Pedagogical council on the choice of textbooks for grades 6 and 11

Протокол засідання педагогічної ради №17 щодо вибору підручників для учнів 6 та 11 класів

Протокол №17
засідання педагогічної ради
комунального закладу «Погребищенська ЗОНІ №2 І-ІІІ ступенів
Погребищенської районної ради Вінницької області»
від 20.03.2019 р.
Голова педради
Секретар
Присутні
Відсутні
Коротун П.В.
Нікольчук Н.В.
41 членів педради (список додається)
2 члени педради
Порядок денний:
1. Про вибір та замовлення підручників для 6 класу ЗЗСО на 2019 - 2020 навчальний
рік.
2. Про вибір та замовлення підручників для 11 класу ЗЗСО на 2019 - 2020 навчальний
рік.
СЛУХАЛИ:
Олексюк Г.Г., заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка ознайомила
з пропозиціями поданими вчителями-предметниками щодо вибору проектів підручників з
навчальних предметів.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити вибір проектів підручників для 6 класу з кожної назви. (Додаток 1)
2. Схвалити вибір проектів підручників для 11 класу з кожної назви. (Додаток 2)
3. Здійснити замовлення проектів підручників до 22.003.2019 р. згідно з додатком
Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України 08.02.2019 р. №1/9-63
(додається).
Голова педради
Секретар педради
Г
П.В.Коротун
Н.В.Нікольчук
З рішенням педагогічної ради ознайомлені та згідні вчителі початкових класів.
Т.І.Андрощук
С.О.Завертана
Г.В.Затоковенко
Л.М.Яцькова
Т.М.Пігуль
Т.О.Попюк
-К.В.Олексюк
Є.І.Мамчур
О.В.Гулеватий
О.С.Воровський
ГІ.О.Бенеда
Н.С.Чорноус
В.К.Ярошенко
Н.В.Нікольчук
Г.Д.Довганенко
Г.Г.Олексюк
К.В.Хоменко
О.М.Горчакова
М.О.Шайгородський
Н.А.Синюченко
Додаток №1
«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для б
класу закладів загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. Гук 0. 1., Дудар 0. В.
2. Бандровський 0. Г., Власов В. С.
3. Сорочинська Н. М., Мартинюк 0. 0.
4. Д'ячков С. В.
5. Мороз П. В. Українська 53 2 6,4,7,8,1
6. Щупак 1. Я., Піскарьова 1. 0., Бурлака 0. В.
7. Гісем 0. В., Гісем 0. 0.
8. Голованов С. 0.
2. «Інформатика» підручник для б класу закладів загальної середньої
освіти
№ Автор(и)
Мова Кількість для
Альтернатива
підручника учнів вчителів
1. Бондаренко 0. 0., Ластовецький В. В., Пилипчук 0. П.,
Шестопалов Є. А.
2. Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П. Українська 53 2 4,3,1
3. Коршунова 0. В., Завадський 1. 0.
4. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В.
Додаток №2
1. «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів
загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л. 0. Українська 20 2 2
2. Ворон А. А., Солопенко В. А.
2. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 11 класу
закладів загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. Слоньовська О.В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М.
2, Борзенко 0. 1., Лобусова 0. В. Українська 20 2 1
3. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів
загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. Ковбасенко Ю. 1.
2. Ісаєва 0. 0., Клименко Ж. В.; Мельник А. 0.
3. Ніколенко О.М., Ковальова Л . Л., Юлдашева Л . П., Лебедь Д.
0.. Оплова 0. В.. Ніколенко К. С.
Українська 20 2 1,4Д,2,5
4. Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В.
5. Міляновська Н. Р.
6. Волощук Є. В.
7. Кадоб'янська Н. М., Удовиченко Л. М.
4. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів
загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. Сорочинська Н. М., Гісем 0. 0.
2. Власов В. С., Кульчицький С. В.
3. Струкевич 0. К., Дровозюк С. 1.
4. Хлібовська Г. М., НаумчукО. В., Крижановська М.Є., Гирич
I.R.. Бупнрйкп і.О.
5. Гісем 0. В., Мартинюк 0. 0. Українська 20 2 1,2,4,6,3
6. Даниленко В. М., Смольніцька М. К
5. «Всесвітня історія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної
середньої освіти
№ Автор(и)
Мова Кількість для
Альтернатива
підручника учнів вчителів
1. Гісем 0. В., Мартинюк 0. 0. Українська 20 2 2
2. Ладиченко Т. В., Заблоцький Ю. 1.
6. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11
класу закладів загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. Нерсисян М. А., Піроженко А. 0.
2. Буренко В. М.
3. Карпюк 0. Д. Українська 20 2 1,2
7. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)»
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова Кількість для
Альтернатива
підручника учнів вчителів
1. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М.
2. Нелін Є. П., Долгова 0. Є.
3. Бевз Г. П., Бевз В. Г.
4. Істер 0. С. Українська 20 2 ЗДД
8. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної
середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. Андерсон 0. А., Вихренко М. А. Чернінський А. 0., Міюс С. М.
2. Задорожний К. М.
3. Соболь В. 1. Українська 20 2 5,4,2,1
4. Шаламов Р. В., Каліберда М. С., Носов Г. А.
5. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С.
9. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної
середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. ГільбергТ. Г., Савчук 1. Г., Совенко В. В.
2. Довгань Г. Д., Стадник 0. Г.
3. Кобернік С. Г., Коваленко P. Р.
4. Безуглий В. В., Лисичарова Г. 0.
5. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. 1. Українська 20 2 1,4,2,3
10.«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під
керівництвом Октєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої
освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість
учнів
для
вчителів
Альтернатива
1. Бар'яхтар В. Г., Довгий С. 0., Божинова Ф. Я., Кірюхіна 0. 0.,
за оелакиією Бао'яхтаоа В. Г.. Довгого С. 0.
Українська 20 2
11«Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського
колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів
загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова Кількість для
Альтернатива
підручника учнів вчителів
1. Сиротюк В. Д., Мирошніченко Ю. Б.
2. Пришляк М. П. Українська 20 2 1
12.«Інформатика (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів
загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова Кількість для
Альтернатива
підручника учнів вчителів
1. Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. Українська 20
13«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної
середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість для
Альтернатива
учнів вчителів
1. Ярошенко 0. Г.
2. Григорович 0. В. Українська 20 2 4,5,ЗД
3. Савчин М. М.
4. Лашевська Г. А., Лашевська А. А.
5. Попель П. П., Крикля Л. С.
14. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів
загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова Кількість для
Альтернатива
підручника учнів вчителів
1. Гнатюк М. Р. Українська 10 1 2
2. Гудима А. А., Пашко К. 0., Гарасимів 1. М., Фука М. М., Щирба
Ю. П.
15. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)»
підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
№ Автор(и)
Мова
підручника
Кількість
учнів
для
вчителів
Альтернатива
1. Гудима А. А., Пашко К. 0., Гарасимів 1. М., Фука М. М. Українська 10 1

