פיתוח מנהיגות בניהול ובנית צוותים סדנאות קיץ Odt 2014

יהושע גלעד
יהושע גלעדמנהל החברה יועץ ארגוני בכיר, מאמן בכיר לפיתוח מנהיגות בניהול à גלעד- יעוץ לפיתוח ארגוני.
‫שלנו‬ ‫באתר‬ ‫בקרו‬gilaad1@co.il
‫ולהנהיג‬ ‫להוביל‬ ‫להשפיע‬ ‫שרוצים‬ ‫האנשים‬ ‫לכל‬!
‫הלמידה‬ ‫מטעם‬ ‫לטעום‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬‫והמיוחדת‬ ‫המרתקת‬,‫הרבה‬ ‫כמו‬
‫מאד‬ ‫בהרבה‬ ‫ועובדים‬ ‫ומנהלות‬ ‫מנהלים‬ ‫מאד‬)!(‫שכבר‬ ‫וחברות‬ ‫ארגונים‬
‫משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫חווית‬ ‫וחוו‬ ‫השתתפו‬
‫בסדנאות‬ODT-‫למידה‬‫חווייתית‬‫הבדל‬ ‫שעושה‬!
‫למנהיגות‬ ‫במרכז‬‫בשמורת‬‫קדומים‬ ‫נאות‬ ‫הטבע‬,(‫שמן‬ ‫בן‬ ‫יער‬ ‫ליד‬)
3
‫להנהיג‬ ‫שנולדו‬ ‫כאלה‬ ‫יש‬
‫זאת‬ ‫גילו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫כאלה‬ ‫ויש‬!
•‫מנהיגים‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫דור‬ ‫לפני‬ ‫הדלת‬ ‫את‬ ‫פותחים‬ ‫אנו‬,
‫את‬ ‫לבטא‬ ‫הרוצים‬‫האישית‬ ‫והמחויבות‬ ‫האכפתיות‬
‫הארגונית‬ ‫ההצלחה‬ ‫ליצירת‬.
•‫עסקית‬ ‫אנושית‬ ‫דרך‬ ‫לפריצת‬ ‫המנהיגות‬ ‫פיתוח‬
‫ומקצועית‬‫בניהול‬,‫בתפעול‬,‫במכירות‬,‫בשירות‬
‫מקום‬ ‫בכל‬.
•‫להוביל‬ ‫אוהבים‬ ‫אנשים‬-‫להם‬ ‫תן‬!‫כולם‬
‫ירוויחו‬!
‫ויצירתית‬ ‫חשיבתית‬ ‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫ואימון‬ ‫פתיחה‬ ‫שיחת‬.
‫המעגל‬ ‫פריצת‬ ‫אימון‬
‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫מצוינות‬ ‫לתובנות‬
‫והנעת‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫האנטליה‬ ‫מגלגל‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬
‫צוותים‬?‫מסקרן‬?
•‫למשאב‬ ‫מהבור‬-‫סינרגטית‬ ‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫מצוינות‬
•‫וגילוי‬'‫הנגף‬ ‫אבן‬'‫הצוות‬ ‫בעבודת‬-
•‫העיוורון‬‫הארגוני‬.
‫הצוות‬ ‫בעבודת‬ ‫האנושי‬ ‫לגורם‬ ‫מקשיב‬ ‫מי‬?
–‫מי‬‫בחברה‬ ‫אצלנו‬ ‫העיוור‬ ‫הוא‬?
‫ידך‬ ‫על‬ ‫מי‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫תגיד‬?
‫העיוור‬ ‫ומי‬‫בחברה‬ ‫אצלכם‬?
‫בעול‬ ‫נושא‬ ‫מי‬?‫חולקים‬ ‫איך‬
