Hội chứng lâm sàng hô hấp

SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNGAdministrator at SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG à SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
ThS LÊ KHẮC BẢO
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Mục tiêu kiến thức:
– Liệt kê tất cả các triệu chứng của hội chứng lâm sàng trong
bệnh hô hấp
– Liệt kê tất cả các nguyên nhân của hội chứng lâm sàng
trong bệnh hô hấp
2. Mục tiêu kỹ năng:
– Biết khám phát hiện các HCLS trong bệnh hô hấp
– Biết biện luận nguyên nhân các HCLS trong bệnh hô hấp
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. ĐẠI CƯƠNG
II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG
III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
1. HCLS trong bệnh hô hấp = tập hợp các triệu
chứng thực thể khi khám hô hấp
2. Các triệu chứng chính của HCLS trong bệnh hô
hấp = các triệu chứng thực thể Sờ + Gõ + Nghe
3. Các triệu chứng đi kèm khác = chứng cứ để chẩn
đoán nguyên nhân của HCLS trong bệnh hô hấp
4. HCLS trong bệnh hô hấp = nhiều nguyên nhân
khác nhau gây ra
5. TKMP “ tự nhiên” hay “ không tự nhiên”:
– “Tự nhiên”: không có nguyên nhân rõ ràng nào
– “Không tự nhiên” có nguyên nhân rõ ràng: chấn thương, can
thiệp thủ thuật, phẫu thuật (do thầy thuốc gây ra)
6. TKMP “nguyên phát” hay “thứ phát”
– “Nguyên phát”: xuất hiện trên phổi hoàn toàn “khỏe mạnh”
từ trước
– “Thứ phát”: xuất hiện trên phổi có bệnh lý từ trước
7. Hội chứng trung thất:
– Cho biết có tổn thương tại trung thất: viêm, u, tràn khí v.v.
– Dựa vào giải phẫu học trung thất để định vị trí tổn thương.
Hội chứng lâm sàng hô hấp
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. ĐẠI CƯƠNG
II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG
III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
1) HỘI CHỨNG BA GIẢM
• Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN 
• Triệu chứng đi kèm:
– Tiếng thổi màng phổi, tiếng dê kêu, tiếng ngực thầm
– Lồng ngực bên bệnh căng phồng ít di động ()
– Khí quản bị đẩy lệch về bên đối diện ()
• Đa số HC 3 giảm do tràn dịch màng phổi nên còn có
tên gọi khác là hội chứng tràn dịch màng phổi, tuy
nhiên cần phải lưu ý là không phải mọi hội chứng ba
giảm đều là do tràn dịch màng phổi
2) HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC
• Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN .
• Triệu chứng đi kèm:
– Tiếng thổi ống, tiếng vang phế quản, ran nổ hoặc ran ẩm vùng
tổn thương
– Lồng ngực bên bệnh bị xẹp lại, ít di động ()
– Khí quản, tim bị kéo lệch về bên tổn thương  xẹp phổi
– Hội chứng đông đặc + triệu chứng co kéo thường được gọi
dưới tên khác là hội chứng đông đặc co kéo hay hội chứng
xẹp phổi
3) HỘI CHỨNG HANG
• Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN .
• Triệu chứng đi kèm:
– Tiếng thổi hang và tiếng ran hang (tiếng ran âm
đanh) tạo nên tiếng òng ọc khi bệnh nhân ho
– Nếu chưa nghe được tiếng ran hang, thổi hang, tiếng
òng ọc khi bệnh nhân ho thì ta gọi là hội chứng hang
