ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції

Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року ―Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)‖
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
1. Відкрите акціонерне товариство
―308 авіаційний ремонтний
завод‖
державний реєстраційний номер:
1073702031754
дата реєстрації: 13 липня
2007 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 3702530967
місцезнаходження юридичної
особи: 153035, Російська
Федерація, м. Іваново,
вул. Лежневська, 118в
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом України
―Про санкції‖ (далі – Закон)
(заборона на встановлення ділових
контактів; зупинення фінансових
операцій)
2. Відкрите акціонерне товариство
―Державна авіакомпанія ―224
льотний загін‖
(открытое акционерное
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 22
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
общество ―Государственная
авиакомпания ―224 летный
отряд‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1097746281160
дата реєстрації: 8 травня
2009 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107014, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Матроська Тиша, 10
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
3. Відкрите акціонерне товариство
Агроінвестиційний комерційний
банк
(открытое акционерное
общество Агроинвестиционный
коммерческий банк)
державний реєстраційний номер:
1023000927520
дата реєстрації: 8 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 414000, м. Астрахань,
пл. Леніна
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
Продовження додатка 23
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
4. Відкрите акціонерне товариство
―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖
державний реєстраційний номер:
1027739001993
ідентифікаційний номер
платника податків: 7731084175
місцезнаходження юридичної
особи: 121471, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Верейська, 41
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
заборона діяльності на території
України)
5. Публічне акціонерне товариство
―Аделантбанк‖
державний реєстраційний номер:
1027739030110;
дата реєстрації: 31 липня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 127051, Російська
Федерація, м. Москва,
бульв. Петровський, 19/2,
будівля 1
місце розташування офісу:
127055, Російська Федерація,
м. Москва, вул. Паліха, 13/1,
будівля 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
Продовження додатка 24
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
6. Публічне акціонерне товариство
―Аерофлот — російські авіалінії‖
(публичное акционерное
общество ―Аэрофлот —
российские авиалинии‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700092661
дата реєстрації: 2 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119002, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Арбат, 10
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
7. Акціонерне товариство ―Ак Барс
Аеро‖ (акционерное общество
―Ак Барс Аэро‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1021601764557
дата реєстрації: 21 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 420017, Російська
Федерація, Республіка
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 25
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Татарстан, Лаішевський район,
с. Аеропорт,
12409
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
8. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Атран‖
основний державний
реєстраційний номер:
1065009017897
дата реєстрації: 13 липня
2006 року
місцезнаходження юридичної
особи: 141400, Російська
Федерація, Московська область,
м. Хімки, вул. Авіаційна, 8,
офіс 201
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
9. Відкрите акціонерне товариство
акціонерний комерційний банк
―БайкалБанк‖
державний реєстраційний номер:
1020300003460
дата реєстрації: 22 листопада
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 26
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 670034, Російська
Федерація, Республіка Бурятія,
м. Улан-Уде,
вул. Червоноармійська, 28
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
10. Відкрите акціонерне товариство
Акціонерний комерційний банк
―Банк Москви‖
державний реєстраційний номер:
1027700159497
дата реєстрації: 27 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107996, Російська
Федерації, м. Москва,
вул. Рождественка, 8/15,
будівля 3
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
11. Комерційний банк ―Бізнес для
Бізнеса‖
(коммерческий банк ―Бизнес для
Бизнеса‖)
державний реєстраційний номер:
1022100008325
дата реєстрації: 9 грудня
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 27
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 429060, Російська
Федерації, Чуваська Республіка,
м. Ядрін,
вул. Червоноармійська, 5
розвитку здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
12. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Борисфен-
Авіа‖
(общество с ограниченной
ответственностью ―Борисфен-
Авиа‖)
державний реєстраційний номер:
1027739323479
дата реєстрації: 7 жовтня
2002 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7719031353
місцезнаходження юридичної
особи: 453300, Російська
Федерація, м. Москва, вул.
