санкции компании

Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 5 жовтня 2021 року "Про застосування та внесення
змін до персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)"
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
1. Товариство з обмеженою відповідальністю
"Завод суднової світлотехніки "Маяк"
(Общество с ограниченной ответственностью
"Завод судовой светотехники "Маяк").
Відомості згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб Російської
Федерації: основний державний
реєстраційний номер – 1149204021196,
ідентифікаційний номер платника податків –
9201006954. Місцезнаходження юридичної
особи: 299053, тимчасово окупована територія
Автономної Республіки Крим, м. Севастополь,
Фіолентівське шосе, будинок 1/2, корпус А,
поверх 3, кабінет III-25
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель,
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у
власності іноземної держави, а також публічних та
Три роки
2 Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що
здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з
іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим
Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних
невійськових суден та військових кораблів до
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного простору України або
здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в
Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу
господарських товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа,
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного,
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
3 Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
15) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, установленим Законом України "Про санкції"
2. Публічне акціонерне товариство "Амурський
суднобудівний завод"
(Публичное акционерное общество
"Амурский судостроительный завод").
Відомості згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб Російської
Федерації: основний державний
реєстраційний номер – 1022700514605,
ідентифікаційний номер платника податків –
2703000015. Місцезнаходження юридичної
особи: РФ, 681000, Хабаровський край,
м. Комсомольськ-на-Амурі, вул. Алея Труда,
будинок 1 (РФ, 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,
дом 1)
1) блокування активів – тимчасове обмеження права
особи користуватися та розпоряджатися належним їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного
майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо
чи опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних
закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб –
резидентів іноземної держави державної форми власності та
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких
знаходиться у власності іноземної держави, а також
Три роки
4 Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних
невійськових суден та військових кораблів до
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного простору України або
здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в
Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу
господарських товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа,
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного
контролю;
5 Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
15) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, установленим Законом України "Про санкції"
3. Федеральне казенне підприємство
"Казанський державний казенний пороховий
завод"
(Федеральное казенное предприятие
"Казанский государственный казенный
пороховой завод"). Відомості згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб
Російської Федерації: основний державний
реєстраційний номер – 1031624002937,
ідентифікаційний номер платника податків –
1656025681. Місцезнаходження юридичної
особи: РФ, 420032, Республіка Татарстан,
м. Казань, вул. 1 Травня, буд. 14 (РФ, 420032,
г. Казань, улица 1 Мая, дом 14)
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного
виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії
спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна
резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель
товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів
іноземної держави державної форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності
іноземної держави, а також публічних та оборонних
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють
Три роки
6 Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної
держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
9) заборона або обмеження заходження іноземних
невійськових суден та військових кораблів до
територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та
повітряних суден до повітряного простору України або
здійснення посадки на території України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо
цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано
санкції згідно з цим Законом (повна заборона);
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку
України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в
Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу
господарських товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа,
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її діяльність;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного,
санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та
промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
7 Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, установленим Законом України "Про санкції"
4. "Zasshid PTE. LTD".
Відомості згідно з реєстром Рахункової і
корпоративної регуляторної адміністрації
(Accounting and Corporate Regulatory
Authority) Республіки Сингапур:
реєстраційний номер – 201833379G,
місцезнаходження юридичної особи: 10,
Anson Road, International Plaza Сингапур,
079903
1) блокування активів – тимчасове обмеження права
особи користуватися та розпоряджатися належним їй
майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне
припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту
ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне
припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
одержання (наявність) яких є умовою для здійснення
певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного
майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо
чи опосередковано контролюються резидентами іноземної
держави або діють в їх інтересах;
8) заборона здійснення публічних та оборонних
закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних
осіб – резидентів іноземної держави державної форми
власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу
яких знаходиться у власності іноземної держави, а також
публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів
господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
Десять років
8 Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані (повне найменування
та реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції";
9) повна або часткова заборона вчинення правочинів
щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких
застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції"
(повна заборона);
10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного
банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу,
розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на
території іноземної держави;
11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в
Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави;
12) заборона збільшення розміру статутного капіталу
господарських товариств, підприємств, у яких резидент
іноземної держави, іноземна держава, юридична особа,
учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на
управління юридичною особою чи її діяльність;
13) запровадження додаткових заходів у сфері
екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного
контролю;
14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів
та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері
безпеки та оборони;
15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності
__________________________
1 sur 8