“không điển hình”
4) TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
• Triệu chứng chính: RT  + Gõ vang + RRPN .
• Triệu chứng đi kèm:
– TKMP lượng lớn có đi kèm lỗ dò khí quản – màng phổi 
tiếng thổi vò, tiếng nói và tiếng ho khi nghe phổi có âm sắc
cao như nói và ho vào bình kim loại  Còn gọi là hội chứng
“bình kim khí”
– TKMP + tràn khí dưới da  dấu lép bép dưới da
– TKMP + tràn khí trung thất  tiếng gõ màng phổi
5) TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI
• Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn ngoài lồng ngực: thanh –
khí quản: tiếng rít thanh quản thì hít vào nghe rõ ở
vùng cổ và khí quản
• Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn trong lồng ngực: khí –
phế quản lớn: tiếng khò khè liên tục cả hai thì hô hấp
nghe rõ ở vùng cổ, trơớc ngực và khoảng liên bả
• Tắc nghẽn đường dẫn khí đường kính <2mm: tiếng ran
rít, ngáy chủ yếu thì thở ra lan tỏa cả hai phế trường
6) HỘI CHỨNG TRUNG THẤT
• Gồm các triệu chứng chỉ điểm tổn thương ở trung thất.
• Các triệu chứng chỉ điểm chia làm ba nhóm:
– Triệu chứng tại lồng ngực.
– Triệu chứng ngoài lồng ngực.
– Nhóm triệu chứng chỉ điểm vị trí tổn thương.
TRIỆU CHỨNG TẠI LỒNG NGỰC
• Hô hấp: khó thở, ho, khò khè, ho ra máu
• Tiêu hóa: nuốt khó
• Thần kinh:
– Hội chứng Claude Bernard Horner: co đồng tử + hở khe mi +
thụt nhãn cầu
– Tổn thương thần kinh hoành: nấc cụt, liệt cơ hoành (hô hấp
đảo ngược);
– Liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản: khàn tiếng, nói
giọng đôi
TRIỆU CHỨNG TẠI LỒNG NGỰC
• Mạch máu: Hội chứng tĩnh mạch chủ trên
– Giai đoạn đầu: xanh tím môi và móng tay, tuần hoàn bàng hệ
vùng trước ngực, sao mạch, phù vùng cổ, phù mi mắt, cương
tụ tĩnh mạch tay
– Giai đoạn muộn: xanh tím lan rộng, phù áo khoác, tuần hoàn
bàng hệ nổi rõ hai bên ngực, tĩnh mạch cổ nổi
• Thành ngực:
– Đôi khi có thể phát hiện biến dạng lồng ngực
– Đôi khi thấy u nổi rõ trên thành ngực
TRIỆU CHỨNG NGOÀI LỒNG NGỰC
• Triệu chứng toàn thân: sốt, thay đổi tổng trạng, ngứa,
hồng ban nút,hồng ban đa dạng
• Hội chứng rối loạn viễn cực: ngón tay dùi trống, bệnh
phì đại xương khớp do bệnh lý hô hấp
• Chèn ép tủy (hiếm gặp) do u thần kinh sinh nằm trong
trung thất chèn ép lỗ liên hợp
• Nhược cơ và hội chứng nội tiết
TRIỆU CHỨNG CHỈ ĐIỂM VỊ TRÍ
• Trung thất trước: nuốt vướng sau xương ức + h/chứng
tĩnh mạch chủ trên + biến dạng lồng ngực và h/chứng
nội tiết
• Trung thất giữa: ho + khó thở + co thắt phế quản + rối
loạn lời nói + h/chứng rối loạn viễn cực
• Trung thất sau: khó nuốt + triệu chứng đau theo rễ thần
kinh + rối loạn thần kinh giao cảm + đôi khi còn có
triệu chứng chèn ép tủy
TÓM TẮT CÁC HỘI CHỨNG
HỘI CHỨNG RT GÕ RRPN TRIỆU CHỨNG ĐI KÈM
BA GỈAM   
Thổi màng phổi, dê kêu, ngực thàm
Lồng ngực căng phồng, kém di động
Khí quản có thể lệch sang đối bên
ĐÔNG ĐẶC   
Thổi ống, vang phế quản, ran nổ, ran
ẩm
Lồng ngực có thể xẹp
Khí quản có thể lệch sang cùng bên
HANG    Thổi hang, ran hang
TRÀN KHÍ MÀNG
PHỔI
  
