Publicité

Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах

Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU
27 Feb 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах (20)

Plus de Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU(20)

Publicité

Dernier(20)

Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах

 1. Copyright © Wondershare Software 1. Системи управління ланцюгами поставок (SCM) 2. Системи управління життєвим циклом виробів (PLM) Тема 9. Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах
 2. Copyright © Wondershare Software Система управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management, SCM) – це система, призначена для автоматизації і управління всіма етапами постачання підприємства і для контролю всього руху товару (виробництво, постачання, місце розташування, запаси, транспортування та інформація). SCM-цикл: закупівля сировини → виробництво → поширення товару.
 3. Copyright © Wondershare Software Підсистеми SCM: • SCP (Supply Chain Planning) – планування ланцюжків постачань. • SCE (Supply Chain Execution) – виконання ланцюгів поставок в режимі реального часу.
 4. Copyright © Wondershare Software Склад систем SCP • прогноз продажів – прогнозування тижневих і денних продажів товару; • управління запасами – оптимізаційне планування гарантійного запасу, поточного запасу і т. д.; • управління поповненнями – оптимізаційне планування поставок всередині логістичної мережі компанії.
 5. Copyright © Wondershare Software Планування потреби розподілу (Distribution requirements planning, DRP) DRP - функція визначення потреби в поповненні запасів на складах системи. Працює за логікою «зворотного каскадування» попиту знизу догори (фактичних замовлень та прогнозу) від регіональних складів до головного складу-постачальника. Розширення логіки DRP через планування ресурсів усієї системи дистрибуції знайшло відображення у системі DRP II.
 6. Copyright © Wondershare Software Системи управління життєвим циклом виробів (Product Lifecycle Management, PLM) PLM - oрганізаційно-технічна система, що забезпечує управління всією інформацією про виріб і пов'язаних з ним процесах протягом усього його життєвого циклу, починаючи з концепції продукту, проектування та виробництва до зняття з експлуатації та утилізації.
 7. Copyright © Wondershare Software Зв'язок PLM-рішень з іншими стандартами PLM Прийняття рішень Процеси розробки (CAD, CAM, CAE) Управління ЖЦ продуктів (PDM) CRM Робота із замовниками SCM Робота з постачальниками ERP Управління підприємством
 8. Copyright © Wondershare Software Системи різних класів, що використовуються PLM • Системи управління даними про виріб (Product Data Management, PDM) – організаційно-технічні системи, що забезпечують управління всією інформацією про виріб.
 9. Copyright © Wondershare Software Системи різних класів, що використовуються PLM • Системи безперервної інформаційної підтримки поставок і життєвого циклу виробів (Continuous Acquisition and Lifecycle Support, CALS) – сучасний підхід до проектування і виробництва високотехнологічної та наукомісткої продукції, що полягає у використанні інформаційних технологій на всіх стадіях життєвого циклу виробу.
 10. Copyright © Wondershare Software Системи різних класів, що використовуються PLM • Система автоматизованого проектування (САПР) (Computer-aided design, CAD) – автоматизована система, що реалізує інформаційну технологію виконання функцій проектування, являє собою організаційно-технічну систему , призначену для автоматизації процесу проектування, що складається з персоналу і комплексу технічних , програмних та інших засобів автоматизації його діяльності .
 11. Copyright © Wondershare Software Системи різних класів, що використовуються PLM • Системи автоматизації виробництва (Computer- aided manufacturing, CAM) – підготовка технологічного процесу виробництва виробів , орієнтована на використання ЕОМ: – процес комп'ютеризованої підготовки виробництва; – програмно-обчислювальні комплекси, що використовуються інженерами-технологами.
 12. Copyright © Wondershare Software Системи різних класів, що використовуються PLM • Системи автоматизації інжинірингу (Computer- aided engineering, CAE) - загальна назва для програм і програмних пакетів, призначених для вирішення різних інженерних завдань: розрахунків, аналізу та симуляції фізичних процесів.
Publicité