Pracuj.pl ebook rozmowa kwalifikacyjna

Sławomir Stańczuk
Sławomir StańczukPrezes Zarządu Polish Business Club Sp. z o.o. à STOWARZYSZENIE MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW YOUNG BUSINESS CLUB
1
Wszystko
o rozmowie o pracę
czyli
jak zrobić wrażenie na rekruterze
i zabłysnąć na rozmowie o pracę?
Dostałeś zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną i zastanawiasz się co teraz?
Największy błąd, jaki mógłbyś popełnić, to bycie nieprzygotowanym. Interview to nie przyja-
cielskie spotkanie z kolegą. Jest to rozmowa, która ma na celu poznanie Ciebie i weryfikację
Twoich kompetencji i umiejętności - dlatego przygotuj się do niej odpowiednio.
1.Pod ostrzałem pytań - czyli czego rekruter
chce dowiedzieć się na rozmowie?
Zanim zaczniesz przygotowywać się do rozmowy, zastanów się, z jakim celem przychodzi
na spotkanie rekruter. Dzięki temu łatwiej Ci będzie nie tylko przewidzieć pytania, ale przede
wszystkim się do nich przygotować.
Podczas rozmowy pracodawca/rekruter chce:
 bliżej poznać Cię jako kandydata;
 sprawdzić, czy Twoje kwalifikacje są prawdziwe i odpowiednie do danej pracy;
 odkryć Twoje umiejętności interpersonalne;
 sprawdzić, czy jako kandydat pasujesz do tej firmy;
 przekonać się, co pominąłeś w aplikacji, co może być informacją istotną lub
dla Ciebie niekorzystną;
 określić Twoją dyspozycyjność i przygotowanie: czy możesz od razu rozpocząć pracę,
czy wymagasz przeszkolenia.
Skoro znasz już cele rekrutera i swój cel - zdobycie tej pracy, zacznij przygotowania.
Pomogą Ci w tym poniższe punkty.
2
2.Jak się przygotować do rozmowy o pracę?
Ogłoszenie o pracę - nie musisz szukać daleko
Ogłoszenie bardzo dużo mówi o wymaganiach pracodawcy. Dlatego dokładnie je przejrzyj
i zastanów się, które z kryteriów spełniasz, i jakimi argumentami, możesz to poprzeć.
Jeżeli pracodawca wymaga doświadczenia w prowadzeniu projektów - wypisz projekty,
w których uczestniczyłeś, przeanalizuj swój udział i wymień swoje osiągnięcia.
Jeżeli któregoś wymagania nie spełniasz, zastanów się, jak to obronisz. Przykład: jeże-
li twoja praca nie miała charakteru projektowego, a tego wymaga pracodawca, wybroń się.
Przeanalizuj swoje osiągnięcia pod kątem zarządzania budżetem, ludźmi, koordynacji różnych
obowiązków. Nawet praca biurowa może być prowadzona projektowo – również w przypad-
kach, gdy nie została tak zdefiniowana.
„Ściśle tajne”- czyli co wiem o pracodawcy
Pracując jako rekruter, spotkałam się z sytuacją, kiedy po pytaniu„Co Pan wie na temat firmy?”
usłyszałam„Myślałem, że od Pani się czegoś dowiem”. Na pewno domyślasz się, jaka była moja
decyzja. Nie pozwól, aby taka sytuacja spotkała Ciebie. Jest to bowiem doskonały sposób,
aby zaprezentować swoją motywację do otrzymania pracy - właśnie w tej firmie.
Co powinieneś wiedzieć o firmie?
 od kiedy istnieje - być może założenie jej wiąże się z jakąś ciekawą historią;
 czym się zajmuje, jakie produkty lub usługi sprzedaje;
 jaką ma pozycję na rynku, kim jest jej konkurencja;
 jakie ma szanse rozwoju.
Są to informacje niezbędne. Warto także pokusić się o poszukanie opinii o firmie jako praco-
dawcy. Dowiedz się, jakie procedury rekrutacyjne firma prowadzi - nie zawsze musi to być
tylko rozmowa, zdarza się assessment centre, testy psychologiczne i/lub merytoryczne.
Wszystkie te informacje są pomocne - poniżej zamieszczam kilka głównych źródeł.
Skąd czerpać informacje?
 internet - strony internetowe firmy, materiały prasowe, fora w biznesowych portalach