Thổi vò,
Tiếng kim khí (nói, ho)
TẮC NGHẼN
ĐƯỜNG HÔ HẤP
DƯỚI
 ; ;
Tiếng rít thanh quản (stridor)
Tiếng khò khè (wheezing)
Ran rít, ngáy.
TRUNG THẤT ; ; ;
Triệu chứng tại lồng ngực
Triệu chứng ngoài lồng ngực
Triệu chứng toàn thân
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. ĐẠI CƯƠNG
II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG
III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
1) CƠ CHẾ HÌNH THÀNH CÁC TRIỆU
CHỨNG CHÍNH
• Rung thanh:
• Rì rào phế nang:
• Gõ:
 Hình thành xung động
 Dẫn truyền xung động.
2) NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG LÂM
SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP
• Tổn thương màng phổi:
– TDMP, dày dính màng phổi, U màng phổi
– Cơ chế:  dẫn truyền +  hình thành rung động và âm thanh
• Tổn thương nhu mô phổi:
– K phế quản lớn nằm ngoại biên, viêm phổi thùy kèm tắc lòng
phế quản, áp xe phổi lớn ngoại biên giai đoạn chưa vỡ mủ+
xẹp phổi diện rộng do tắc nghẽn phế quản
– Cơ chế:  hình thành >  dẫn truyền rung động và âm thanh
A) HỘI CHỨNG BA GIẢM
• Tổn thương nhu mô:
– Viêm phổi thùy và đường dẫn khí còn thông thoáng
– Áp xe phổi nhỏ, nhồi máu phổi diện hẹp
– Xẹp phổi do lao, K phế quản và đường dẫn khí còn thông
• Cơ chế:
–  dẫn truyền >  hình thành rung động và âm thanh
B) HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC
• Tổn thương nhu mô:
– Áp xe phổi nhỏ giai đoạn vỡ mủ
– K phế quản áp xe hóa
– Lao phổi tạo hang
– Dãn phế quản tạo kén
• Cơ chế:
–  dẫn truyền >  hình thành rung động và âm thanh
– Phá hủy và tạo khoảng trống trong nhu mô phổi.
C) HỘI CHỨNG HANG
D) HỘI CHỨNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
• Nguyên nhân:
– TKMP không tự nhiên.
– TKMP tự nhiên nguyên phát.
– TKMP tự nhiên thứ phát.
• Cơ chế:
– Màng phổi thành ± màng phổi tạng vì lý do nào đó thông ra
bên ngoài qua thành ngực hoặc phế quản.
• Tổn thương:
– Đường thở lớn ngoài lồng ngực: viêm nắp thanh quản, u khí
quản, sẹo hẹp khí quản
– Đường thở lớn trong lồng ngực: u phế quản gốc, phế quản
phải và trái, dị vật đường thở, lao phế quản
– Đường thở nhỏ trong lồng ngực: hen suyễn, COPD, viêm tiểu
phế quản co thắt.
• Cơ chế:
– Hẹp lòng đường thở vì mọi nguyên nhân
E) HỘI CHỨNG TẮC NGHẼN ĐƯỜNG
HÔ HẤP DƯỚI
• Viêm trung thất cấp: do vỡ thực quản sau ung thư thực
quản, do can thiệp thủ thuật (nội soi, nong thực quản)
• Viêm trung thất mạn và xơ hóa trung thất do lao hoặc
nấm, xơ hóa sau phúc mạc, viêm giáp Riedel, lupus
• U trung thất
F) HỘI CHỨNG TRUNG THẤT
CÂU HỎI ?
1 sur 28