Друга Пісчана, 4
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
13. Благодійний фонд Святителя
Василія Великого
(благотворительный фонд
Святителя Василия Великого)
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
Продовження додатка 28
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
ідентифікаційний номер
платника податку: 5077021210
місцезнаходження юридичної
особи: Російська Федерація,
Московська область,
Серпуховський район, с-ще
Спас-Тешилово, 3
діяльності та/або призводять до окупації
території України
14. Відкрите акціонерне товариство
―Вертолеты России‖
державний реєстраційний номер:
1077746003334
дата реєстрації: 9 січня 2007
року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7731559044
місцезнаходження юридичної
особи: 121357, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Верейська, 29, будівля 141
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
заборона діяльності на території
України; зупинення фінансових
операцій)
15. Відкрите акціонерне товариство
―Вертолетная сервисная
компания‖
державний реєстраційний номер:
1037704005041
дата реєстрації: 17 лютого
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
Продовження додатка 29
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2003 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 7704252960
місцезнаходження юридичної
особи: 119034, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Пречистенка, 40/2, корп. 3
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
16. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Верхньоволзький‖
(открытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Верхневолжский‖)
державний реєстраційний номер:
1027600000185
дата реєстрації: 28 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 152903, Російська
Федерація, Ярославська область,
м. Рибінськ, вул. Братів
Орлових, 1а
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
17. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Авіакомпанія
―ВІМ-АВІА‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
Продовження додатка 210
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиакомпания ―ВИМ-АВИА‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027713011237
дата реєстрації: 15 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 121087, Російська
Федерація, м. Москва,
Багратіонівський проїзд, 7,
корп. 20в
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
України
18. Товариство з обмеженою
відповідальністю
―Авіапідприємство ―Газпром
авіа‖
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиапредприятие ―Газпром
авиа‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1025007509768
дата реєстрації: 20 серпня
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 211
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 142131, Російська
Федерація, м. Москва, селище
Рязановське, аеропорт
―Остафьєво‖
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
19. Акціонерне товариство
―Газпром Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027700167110
дата реєстрації: 28 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 117420, м. Москва,
вул. Наметкіна, 16, корпус 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
20. Акціонерне товариство
―ГЕНБАНК‖
державний реєстраційний номер:
1137711000074
дата реєстрації: 10 червня
2013 року
місцезнаходження юридичної
особи: 115184, Російська
Федерація, м. Москва,
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 212
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Озерківська набережна, 12 розвитку здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
21. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Глобус‖
основний державний
реєстраційний номер:
1075475006342
дата реєстрації: 26 вересня
2007 року
місцезнаходження юридичної
особи: 633104, Російська
Федерація, Новосибірська
область, м. Об-4, аеропорт
―Толмачево‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
22. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Джаст Банк‖
державний реєстраційний номер:
1117711000032
дата реєстрація: 13 липня
2011 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119180, Російська
Федерація, м. Москва,
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 213
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
вул. Велика Полянка, 54,
будівля 1
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
23. Товаристо з обмеженою
відповідальністю
―Доктор Веб‖
місцезнаходження юридичної
особи: 125124, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Ямського поля, 2,
корпус 12а
дії іноземної юридичної особи, які створюють
реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
заборона здійснення державних
закупівель товарів, робіт і послуг у
юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної
форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу
яких перебуває у власності
іноземної держави, а також
державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано
санкції згідно із Законом
24. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―Донавіа‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
―Донавиа‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1026104023439
дата реєстрації: 25 липня
2002 року
місцезнаходження юридичної
дії іноземної держави, іноземної юридичної чи
фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній безпеці,
суверенітету і територіальній цілісності
України, сприяють терористичній діяльності
та/або порушують права і свободи людини і
громадянина, інтереси суспільства та держави,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат,створення перешкод
для сталого економічного розвитку,
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 214
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
особи: 344009, Російська
Федерація, м. Ростов-на-Дону,
просп. Шолохова, 272
повноцінного здійснення громадянами
України належних їм прав і свобод
25. Акціонерне товариство банк
―Івестиційний Капітал‖
(акционерное общество банк
―Инвестиционный Капитал‖)
державний реєстраційний номер:
1060200012685
дата реєстрації: 27 листопада
2006 року
місцезнаходження юридичної
особи: 450077, Російська
Федерація, Республіка
Башкортостан, м. Уфа,
вул. Достоєвського, 100,
корпус 1
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення перешкод
для сталого економічного розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
26. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Інвестрастбанк‖
(открытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Инвестрастбанк‖)
державний реєстраційний номер:
1087711000035
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
Продовження додатка 215
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 25 березня
2008 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107113, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Шумкіна, 20, будівля 1
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
27. Закрите акціонерне товариство
Комерційний банк
―Індустріальний ощадний банк‖
(закрытое акционерное
общество Коммерческий банк
―Индустриальный
сберегательный банк‖)
державний реєстраційний номер:
1027739339715
дата реєстрації: 8 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 125167, Російська
Федерація, м. Москва,
пров. Ельдорадівський, 7
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
28. Акціонерне товариство ―К2
Банк‖
державний реєстраційний номер:
1021500000103
дії іноземної юридичної, особи інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
Продовження додатка 216
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 20 вересня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 369000, Російська
Федерація, Карачаєво-Черкеська
Республіка, м. Черкеськ,
вул. Калантаєвського, 2а
колишня назва — закрите
акціонерне товариство