społecznościowych np. Profeo.pl. Warto także poszukać innych ogłoszeń o pracę -
dzięki temu dowiesz się, jak dużo procesów rekrutacyjnych prowadzi firma;
 gazety - archiwa internetowe dzienników ogólnopolskich;
 firmowe materiały informacyjne - rozdawane na Targach Pacy, konferencjach, szkoleniach;
 sieć kontaktów - być może któryś z Twoich znajomych pracował w firmie, którą jesteś
zainteresowany, bądź prowadził z nią interesy - warto zapoznać się z opinią;
 sądy - w dzisiejszych czasach warto sprawdzić informacje na temat spółki.
Zapewne nie chciałbyś za kilka miesięcy znowu zmieniać pracy.
Dzięki zebranym informacjom możesz „zabłysnąć” na rozmowie i wykazać się swoim
przygotowaniem.
3
Tak, chcę tę pracę - ale co będę robił?
Kolejnym ważnym elementem jest stanowisko pracy, na które aplikujesz. Wielu informacji
możesz dowiedzieć się z ogłoszenia - są to jednak wymagania specyficzne dla firmy, do któ-
rej aplikujesz. Poza nimi na pewno są inne, typowe dla tego rodzaju stanowisk i być może
pracodawca nie zawarł ich w ogłoszeniu, bo są dla niego jasne. Weźmy przykład wspomnia-
nego zarządzania projektem. W ogłoszeniu znajdziesz na pewno wymaganie„doświadczenie
w zarządzaniu projektem”– jednak co się za tym kryje? Jeżeli prowadziłeś projekty - na pewno
jest to dla Ciebie oczywiste. Jednak dla osób, które chcą zacząć pracę i nie mają większego
doświadczenia - może to być niejasne. Czy bez świadomości, co pracodawca miał na myśli,
przedstawisz odpowiednio swoje doświadczenie?
Zastanów się zatem, jakie są podstawowe obowiązki na danym stanowisku, jakie doświad-
czenie jest potrzebne (branża, rodzaj wykonywanej pracy). Weź pod uwagę umiejętności
interpersonalne, które mogą być przydatne. Podstawowe informacje na ten temat możesz
znaleźć w internecie - ogólnie dostępne są opisy stanowisk. Możesz zdobyć informacje także
od znajomych - być może któryś z nich pracował na danym stanowisku.
Właściwie kim jestem?
Świadomość siebie i swoich kompetencji to krok do sukcesu. Dlatego przeanalizuj swoje
mocne strony. Wypisz swoje sukcesy zawodowe, osiągnięcia, które pokazują, że jesteś
osobą skuteczną i dużo wniesiesz do firmy. Być może pomoże Ci w tym poniższa tabela.
Weź pod uwagę wymagania na danym stanowisku i przeanalizuj swoją karierę pod tym kątem.
Ulica Mickiewicza czy Norwida?
To, o czym często kandydaci zapominają, to zebranie podstawowych informacji na temat
samego spotkania. Niby banalne, jednak może być przyczyną niepotrzebnego stresu, jeśli
nie pamiętasz, gdzie miała odbyć się rozmowa.
Zbierz informacje od rekrutera, gdzie dokładnie odbywa się spotkanie, z kim się ono odbędzie
- czy będzie to jedna osoba, czy może większa grupa - bo i to się zdarza. Być może rozmowa
będzie prowadzona w języku angielskim. Jeśli tak warto przypomnieć sobie kilka zwrotów,
które zrobią wrażenie na pracodawcy.
Jeżeli jesteś osobą pracującą i chcesz zmienić pracę, na pewno ważną informacją będzie
dla Ciebie czas trwania rozmowy. Niektóre spotkania mogą być naprawdę długie - nie warto
niepotrzebnie stresować się na rozmowie spóźnieniem do pracy. Możesz poruszyć tę kwestię
przy kontakcie telefonicznym z rekruterem.
Moje doświadczenie Moja wiedza Moje umiejętności Moje postawy/wartości
4
3.Podczas rozmowy
Proszę wymienić swoje słabe strony – czyli o co możemy
zostać zapytani?
Każda firma posiada swoje procedury rekrutacyjne, scenariusze prowadzenia rozmów kwa-