Recommandé

CÁCH KHÁM HÔ HẤP Ở TRẺ EM par
CÁCH KHÁM HÔ HẤP Ở TRẺ EMCÁCH KHÁM HÔ HẤP Ở TRẺ EM
CÁCH KHÁM HÔ HẤP Ở TRẺ EMSoM
43.2K vues11 diapositives
KHÁM TIM par
KHÁM TIMKHÁM TIM
KHÁM TIMSoM
77.9K vues12 diapositives
SUY HÔ HẤP par
SUY HÔ HẤPSUY HÔ HẤP
SUY HÔ HẤPSoM
76.9K vues94 diapositives
HỘI CHỨNG SUY TẾ BÀO GAN par
HỘI CHỨNG SUY TẾ BÀO GANHỘI CHỨNG SUY TẾ BÀO GAN
HỘI CHỨNG SUY TẾ BÀO GANSoM
85.1K vues4 diapositives
Tiếng tim par
Tiếng timTiếng tim
Tiếng timSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
99.9K vues40 diapositives
CÁC HỘI CHỨNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP par
CÁC HỘI CHỨNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶPCÁC HỘI CHỨNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP
CÁC HỘI CHỨNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶPSoM
58.7K vues50 diapositives

Contenu connexe

Tendances

KHÁM VẬN ĐỘNG par
KHÁM VẬN ĐỘNGKHÁM VẬN ĐỘNG
KHÁM VẬN ĐỘNGSoM
78.2K vues24 diapositives
HỘI CHỨNG TẮC MẬT par
HỘI CHỨNG TẮC MẬTHỘI CHỨNG TẮC MẬT
HỘI CHỨNG TẮC MẬTSoM
44.9K vues10 diapositives
Hoi chung suy tim 2012 par
Hoi chung suy tim 2012Hoi chung suy tim 2012
Hoi chung suy tim 2012Ngọc Thái Trương
31K vues80 diapositives
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docx par
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docxBệnh án Nhi Viêm phổi.docx
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docxSoM
39.4K vues7 diapositives
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO par
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOKHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOSoM
57.7K vues28 diapositives
BỆNH TRĨ par
BỆNH TRĨBỆNH TRĨ
BỆNH TRĨSoM
29.3K vues32 diapositives

Tendances(20)

KHÁM VẬN ĐỘNG par SoM
KHÁM VẬN ĐỘNGKHÁM VẬN ĐỘNG
KHÁM VẬN ĐỘNG
SoM78.2K vues
HỘI CHỨNG TẮC MẬT par SoM
HỘI CHỨNG TẮC MẬTHỘI CHỨNG TẮC MẬT
HỘI CHỨNG TẮC MẬT
SoM44.9K vues
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docx par SoM
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docxBệnh án Nhi Viêm phổi.docx
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docx
SoM39.4K vues
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO par SoM
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOKHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
SoM57.7K vues
BỆNH TRĨ par SoM
BỆNH TRĨBỆNH TRĨ
BỆNH TRĨ
SoM29.3K vues
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI par SoM
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔITRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
SoM30.5K vues
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN par SoM
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GANTIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN XƠ GAN
SoM27K vues
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC par SoM
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰCPHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC
SoM148.3K vues
Bài giảng Xuất huyết tiêu hóa par trongnghia2692
Bài giảng Xuất huyết tiêu hóaBài giảng Xuất huyết tiêu hóa
Bài giảng Xuất huyết tiêu hóa
trongnghia269293.7K vues
BỆNH ÁN SUY TIM par SoM
BỆNH ÁN SUY TIMBỆNH ÁN SUY TIM
BỆNH ÁN SUY TIM
SoM67.3K vues
Dan luu mang phoi par vinhvd12
Dan luu mang phoiDan luu mang phoi
Dan luu mang phoi
vinhvd1274.4K vues
KHÁM CẢM GIÁC par SoM
KHÁM CẢM GIÁCKHÁM CẢM GIÁC
KHÁM CẢM GIÁC
SoM20.6K vues
KHÁM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN KHÓ THỞ par SoM
KHÁM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN KHÓ THỞKHÁM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN KHÓ THỞ
KHÁM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN KHÓ THỞ
SoM7K vues
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN PHÙ par SoM
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN PHÙTIẾP CẬN BỆNH NHÂN PHÙ
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN PHÙ
SoM56.1K vues
Chẩn đoán và điều trị bệnh não gan par Ngãidr Trancong
Chẩn đoán và điều trị bệnh não ganChẩn đoán và điều trị bệnh não gan
Chẩn đoán và điều trị bệnh não gan
Ngãidr Trancong57.4K vues
Phan tich xquang nguc co ban par banbientap
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
banbientap96.2K vues

