Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité

коваль т.о. атестація 2016

Télécharger pour lire hors ligne

1

1

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à коваль т.о. атестація 2016 (20)

Plus par Енергоефективна Школа Дев'яносто Один (20)

Publicité

Plus récents (20)

коваль т.о. атестація 2016

 1. 1. Презентація досвіду роботи вчителя фізичної культури Коваль Тетяна Олексіївна «Збільшення рухової активності – як фактор зміцнювання дітей за рахунок рухливих ігор» Учитель повинен досягти успіху, щоб його досягли учні. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 91» Дніпропетровської міської ради Коваль Т.О.
 2. 2. Рік народження: 1971 Освіта: вища. Дніпропетровський інститут освіти Фах: вчитель фізичного виховання Категорія: спеціаліст вищої категорії Звання: вчитель-методист Посада: вчитель фізичного виховання Коваль Т.О.
 3. 3. Середня школа № 91 м. Дніпропетровська – звичайна загальноосвітня школа. Школа, яка не чим не відрізняється від більшості, не сильною матеріально- технічною базою, не спонсорською допомогою. І розташована вона не в кращому з екологічної точки зору районі міста, де зосереджена велика кількість металургійних та хімічних підприємств, тому у дітей часто спостерігається захворювання дихальних шляхів, вони схильні до простудних захворювань. Ось чому я – учитель фізичної культури головним завданням своєї роботи вважаю сприяння зміцненню здоров’я своїх вихованців, їх фізичний розвиток. У реалізації цього завдання підпорядковую всю свою діяльність. Коваль Т.О.
 4. 4. Фізична культура є важливою складовою системи освіти та виховання учнів загальноосвітньої школи. Важливим призначенням фізичного виховання підростаючого покоління в Україні є реалізація мети суспільства - формування всебічного розвитку особистості. Фізичному вихованню належить пріоритетна роль щодо формування умінь і навичок здорового способу життя, організації корисного дозвілля та активного відпочинку, розвитку, відновлення фізичних і духовних сил, реабілітації та корекції здоров’я, виховання моральних і вольових якостей молоді. Коваль Т.О.
 5. 5. Завжди пам’ятаю, що емоціональність уроку в першу чергу залежить від настрою самого вчителя, його зовнішнього вигляду, інтересу до уроку. Тому і організовую уроки цікаво і різноманітно. Кожний урок повинен нести в собі фактор новизни, відрізнятися від попереднього змістом і формою проведення. Це результат моєї роботи над підвищенням своєї професійної майстерності. Уважно вивчаю передовий педагогічний досвід кращих вчителів району, міста і творчо використовую його для вдосконалення власної майстерності. Систематично відвідую засідання методичного об’єднання вчителів фізкультури. Я завжди в курсі новинок з предмету, методики, педагогічно плідно працюю, як учитель-експериментатор. Коваль Т.О.
 6. 6. Коваль Т.О.
 7. 7.  Зміцнення здоров’я дітей і забезпечення правильного фізичного розвитку;  Успішний розвиток рухових якостей і формування навичок і умінь;  Сприяння високому рівню розумової і фізичної працездатності;  Виховання морально-вольових якостей;  Виховання інтересу дітей до організованих і самостійних занять фізичними вправами. Коваль Т.О.
 8. 8. Коваль Т.О.