lifikacyjnych. Często pojawiają się pytania podobnej treści i dzięki temu możemy dobrze się
do nich przygotować. O czym powinieneś pamiętać?
 na każdą odpowiedź przeznacz średnio 2-3 minuty. Zbyt długie odpowiedzi mogą
niepotrzebnie przedłużyć rozmowę;
 każda odpowiedź powinna mieć czytelną strukturę: wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
 trzymaj się konkretnych informacji i nie zbaczaj z tematu;
 pamiętaj o efekcie pierwszeństwa i świeżości – najważniejsze informacje podawaj
na wstępie i na końcu wypowiedzi - te bowiem są najlepiej zapamiętywane;
 żarty - tylko stosowne, czasami na rozmowie panuje bardzo miła atmosfera i pozwalamy
sobie na odrobinę humoru - jednak pamiętaj o tym, gdzie jesteś i jaki cel ma to spotkanie.
Jeżeli chcesz przećwiczyć pytania, które możesz usłyszeć, zapraszamy do skorzystania z symu-
latorów interview, dostępnych na stronie Pracuj.pl. Znajdziesz tam pomocne rady.
Kiedy do mnie zadzwonią -
czyli o co warto spytać rekrutera?
Podczas rozmowy nie bój się zadawania pytań rekruterowi. Jest to nawet niezbędne,
gdyż dzięki temu utwierdzasz w przekonaniu rekrutera, że jesteś przygotowany.
O co warto zapytać?
 jakie będą Twoje obowiązki i odpowiedzialność - jeżeli nie zostało to poruszone podczas
rozmowy, warto się upewnić, bądź podsumować to, czego do tej pory się dowiedziałeś;
 jak wygląda program szkoleń - czy oferują Ci szkolenia wstępne, czy firma oferuje
dofinansowanie do studiów podyplomowych, udział w konferencjach itd.;
 kto będzie Twoim bezpośrednim przełożonym, komu będziesz podlegać;
 z jakimi wyzwaniami możesz się liczyć na tym stanowisku - być może masz zostać
szefem zespołu, w którym od dawna jest konflikt. Takie informacje warto wiedzieć
przed rozpoczęciem pracy;
 jak często przewidziane są wyjazdy służbowe na tym stanowisku - warto uwzględnić
tę informację przy formułowaniu Twoich oczekiwań finansowych;
 kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi i wyniku rekrutacji, jak długo trwa cały proces.
5
Bo fotel był niewygodny - czyli mowa ciała podczas rozmowy
Czy wiesz, że mowa ciała stanowi 55% całego przekazu w rozmowie między ludźmi?
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, „co mówi Twoje ciało” podczas interview? To często
decyduje, jak zostaniesz odebrany.
Ilu rekruterów, tyle charakterów rozmowy. To rekruter bowiem nadaje ton całej dyskusji -
decyduje, czy będzie miała charakter bardzo oficjalny, czy może swobodny. Dlatego dostosuj
się do niego, pamiętając o kilku zasadach:
 pierwsze wrażenie - ma ono często decydujący wpływ podczas dalszej części rozmowy -
czyli podaj dłoń pewnie, ale zarazem serdecznie;
 spójny komunikat - to, co mówisz, powinno znaleźć potwierdzenie w Twoich gestach;
czasami zdarza się jednak, że gesty świadczą na Twoją niekorzyść. Im lepiej jesteś przygo-
towany, tym czujesz się pewniej, a pytania są dla Ciebie prostsze - a to również ma wpływ
na Twoją mowę niewerbalną;
 kontakt wzrokowy - pamiętaj - utrzymuj kontakt wzrokowy z rekruterem. Świadczy
to o Twoim zainteresowaniu i otwartości. Niech jednak będzie to kontakt naturalny,
a nie natarczywe wpatrywanie się;
 sposób mówienia - weź pod uwagę swój ton głosu, szybkość i głośność mówienia.
Ważne jest nie tylko to co mówisz, ale także jak mówisz.
Nawet kandydaci, którzy przebyli wiele treningów interpersonalnych, mają problemy z mową
ciała podczas interview. Pamiętajmy jednak, że liczy się naturalność. Jeżeli będziesz na siłę