Similaire à Hội chứng lâm sàng hô hấp

Kham Ho Hap par
Kham Ho HapKham Ho Hap
Kham Ho Hapbstuananh
13.4K vues7 diapositives
He ho hap benh ly ho hap par
He ho hap benh ly ho hapHe ho hap benh ly ho hap
He ho hap benh ly ho hapLe Khac Thien Luan
9.8K vues33 diapositives
KHÁM HÔ HẤP par
KHÁM HÔ HẤPKHÁM HÔ HẤP
KHÁM HÔ HẤPSoM
2.2K vues67 diapositives
HC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docx par
HC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docxHC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docx
HC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docxDUCNGUYEN990
57 vues7 diapositives
HỘI CHỨNG TRUNG THẤT par
HỘI CHỨNG TRUNG THẤTHỘI CHỨNG TRUNG THẤT
HỘI CHỨNG TRUNG THẤTSoM
2.9K vues14 diapositives
7.gp sl he hohap par
7.gp sl he hohap7.gp sl he hohap
7.gp sl he hohapdrnobita
793 vues81 diapositives

Similaire à Hội chứng lâm sàng hô hấp(20)

Kham Ho Hap par bstuananh
Kham Ho HapKham Ho Hap
Kham Ho Hap
bstuananh13.4K vues
KHÁM HÔ HẤP par SoM
KHÁM HÔ HẤPKHÁM HÔ HẤP
KHÁM HÔ HẤP
SoM2.2K vues
HC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docx par DUCNGUYEN990
HC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docxHC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docx
HC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docx
DUCNGUYEN99057 vues
HỘI CHỨNG TRUNG THẤT par SoM
HỘI CHỨNG TRUNG THẤTHỘI CHỨNG TRUNG THẤT
HỘI CHỨNG TRUNG THẤT
SoM2.9K vues
7.gp sl he hohap par drnobita
7.gp sl he hohap7.gp sl he hohap
7.gp sl he hohap
drnobita793 vues
CÁC BỆNH HÔ HẤP & THUỐC par Dr Hoc
CÁC BỆNH HÔ HẤP & THUỐCCÁC BỆNH HÔ HẤP & THUỐC
CÁC BỆNH HÔ HẤP & THUỐC
Dr Hoc12.3K vues
Các hội chứng lâm sàng trong bệnh lí par NV Lưu
Các hội chứng lâm sàng trong bệnh lí  Các hội chứng lâm sàng trong bệnh lí
Các hội chứng lâm sàng trong bệnh lí
NV Lưu12.7K vues
THĂM KHÁM TRẺ MẮC BỆNH HÔ HẤP par SoM
THĂM KHÁM TRẺ MẮC BỆNH HÔ HẤPTHĂM KHÁM TRẺ MẮC BỆNH HÔ HẤP
THĂM KHÁM TRẺ MẮC BỆNH HÔ HẤP
SoM876 vues
Bài giảng hen phế quản par jackjohn45
Bài giảng hen phế quảnBài giảng hen phế quản
Bài giảng hen phế quản
jackjohn4577 vues
Suy ho hap_cap_2015 par HKTuan
Suy ho hap_cap_2015Suy ho hap_cap_2015
Suy ho hap_cap_2015
HKTuan44 vues
TIẾP CẬN TIM BẨM SINH par SoM
TIẾP CẬN TIM BẨM SINHTIẾP CẬN TIM BẨM SINH
TIẾP CẬN TIM BẨM SINH
SoM18.9K vues
HC trung that par sangbsdk
HC trung thatHC trung that
HC trung that
sangbsdk4.2K vues
KHÓ THỞ THANH QUẢN VÀ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM par SoM
KHÓ THỞ THANH QUẢN VÀ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EMKHÓ THỞ THANH QUẢN VÀ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM
KHÓ THỞ THANH QUẢN VÀ DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM
SoM10.6K vues
Suy ho hap cap 1 par songxanh
Suy ho hap cap 1Suy ho hap cap 1
Suy ho hap cap 1
songxanh2K vues
Bai giang kho tho y3 par sangbsdk
Bai giang kho tho y3Bai giang kho tho y3
Bai giang kho tho y3
sangbsdk16K vues