 9. 9. Фізкультурно-оздоровча програма включає до себе:  Роботу методичної комісії по ДПЮ і фізичній культурі.  Роботу методичної комісії по складанню оздоровчих програм.  В задачу комісії входить:  Складання оздоровчих програм і комплексів по профілактиці зору, опорно-рухового апарату, постави і плоскостопості, зняття стомлення та підвищення працездатності.  Робота з вчителями включає:  навчання їх комплексам фізкультурних хвилин та пауз, організація спортивного часу в групі продовженого дня з ціллю профілактики захворювань і підвищення працездатності.  Робота з учнями міститься в навчанні цим комплексам, самостійному виконанню не тільки в урочний, але і в позаурочний час.  Фізкультурно-оздоровчою програмою передбачена робота з батьками (батьківський всеобуч). В завдання батьківського всеобучу входить надання методичної та практичної допомоги батькам по профілактиці захворювань, знаттю втоми та підвищенні працездатності в домашніх умовах. Коваль Т.О.
 10. 10. У сучасних умовах на збереження і зміцнення здоров'я дітей впливають безліч чинників, які потрібно покращувати: взаємодія батьків, педагогів, медичних працівників, зміцнення матеріально- технічної бази та багато іншого. Країні потрібні фізично, морально здорові особистості, які зможуть ставити моральні цілі і досягати їх. Незалежно від навчального предмета вчитель повинен виховувати саме таких учнів, які зможуть поставити потрібні цілі і не побояться складнощів, пов'язаних з їх досягненням. Кожен навчальний предмет вирішує свою специфічну задачу. Так мова забезпечує оволодіння умінням писати, література - читати, розбиратися в прочитаному, математика - рахувати. А чому вчить фізкультура? Вона повинна, на мою думку, вчити бути здоровим, вести здоровий спосіб життя. У школу діти ходять заради отримання знань, а на уроки фізкультури - задля зміцнення здоров'я і фізичного розвитку, і треба це в першу чергу не вчителю, а саме їм. Коваль Т.О.
 11. 11. Вчитель фізичної культури - професія особлива. Удавана простота: «Подумаєш, очки, голи, секунди, побігали, пострибали, подихали» - таїть у собі величезну кладову широких знань і умінь. Я працюю вчителем фізкультури. Все моє життя пов'язане з цією професією, яку дуже люблю і не уявляю себе в іншій якості. Обравши цю професію, вчитель стає у відповіді за здоров'я дітей, їх фізичний, психічний, моральний і соціальний розвиток. Коваль Т.О.
 12. 12. Важливою рисою самоосвіти вчителя є те, що результатом його роботи виступає не лише власне самовдосконалення в особистісному й професійному плані, а й розвиток учнів. Учитель повинен досягти успіху, щоб його досягли учні. Самоосвітню діяльність вчителя можна розглядати як сукупність декількох «само-»: ∞ - самооцінка - вміння оцінювати свої можливості; ∞ - самооблік - вміння брати до уваги наявність своїх якостей; ∞ - самовизначення - вміння вибрати своє місце в житті, суспільстві, усвідомлювати свої інтереси; ∞ - самоорганізація - вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність; ∞ - самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей; ∞ - самокритичність - вміння критично оцінювати перевагу та недоліки власної роботи; ∞ - самоконтроль - здатність контролювати свою діяльність; ∞ - саморозвиток - результат самоосвіти. Саме формуючи цю сукупність «само-» можна передбачати свідомо самоосвітню діяльність вчителя.Коваль Т.О.
 13. 13. Мотиви, пов'язані з процесом діяльності, - це задоволення потреби в руховій активності і задоволення, що зумовлюється одержанням гострих вражень від суперництва (азарт, емоції радості від перемоги і т.д.). Досягаються за допомогою фізичного виховання, як соціально-педагогічного процесу, спрямованого на досягнення фізичного вдосконалення. Головним компонентом фізичного виховання є оздоровчий, при реалізації якого оптимізуються форми і функції організму людини, та розвивальний, що сприяє підвищенню рівня фізичних (рухових) здібностей та якостей. Мотиви, пов'язані з результатом діяльності, викликані задоволенням потреб особистості в самовдосконаленні, самовираженні і самоствердженні, і її соціальних потреб. Саме справжня краса тіла, фізична досконалість, фізичне і психічне здоров’я мають стати метою і мотивацією до активних занять фізичними вправами.Коваль Т.О.
