Publicité

Алкени ф алкіни

23 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Алкени ф алкіни

 1. ТЕМА: Викладач хімії ЧПЛАС: Погорецька Г. Я.
 2. План 1. Загальні формули, номенклатура алкенів й алкінів. 2. Ізомерія алкенів й алкінів. 3. Хімічні властивості етену й етину.
 3. Вуглеводні
 4. 1. Загальні формули, номенклатура алкенів й алкінів.  Алкени – ненасичені вуглеводні з одним подвійним зв’язком, які мають загальну формулу CnH2n  Алкіни – ненасичені вуглеводні з потрійним зв’язком, які мають загальну формулу CnH2n-2 Алкени Алкіни CH3 – CH2 – CH3 CH2 = CH – CH3 CH ≡ C – CH3 пропан пропен пропін
 5. Гомологічні ряди вуглеводнів Формула Назва Формула Назва Формула Назва C2H6 Етан C2H4 Етен C2H2 Етин C3H8 Пропан C3H6 Пропен C3H4 Пропін C4H10 Бутан C4H8 Бутен C4H6 Бутин C5H12 Пентан C5H10 Пентен C5H8 Пентин
 6. Номенклатура алкенів та алкінів Щоб дати назву ненасиченому вуглеводню, необхідно: • Обрати найдовший карбоновий ланцюг, який містить кратний зв’язок. • Визначити радикали. • Пронумерувати карбоновий ланцюг, починаючи з того краю, де ближче кратний зв’язок. • Дати назви радикалам за алфавітом, указуючи номери атомів Карбону, біля яких вони розміщені. Якщо однакових радикалів декілька, то до назви додати відповідний префікс. • Дати назву карбоновому ланцюгу, вказуючи перед суфіксом, номер атома Карбону, біля якого розташований кратний зв’язок.
 7. Дати назви сполукам за формулами: 2-етил-3,4-диметилгекс-1-ен 3-етил-4-метилгепт-1-ин
 8. 2. Ізомерія алкенів й алкінів Алкени Алкіни 1) Ізомерія карбонового ланцюга А) CH2 = CH – CH2 –CH2 – CH3 Б) А) CH ≡ C – CH2 – CH2 – CH3 Б) 2) Ізомерія положення кратного зв’язку А) CH2 = CH – CH2 – CH3 Б) CH3 – CH = CH – CH3 А) CH ≡ C – CH2 – CH3 Б) CH3 – C ≡ C – CH3 3) Міжкласова ізомерія А) CH2 = CH – CH2 – CH3 Б) А) CH2 = C = CH – CH3 бут-1,2-дієн Б) CH2 = CH – CH = CH2 бут-1,3-дієн циклобутан
 9. 3. Хімічні властивості етену й етину 1) Горіння:  C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O  2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O 2) Гідрування (приєднання водню):  CH2 = CH2 + H2 → C2H6  CH ≡ CH + H2 → C2H4  CH ≡ CH + 2H2 → C2H6
 10. Хімічні властивості етену й етину 3) Галогенування (приєднання галогенів):  CH2 = CH2 + Cl2 → C2H4Cl2  CH ≡ CH + Br2 → C2H2Br2 Взаємодія етену з бромною водою (відео) 4) Приєднання гідрогенгалогенідів:  CH2 = CH2 + HCl → C2H5Cl  CH ≡ CH + HBr → C2H3Br
 11. Хімічні властивості етену й етину 5) Гідратація (приєднання води):  CH2 = CH2 + H2O → C2H5OH  CH ≡ CH + H2O → CH3CHO 6) Часткове окиснення: Взаємодія етену з розчином калій перманганату (відео)
 12. Записати рівняння відповідних реакцій: C2H4 C2H2 CO2 C2H4(OH)2 C2H5Br C2H5OH
 13.  C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O  C2H4 → C2H2 + H2  C2H4 + H2O → C2H5OH  C2H4 + HBr → C2H5Br  C2H4 + [O]→ C2H4(OH)2
 14. Домашнє завдання  Підручник (Попель П. П.) § 8 - 10.  Дати назви сполукам у таблиці ізомерів (слайд 8).  Записати рівняння відповідних реакцій: C2H2 C2H2Br2 CO2 CH3CHO C2H3Cl C2H4
Publicité