Plus de SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG

Hypertension and stroke par
Hypertension and strokeHypertension and stroke
Hypertension and strokeSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
38.1K vues153 diapositives
Xcr par
Xcr Xcr
Xcr SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
5.1K vues40 diapositives
15. gs nguyen hai thuy (lipid) par
15. gs nguyen hai thuy (lipid)15. gs nguyen hai thuy (lipid)
15. gs nguyen hai thuy (lipid)SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
7.1K vues111 diapositives
8. gs tran huu dang par
8. gs tran huu dang8. gs tran huu dang
8. gs tran huu dangSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
2.8K vues57 diapositives
Tn noi ngoai dhyd par
Tn noi ngoai dhydTn noi ngoai dhyd
Tn noi ngoai dhydSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
4.8K vues246 diapositives
Insulin trong ĐTĐ typ 2 par
Insulin trong ĐTĐ typ 2Insulin trong ĐTĐ typ 2
Insulin trong ĐTĐ typ 2SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
26.8K vues107 diapositives

Plus de SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG(20)

Hội chứng lâm sàng hô hấp

 • 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Mục tiêu kiến thức: – Liệt kê tất cả các triệu chứng của hội chứng lâm sàng trong bệnh hô hấp – Liệt kê tất cả các nguyên nhân của hội chứng lâm sàng trong bệnh hô hấp 2. Mục tiêu kỹ năng: – Biết khám phát hiện các HCLS trong bệnh hô hấp – Biết biện luận nguyên nhân các HCLS trong bệnh hô hấp
 • 3. NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. ĐẠI CƯƠNG II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
 • 4. 1. HCLS trong bệnh hô hấp = tập hợp các triệu chứng thực thể khi khám hô hấp 2. Các triệu chứng chính của HCLS trong bệnh hô hấp = các triệu chứng thực thể Sờ + Gõ + Nghe 3. Các triệu chứng đi kèm khác = chứng cứ để chẩn đoán nguyên nhân của HCLS trong bệnh hô hấp 4. HCLS trong bệnh hô hấp = nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra
 • 5. 5. TKMP “ tự nhiên” hay “ không tự nhiên”: – “Tự nhiên”: không có nguyên nhân rõ ràng nào – “Không tự nhiên” có nguyên nhân rõ ràng: chấn thương, can thiệp thủ thuật, phẫu thuật (do thầy thuốc gây ra) 6. TKMP “nguyên phát” hay “thứ phát” – “Nguyên phát”: xuất hiện trên phổi hoàn toàn “khỏe mạnh” từ trước – “Thứ phát”: xuất hiện trên phổi có bệnh lý từ trước 7. Hội chứng trung thất: – Cho biết có tổn thương tại trung thất: viêm, u, tràn khí v.v. – Dựa vào giải phẫu học trung thất để định vị trí tổn thương.
 • 7. NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. ĐẠI CƯƠNG II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
 • 8. 1) HỘI CHỨNG BA GIẢM • Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN  • Triệu chứng đi kèm: – Tiếng thổi màng phổi, tiếng dê kêu, tiếng ngực thầm – Lồng ngực bên bệnh căng phồng ít di động () – Khí quản bị đẩy lệch về bên đối diện () • Đa số HC 3 giảm do tràn dịch màng phổi nên còn có tên gọi khác là hội chứng tràn dịch màng phổi, tuy nhiên cần phải lưu ý là không phải mọi hội chứng ba giảm đều là do tràn dịch màng phổi