 14. 14. Щоб досягти ефекту оздоровлення в учнів, треба планувати заняття з таким розрахунком, щоб учні, виконуючи ті чи інші вправи, хотіли їх виконувати ще і ще. Для цього використовується особистісно-орієнтований (диференційований та індивідуальний) підхід до учнів, а саме: ставляться посильні задачі для груп учнів або кожного учня з таким розрахунком, щоб в учнів було прагнення вдосконалюватись. Я у своїй роботі максимально намагаюся використовувати особистісно- орієнтований підхід у процесі фізичного виховання не тільки на окремому уроці, а й при плануванні навчальної роботи з фізичної культури на різні перспективи: блок уроків, півріччя, навчальний рік. Коваль Т.О.
 15. 15. •Колове тренування; •Рухливі ігри; •Групова навчальна діяльність; •Робота в малих групах; •Робота в парах; •Забезпечення міжпредметних зв’язків як засобу компетентісного підходу до фізичного виховання; •Створення "ситуацій успіху"; •Оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом, •а й за процесом його досягнення; •Узагальнення і систематизація матеріалів про досягнення учнів, власного прикладу з метою формування позитивного ставлення до фізичної культури і спорту. Коваль Т.О.
 16. 16. Ставлячи на уроці завдання щодо оволодіння учнями певним колом знань, умінь і навичок за допомогою різноманітних фізичних вправ, суворо дозую фізичне навантаження, одночасно продумуючи й вирішення завдань оздоровчого та виховного впливу. На кожен урок ставиться не менш як 2—3 основних завдання, у тому числі не більше двох з вивчення нового матеріалу. Вирішення більшості завдань планується і здійснюється з урахуванням періодичного повторення вивченого матеріалу. Висока якість підготовки і проведення уроку досягається шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання, налагодження тісного комунікативного зв’язку викладача з учнями, учнів з учнями, що поєднує спілкування і навчання, природно дає учневі необхідні знання, формує компетентність, робить виховання непомітним. Стан здоров'я учнів Рівень фізичного розвитку Стать учнів Рівень сформованості рухових навичок. Ставлення до предмета. Коваль Т.О.
 17. 17. Групи здоров'я Основна Підготовча Спеціальна Звільнені Дані по СЗШ № 91 за наказом від 12.10.2015р. “Про проведення медичного огляду учнів 1-11 класів та формування груп здоров’я” Дані по СЗШ № 91 за наказом від 04.10.2014 р. “Про проведення медичного огляду учнів 1-11 класів та формування груп здоров’я” Групи здоров’я Основна Підготовча Спеціальна Звільнені Коваль Т.О.
 18. 18. Коваль Т.О.
 19. 19. Коваль Т.О.
 20. 20. Коваль Т.О.
 21. 21. Коваль Т.О.
 22. 22. Коваль Т.О.
 23. 23. Коваль Т.О.
 24. 24. Коваль Т.О.
 25. 25. Коваль Т.О.
 26. 26. Коваль Т.О.
 27. 27. Коваль Т.О.
 28. 28. Коваль Т.О.
 29. 29. Коваль Т.О.
 30. 30. Коваль Т.О.
 31. 31. Коваль Т.О.
 32. 32. Коваль Т.О.
 33. 33. Коваль Т.О.
 34. 34. Коваль Т.О.
 35. 35. Коваль Т.О.
 36. 36. Коваль Т.О.
 37. 37. - Якщо дитину постійно критикувати - вона вчиться ненавидіти. - Якщо дитину часто висміювати - вона стає замкнутою. - Якщо дитині постійно докоряти - вона починає жити з почуттям провини. - Якщо дитину підбадьорювати - вона починає вірити в себе. - Якщо дитину хвалити - вона вчиться бути вдячною. - Якщо дитину підтримувати - вона вчиться цінувати себе. - Якщо дитина живе у розумінні і доброзичливості - вона вчиться знаходити любов у цьому світі. Висновок такий: керуючись такими методами у викладанні фізичної культури формується в учнів компетентнісне ставлення до особистого здоров’я як найважливішої ланки повноцінного життя людини. Коваль Т.О.

×