próbował zastosować techniki, o których mówią książki i trenerzy, a nie będą one zgodne
zTwoim charakterem,Twoje zachowanie zostanie uznane za nienaturalne, co może przekreślić
Twoje plany na pracę w owej firmie. Dlatego pamiętaj - stosuj się do wskazówek, lecz rób to ze
zdrowym rozsądkiem.
Jak mogłem zgodzić się na takie wynagrodzenie?
Wielu pracowników zadaje sobie to pytanie. Odpowiedź jest jedna - byłem nieprzygotowany.
Negocjacje płacowe to jeden z najtrudniejszych i najbardziej stresujących dla kandydatów ele-
mentów rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętaj jednak - odpowiednie podejście może Ci ułatwić
ten proces.
Zanim zaczniesz rozmawiać na ten temat z pracodawcą, zastanów się, ile chcesz zarabiać.
Na podstawie naszych doświadczeń w przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych klientów
opracowaliśmy model wyznaczania wynagrodzenia. Dzięki niemu ustalamy wzorzec indy-
widualnego wynagrodzenia, dostosowany do potrzeb, oczekiwań i warunków rynkowych.
Możesz się nim posłużyć, określając:
 jakie są Twoje osobiste potrzeby i oczekiwania finansowe: za ile chciałbyś pracować i jaka
jest minimalna kwota, za którą sprzedasz swoją usługę pracy;
 jaka jest rynkowa cena za pracę, którą wykonujesz: ile płacą firmy za zaangażowanie
takiego specjalisty jak Ty;
 jaki jest poziom płac w firmie, do której aplikujesz.
6
Dwa pierwsze pytania nie powinny przysporzyć Ci problemu. Trudniejsze jest zdobycie infor-
macji na temat stawek dostępnych w firmie, do której aplikujesz - jednak wykorzystaj sieć kon-
taktów, fora internetowe, opinie w internecie.
O czym powinieneś pamiętać podczas negocjacji?
 bądź elastyczny, ale z umiarem. Weź pod uwagę również dodatki pozapłacowe. Być może
jesteś skłonny zgodzić się na mniejsze wynagrodzenie w zamian za samochód służbowy;
 pamiętaj, że pracodawca płaci nie tyle za Twoje cechy, wiedzę i umiejętności, ale za korzy-
ści, jakie z tego będzie miał. Dlatego używaj odpowiednich argumentów do poparcia
stawki, której oczekujesz;
 jeżeli rekruter proponuje Ci kwotę, której nie akceptujesz, nie kończ rozmowy.
Powiedz, że nie akceptujesz takiej stawki i przedstaw alternatywną propozycję;
 w przypadku, kiedy rekruter zaznacza, że nie on decyduje o wysokości wynagrodzenia,
nie rozpoczynaj negocjacji. Wykorzystaj jednak ten moment na zdobycie dodatkowych
informacji - zapytaj się, co standardowo oferuje firma, jakie są typowe dodatki pozapłacowe.
Dowiedz się także, kiedy będziesz mógł porozmawiać z osobą odpowiedzialną
za warunki zatrudnienia.
Zostaw po sobie dobre wrażenie i nie pal mostów. Jeżeli nie jesteście w stanie dojść
do kompromisu w sprawie wynagrodzenia, podziękuj kulturalnie. Może się bowiem zdarzyć,
że po spotkaniach z innymi kandydatami Twoja oferta okaże się najciekawsza i firma zechce
w Ciebie zainwestować.
To już jest koniec - czyli jak się pożegnać?
Kończąc rozmowę z rekruterem, pamiętaj o tym, żeby podziękować za spotkanie.
Upewnij się także, kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi - nie warto codziennie
wyczekiwać telefonu. Czasami takie procesy trwają dość długo. Jeżeli nie masz kontaktu
do rekrutera - poproś o wizytówkę. Dzięki temu będziesz mógł się skontaktować, aby spraw-
dzić stan procesu rekrutacyjnego.
Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie. Musisz wyprzedzić innych
kandydatów, więc pokaż się jako osoba profesjonalna i skuteczna - reszta przyjdzie sama.
Powodzenia!
Monika Laskowska
Zespół ArchitekciKariery.pl