 • 9. 2) HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC • Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN . • Triệu chứng đi kèm: – Tiếng thổi ống, tiếng vang phế quản, ran nổ hoặc ran ẩm vùng tổn thương – Lồng ngực bên bệnh bị xẹp lại, ít di động () – Khí quản, tim bị kéo lệch về bên tổn thương  xẹp phổi – Hội chứng đông đặc + triệu chứng co kéo thường được gọi dưới tên khác là hội chứng đông đặc co kéo hay hội chứng xẹp phổi
 • 10. 3) HỘI CHỨNG HANG • Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN . • Triệu chứng đi kèm: – Tiếng thổi hang và tiếng ran hang (tiếng ran âm đanh) tạo nên tiếng òng ọc khi bệnh nhân ho – Nếu chưa nghe được tiếng ran hang, thổi hang, tiếng òng ọc khi bệnh nhân ho thì ta gọi là hội chứng hang “không điển hình”
 • 11. 4) TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI • Triệu chứng chính: RT  + Gõ vang + RRPN . • Triệu chứng đi kèm: – TKMP lượng lớn có đi kèm lỗ dò khí quản – màng phổi  tiếng thổi vò, tiếng nói và tiếng ho khi nghe phổi có âm sắc cao như nói và ho vào bình kim loại  Còn gọi là hội chứng “bình kim khí” – TKMP + tràn khí dưới da  dấu lép bép dưới da – TKMP + tràn khí trung thất  tiếng gõ màng phổi
 • 12. 5) TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI • Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn ngoài lồng ngực: thanh – khí quản: tiếng rít thanh quản thì hít vào nghe rõ ở vùng cổ và khí quản • Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn trong lồng ngực: khí – phế quản lớn: tiếng khò khè liên tục cả hai thì hô hấp nghe rõ ở vùng cổ, trơớc ngực và khoảng liên bả • Tắc nghẽn đường dẫn khí đường kính <2mm: tiếng ran rít, ngáy chủ yếu thì thở ra lan tỏa cả hai phế trường
 • 13. 6) HỘI CHỨNG TRUNG THẤT • Gồm các triệu chứng chỉ điểm tổn thương ở trung thất. • Các triệu chứng chỉ điểm chia làm ba nhóm: – Triệu chứng tại lồng ngực. – Triệu chứng ngoài lồng ngực. – Nhóm triệu chứng chỉ điểm vị trí tổn thương.
 • 14. TRIỆU CHỨNG TẠI LỒNG NGỰC • Hô hấp: khó thở, ho, khò khè, ho ra máu • Tiêu hóa: nuốt khó • Thần kinh: – Hội chứng Claude Bernard Horner: co đồng tử + hở khe mi + thụt nhãn cầu – Tổn thương thần kinh hoành: nấc cụt, liệt cơ hoành (hô hấp đảo ngược); – Liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản: khàn tiếng, nói giọng đôi
 • 15. TRIỆU CHỨNG TẠI LỒNG NGỰC • Mạch máu: Hội chứng tĩnh mạch chủ trên – Giai đoạn đầu: xanh tím môi và móng tay, tuần hoàn bàng hệ vùng trước ngực, sao mạch, phù vùng cổ, phù mi mắt, cương tụ tĩnh mạch tay – Giai đoạn muộn: xanh tím lan rộng, phù áo khoác, tuần hoàn bàng hệ nổi rõ hai bên ngực, tĩnh mạch cổ nổi • Thành ngực: – Đôi khi có thể phát hiện biến dạng lồng ngực – Đôi khi thấy u nổi rõ trên thành ngực
 • 16. TRIỆU CHỨNG NGOÀI LỒNG NGỰC • Triệu chứng toàn thân: sốt, thay đổi tổng trạng, ngứa, hồng ban nút,hồng ban đa dạng • Hội chứng rối loạn viễn cực: ngón tay dùi trống, bệnh phì đại xương khớp do bệnh lý hô hấp • Chèn ép tủy (hiếm gặp) do u thần kinh sinh nằm trong trung thất chèn ép lỗ liên hợp • Nhược cơ và hội chứng nội tiết