Recommandé

Pedagogical council on the choice of textbooks for grades 6 and 11 par
Pedagogical council on the choice of textbooks for grades 6 and 11Pedagogical council on the choice of textbooks for grades 6 and 11
Pedagogical council on the choice of textbooks for grades 6 and 11Микола Шайгородський
17 vues5 diapositives
11 klass par
11 klass11 klass
11 klasskzsh22
45 vues3 diapositives
Zayva na pidrychnuku par
Zayva na pidrychnukuZayva na pidrychnuku
Zayva na pidrychnukukzsh22
6 vues2 diapositives
наказ яцик 17 par
наказ яцик 17наказ яцик 17
наказ яцик 17solom_nmc
64 vues7 diapositives
4class72 par
4class724class72
4class72AleksSaf
54 vues3 diapositives
1 perelik-naczmenshini par
1 perelik-naczmenshini1 perelik-naczmenshini
1 perelik-naczmenshiniSchool
118 vues90 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Відбір підручників 11 кл. par
Відбір підручників 11 кл.Відбір підручників 11 кл.
Відбір підручників 11 кл.ymcmb_ua
477 vues3 diapositives
1211221 par
12112211211221
1211221kzsh22
26 vues2 diapositives
Decision of the pedagogical council no.5 from 02022020 about the choice of te... par
Decision of the pedagogical council no.5 from 02022020 about the choice of te...Decision of the pedagogical council no.5 from 02022020 about the choice of te...
Decision of the pedagogical council no.5 from 02022020 about the choice of te...Nikolay Shaygorodskiy
40 vues4 diapositives
Горобець Т.Б. (2013) par
Горобець Т.Б. (2013)Горобець Т.Б. (2013)
Горобець Т.Б. (2013)Alex_fin
1K vues34 diapositives
7class 2020 par
7class 20207class 2020
7class 2020Sarcasm Sector
460 vues2 diapositives
педрада № 4 par
педрада № 4педрада № 4
педрада № 4Ukraine13
200 vues5 diapositives