100%‫צוות‬ ‫להצלחת‬ ‫אחריות‬?
‫במשטרה‬ ‫המרכזי‬ ‫המטה‬-‫באימון‬ ‫מנהיגות‬ ‫בסדנת‬
‫לחימום‬ ‫פתיחה‬:‫לשיר‬ ‫נפסיק‬ ‫לא‬.
‫מביא‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬:‫חיים‬ ‫שמחת‬,‫אדם‬ ‫אהבת‬,
‫טובות‬ ‫ואנרגיות‬ ‫סקרנות‬
‫חלקים‬ ‫משלושה‬ ‫בנוי‬ ‫מפגש‬ ‫כל‬:
1.‫והתנסות‬ ‫אימון‬2.)‫האירוע‬ ‫ניתוח‬3.‫תובנות‬ ‫וגילוי‬ ‫המשגה‬.
25‫בסדנאות‬ ‫שונות‬ ‫סדנאות‬
‫למען‬ ‫בניהול‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬:
‫גיבוש‬,‫צוותים‬ ‫של‬ ‫אפקטיבי‬ ‫וניהול‬ ‫העצמה‬.
‫אפקטיבית‬ ‫והתמודדות‬ ‫בארגון‬ ‫שינוי‬ ‫הובלת‬
‫לתהליך‬ ‫ובהתנגדויות‬ ‫וחירום‬ ‫לחץ‬ ‫במצבי‬ ‫העובדים‬ ‫צוות‬ ‫התמודדות‬.
‫בתחומי‬ ‫בארגון‬ ‫בתקשורת‬ ‫ואפקטיביות‬ ‫מצוינות‬:‫השרות‬,‫השיווק‬,
‫המכירות‬,‫תפעול‬ ‫האספקה‬ ‫שרשרת‬,‫ועוד‬ ‫פיתוח‬.
‫דרך‬ ‫פורצות‬ ‫ויזמות‬ ‫יצירתיות‬.
‫בארגון‬ ‫יעדים‬ ‫להשגת‬ ‫וערכים‬ ‫חזון‬.
‫ומאפשרת‬ ‫מעצבת‬ ‫למנהיגות‬ ‫מתגמל‬ ‫מניהול‬.
‫שלנו‬ ‫מחויבות‬-‫עמדה‬ ‫נקיטת‬:
‫אנו‬,‫הבאים‬ ‫הפעולה‬ ‫לעקרונות‬ ‫מחויבים‬:
•‫לקוחותינו‬ ‫לצורכי‬ ‫שלנו‬ ‫התוכניות‬ ‫את‬ ‫להתאים‬.
•‫למידה‬ ‫במרחב‬ ‫האימון‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬-outdoor training.
•‫המנהיגות‬ ‫בתחומי‬ ‫עדכניים‬ ‫מחקר‬ ‫נושאי‬ ‫בין‬ ‫הקשרים‬ ‫ליצור‬
‫והניהול‬,‫וממקורות‬ ‫הארץ‬ ‫מטבע‬ ‫השאובים‬ ‫ותכנים‬ ‫פעילויות‬ ‫לבין‬
‫הארגון‬ ‫לתכני‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫ובין‬ ‫ישראל‬.
•‫המקצועי‬ ‫הידע‬ ‫בחזית‬ ‫לעמוד‬.
•‫למשתתפיו‬ ‫גבוה‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫למידה‬ ‫מפגש‬ ‫ליצור‬.
•‫אורחים‬ ‫להכניס‬,‫לצרכיהם‬ ‫להקשיב‬,‫פנים‬ ‫להם‬ ‫ולהאיר‬ ‫אותם‬ ‫לכבד‬.
‫הצוות‬ ‫ועוצמת‬ ‫מצוינות‬ ‫על‬ ‫לומדים‬
‫אימון‬ ‫דרך‬:‫האבנים‬ ‫קשת‬.
‫בקשת‬ ‫חשובה‬ ‫הכי‬ ‫האבן‬ ‫מי‬?....!‫מסקרנת‬ ‫תובנה‬.
‫הנדנדה‬ ‫אימון‬.‫הרבה‬'‫צחוקים‬'.‫בצוות‬ ‫שאיזון‬ ‫לומדים‬
‫לזולת‬ ‫הקשבה‬ ‫ודורש‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬ ‫ובחיים‬,‫משמעת‬
‫עצמית‬,‫ותמיכה‬ ‫רגישות‬.
‫יחד‬ ‫מכשולים‬ ‫לחצות‬