Recommandé

3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572 par
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 16334205723552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572ssuser7bc673
3.9K vues96 diapositives
Doc 533387 par
Doc 533387Doc 533387
Doc 533387Oleksandr Bilous
3.5K vues6 diapositives
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946 par
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946ssuserab165d
178 vues5 diapositives
Список юрлиц, попавших под санкции СНБО par
Список юрлиц, попавших под санкции СНБОСписок юрлиц, попавших под санкции СНБО
Список юрлиц, попавших под санкции СНБОYuriySergienko
4.6K vues7 diapositives
Sanctions terrorists and criminals 471-675 par
Sanctions terrorists and criminals 471-675Sanctions terrorists and criminals 471-675
Sanctions terrorists and criminals 471-675redactor_news_pn
25.9K vues205 diapositives
Sanctions terrorists and criminals 676-945 par
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945redactor_news_pn
37K vues270 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sanctions terrorists and criminals 1-245 par
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245redactor_news_pn
21.8K vues245 diapositives
Санкції проти Медведчука та його оточення par
Санкції проти Медведчука та його оточення Санкції проти Медведчука та його оточення
Санкції проти Медведчука та його оточення 24tvua
11.8K vues9 diapositives
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука... par
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...tsnua
6.1K vues9 diapositives
Sanctions TV & Companies par
Sanctions TV & CompaniesSanctions TV & Companies
Sanctions TV & Companiesredactor_news_pn
13.5K vues247 diapositives
Список юрлиц par
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлицYuriySergienko
6.5K vues142 diapositives
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638 par
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638ssuserab165d
391 vues2 diapositives

Tendances(11)

Sanctions terrorists and criminals 1-245 par redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245
redactor_news_pn21.8K vues
Санкції проти Медведчука та його оточення par 24tvua
Санкції проти Медведчука та його оточення Санкції проти Медведчука та його оточення
Санкції проти Медведчука та його оточення
24tvua11.8K vues
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука... par tsnua
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
tsnua6.1K vues
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638 par ssuserab165d
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
ssuserab165d391 vues
Список лиц, против которых введены санкции СНБО par YuriySergienko
Список лиц, против которых введены санкции СНБОСписок лиц, против которых введены санкции СНБО
Список лиц, против которых введены санкции СНБО
YuriySergienko8.4K vues
1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1) par IndianaCornell
1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)
1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)
IndianaCornell9K vues
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673 par IndianaCornell
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 16427926731eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
IndianaCornell8.4K vues
Перечень физ- и юрлиц par redactor_news_pn
Перечень физ- и юрлицПеречень физ- и юрлиц
Перечень физ- и юрлиц
redactor_news_pn2.9K vues
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056 par Michael Yudkovich
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 145934605656e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
Michael Yudkovich4.4K vues

Similaire à санкции компании

Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года par
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаСписок юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаStranaua
34 vues247 diapositives
uridichni par
uridichniuridichni
uridichnissusera919d1
21 vues247 diapositives
Санкції проти юросіб par
Санкції проти юросібСанкції проти юросіб
Санкції проти юросібBabelNews
297 vues247 diapositives
Companies par
CompaniesCompanies
Companies24tvua
7.9K vues247 diapositives
Санкции против интернет-издания Шария par
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания ШарияYuriySergienko
4.6K vues3 diapositives
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf par
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdfIndianaCornell
5.9K vues191 diapositives

Similaire à санкции компании(20)

Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года par Stranaua
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаСписок юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Stranaua34 vues
Санкції проти юросіб par BabelNews
Санкції проти юросібСанкції проти юросіб
Санкції проти юросіб
BabelNews297 vues
Companies par 24tvua
CompaniesCompanies
Companies
24tvua7.9K vues
Санкции против интернет-издания Шария par YuriySergienko
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания Шария
YuriySergienko4.6K vues
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf par IndianaCornell
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
IndianaCornell5.9K vues
Rnbo par 24tvua
RnboRnbo
Rnbo
24tvua11.4K vues
Санкции против Шария par YuriySergienko
Санкции против ШарияСанкции против Шария
Санкции против Шария
YuriySergienko4.7K vues
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021 par Pravotv
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
Pravotv161 vues
Дополнение к решению СНБО par redactor_news_pn
Дополнение к решению СНБОДополнение к решению СНБО
Дополнение к решению СНБО
redactor_news_pn15.5K vues
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf par ssuser7bc673
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ssuser7bc673715 vues
Санкції РНБО проти компаній par 24tvua
Санкції РНБО проти компанійСанкції РНБО проти компаній
Санкції РНБО проти компаній
24tvua98.4K vues
Санкции СНБО против юрлиц. Список par YuriySergienko
Санкции СНБО против юрлиц. СписокСанкции СНБО против юрлиц. Список
Санкции СНБО против юрлиц. Список
YuriySergienko7.3K vues
Нові санкції_фізичні особи par 24tvua
Нові санкції_фізичні особиНові санкції_фізичні особи
Нові санкції_фізичні особи
24tvua11.9K vues