Акціонерний комерційний банк
―Владикавказский Комерческий
Банк‖
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
29. Відкрите акціонерне товариство
―Казанский вертолетный завод‖
державний реєстраційний номер:
1021603881683
дата реєстрації: 30 жовтня
2002 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 1656002652
місцезнаходження юридичної
особи: 420085, Російська
Федерація, Республіка
Татарстан, м. Казань,
вул. Тецевська, 14
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
Продовження додатка 217
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
30. Закрите акціонерне товариство
―Лабораторія Касперського‖
(закрытое акционерное
общество ―Лаборатория
Касперского)
місцезнаходження юридичної
особи: 125212, Російська
Федерація, м. Москва,
Ленінградське шосе, 39а, стр. 3,
Бізнес-Центр ―Олімпія парк‖
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
заборона здійснення державних
закупівель товарів, робіт і послуг у
юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної
форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу
яких перебуває у власності
іноземної держави, а також
державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано
санкції згідно із Законом
31. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Авіакомпанія
―Когалимавіва‖
(общество с ограниченной
ответственностью
―Авиакомпания ―Когалымавива‖)
Місцезнаходження юридичної
особи: 109028, Російська
Федерація, м. Москва,
Хохловський пров., 10, будівля 3
юридична адреса: 115533,
Російська Федерація, м. Москва,
просп. Андропова, 22
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створен-ня
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 218
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
свобод
32. Закрите акціонерне товариство
―Виробниче об’єднання
―Коспос‖
(закрытое акционерное
общество ―Производственное
объединение ―Коспос‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700321880
дата реєстрації: 16 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, Боровське
шосе, Внуково-3, 1, кімн. 1
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
33. Відкрите акціонерне товариство
―Краснодарський краєвий
інвестіційний банк‖
(открытое акционерное
общество ―Краснодарский
краевой инвестиционный банк‖)
державний реєстраційний номер:
1022300000029
дата реєстрації: 8 серпня
2002 року
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
Продовження додатка 219
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 350063, Російська
Федерація, Краснодарський
край, м. Краснодар,
вул. Миру, 34
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
34. Відкрите акціонерне товариство
―Кумертаусское авиационное
производственное предприятие‖
державний реєстраційний номер:
1080262000609
дата реєстрації: 15 квітня
2008 року
ідентифікаційний номер
платника податків: 0262016287
місцезнаходження юридичної
особи: 453300, Російська
Федерація, Республіка
Башкортостан, м. Кумертау,
вул. Новозаринська, 15а
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
35. Відкрите акціонерне товариство
Комерційний банк ―МАСТ-
Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027739199124
дата реєстрації: 17 вересня
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
Продовження додатка 220
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 107014, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Бабаєвська, 6
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
36. Товариство з обмеженою
відповідальністю ―Маршал
Капітал Партнерз‖
(общество с ограниченной
ответственностью ―Маршал
Капитал Партнерз‖ (―Marshall
Capital Partners‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7722544073
місцезнаходження юридичної
особи: Російська Федерація,
м. Москва, вул. 3-я Кабельна, 2
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
37. Закрите акціонерне товариство
―Научно-технический центр
эксплуатации и ресурса
авиационной техники‖
державний реєстраційний номер:
1035005001382
дата реєстрації: 21 січня
2003 року
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) інші санкції, що відповідають
принципам їх застосування,
встановленим Законом (заборона на
встановлення ділових контактів;
зупинення фінансових операцій)
Продовження додатка 221
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 5027052453
місцезнаходження юридичної
особи: 140011, Російська
Федерація, Московська область,
м. Люберці, вул. Третє Поштове
відділення, 50а
38. Відкрите акціонерне товариство
―Телекомпанія НТВ‖
(открытое акционерное
общество ―Телекомпания НТВ‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7703191457
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
обмеження або припинення
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
39. Корпорація ―Нутрітек‖
(Російська Федерація)
дії іноземної юридичної особи, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або призводять до окупації
території України
блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
40. Відкрите акціонерне товариство
―Оренбурзькі авіалінії‖
(открытое акционерное
общество ―Оренбургские
авиалинии‖)
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 222
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1115658000754
дата реєстрації: 20 січня
2011 року
місцезнаходження юридичної
особи: 466049, Російська
Федерація, Оренбурзька область,
Оренбурзький район, с.
Аеропорт
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
41. Закрите акціонерне товариство
―Акціонерний банк
―Первомайський‖
(закрытое акционерное
общество ―Акционерный банк
―Первомайский‖)
державний реєстраційний номер:
1022300001063
дата реєстрації: 2 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 350020, Російська
Федерація, м. Краснодар,
вул. Красна, 139
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
42. Відкрите акціонерне товариство дії іноземної юридичної особи, інших обмеження або припинення
Продовження додатка 223
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
―Перший канал. Всесвітня
мережа‖
(открытое акционерное
общество ―Первый канал.
Всемирная сеть‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7717039300
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
43. Закрите акціонерне товариство
―Авіаційна компанія ―Політ‖
(закрытое акционерное
общество ―Авиационная
компания ―Полѐт‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1023102365197
дата реєстрації: 11 листопада
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 129090, Російська
Федерація, м. Москва,
просп. Олімпійський, 16,
будівля 1
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення
громадянами України належних їм прав і
свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
44. Акціонерне товариство ―Ред
Вінгс‖
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
Продовження додатка 224
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(акционерное общество ―Ред
Вингс‖)
основний державний
реєстраційний номер:
1027700281091
дата реєстрації: 4 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, Заводське
шосе, 19
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
України
45. Федеральний державний
бюджетний заклад ―Спеціальний
льотний загін ―Росія‖
Управління справами
Президента Російської Федерації
(Федеральное государственное
бюджетное учреждение
―Специальный летный отряд
―Россия‖ Управления делами
Президента Российской
Федерации)
основний державний
реєстраційний номер:
1097746322156
дата реєстрації: 1 червня
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
Продовження додатка 225
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
2009 року
місцезнаходження юридичної
особи: 119027, Російська
Федерація, м. Москва, вул. 1-ша
Рейсова, 2
46. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―Росія‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