Recommandé

Cognity Szkolenia: Rozmowa kwalifikacyjna par
Cognity Szkolenia: Rozmowa kwalifikacyjnaCognity Szkolenia: Rozmowa kwalifikacyjna
Cognity Szkolenia: Rozmowa kwalifikacyjnaSzkoleniaCognity
1.7K vues24 diapositives
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna par
Prezentacja  rozmowa kwalifikacyjnaPrezentacja  rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjnamarzeenka
1K vues20 diapositives
Jak nie dać się zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej? par
Jak nie dać się zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej?Jak nie dać się zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej?
Jak nie dać się zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej?Zielona Linia
27.8K vues17 diapositives
Rozmowa kwalifikacyjna par
Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjnaannajaworska772
13.5K vues33 diapositives
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna par
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjnaPrezentacja rozmowa kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowa kwalifikacyjnaedstar8
2.6K vues12 diapositives
R2J_przydatne informacje do interview par
R2J_przydatne informacje do interviewR2J_przydatne informacje do interview
R2J_przydatne informacje do interviewAgnieszka Piatkowska
261 vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Jak wynegocjować warunki zatrudnienia? par
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?Zielona Linia
3.4K vues15 diapositives
Prezentacja rozmowe kwalifikacyjna par
Prezentacja  rozmowe kwalifikacyjnaPrezentacja  rozmowe kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowe kwalifikacyjnabycia7
8.6K vues12 diapositives
Pierwszy kontakt z klientem par
Pierwszy kontakt z klientemPierwszy kontakt z klientem
Pierwszy kontakt z klientemFabryka Rozwoju
1.5K vues12 diapositives
Sposoby poszukiwania pracy par
Sposoby poszukiwania pracySposoby poszukiwania pracy
Sposoby poszukiwania pracydksm
1K vues15 diapositives
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna par
Prezentacja  Rozmowa KwalifikacyjnaPrezentacja  Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjnaguest939154
7.8K vues18 diapositives
Rozmowa kwalifikacyjna par
Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjnadksm
552 vues12 diapositives

Tendances(19)

Jak wynegocjować warunki zatrudnienia? par Zielona Linia
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?
Jak wynegocjować warunki zatrudnienia?
Zielona Linia3.4K vues
Prezentacja rozmowe kwalifikacyjna par bycia7
Prezentacja  rozmowe kwalifikacyjnaPrezentacja  rozmowe kwalifikacyjna
Prezentacja rozmowe kwalifikacyjna
bycia78.6K vues
Sposoby poszukiwania pracy par dksm
Sposoby poszukiwania pracySposoby poszukiwania pracy
Sposoby poszukiwania pracy
dksm1K vues
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna par guest939154
Prezentacja  Rozmowa KwalifikacyjnaPrezentacja  Rozmowa Kwalifikacyjna
Prezentacja Rozmowa Kwalifikacyjna
guest9391547.8K vues
Rozmowa kwalifikacyjna par dksm
Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna
dksm552 vues
Skuteczne CV dla handlowca par Architekci
Skuteczne CV dla handlowcaSkuteczne CV dla handlowca
Skuteczne CV dla handlowca
Architekci4.3K vues
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczyny par Gosia Rychlak
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczynyRozmowa kwalifikacyjna dziewczyny
Rozmowa kwalifikacyjna dziewczyny
Gosia Rychlak610 vues
Jak przygotować się do rozmowy prezentacja par bnaczk.gwsh
Jak przygotować się do rozmowy prezentacjaJak przygotować się do rozmowy prezentacja
Jak przygotować się do rozmowy prezentacja
bnaczk.gwsh1.3K vues
Określ swój plan działania! par ecam_ohp
Określ swój plan działania!Określ swój plan działania!
Określ swój plan działania!
ecam_ohp10.1K vues
jak przygotowac sie do rozmowy par olaben
jak przygotowac sie do rozmowyjak przygotowac sie do rozmowy
jak przygotowac sie do rozmowy
olaben532 vues
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej par halinajedrejek
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnejPrzygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
halinajedrejek940 vues
Rozmowa kwalifikacyjna par izazet
Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna
izazet494 vues
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.z par sandramonika
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.zRozmowa kwalifikacyjna.ł.z
Rozmowa kwalifikacyjna.ł.z
sandramonika335 vues