 • 17. TRIỆU CHỨNG CHỈ ĐIỂM VỊ TRÍ • Trung thất trước: nuốt vướng sau xương ức + h/chứng tĩnh mạch chủ trên + biến dạng lồng ngực và h/chứng nội tiết • Trung thất giữa: ho + khó thở + co thắt phế quản + rối loạn lời nói + h/chứng rối loạn viễn cực • Trung thất sau: khó nuốt + triệu chứng đau theo rễ thần kinh + rối loạn thần kinh giao cảm + đôi khi còn có triệu chứng chèn ép tủy
 • 18. TÓM TẮT CÁC HỘI CHỨNG HỘI CHỨNG RT GÕ RRPN TRIỆU CHỨNG ĐI KÈM BA GỈAM    Thổi màng phổi, dê kêu, ngực thàm Lồng ngực căng phồng, kém di động Khí quản có thể lệch sang đối bên ĐÔNG ĐẶC    Thổi ống, vang phế quản, ran nổ, ran ẩm Lồng ngực có thể xẹp Khí quản có thể lệch sang cùng bên HANG    Thổi hang, ran hang TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI    Thổi vò, Tiếng kim khí (nói, ho) TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI  ; ; Tiếng rít thanh quản (stridor) Tiếng khò khè (wheezing) Ran rít, ngáy. TRUNG THẤT ; ; ; Triệu chứng tại lồng ngực Triệu chứng ngoài lồng ngực Triệu chứng toàn thân
 • 19. NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. ĐẠI CƯƠNG II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
 • 20. 1) CƠ CHẾ HÌNH THÀNH CÁC TRIỆU CHỨNG CHÍNH • Rung thanh: • Rì rào phế nang: • Gõ:  Hình thành xung động  Dẫn truyền xung động.
 • 21. 2) NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP
 • 22. • Tổn thương màng phổi: – TDMP, dày dính màng phổi, U màng phổi – Cơ chế:  dẫn truyền +  hình thành rung động và âm thanh • Tổn thương nhu mô phổi: – K phế quản lớn nằm ngoại biên, viêm phổi thùy kèm tắc lòng phế quản, áp xe phổi lớn ngoại biên giai đoạn chưa vỡ mủ+ xẹp phổi diện rộng do tắc nghẽn phế quản – Cơ chế:  hình thành >  dẫn truyền rung động và âm thanh A) HỘI CHỨNG BA GIẢM
 • 23. • Tổn thương nhu mô: – Viêm phổi thùy và đường dẫn khí còn thông thoáng – Áp xe phổi nhỏ, nhồi máu phổi diện hẹp – Xẹp phổi do lao, K phế quản và đường dẫn khí còn thông • Cơ chế: –  dẫn truyền >  hình thành rung động và âm thanh B) HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC
 • 24. • Tổn thương nhu mô: – Áp xe phổi nhỏ giai đoạn vỡ mủ – K phế quản áp xe hóa – Lao phổi tạo hang – Dãn phế quản tạo kén • Cơ chế: –  dẫn truyền >  hình thành rung động và âm thanh – Phá hủy và tạo khoảng trống trong nhu mô phổi. C) HỘI CHỨNG HANG
 • 25. D) HỘI CHỨNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI • Nguyên nhân: – TKMP không tự nhiên. – TKMP tự nhiên nguyên phát. – TKMP tự nhiên thứ phát. • Cơ chế: – Màng phổi thành ± màng phổi tạng vì lý do nào đó thông ra bên ngoài qua thành ngực hoặc phế quản.
 • 26. • Tổn thương: – Đường thở lớn ngoài lồng ngực: viêm nắp thanh quản, u khí quản, sẹo hẹp khí quản – Đường thở lớn trong lồng ngực: u phế quản gốc, phế quản phải và trái, dị vật đường thở, lao phế quản – Đường thở nhỏ trong lồng ngực: hen suyễn, COPD, viêm tiểu phế quản co thắt. • Cơ chế: – Hẹp lòng đường thở vì mọi nguyên nhân E) HỘI CHỨNG TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI
 • 27. • Viêm trung thất cấp: do vỡ thực quản sau ung thư thực quản, do can thiệp thủ thuật (nội soi, nong thực quản) • Viêm trung thất mạn và xơ hóa trung thất do lao hoặc nấm, xơ hóa sau phúc mạc, viêm giáp Riedel, lupus • U trung thất F) HỘI CHỨNG TRUNG THẤT