‫אתגר‬,‫ולפעמים‬ ‫כייף‬–‫מפחיד‬ ‫קצת‬
‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫תרגיל‬–
‫וצוותיים‬ ‫אישיים‬ ‫כישורים‬ ‫מיצוי‬.
‫ברפסודות‬ ‫ההפלגה‬ ‫מתחילה‬ ‫ככה‬
‫ביצועים‬ ‫מקסימום‬ ‫למטרה‬ ‫קליעה‬ ‫באימון‬ ‫חניכה‬
‫התוצאות‬ ‫ומיטב‬
‫עצמה‬ ‫בעד‬ ‫מדברת‬ ‫ההצלחה‬-‫ושמחת‬ ‫טובות‬ ‫אנרגיות‬
‫יחד‬ ‫הצלחה‬ ‫כיוצרים‬ ‫חיים‬.
‫לקיים‬ ‫אפשר‬'‫חברה‬ ‫יום‬'-‫ומנהלים‬ ‫עובדים‬ ‫מאות‬ ‫בהשתתפות‬
‫ב‬ ‫יחד‬-20‫סדנאות‬ODT!
‫אחד‬ ‫בשביל‬ ‫כולם‬‫אחד‬‫כולם‬ ‫בשביל‬-‫מנהיגות‬
‫משולבת‬
‫דורש‬ ‫העכביש‬ ‫באימון‬ ‫להצליח‬‫מצויינות‬‫בתכנון‬
‫משאבים‬ ‫וניהול‬ ‫אסטרטגי‬
‫העכביש‬ ‫דרך‬ ‫הצוות‬ ‫את‬ ‫מעבירים‬ ‫אתכם‬ ‫נראה‬
‫החבלים‬ ‫לגעת‬ ‫בלי‬?‫אתגר‬?
‫מנכ‬ ‫הנמר‬ ‫פלי‬"‫ל‬‫ומחשבים‬ ‫אנשים‬
‫סדנת‬ ‫פותח‬ODT‫למנמרי‬"‫ם‬‫היי‬ ‫בחברות‬ ‫מובילים‬-‫טק‬
‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫מנהיגות‬ ‫בתפקיד‬ ‫ויצירתיות‬ ‫חדשנות‬
‫שלי‬ ‫בצוות‬ ‫סומך‬ ‫אני‬ ‫מי‬ ‫על‬-‫גבוה‬ ‫במאמץ‬ ‫כמשימות‬?
‫עלי‬ ‫לסמוך‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬?
‫השבלול‬ ‫אימון‬-‫ואיזון‬ ‫קצב‬ ‫תזמון‬ ‫בתיאום‬ ‫מצוינות‬
‫צוותים‬ ‫ומנהיגות‬ ‫בניהול‬.
‫מהרועים‬ ‫מנהיגות‬ ‫לומדים‬
‫בניהול‬ ‫מצוינות‬,‫מנהיגות‬
‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫ומצוינות‬!
‫משלו‬ ‫מיוחד‬ ‫ניגון‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫ורועה‬ ‫רועה‬ ‫שכל‬ ‫לך‬ ‫דע‬
‫רועה‬ ‫נעשה‬ ‫העשבים‬ ‫ומשירת‬.
‫ניווט‬ ‫משימות‬ ‫ומנהיגות‬ ‫בניהול‬ ‫מצוינות‬.
‫ובג‬ ‫ברגל‬ ‫באופניים‬'‫יפים‬.
‫לחץ‬ ‫במצבי‬ ‫ותמיכה‬ ‫הדדית‬ ‫ערבות‬–
‫מלכדת‬ ‫חוויה‬ ‫ואומגה‬ ‫סנפלינג‬.
‫לחץ‬ ‫במצבי‬ ‫התנהגות‬-‫מנהיגות‬ ‫דורשת‬
‫וצניעות‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫רוח‬ ‫קור‬ ‫של‬.
‫התנ‬ ‫הקייטרינג‬ ‫וניהול‬ ‫הקמת‬"‫כי‬
•‫יצירתיות‬,‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫ומחויבות‬ ‫ערבות‬.
•‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫התכנון‬ ‫חשיבות‬.
•‫שיווק‬,‫ומכירות‬ ‫שרות‬.