Tendances(20)

Відбір підручників 11 кл. par ymcmb_ua
Відбір підручників 11 кл.Відбір підручників 11 кл.
Відбір підручників 11 кл.
ymcmb_ua477 vues
1211221 par kzsh22
12112211211221
1211221
kzsh2226 vues
Decision of the pedagogical council no.5 from 02022020 about the choice of te... par Nikolay Shaygorodskiy
Decision of the pedagogical council no.5 from 02022020 about the choice of te...Decision of the pedagogical council no.5 from 02022020 about the choice of te...
Decision of the pedagogical council no.5 from 02022020 about the choice of te...
Горобець Т.Б. (2013) par Alex_fin
Горобець Т.Б. (2013)Горобець Т.Б. (2013)
Горобець Т.Б. (2013)
Alex_fin1K vues
педрада № 4 par Ukraine13
педрада № 4педрада № 4
педрада № 4
Ukraine13200 vues
виховний план (1) par vally09
виховний план (1)виховний план (1)
виховний план (1)
vally09200 vues
додаток 31 3 par kzsh039
додаток 31 3додаток 31 3
додаток 31 3
kzsh03991 vues
6 klass par kzsh22
6 klass6 klass
6 klass
kzsh225 vues
Української мови та літератури, світової літератури par nvktereb
Української мови та літератури, світової літературиУкраїнської мови та літератури, світової літератури
Української мови та літератури, світової літератури
nvktereb136 vues

Similaire à Pedagogical council on the choice of textbooks for grades 6 and 11

Витяг з протоколу № 7.docx par
Витяг з протоколу № 7.docxВитяг з протоколу № 7.docx
Витяг з протоколу № 7.docxssuserae1bc41
192 vues6 diapositives
Протокол №10 підручників.pdf par
Протокол №10 підручників.pdfПротокол №10 підручників.pdf
Протокол №10 підручників.pdfUkraine13
69 vues10 diapositives
Витяг вибір підручника.docx par
Витяг вибір підручника.docxВитяг вибір підручника.docx
Витяг вибір підручника.docxVitka2
4 vues6 diapositives
6 klass 2023.pdf par
6 klass 2023.pdf6 klass 2023.pdf
6 klass 2023.pdfOstap Vuschna
20 vues3 diapositives
Протоколу № 4.docx par
Протоколу № 4.docxПротоколу № 4.docx
Протоколу № 4.docxssuserae1bc41
32 vues6 diapositives
9 klas protokol 2022 par
9 klas protokol 20229 klas protokol 2022
9 klas protokol 2022Оксана Ромалийская
91 vues12 diapositives

Similaire à Pedagogical council on the choice of textbooks for grades 6 and 11(20)

Витяг з протоколу № 7.docx par ssuserae1bc41
Витяг з протоколу № 7.docxВитяг з протоколу № 7.docx
Витяг з протоколу № 7.docx
ssuserae1bc41192 vues
Протокол №10 підручників.pdf par Ukraine13
Протокол №10 підручників.pdfПротокол №10 підручників.pdf
Протокол №10 підручників.pdf
Ukraine1369 vues
Витяг вибір підручника.docx par Vitka2
Витяг вибір підручника.docxВитяг вибір підручника.docx
Витяг вибір підручника.docx
Vitka24 vues
Замовлення підручників 6 клас .pdf par ssuserae1bc41
Замовлення підручників 6 клас .pdfЗамовлення підручників 6 клас .pdf
Замовлення підручників 6 клас .pdf
ssuserae1bc4136 vues
протокол підр 5 клас травень.docx par ssuser348155
протокол підр 5 клас травень.docxпротокол підр 5 клас травень.docx
протокол підр 5 клас травень.docx
ssuser34815561 vues
педрада № 10.docx par Ukraine13
педрада № 10.docxпедрада № 10.docx
педрада № 10.docx
Ukraine13282 vues
Моніторинг підручників 1 кл. 2014 par MARO51
Моніторинг підручників 1 кл. 2014Моніторинг підручників 1 кл. 2014
Моніторинг підручників 1 кл. 2014
MARO51372 vues
звіт роботи викладачів предметної (циклової) комісії української філології par Muzpck
звіт роботи викладачів предметної (циклової) комісії української філологіїзвіт роботи викладачів предметної (циклової) комісії української філології
звіт роботи викладачів предметної (циклової) комісії української філології
Muzpck2.8K vues
програма міжшкільного факультативу par Helen Golovina
програма міжшкільного факультативупрограма міжшкільного факультативу
програма міжшкільного факультативу
Helen Golovina3.1K vues
1211221 par kzsh22
12112211211221
1211221
kzsh2217 vues
Протокол№8.pdf par Ukraine13
Протокол№8.pdfПротокол№8.pdf
Протокол№8.pdf
Ukraine1357 vues