―Россия‖)
місцезнаходження юридичної
особи: 196210, Російська
Федерація, м. Санкт-Петербург,
вул. Пілотов, 18, корпус 4
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, сприяють терористичній
діяльності та/або порушують права і свободи
людини і громадянина, інтереси суспільства
та держави, призводять до окупації
території, експропріації чи обмеження права
власності, завдання майнових втрат,
створення перешкод для сталого
економічного розвитку, повноцінного
здійснення громадянами України належних
їм прав і свобод
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
47. Відкрите акціонерне товариство
―Акціонерний банк ―Росія‖
(открытое акционерное
общество ―Акционерный банк
―Россия‖)
державний реєстраційний номер:
1027800000084
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
Продовження додатка 226
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
дата реєстрації: 5 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 191124, Російська
Федерація, м. Санкт-Петербург,
пл. Растреллі, 2а
перешкод для сталого економічного
розвитку
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
48. Відкрите акціонерне товариство
―Российский Национальный
Коммерческий Банк‖
державний реєстраційний номер:
1027700381290
дата реєстрації: 31 жовтня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 127030, Російська
Федерація, м. Москва,
вул. Краснопролетарска, 9,
будівля 5
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
49. Телеканали ―РТР-Планета‖,
інформаційний канал ―Росія-24‖,
які входять до структури
Федерального державного
унітарного підприємства
―Всеросійська державна
телевізійна і радіомовна
компанія‖
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
обмеження або припинення
надання телекомунікаційних послуг
і використання телекомунікаційних
мереж загального користування
Продовження додатка 227
№№
з/п
Ідентифікаційні дані (повна
назва та реквізити юридичної
особи, код згідно з ЄДРПОУ)
Підстава для запровадження санкцій
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України ―Про
санкції‖)
(телеканалы ―РТР-Планета‖,
информационный канал
―Россия-24‖, которые входят в
структуру Федерального
государственного унитарного
предприятия ―Всероссийская
государственная телевизионная
и радиовещательная компания‖)
ідентифікаційний номер
платника податків: 7714072839
перешкод для сталого економічного
розвитку
50. Закрите акціонерне товариство
―Коммерческий Банк ―Рублев‖
державний реєстраційний номер:
1027700159233;
дата реєстрації: 27 серпня
2002 року
місцезнаходження юридичної
особи: 105066, Російська
Федерація, м. Москва,
Єлоховський проїзд, 3, будівля 2
дії іноземної юридичної особи, інших
суб’єктів, які створюють реальні та/або
потенційні загрози національним інтересам,
національній безпеці, суверенітету і
територіальній цілісності України,
призводять до окупації території,
експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення
перешкод для сталого економічного
розвитку
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися
належним їй майном
2) зупинення виконання
економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати
кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)
51. Відкрите акціонерне товариство
―Авіакомпанія ―РусДжет‖
(открытое акционерное
общество ―Авиакомпания
дії іноземної держави, іноземної юридичної
чи фізичної особи, інших суб’єктів, які
створюють реальні та/або потенційні загрози
національним інтересам, національній
безпеці, суверенітету і територіальній
обмеження, часткове чи повне
припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією
України
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції
1 sur 62

Recommandé

Додаток 2 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи par
Додаток 2  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 2  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 2 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.5K vues54 diapositives
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи par
Додаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K vues169 diapositives
Додаток 1 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи par
Додаток 1  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 1  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 1 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K vues123 diapositives
Додаток 4 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи par
Додаток 4  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 4  юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 4 юридичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиukranewscom
2.4K vues70 diapositives
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкції par
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкціїФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкції
ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні санкціїИнфоРезист
2.2K vues135 diapositives
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции par
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ИнфоРезист
2.2K vues62 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції

Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції par
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїСписок юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїtsnua
43.1K vues54 diapositives
Список юрлиц par
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлицYuriySergienko
6.5K vues142 diapositives
1.doc par
1.doc1.doc
1.docIndianaCornell
34.5K vues230 diapositives
Список Савченко par
Список СавченкоСписок Савченко
Список СавченкоАСН Украина
232 vues53 diapositives
санкции савченко par
санкции савченкосанкции савченко
санкции савченкоАндрій Пізнюк
2.7K vues53 diapositives
Полный список Савченко - Сенцова par
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - СенцоваStranaua
858 vues53 diapositives

Similaire à ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції(20)

Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції par tsnua
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкціїСписок юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
Список юридичних осіб, проти яких Україна ввела санкції
tsnua43.1K vues
Полный список Савченко - Сенцова par Stranaua
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - Сенцова
Stranaua858 vues
Санкционный "список Савченко" par ukranewscom
Санкционный "список Савченко"Санкционный "список Савченко"
Санкционный "список Савченко"
ukranewscom1.4K vues
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка par UkraineUnderAttack
Санкційний список Савченко-Сенцова-КольченкаСанкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
Украина ввела санкции по «списку Савченко» par ИнфоРезист
Украина ввела санкции по «списку Савченко»Украина ввела санкции по «списку Савченко»
Украина ввела санкции по «списку Савченко»
Список Савченко par tsnua
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
tsnua6K vues
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf par IndianaCornell
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
IndianaCornell6K vues
Список юрлиц, попавших под санкции СНБО par YuriySergienko
Список юрлиц, попавших под санкции СНБОСписок юрлиц, попавших под санкции СНБО
Список юрлиц, попавших под санкции СНБО
YuriySergienko4.6K vues
Санкции против интернет-издания Шария par YuriySergienko
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания Шария
YuriySergienko4.6K vues
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959 par ssuserab165d
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 16295379598f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
ssuserab165d213 vues
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни... par newdoc3
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...
Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічни...
newdoc38K vues
санкции компании par ssusere15f981
санкции компаниисанкции компании
санкции компании
ssusere15f981268 vues
Sankcii xx csad par Rbc Rbcua
Sankcii xx csadSankcii xx csad
Sankcii xx csad
Rbc Rbcua343 vues

Plus de Ukraine News

В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям par
В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітямВ Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям
В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітямUkraine News
656 vues7 diapositives
Призначення Свириденко міністром par
Призначення Свириденко міністромПризначення Свириденко міністром
Призначення Свириденко міністромUkraine News
3K vues7 diapositives
Призначення Рябікіна міністром par
Призначення Рябікіна міністромПризначення Рябікіна міністром
Призначення Рябікіна міністромUkraine News
3K vues7 diapositives
Призначення Верещук міністром par
Призначення Верещук міністромПризначення Верещук міністром
Призначення Верещук міністромUkraine News
3.1K vues7 diapositives
Резнікова призначили міністром оборони par
Резнікова призначили міністром оборониРезнікова призначили міністром оборони
Резнікова призначили міністром оборониUkraine News
7.8K vues7 diapositives
Закон про статус НАБУ par
Закон про статус НАБУЗакон про статус НАБУ
Закон про статус НАБУUkraine News
1.5K vues7 diapositives

Plus de Ukraine News(20)

В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям par Ukraine News
В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітямВ Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям
В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям
Ukraine News656 vues
Призначення Свириденко міністром par Ukraine News
Призначення Свириденко міністромПризначення Свириденко міністром
Призначення Свириденко міністром
Ukraine News3K vues
Призначення Рябікіна міністром par Ukraine News
Призначення Рябікіна міністромПризначення Рябікіна міністром
Призначення Рябікіна міністром
Ukraine News3K vues
Призначення Верещук міністром par Ukraine News
Призначення Верещук міністромПризначення Верещук міністром
Призначення Верещук міністром
Ukraine News3.1K vues
Резнікова призначили міністром оборони par Ukraine News
Резнікова призначили міністром оборониРезнікова призначили міністром оборони
Резнікова призначили міністром оборони
Ukraine News7.8K vues
Закон про статус НАБУ par Ukraine News
Закон про статус НАБУЗакон про статус НАБУ
Закон про статус НАБУ
Ukraine News1.5K vues
Голосування за призначення Стефанчука par Ukraine News
Голосування за призначення СтефанчукаГолосування за призначення Стефанчука
Голосування за призначення Стефанчука
Ukraine News14.4K vues
Голосування за відставку Разумкова par Ukraine News
Голосування за відставку РазумковаГолосування за відставку Разумкова
Голосування за відставку Разумкова
Ukraine News33.8K vues
Голосування за законопроєкт про олігархів par Ukraine News
Голосування за законопроєкт про олігархівГолосування за законопроєкт про олігархів
Голосування за законопроєкт про олігархів
Ukraine News27.8K vues
Заклик Ради засудити нову хвилю репресій у Криму par Ukraine News
Заклик Ради засудити нову хвилю репресій у КримуЗаклик Ради засудити нову хвилю репресій у Криму
Заклик Ради засудити нову хвилю репресій у Криму
Ukraine News582 vues
Рівень вакцинації педагогів в Україні par Ukraine News
Рівень вакцинації педагогів в УкраїніРівень вакцинації педагогів в Україні
Рівень вакцинації педагогів в Україні
Ukraine News1.1K vues
Голосування за законопроєкт про онлайн-зміну місця проживання par Ukraine News
Голосування за законопроєкт про онлайн-зміну місця проживанняГолосування за законопроєкт про онлайн-зміну місця проживання
Голосування за законопроєкт про онлайн-зміну місця проживання
Ukraine News575 vues
Голосування за відставку Авакова par Ukraine News
Голосування за відставку Авакова Голосування за відставку Авакова
Голосування за відставку Авакова
Ukraine News17.4K vues
Голосування за законопроєкт про реформу ВККС par Ukraine News
Голосування за законопроєкт про реформу ВККСГолосування за законопроєкт про реформу ВККС
Голосування за законопроєкт про реформу ВККС
Ukraine News463 vues
Рада перейменувала Новгородське в Нью-Йорк par Ukraine News
Рада перейменувала Новгородське в Нью-ЙоркРада перейменувала Новгородське в Нью-Йорк
Рада перейменувала Новгородське в Нью-Йорк
Ukraine News2.5K vues
Голосування за обмеження обігу пластикових пакетів на території України par Ukraine News
Голосування за обмеження обігу пластикових пакетів на території УкраїниГолосування за обмеження обігу пластикових пакетів на території України
Голосування за обмеження обігу пластикових пакетів на території України
Ukraine News1.2K vues
Обвинувальний акт у справі Стерненка par Ukraine News
Обвинувальний акт у справі СтерненкаОбвинувальний акт у справі Стерненка
Обвинувальний акт у справі Стерненка
Ukraine News1.4K vues
Обвинувальний акт у справі Стерненка par Ukraine News
Обвинувальний акт у справі СтерненкаОбвинувальний акт у справі Стерненка
Обвинувальний акт у справі Стерненка
Ukraine News55 vues
Разшифровка прослушки экс-главы КГБ Беларуси Зайцева par Ukraine News
Разшифровка прослушки экс-главы КГБ Беларуси ЗайцеваРазшифровка прослушки экс-главы КГБ Беларуси Зайцева
Разшифровка прослушки экс-главы КГБ Беларуси Зайцева
Ukraine News15.8K vues

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкції

 • 1. Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року ―Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)‖ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 1. Відкрите акціонерне товариство ―308 авіаційний ремонтний завод‖ державний реєстраційний номер: 1073702031754 дата реєстрації: 13 липня 2007 року ідентифікаційний номер платника податків: 3702530967 місцезнаходження юридичної особи: 153035, Російська Федерація, м. Іваново, вул. Лежневська, 118в дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України ―Про санкції‖ (далі – Закон) (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 2. Відкрите акціонерне товариство ―Державна авіакомпанія ―224 льотний загін‖ (открытое акционерное дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 2. Продовження додатка 22 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) общество ―Государственная авиакомпания ―224 летный отряд‖) основний державний реєстраційний номер: 1097746281160 дата реєстрації: 8 травня 2009 року місцезнаходження юридичної особи: 107014, Російська Федерація, м. Москва, вул. Матроська Тиша, 10 безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 3. Відкрите акціонерне товариство Агроінвестиційний комерційний банк (открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк) державний реєстраційний номер: 1023000927520 дата реєстрації: 8 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 414000, м. Астрахань, пл. Леніна дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)