•‫בתנ‬ ‫מוזכר‬ ‫איפה‬"‫כוסברה‬ ‫ך‬?
•‫תגיד‬,‫פנקייק‬ ‫עושים‬ ‫איך‬‫תנכ‬"‫י‬?
•‫ממני‬ ‫לקנות‬ ‫מוכן‬ ‫מי‬:‫יהושפט‬ ‫סלט‬?
‫לכם‬ ‫יש‬'‫הצוות‬ ‫שף‬'?-
"‫שמבשלים‬ ‫מה‬ ‫אוכלים‬"!
‫אימון‬ ‫סדנת‬ ‫מקיום‬ ‫שלכם‬ ‫בארגון‬ ‫תרוויחו‬ ‫מה‬
‫ב‬-ODT‫שלנו‬:
•‫ראשית‬,‫העובדים‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫העצמת‬.
•‫שנית‬,‫להמשך‬ ‫טובות‬ ‫ואנרגיות‬ ‫צוות‬ ‫רוח‬ ‫יצירת‬
‫העובדים‬ ‫של‬ ‫המשותפת‬ ‫המשימה‬.
•‫והמנהלים‬ ‫העובדים‬ ‫בין‬ ‫ההכרות‬ ‫והרחבת‬ ‫העמקה‬.
•‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫שיש‬ ‫והטובות‬ ‫החשובות‬ ‫התכונות‬ ‫וזיהוי‬ ‫גילוי‬.
•‫בתחום‬ ‫רגילות‬ ‫בלתי‬ ‫תובנות‬:‫צוות‬ ‫בעבודת‬ ‫מצוינות‬,
‫גדול‬ ‫ראש‬ ‫לתפוס‬ ‫לאנשים‬ ‫גורם‬ ‫מה‬?‫מנהיגות‬ ‫היא‬ ‫מה‬
‫אותה‬ ‫לגלות‬ ‫ניתן‬ ‫וכיצד‬?
•‫עובדיהם‬ ‫ואת‬ ‫אותם‬ ‫המעצימה‬ ‫גישה‬ ‫לומדים‬ ‫מנהלים‬.
•‫ועוד‬‫ועוד‬...
‫להתקשר‬ ‫לכם‬ ‫תרשמו‬.
200,000‫ממאות‬ ‫משתתפים‬
‫ותחשבו‬ ‫טועים‬ ‫לא‬ ‫וחברות‬ ‫ארגונים‬
‫זה‬ ‫על‬...
‫סדנאות‬ ‫מנחים‬ ‫אנו‬ODT‫מנהלים‬ ‫לפיתוח‬,‫צוותים‬,‫שרות‬
‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫ותפעול‬ ‫מכירות‬:
‫בגליל‬,‫בכרמל‬,‫בנגב‬,‫במרכז‬
‫אימוני‬ ‫לכם‬ ‫נתאים‬ODT
‫לפי‬‫ה‬'‫ראש‬'‫שלכם‬ ‫והבקשות‬.
08-8571241052-3356699
‫דוא‬"‫ל‬:gilaad@inter.net.il
‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫אשמח‬
‫סדנאות‬ ‫עבורכם‬ ‫ולהתאים‬ODT
‫קדומים‬ ‫בנאות‬ ‫ואירועים‬:
‫יהושע‬(‫צ‬'‫יק‬)‫בכיר‬ ‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ‫גלעד‬
‫גלעד‬ ‫חברת‬ ‫מנהל‬
‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫במרכז‬ ‫בכיר‬ ‫מאמן‬
‫ולמידה‬ ‫אימון‬ ‫להדרכה‬‫חוויתית‬‫ההתנסות‬ ‫מתוך‬-
‫ביותר‬ ‫האפקטיבית‬ ‫היא‬!
‫מהלמידה‬ ‫הנאה‬-‫עלינו‬ ‫זה‬!!
‫בטבע‬ ‫השראה‬ ‫ומעורר‬ ‫מקסים‬ ‫בנוף‬.
‫בבית‬ ‫אצלכם‬ ‫גם‬ ‫ועובדים‬ ‫למנהלים‬ ‫אימון‬ ‫הדרכות‬.
‫שיש‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫אתכם‬ ‫לשרת‬ ‫נשמח‬!
08-8571241052-3356699
‫דוא‬"‫ל‬:gilaad@inter.net.il
1 sur 41

