • Կրթական • Մշակութային • Սոցիալ- տնտեսական
 15. Կենցաղային բարեփոխումներ • Հատուկ օրենքով արգելվեց ֆեսը, դրա փոխարեն խրախուսվեցին եվրոպական գլխարկն ու հագուստը՝ կոստյում, փողկապ • Խրախուսվեց թրքուհիների «ազատականացումը» • Ընդունվեց ազգանունների մասին օրենք
 16. Թուրքական ֆես Եվրոպական գլխարկ
 17. 1925 թվական Աթաթուրքը պանամա գլխարկով Քասթամոնուի ելույթից հետո
 18. 1923 թվական Թուրքիայի առաջին տիկինը՝ Լաթիֆե Ուշաքլըգիլը
 19. Կրթական-մշակութային բարեփոխումներ • Պատմագիտական ընկերություն / Türk Tarih Kurumu/ • Թուրքական լեզվաբանական ընկերություն/Türk Dil Kurumu/
 20. Հակոբ Մարթայան- Դիլաչար Դիլաչար- Լեզու բացող
 21. Լեզվական բարեփոխումներ 1928 թվականի սեպտեմբերի 20-ին նախագահ Մուսթաֆա Քեմալը Կեսարիայում ներկայացնում է թուրքական նոր այբուբենը։ Թուրքերենով Ղուրանի առաջին տպագրությունը 1935 թվականին՝ պատվիրված Աթաթուրքի կողմից
 22. Կանանց իրավունքները • Քեմալը հրաժարվեց սեռական խտրականության իսլամական պրակտիկայիվ: • Քննարկվեց կանանց ինտեգրացիայի հարցը արտաքին աշխարհում: • Աղջիկներին կրթության իրավունք շնորհվեց: • Կանայք ձեռք բերեցին հավասար իրավունքներ ժառանգության և ամուսնալուծության հարցերում: • Կանայք իրավունք ստացան ընտրելու և ընտրվելու:
 23. 1935 թվականի ընտրություններում 18 կին պատգամավորներ միացան թուրքական խորհրդարանին
 24. Էտատիզմ «Կառուցողական էտատիզմը նշված ժամանակահատվածում Թուրքիայում կյանքը վերականգնելու միակ միջոցն էր». Իսմեթ Ինյոնյուի
 25. Էտատիզմ /devletçilik/ Պետության բացարձակ դերն է տնտեսության ոլորտում: Էտատիզմն առաջ էր տանում այն դրույթը, որ պետությունը կոչված է ղեկավարել և կարգավորել տնտեսական գործունեությունը երկրում:
 26. 1924 թ. Շեյխ Սաիդի ապստամբությունը • Շեյխ Սաիդը հարուստ քուրդ ցեղապետ էր: • Ընդգծում էր կրոնի դերը • Դեմ էր խալիֆայության վերացմանը • Դեմ էր արևմտյան մոդելի վրա հիմնված քաղաքացիական երևույթների ընդունմանը • կրոնական եղբայրությունների փակմանը • Բազմակնության արգելքին
 27. Շնորհակալություն
Publicité