En vedette

Robinhood Mobile User Onboarding par
Robinhood Mobile User OnboardingRobinhood Mobile User Onboarding
Robinhood Mobile User Onboardingkendrickapp
108.4K vues52 diapositives
Lookout Onboarding par
Lookout OnboardingLookout Onboarding
Lookout Onboardingkendrickapp
101.7K vues37 diapositives
20100831 igelu mobilise_ugent par
20100831 igelu mobilise_ugent20100831 igelu mobilise_ugent
20100831 igelu mobilise_ugentPatrick Hochstenbach
1.1K vues36 diapositives
Steps To Building A Change Accepting Environment par
Steps To Building A Change Accepting EnvironmentSteps To Building A Change Accepting Environment
Steps To Building A Change Accepting EnvironmentOrganizational Development & Change Management
866 vues24 diapositives
All Access par
All AccessAll Access
All Accesswfa
368 vues9 diapositives
Final presentation par
Final presentationFinal presentation
Final presentationchristinacss13
255 vues48 diapositives

En vedette(20)

Robinhood Mobile User Onboarding par kendrickapp
Robinhood Mobile User OnboardingRobinhood Mobile User Onboarding
Robinhood Mobile User Onboarding
kendrickapp108.4K vues
Lookout Onboarding par kendrickapp
Lookout OnboardingLookout Onboarding
Lookout Onboarding
kendrickapp101.7K vues
All Access par wfa
All AccessAll Access
All Access
wfa368 vues
Excelblog par Tiinker
ExcelblogExcelblog
Excelblog
Tiinker246 vues
Goldmine International Presentation par sijojoseph
Goldmine International PresentationGoldmine International Presentation
Goldmine International Presentation
sijojoseph897 vues
Chicago Chemists par hostage
Chicago ChemistsChicago Chemists
Chicago Chemists
hostage329 vues
Program Outline Chris Walker par Chris Walker
Program Outline Chris WalkerProgram Outline Chris Walker
Program Outline Chris Walker
Chris Walker282 vues

Similaire à Pracuj.pl ebook rozmowa kwalifikacyjna

Prezentacja 2 par
Prezentacja 2Prezentacja 2
Prezentacja 2edstar8
236 vues12 diapositives
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej par
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnejPrezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnejd.glowa19850
339 vues14 diapositives
Predictable revenue w praktyce usability tools_jakub królikowski par
Predictable revenue w praktyce usability tools_jakub królikowskiPredictable revenue w praktyce usability tools_jakub królikowski
Predictable revenue w praktyce usability tools_jakub królikowskiDivante
733 vues17 diapositives
UsabilityTools - Jak budować Sales Team: ludzie, procesy, narzędzia par
UsabilityTools - Jak budować Sales Team: ludzie, procesy, narzędziaUsabilityTools - Jak budować Sales Team: ludzie, procesy, narzędzia
UsabilityTools - Jak budować Sales Team: ludzie, procesy, narzędziaUsabilityTools
2.3K vues17 diapositives
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1 par
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1KoletaFalgowska
388 vues7 diapositives
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej par
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnejPrzygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnejmagdab1909
229 vues13 diapositives

Similaire à Pracuj.pl ebook rozmowa kwalifikacyjna(19)