Recommandé

ירון זיו - תקשורת בין אישית ואומנות ההקשבה par
ירון זיו - תקשורת בין אישית ואומנות ההקשבהירון זיו - תקשורת בין אישית ואומנות ההקשבה
ירון זיו - תקשורת בין אישית ואומנות ההקשבהירון זיו
26.2K vues33 diapositives
סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיון par
סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיוןסיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיון
סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיוןazoory57
2.3K vues8 diapositives
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014 par
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014יהושע גלעד
409 vues33 diapositives
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2014. par
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן  2014.מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן  2014.
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2014.יהושע גלעד
1.4K vues21 diapositives
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2013 . par
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן  2013 .מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן  2013 .
מצגת פיתוח מנהיגו נשים והעצמתן 2013 .gilaady10
355 vues21 diapositives
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013 par
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013יהושע גלעד
2.1K vues16 diapositives

Contenu connexe

Similaire à פיתוח מנהיגות בניהול ובנית צוותים סדנאות קיץ Odt 2014

מצגת עסקית par
מצגת עסקיתמצגת עסקית
מצגת עסקיתנורית רוזוליו
382 vues9 diapositives
שירותי ייעוץ נבחרים par
שירותי ייעוץ נבחריםשירותי ייעוץ נבחרים
שירותי ייעוץ נבחריםLiat Wilde Duani
227 vues8 diapositives
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית דצמבר 2011 par
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית  דצמבר 2011קבוצת מנהלים להתפתחות אישית  דצמבר 2011
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית דצמבר 2011niritp7
114 vues2 diapositives
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר par
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרחזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרLeadersNet.co.il
314 vues58 diapositives
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים par
 ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחריםLiat Wilde Duani
240 vues8 diapositives
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011 par
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011niritp7
153 vues2 diapositives

Similaire à פיתוח מנהיגות בניהול ובנית צוותים סדנאות קיץ Odt 2014(20)

קבוצת מנהלים להתפתחות אישית דצמבר 2011 par niritp7
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית  דצמבר 2011קבוצת מנהלים להתפתחות אישית  דצמבר 2011
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית דצמבר 2011
niritp7114 vues
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר par LeadersNet.co.il
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקרחזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
חזון הארגון והחלב לקפה הבוקר
LeadersNet.co.il314 vues
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים par Liat Wilde Duani
 ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
Liat Wilde Duani240 vues
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011 par niritp7
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
niritp7153 vues
4.06 מצומצם באתר בנאות קדומים o.d.t par kobi7518
4.06 מצומצם באתר בנאות קדומים o.d.t 4.06 מצומצם באתר בנאות קדומים o.d.t
4.06 מצומצם באתר בנאות קדומים o.d.t
kobi7518158 vues
סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה... par Hillel Kobrovski
סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...
סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...
מצגת פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער par יהושע גלעד
מצגת  פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוערמצגת  פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער
מצגת פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער
פרופיל עסקי ארינה בלס - ליווי מנהלים. מתודולוגיות. תהליכים par Arina Ballas
פרופיל עסקי ארינה בלס - ליווי מנהלים. מתודולוגיות. תהליכיםפרופיל עסקי ארינה בלס - ליווי מנהלים. מתודולוגיות. תהליכים
פרופיל עסקי ארינה בלס - ליווי מנהלים. מתודולוגיות. תהליכים
Arina Ballas444 vues
מכתב המלצה לאורית אביטל אוטוריטה 260616 par Orit Avital, Ottorita
מכתב המלצה לאורית אביטל אוטוריטה 260616מכתב המלצה לאורית אביטל אוטוריטה 260616
מכתב המלצה לאורית אביטל אוטוריטה 260616
מעגלי למידה 4 par VPHR
מעגלי למידה 4מעגלי למידה 4
מעגלי למידה 4
VPHR281 vues
מעגלי למידה 4 par VPHR
מעגלי למידה 4מעגלי למידה 4
מעגלי למידה 4
VPHR283 vues
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר par Hillel Kobrovski
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברהרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר

Plus de יהושע גלעד

מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014 par
מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014
מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014יהושע גלעד
814 vues36 diapositives
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014 par
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014 מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014 יהושע גלעד
1K vues20 diapositives
בונים חזון והמשך עשייה par
בונים חזון והמשך עשייהבונים חזון והמשך עשייה
בונים חזון והמשך עשייהיהושע גלעד
640 vues29 diapositives
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשר par
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשרלהשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשר
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשריהושע גלעד
1.3K vues25 diapositives
מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית par
מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכיתמצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית
מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכיתיהושע גלעד
628 vues23 diapositives
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים par
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםחשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםיהושע גלעד
564 vues28 diapositives

Plus de יהושע גלעד(20)

מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014 par יהושע גלעד
מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014
מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014 par יהושע גלעד
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014 מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשר par יהושע גלעד
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשרלהשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשר
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשר
מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית par יהושע גלעד
מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכיתמצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית
מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים par יהושע גלעד
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםחשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
פיתוח מנהלים וצוותים בסדנת קיאקים נמל יפו Odt- גלעד 2013 par יהושע גלעד
פיתוח מנהלים וצוותים בסדנת קיאקים נמל יפו Odt- גלעד 2013פיתוח מנהלים וצוותים בסדנת קיאקים נמל יפו Odt- גלעד 2013
פיתוח מנהלים וצוותים בסדנת קיאקים נמל יפו Odt- גלעד 2013
מצגת אימון להצלחה בלימודים השתלמות מורים לאפקטיביות בשעורים הפרטניים באופק ח... par יהושע גלעד
מצגת אימון להצלחה בלימודים השתלמות מורים לאפקטיביות בשעורים הפרטניים באופק ח...מצגת אימון להצלחה בלימודים השתלמות מורים לאפקטיביות בשעורים הפרטניים באופק ח...
מצגת אימון להצלחה בלימודים השתלמות מורים לאפקטיביות בשעורים הפרטניים באופק ח...
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ par יהושע גלעד
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה. par יהושע גלעד
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מצגת סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת par יהושע גלעד
מצגת  סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחתמצגת  סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת
מצגת סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה. par יהושע גלעד
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
בית ספר פיתוח אקלים צוות 2014 אוגוסט ימי הערכות fish par יהושע גלעד
בית ספר  פיתוח אקלים צוות 2014   אוגוסט ימי הערכות fishבית ספר  פיתוח אקלים צוות 2014   אוגוסט ימי הערכות fish
בית ספר פיתוח אקלים צוות 2014 אוגוסט ימי הערכות fish
מי אני שעושה הבדל בחיים תובנות מעצימות מגלעד par יהושע גלעד
מי אני שעושה הבדל בחיים  תובנות מעצימות מגלעד מי אני שעושה הבדל בחיים  תובנות מעצימות מגלעד
מי אני שעושה הבדל בחיים תובנות מעצימות מגלעד
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג par יהושע גלעד
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעגתלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תכנית ההשתלמות מעודכנת מורה מוביל להצלחה בשעות הפרטניות למורים תשעה par יהושע גלעד
תכנית ההשתלמות מעודכנת  מורה מוביל להצלחה בשעות הפרטניות למורים תשעהתכנית ההשתלמות מעודכנת  מורה מוביל להצלחה בשעות הפרטניות למורים תשעה
תכנית ההשתלמות מעודכנת מורה מוביל להצלחה בשעות הפרטניות למורים תשעה
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו. par יהושע גלעד
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.
מצגת פתיחת ההשתלמות מורים מובילים אימון הפרט בשעור הפרטני רפורמת אופק חדש par יהושע גלעד
מצגת פתיחת ההשתלמות מורים מובילים אימון הפרט בשעור הפרטני רפורמת אופק חדשמצגת פתיחת ההשתלמות מורים מובילים אימון הפרט בשעור הפרטני רפורמת אופק חדש
מצגת פתיחת ההשתלמות מורים מובילים אימון הפרט בשעור הפרטני רפורמת אופק חדש
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק... par יהושע גלעד
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א par יהושע גלעד
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א

פיתוח מנהיגות בניהול ובנית צוותים סדנאות קיץ Odt 2014