Plus de ssusere15f981

LIEU_227_xmll.pdf par
LIEU_227_xmll.pdfLIEU_227_xmll.pdf
LIEU_227_xmll.pdfssusere15f981
389 vues6 diapositives
Partnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdf par
Partnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdfPartnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdf
Partnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdfssusere15f981
449 vues68 diapositives
1-2.pdf par
1-2.pdf1-2.pdf
1-2.pdfssusere15f981
12.7K vues27 diapositives
допомога.pdf par
допомога.pdfдопомога.pdf
допомога.pdfssusere15f981
1.4K vues1 diapositive
Лист_МОН_щодо_забепечення_виконання_наказу_про_строки_Конкурсу_5.pdf par
Лист_МОН_щодо_забепечення_виконання_наказу_про_строки_Конкурсу_5.pdfЛист_МОН_щодо_забепечення_виконання_наказу_про_строки_Конкурсу_5.pdf
Лист_МОН_щодо_забепечення_виконання_наказу_про_строки_Конкурсу_5.pdfssusere15f981
1.3K vues10 diapositives
ПОЯСНЮВАЛЬНА ПДФ.pdf par
ПОЯСНЮВАЛЬНА ПДФ.pdfПОЯСНЮВАЛЬНА ПДФ.pdf
ПОЯСНЮВАЛЬНА ПДФ.pdfssusere15f981
9.9K vues5 diapositives

Plus de ssusere15f981(20)

Partnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdf par ssusere15f981
Partnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdfPartnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdf
Partnering-int-the-fight-against-financial-crime.pdf
ssusere15f981449 vues
Лист_МОН_щодо_забепечення_виконання_наказу_про_строки_Конкурсу_5.pdf par ssusere15f981
Лист_МОН_щодо_забепечення_виконання_наказу_про_строки_Конкурсу_5.pdfЛист_МОН_щодо_забепечення_виконання_наказу_про_строки_Конкурсу_5.pdf
Лист_МОН_щодо_забепечення_виконання_наказу_про_строки_Конкурсу_5.pdf
ssusere15f9811.3K vues
ПОЯСНЮВАЛЬНА ПДФ.pdf par ssusere15f981
ПОЯСНЮВАЛЬНА ПДФ.pdfПОЯСНЮВАЛЬНА ПДФ.pdf
ПОЯСНЮВАЛЬНА ПДФ.pdf
ssusere15f9819.9K vues
сенат рф терорист.pdf par ssusere15f981
сенат рф терорист.pdfсенат рф терорист.pdf
сенат рф терорист.pdf
ssusere15f9811.9K vues
дослідження.pdf par ssusere15f981
дослідження.pdfдослідження.pdf
дослідження.pdf
ssusere15f9816.4K vues
рашисти в бучі.pdf par ssusere15f981
рашисти в бучі.pdfрашисти в бучі.pdf
рашисти в бучі.pdf
ssusere15f9811.9K vues
нс оновлений par ssusere15f981
нс оновленийнс оновлений
нс оновлений
ssusere15f98112.2K vues
постанова нс par ssusere15f981
постанова нспостанова нс
постанова нс
ssusere15f98120.2K vues
заява через агресію par ssusere15f981
заява через агресіюзаява через агресію
заява через агресію
ssusere15f98113 vues

санкции компании

  • 1. Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод суднової світлотехніки "Маяк" (Общество с ограниченной ответственностью "Завод судовой светотехники "Маяк"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1149204021196, ідентифікаційний номер платника податків – 9201006954. Місцезнаходження юридичної особи: 299053, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, Фіолентівське шосе, будинок 1/2, корпус А, поверх 3, кабінет III-25 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та Три роки
  • 2. 2 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
  • 3. 3 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 15) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, установленим Законом України "Про санкції" 2. Публічне акціонерне товариство "Амурський суднобудівний завод" (Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1022700514605, ідентифікаційний номер платника податків – 2703000015. Місцезнаходження юридичної особи: РФ, 681000, Хабаровський край, м. Комсомольськ-на-Амурі, вул. Алея Труда, будинок 1 (РФ, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, дом 1) 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також Три роки
  • 4. 4 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
  • 5. 5 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 15) припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 16) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, установленим Законом України "Про санкції" 3. Федеральне казенне підприємство "Казанський державний казенний пороховий завод" (Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод"). Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1031624002937, ідентифікаційний номер платника податків – 1656025681. Місцезнаходження юридичної особи: РФ, 420032, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. 1 Травня, буд. 14 (РФ, 420032, г. Казань, улица 1 Мая, дом 14) 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють Три роки
  • 6. 6 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона); 11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
  • 7. 7 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, установленим Законом України "Про санкції" 4. "Zasshid PTE. LTD". Відомості згідно з реєстром Рахункової і корпоративної регуляторної адміністрації (Accounting and Corporate Regulatory Authority) Республіки Сингапур: реєстраційний номер – 201833379G, місцезнаходження юридичної особи: 10, Anson Road, International Plaza Сингапур, 079903 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, Десять років
  • 8. 8 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції"; 9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції" (повна заборона); 10) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 11) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 13) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; 14) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 15) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності __________________________