Plus de Микола Шайгородський

List of textbooks for 2019 2020 by classes par
List of textbooks for 2019 2020 by classesList of textbooks for 2019 2020 by classes
List of textbooks for 2019 2020 by classesМикола Шайгородський
60 vues12 diapositives
Educational programs 10 11 grades 2019-2020 par
Educational programs 10 11 grades 2019-2020Educational programs 10 11 grades 2019-2020
Educational programs 10 11 grades 2019-2020Микола Шайгородський
46 vues14 diapositives
Educational programs 5 9 grades 2019-2020 par
Educational programs 5 9 grades 2019-2020Educational programs 5 9 grades 2019-2020
Educational programs 5 9 grades 2019-2020Микола Шайгородський
59 vues30 diapositives
Educational programs 1 4 grades 2019-2020 par
Educational programs 1 4 grades 2019-2020Educational programs 1 4 grades 2019-2020
Educational programs 1 4 grades 2019-2020Микола Шайгородський
339 vues17 diapositives
Schedule of lessons 2019 2020 par
Schedule of lessons 2019 2020Schedule of lessons 2019 2020
Schedule of lessons 2019 2020Микола Шайгородський
141 vues1 diapositive
List of teachers 2019 2020 par
List of teachers 2019 2020List of teachers 2019 2020
List of teachers 2019 2020Микола Шайгородський
71 vues4 diapositives

Plus de Микола Шайгородський(20)

Dernier

зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfssuser46127c
5 vues231 diapositives
гопчук а.а.pptx par
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
10 vues21 diapositives
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 vues244 diapositives
Цифрові права та обов’язки par
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
29 vues31 diapositives
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
29 vues11 diapositives
chitannya.pptx par
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
17 vues14 diapositives

Dernier(20)

зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891229 vues
Презентація Наукової школи Войтова В.А. par tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195838 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891189 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891228 vues
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf par ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89133 vues
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 vues
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt par znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan8 vues
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа... par GoQA
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
Слуцька Вікторія - Виступити і не наступити на граблі: Як виступати QA спеціа...
GoQA23 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891229 vues