Prezentacja 2 par edstar8
Prezentacja 2Prezentacja 2
Prezentacja 2
edstar8236 vues
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej par d.glowa19850
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnejPrezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
d.glowa19850339 vues
Predictable revenue w praktyce usability tools_jakub królikowski par Divante
Predictable revenue w praktyce usability tools_jakub królikowskiPredictable revenue w praktyce usability tools_jakub królikowski
Predictable revenue w praktyce usability tools_jakub królikowski
Divante733 vues
UsabilityTools - Jak budować Sales Team: ludzie, procesy, narzędzia par UsabilityTools
UsabilityTools - Jak budować Sales Team: ludzie, procesy, narzędziaUsabilityTools - Jak budować Sales Team: ludzie, procesy, narzędzia
UsabilityTools - Jak budować Sales Team: ludzie, procesy, narzędzia
UsabilityTools2.3K vues
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1 par KoletaFalgowska
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1
Jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej.ppt1
KoletaFalgowska388 vues
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej par magdab1909
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnejPrzygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
magdab1909229 vues
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej par magdab1909
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnejPrzygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
magdab1909393 vues
Autoprezentacja par dksm
AutoprezentacjaAutoprezentacja
Autoprezentacja
dksm2.2K vues
szkolenie dla bezrobotnych kobiet par monikagru
szkolenie dla bezrobotnych kobietszkolenie dla bezrobotnych kobiet
szkolenie dla bezrobotnych kobiet
monikagru371 vues
Czego Ci potrzeba, żeby zbudować stabilny biznes w domu? par Paweł Grzech
Czego Ci potrzeba, żeby zbudować stabilny biznes w domu?Czego Ci potrzeba, żeby zbudować stabilny biznes w domu?
Czego Ci potrzeba, żeby zbudować stabilny biznes w domu?
Paweł Grzech270 vues
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej par bulinek
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnejPrezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
Prezentacja rozmowy kwalifikacyjnej
bulinek835 vues
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacji par BibliotekaHRM
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacjiRozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacji
Rozmowa kwalifikacyjna-pytania dla osób prowadzących proces rekrutacji
BibliotekaHRM3.2K vues
Rynek pracy w pigułce par Albert1809
Rynek pracy w pigułceRynek pracy w pigułce
Rynek pracy w pigułce
Albert18093.3K vues
Co zrobić, żeby każda rozmowa telefoniczna zakończyła się sprzedażą par CallPage
Co zrobić, żeby każda rozmowa telefoniczna zakończyła się sprzedażą Co zrobić, żeby każda rozmowa telefoniczna zakończyła się sprzedażą
Co zrobić, żeby każda rozmowa telefoniczna zakończyła się sprzedażą
CallPage471 vues
Jak zaprezentować swój pomysł na biznes par LifeArchitectPL
Jak zaprezentować swój pomysł na biznesJak zaprezentować swój pomysł na biznes
Jak zaprezentować swój pomysł na biznes
LifeArchitectPL753 vues
Lead nurturing - Jak w dziesięciu krokach 
zamienić subskrybenta 
w Klienta... par Pawel Sala
Lead nurturing  - Jak w dziesięciu krokach 
zamienić subskrybenta 
w Klienta...Lead nurturing  - Jak w dziesięciu krokach 
zamienić subskrybenta 
w Klienta...
Lead nurturing - Jak w dziesięciu krokach 
zamienić subskrybenta 
w Klienta...
Pawel Sala1.7K vues
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych par Y-Consulting
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Y-Consulting260 vues
Trudne rozmowy, czyli jak rozmawiać z szefem par Grupa ATERIMA
Trudne rozmowy, czyli jak rozmawiać z szefemTrudne rozmowy, czyli jak rozmawiać z szefem
Trudne rozmowy, czyli jak rozmawiać z szefem
Grupa ATERIMA633 vues

Plus de Sławomir Stańczuk

Etykieta w biznesie par
Etykieta w biznesieEtykieta w biznesie
Etykieta w biznesieSławomir Stańczuk
826 vues24 diapositives
Case studies Social media par
Case studies Social mediaCase studies Social media
Case studies Social mediaSławomir Stańczuk
565 vues49 diapositives
Rozwój sektora e-usług na świecie par
Rozwój sektora e-usług na świecieRozwój sektora e-usług na świecie
Rozwój sektora e-usług na świecieSławomir Stańczuk
4.9K vues145 diapositives
Raport Finanse w Internecie par
Raport Finanse w InternecieRaport Finanse w Internecie
Raport Finanse w InternecieSławomir Stańczuk
2.9K vues65 diapositives
Panorama społeczności w polskim internecie par
Panorama społeczności w polskim interneciePanorama społeczności w polskim internecie
Panorama społeczności w polskim internecieSławomir Stańczuk
794 vues28 diapositives
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków. par
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.Sławomir Stańczuk
4.4K vues46 diapositives

Plus de Sławomir Stańczuk(20)

jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków. par Sławomir Stańczuk
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
jakie czynniki wpływają najczęściej na wybór telefonu komórkowego wśród Polaków.
Poradnik Jak promować się w media społecznościowych dla Przedsiębiorców par Sławomir Stańczuk
Poradnik Jak promować się w media społecznościowych dla PrzedsiębiorcówPoradnik Jak promować się w media społecznościowych dla Przedsiębiorców
Poradnik Jak promować się w media społecznościowych dla Przedsiębiorców
Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce par Sławomir Stańczuk
Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w PolscePrzewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce
Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce
Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie par Sławomir Stańczuk
Analiza rozwoju portali społecznościowych w InternecieAnaliza rozwoju portali społecznościowych w Internecie
Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie
Polskie Sklepy Internetowe Raport Okazje.Info I Opineo par Sławomir Stańczuk
Polskie Sklepy Internetowe Raport Okazje.Info I OpineoPolskie Sklepy Internetowe Raport Okazje.Info I Opineo
Polskie Sklepy Internetowe Raport Okazje.Info I Opineo
budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e... par Sławomir Stańczuk
budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e...budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e...
budować i wykorzystywać społeczności internetowe w nowoczesnych działaniach e...