 • 3. Продовження додатка 23 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 4. Відкрите акціонерне товариство ―Концерн ПВО ―Алмаз-Антей‖ державний реєстраційний номер: 1027739001993 ідентифікаційний номер платника податків: 7731084175 місцезнаходження юридичної особи: 121471, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 41 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території України) 5. Публічне акціонерне товариство ―Аделантбанк‖ державний реєстраційний номер: 1027739030110; дата реєстрації: 31 липня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 127051, Російська Федерація, м. Москва, бульв. Петровський, 19/2, будівля 1 місце розташування офісу: 127055, Російська Федерація, м. Москва, вул. Паліха, 13/1, будівля 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)
 • 4. Продовження додатка 24 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 6. Публічне акціонерне товариство ―Аерофлот — російські авіалінії‖ (публичное акционерное общество ―Аэрофлот — российские авиалинии‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700092661 дата реєстрації: 2 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119002, Російська Федерація, м. Москва, вул. Арбат, 10 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 7. Акціонерне товариство ―Ак Барс Аеро‖ (акционерное общество ―Ак Барс Аэро‖) основний державний реєстраційний номер: 1021601764557 дата реєстрації: 21 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 420017, Російська Федерація, Республіка дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 5. Продовження додатка 25 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Татарстан, Лаішевський район, с. Аеропорт, 12409 економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 8. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Атран‖ основний державний реєстраційний номер: 1065009017897 дата реєстрації: 13 липня 2006 року місцезнаходження юридичної особи: 141400, Російська Федерація, Московська область, м. Хімки, вул. Авіаційна, 8, офіс 201 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 9. Відкрите акціонерне товариство акціонерний комерційний банк ―БайкалБанк‖ державний реєстраційний номер: 1020300003460 дата реєстрації: 22 листопада 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 6. Продовження додатка 26 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 670034, Російська Федерація, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Червоноармійська, 28 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 10. Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк ―Банк Москви‖ державний реєстраційний номер: 1027700159497 дата реєстрації: 27 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 107996, Російська Федерації, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15, будівля 3 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 11. Комерційний банк ―Бізнес для Бізнеса‖ (коммерческий банк ―Бизнес для Бизнеса‖) державний реєстраційний номер: 1022100008325 дата реєстрації: 9 грудня 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 7. Продовження додатка 27 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 429060, Російська Федерації, Чуваська Республіка, м. Ядрін, вул. Червоноармійська, 5 розвитку здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 12. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Борисфен- Авіа‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Борисфен- Авиа‖) державний реєстраційний номер: 1027739323479 дата реєстрації: 7 жовтня 2002 року ідентифікаційний номер платника податків: 7719031353 місцезнаходження юридичної особи: 453300, Російська Федерація, м. Москва, вул. Друга Пісчана, 4 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 13. Благодійний фонд Святителя Василія Великого (благотворительный фонд Святителя Василия Великого) дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
 • 8. Продовження додатка 28 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ідентифікаційний номер платника податку: 5077021210 місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, Московська область, Серпуховський район, с-ще Спас-Тешилово, 3 діяльності та/або призводять до окупації території України 14. Відкрите акціонерне товариство ―Вертолеты России‖ державний реєстраційний номер: 1077746003334 дата реєстрації: 9 січня 2007 року ідентифікаційний номер платника податків: 7731559044 місцезнаходження юридичної особи: 121357, Російська Федерація, м. Москва, вул. Верейська, 29, будівля 141 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; заборона діяльності на території України; зупинення фінансових операцій) 15. Відкрите акціонерне товариство ―Вертолетная сервисная компания‖ державний реєстраційний номер: 1037704005041 дата реєстрації: 17 лютого дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на
 • 9. Продовження додатка 29 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2003 року ідентифікаційний номер платника податків: 7704252960 місцезнаходження юридичної особи: 119034, Російська Федерація, м. Москва, вул. Пречистенка, 40/2, корп. 3 встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 16. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Верхньоволзький‖ (открытое акционерное общество Коммерческий банк ―Верхневолжский‖) державний реєстраційний номер: 1027600000185 дата реєстрації: 28 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 152903, Російська Федерація, Ярославська область, м. Рибінськ, вул. Братів Орлових, 1а дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 17. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіакомпанія ―ВІМ-АВІА‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією
 • 10. Продовження додатка 210 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (общество с ограниченной ответственностью ―Авиакомпания ―ВИМ-АВИА‖) основний державний реєстраційний номер: 1027713011237 дата реєстрації: 15 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 121087, Російська Федерація, м. Москва, Багратіонівський проїзд, 7, корп. 20в національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод України 18. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіапідприємство ―Газпром авіа‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Авиапредприятие ―Газпром авиа‖) основний державний реєстраційний номер: 1025007509768 дата реєстрації: 20 серпня дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 11. Продовження додатка 211 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 142131, Російська Федерація, м. Москва, селище Рязановське, аеропорт ―Остафьєво‖ здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 19. Акціонерне товариство ―Газпром Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027700167110 дата реєстрації: 28 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 117420, м. Москва, вул. Наметкіна, 16, корпус 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 20. Акціонерне товариство ―ГЕНБАНК‖ державний реєстраційний номер: 1137711000074 дата реєстрації: 10 червня 2013 року місцезнаходження юридичної особи: 115184, Російська Федерація, м. Москва, дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 12. Продовження додатка 212 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Озерківська набережна, 12 розвитку здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 21. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Глобус‖ основний державний реєстраційний номер: 1075475006342 дата реєстрації: 26 вересня 2007 року місцезнаходження юридичної особи: 633104, Російська Федерація, Новосибірська область, м. Об-4, аеропорт ―Толмачево‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 22. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Джаст Банк‖ державний реєстраційний номер: 1117711000032 дата реєстрація: 13 липня 2011 року місцезнаходження юридичної особи: 119180, Російська Федерація, м. Москва, дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 13. Продовження додатка 213 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) вул. Велика Полянка, 54, будівля 1 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 23. Товаристо з обмеженою відповідальністю ―Доктор Веб‖ місцезнаходження юридичної особи: 125124, Російська Федерація, м. Москва, вул. Ямського поля, 2, корпус 12а дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом 24. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―Донавіа‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания ―Донавиа‖) основний державний реєстраційний номер: 1026104023439 дата реєстрації: 25 липня 2002 року місцезнаходження юридичної дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат,створення перешкод для сталого економічного розвитку, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 14. Продовження додатка 214 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) особи: 344009, Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 272 повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 25. Акціонерне товариство банк ―Івестиційний Капітал‖ (акционерное общество банк ―Инвестиционный Капитал‖) державний реєстраційний номер: 1060200012685 дата реєстрації: 27 листопада 2006 року місцезнаходження юридичної особи: 450077, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Достоєвського, 100, корпус 1 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 26. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Інвестрастбанк‖ (открытое акционерное общество Коммерческий банк ―Инвестрастбанк‖) державний реєстраційний номер: 1087711000035 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
 • 15. Продовження додатка 215 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 25 березня 2008 року місцезнаходження юридичної особи: 107113, Російська Федерація, м. Москва, вул. Шумкіна, 20, будівля 1 здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 27. Закрите акціонерне товариство Комерційний банк ―Індустріальний ощадний банк‖ (закрытое акционерное общество Коммерческий банк ―Индустриальный сберегательный банк‖) державний реєстраційний номер: 1027739339715 дата реєстрації: 8 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 125167, Російська Федерація, м. Москва, пров. Ельдорадівський, 7 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 28. Акціонерне товариство ―К2 Банк‖ державний реєстраційний номер: 1021500000103 дії іноземної юридичної, особи інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
 • 16. Продовження додатка 216 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 20 вересня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 369000, Російська Федерація, Карачаєво-Черкеська Республіка, м. Черкеськ, вул. Калантаєвського, 2а колишня назва — закрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк ―Владикавказский Комерческий Банк‖ призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 29. Відкрите акціонерне товариство ―Казанский вертолетный завод‖ державний реєстраційний номер: 1021603881683 дата реєстрації: 30 жовтня 2002 року ідентифікаційний номер платника податків: 1656002652 місцезнаходження юридичної особи: 420085, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Тецевська, 14 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій)
 • 17. Продовження додатка 217 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 30. Закрите акціонерне товариство ―Лабораторія Касперського‖ (закрытое акционерное общество ―Лаборатория Касперского) місцезнаходження юридичної особи: 125212, Російська Федерація, м. Москва, Ленінградське шосе, 39а, стр. 3, Бізнес-Центр ―Олімпія парк‖ дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом 31. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Авіакомпанія ―Когалимавіва‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Авиакомпания ―Когалымавива‖) Місцезнаходження юридичної особи: 109028, Російська Федерація, м. Москва, Хохловський пров., 10, будівля 3 юридична адреса: 115533, Російська Федерація, м. Москва, просп. Андропова, 22 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створен-ня перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 18. Продовження додатка 218 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) свобод 32. Закрите акціонерне товариство ―Виробниче об’єднання ―Коспос‖ (закрытое акционерное общество ―Производственное объединение ―Коспос‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700321880 дата реєстрації: 16 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, Боровське шосе, Внуково-3, 1, кімн. 1 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 33. Відкрите акціонерне товариство ―Краснодарський краєвий інвестіційний банк‖ (открытое акционерное общество ―Краснодарский краевой инвестиционный банк‖) державний реєстраційний номер: 1022300000029 дата реєстрації: 8 серпня 2002 року дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
 • 19. Продовження додатка 219 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) місцезнаходження юридичної особи: 350063, Російська Федерація, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Миру, 34 купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 34. Відкрите акціонерне товариство ―Кумертаусское авиационное производственное предприятие‖ державний реєстраційний номер: 1080262000609 дата реєстрації: 15 квітня 2008 року ідентифікаційний номер платника податків: 0262016287 місцезнаходження юридичної особи: 453300, Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Кумертау, вул. Новозаринська, 15а дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій) 35. Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк ―МАСТ- Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027739199124 дата реєстрації: 17 вересня дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати
 • 20. Продовження додатка 220 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 107014, Російська Федерація, м. Москва, вул. Бабаєвська, 6 завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 36. Товариство з обмеженою відповідальністю ―Маршал Капітал Партнерз‖ (общество с ограниченной ответственностью ―Маршал Капитал Партнерз‖ (―Marshall Capital Partners‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7722544073 місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація, м. Москва, вул. 3-я Кабельна, 2 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 37. Закрите акціонерне товариство ―Научно-технический центр эксплуатации и ресурса авиационной техники‖ державний реєстраційний номер: 1035005001382 дата реєстрації: 21 січня 2003 року дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона на встановлення ділових контактів; зупинення фінансових операцій)
 • 21. Продовження додатка 221 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ідентифікаційний номер платника податків: 5027052453 місцезнаходження юридичної особи: 140011, Російська Федерація, Московська область, м. Люберці, вул. Третє Поштове відділення, 50а 38. Відкрите акціонерне товариство ―Телекомпанія НТВ‖ (открытое акционерное общество ―Телекомпания НТВ‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7703191457 дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування 39. Корпорація ―Нутрітек‖ (Російська Федерація) дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 40. Відкрите акціонерне товариство ―Оренбурзькі авіалінії‖ (открытое акционерное общество ―Оренбургские авиалинии‖) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 22. Продовження додатка 222 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) основний державний реєстраційний номер: 1115658000754 дата реєстрації: 20 січня 2011 року місцезнаходження юридичної особи: 466049, Російська Федерація, Оренбурзька область, Оренбурзький район, с. Аеропорт діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод 41. Закрите акціонерне товариство ―Акціонерний банк ―Первомайський‖ (закрытое акционерное общество ―Акционерный банк ―Первомайский‖) державний реєстраційний номер: 1022300001063 дата реєстрації: 2 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 350020, Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Красна, 139 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 42. Відкрите акціонерне товариство дії іноземної юридичної особи, інших обмеження або припинення
 • 23. Продовження додатка 223 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) ―Перший канал. Всесвітня мережа‖ (открытое акционерное общество ―Первый канал. Всемирная сеть‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7717039300 суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування 43. Закрите акціонерне товариство ―Авіаційна компанія ―Політ‖ (закрытое акционерное общество ―Авиационная компания ―Полѐт‖) основний державний реєстраційний номер: 1023102365197 дата реєстрації: 11 листопада 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 129090, Російська Федерація, м. Москва, просп. Олімпійський, 16, будівля 1 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 44. Акціонерне товариство ―Ред Вінгс‖ дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією
 • 24. Продовження додатка 224 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (акционерное общество ―Ред Вингс‖) основний державний реєстраційний номер: 1027700281091 дата реєстрації: 4 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, Заводське шосе, 19 національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод України 45. Федеральний державний бюджетний заклад ―Спеціальний льотний загін ―Росія‖ Управління справами Президента Російської Федерації (Федеральное государственное бюджетное учреждение ―Специальный летный отряд ―Россия‖ Управления делами Президента Российской Федерации) основний державний реєстраційний номер: 1097746322156 дата реєстрації: 1 червня дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
 • 25. Продовження додатка 225 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) 2009 року місцезнаходження юридичної особи: 119027, Російська Федерація, м. Москва, вул. 1-ша Рейсова, 2 46. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―Росія‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания ―Россия‖) місцезнаходження юридичної особи: 196210, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Пілотов, 18, корпус 4 дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України 47. Відкрите акціонерне товариство ―Акціонерний банк ―Росія‖ (открытое акционерное общество ―Акционерный банк ―Россия‖) державний реєстраційний номер: 1027800000084 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати
 • 26. Продовження додатка 226 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) дата реєстрації: 5 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 191124, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, пл. Растреллі, 2а перешкод для сталого економічного розвитку кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 48. Відкрите акціонерне товариство ―Российский Национальный Коммерческий Банк‖ державний реєстраційний номер: 1027700381290 дата реєстрації: 31 жовтня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 127030, Російська Федерація, м. Москва, вул. Краснопролетарска, 9, будівля 5 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 49. Телеканали ―РТР-Планета‖, інформаційний канал ―Росія-24‖, які входять до структури Федерального державного унітарного підприємства ―Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія‖ дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування
 • 27. Продовження додатка 227 №№ з/п Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ) Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України ―Про санкції‖) (телеканалы ―РТР-Планета‖, информационный канал ―Россия-24‖, которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия ―Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания‖) ідентифікаційний номер платника податків: 7714072839 перешкод для сталого економічного розвитку 50. Закрите акціонерне товариство ―Коммерческий Банк ―Рублев‖ державний реєстраційний номер: 1027700159233; дата реєстрації: 27 серпня 2002 року місцезнаходження юридичної особи: 105066, Російська Федерація, м. Москва, Єлоховський проїзд, 3, будівля 2 дії іноземної юридичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном 2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів) 51. Відкрите акціонерне товариство ―Авіакомпанія ―РусДжет‖ (открытое акционерное общество ―Авиакомпания дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України