Pedagogical council on the choice of textbooks for grades 6 and 11

  • 1. Протокол №17 засідання педагогічної ради комунального закладу «Погребищенська ЗОНІ №2 І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» від 20.03.2019 р. Голова педради Секретар Присутні Відсутні Коротун П.В. Нікольчук Н.В. 41 членів педради (список додається) 2 члени педради Порядок денний: 1. Про вибір та замовлення підручників для 6 класу ЗЗСО на 2019 - 2020 навчальний рік. 2. Про вибір та замовлення підручників для 11 класу ЗЗСО на 2019 - 2020 навчальний рік. СЛУХАЛИ: Олексюк Г.Г., заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка ознайомила з пропозиціями поданими вчителями-предметниками щодо вибору проектів підручників з навчальних предметів. УХВАЛИЛИ: 1. Схвалити вибір проектів підручників для 6 класу з кожної назви. (Додаток 1) 2. Схвалити вибір проектів підручників для 11 класу з кожної назви. (Додаток 2) 3. Здійснити замовлення проектів підручників до 22.003.2019 р. згідно з додатком Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України 08.02.2019 р. №1/9-63 (додається). Голова педради Секретар педради Г П.В.Коротун Н.В.Нікольчук З рішенням педагогічної ради ознайомлені та згідні вчителі початкових класів. Т.І.Андрощук С.О.Завертана Г.В.Затоковенко Л.М.Яцькова Т.М.Пігуль Т.О.Попюк -К.В.Олексюк Є.І.Мамчур О.В.Гулеватий О.С.Воровський ГІ.О.Бенеда Н.С.Чорноус В.К.Ярошенко Н.В.Нікольчук Г.Д.Довганенко Г.Г.Олексюк К.В.Хоменко О.М.Горчакова М.О.Шайгородський Н.А.Синюченко
  • 2. Додаток №1 «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для б класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. Гук 0. 1., Дудар 0. В. 2. Бандровський 0. Г., Власов В. С. 3. Сорочинська Н. М., Мартинюк 0. 0. 4. Д'ячков С. В. 5. Мороз П. В. Українська 53 2 6,4,7,8,1 6. Щупак 1. Я., Піскарьова 1. 0., Бурлака 0. В. 7. Гісем 0. В., Гісем 0. 0. 8. Голованов С. 0. 2. «Інформатика» підручник для б класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова Кількість для Альтернатива підручника учнів вчителів 1. Бондаренко 0. 0., Ластовецький В. В., Пилипчук 0. П., Шестопалов Є. А. 2. Морзе Н. В., Барна 0. В., Вембер В. П. Українська 53 2 4,3,1 3. Коршунова 0. В., Завадський 1. 0. 4. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Додаток №2 1. «Українська мова (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л. 0. Українська 20 2 2 2. Ворон А. А., Солопенко В. А. 2. «Українська література (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. Слоньовська О.В., Мафтин Н. В., Вівчарик Н. М. 2, Борзенко 0. 1., Лобусова 0. В. Українська 20 2 1
  • 3. 3. «Зарубіжна література (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. Ковбасенко Ю. 1. 2. Ісаєва 0. 0., Клименко Ж. В.; Мельник А. 0. 3. Ніколенко О.М., Ковальова Л . Л., Юлдашева Л . П., Лебедь Д. 0.. Оплова 0. В.. Ніколенко К. С. Українська 20 2 1,4Д,2,5 4. Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В. 5. Міляновська Н. Р. 6. Волощук Є. В. 7. Кадоб'янська Н. М., Удовиченко Л. М. 4. «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. Сорочинська Н. М., Гісем 0. 0. 2. Власов В. С., Кульчицький С. В. 3. Струкевич 0. К., Дровозюк С. 1. 4. Хлібовська Г. М., НаумчукО. В., Крижановська М.Є., Гирич I.R.. Бупнрйкп і.О. 5. Гісем 0. В., Мартинюк 0. 0. Українська 20 2 1,2,4,6,3 6. Даниленко В. М., Смольніцька М. К 5. «Всесвітня історія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова Кількість для Альтернатива підручника учнів вчителів 1. Гісем 0. В., Мартинюк 0. 0. Українська 20 2 2 2. Ладиченко Т. В., Заблоцький Ю. 1. 6. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. Нерсисян М. А., Піроженко А. 0. 2. Буренко В. М. 3. Карпюк 0. Д. Українська 20 2 1,2 7. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова Кількість для Альтернатива підручника учнів вчителів
  • 4. 1. Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б., Якір М. 2. Нелін Є. П., Долгова 0. Є. 3. Бевз Г. П., Бевз В. Г. 4. Істер 0. С. Українська 20 2 ЗДД 8. «Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. Андерсон 0. А., Вихренко М. А. Чернінський А. 0., Міюс С. М. 2. Задорожний К. М. 3. Соболь В. 1. Українська 20 2 5,4,2,1 4. Шаламов Р. В., Каліберда М. С., Носов Г. А. 5. Остапченко Л.І., Балан П.Г., Компанець Т.А., Рушковський С. 9. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. ГільбергТ. Г., Савчук 1. Г., Совенко В. В. 2. Довгань Г. Д., Стадник 0. Г. 3. Кобернік С. Г., Коваленко P. Р. 4. Безуглий В. В., Лисичарова Г. 0. 5. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. 1. Українська 20 2 1,4,2,3 10.«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Октєва В. М.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість учнів для вчителів Альтернатива 1. Бар'яхтар В. Г., Довгий С. 0., Божинова Ф. Я., Кірюхіна 0. 0., за оелакиією Бао'яхтаоа В. Г.. Довгого С. 0. Українська 20 2 11«Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова Кількість для Альтернатива підручника учнів вчителів 1. Сиротюк В. Д., Мирошніченко Ю. Б. 2. Пришляк М. П. Українська 20 2 1 12.«Інформатика (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова Кількість для Альтернатива підручника учнів вчителів
  • 5. 1. Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. Українська 20 13«Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість для Альтернатива учнів вчителів 1. Ярошенко 0. Г. 2. Григорович 0. В. Українська 20 2 4,5,ЗД 3. Савчин М. М. 4. Лашевська Г. А., Лашевська А. А. 5. Попель П. П., Крикля Л. С. 14. «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова Кількість для Альтернатива підручника учнів вчителів 1. Гнатюк М. Р. Українська 10 1 2 2. Гудима А. А., Пашко К. 0., Гарасимів 1. М., Фука М. М., Щирба Ю. П. 15. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти № Автор(и) Мова підручника Кількість учнів для вчителів Альтернатива 1. Гудима А. А., Пашко К. 0., Гарасимів 1. М., Фука М. М. Українська 10 1