Pracuj.pl ebook rozmowa kwalifikacyjna

 • 1. 1 Wszystko o rozmowie o pracę czyli jak zrobić wrażenie na rekruterze i zabłysnąć na rozmowie o pracę? Dostałeś zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną i zastanawiasz się co teraz? Największy błąd, jaki mógłbyś popełnić, to bycie nieprzygotowanym. Interview to nie przyja- cielskie spotkanie z kolegą. Jest to rozmowa, która ma na celu poznanie Ciebie i weryfikację Twoich kompetencji i umiejętności - dlatego przygotuj się do niej odpowiednio. 1.Pod ostrzałem pytań - czyli czego rekruter chce dowiedzieć się na rozmowie? Zanim zaczniesz przygotowywać się do rozmowy, zastanów się, z jakim celem przychodzi na spotkanie rekruter. Dzięki temu łatwiej Ci będzie nie tylko przewidzieć pytania, ale przede wszystkim się do nich przygotować. Podczas rozmowy pracodawca/rekruter chce:  bliżej poznać Cię jako kandydata;  sprawdzić, czy Twoje kwalifikacje są prawdziwe i odpowiednie do danej pracy;  odkryć Twoje umiejętności interpersonalne;  sprawdzić, czy jako kandydat pasujesz do tej firmy;  przekonać się, co pominąłeś w aplikacji, co może być informacją istotną lub dla Ciebie niekorzystną;  określić Twoją dyspozycyjność i przygotowanie: czy możesz od razu rozpocząć pracę, czy wymagasz przeszkolenia. Skoro znasz już cele rekrutera i swój cel - zdobycie tej pracy, zacznij przygotowania. Pomogą Ci w tym poniższe punkty.
 • 2. 2 2.Jak się przygotować do rozmowy o pracę? Ogłoszenie o pracę - nie musisz szukać daleko Ogłoszenie bardzo dużo mówi o wymaganiach pracodawcy. Dlatego dokładnie je przejrzyj i zastanów się, które z kryteriów spełniasz, i jakimi argumentami, możesz to poprzeć. Jeżeli pracodawca wymaga doświadczenia w prowadzeniu projektów - wypisz projekty, w których uczestniczyłeś, przeanalizuj swój udział i wymień swoje osiągnięcia. Jeżeli któregoś wymagania nie spełniasz, zastanów się, jak to obronisz. Przykład: jeże- li twoja praca nie miała charakteru projektowego, a tego wymaga pracodawca, wybroń się. Przeanalizuj swoje osiągnięcia pod kątem zarządzania budżetem, ludźmi, koordynacji różnych obowiązków. Nawet praca biurowa może być prowadzona projektowo – również w przypad- kach, gdy nie została tak zdefiniowana. „Ściśle tajne”- czyli co wiem o pracodawcy Pracując jako rekruter, spotkałam się z sytuacją, kiedy po pytaniu„Co Pan wie na temat firmy?” usłyszałam„Myślałem, że od Pani się czegoś dowiem”. Na pewno domyślasz się, jaka była moja decyzja. Nie pozwól, aby taka sytuacja spotkała Ciebie. Jest to bowiem doskonały sposób, aby zaprezentować swoją motywację do otrzymania pracy - właśnie w tej firmie. Co powinieneś wiedzieć o firmie?  od kiedy istnieje - być może założenie jej wiąże się z jakąś ciekawą historią;  czym się zajmuje, jakie produkty lub usługi sprzedaje;  jaką ma pozycję na rynku, kim jest jej konkurencja;  jakie ma szanse rozwoju. Są to informacje niezbędne. Warto także pokusić się o poszukanie opinii o firmie jako praco- dawcy. Dowiedz się, jakie procedury rekrutacyjne firma prowadzi - nie zawsze musi to być tylko rozmowa, zdarza się assessment centre, testy psychologiczne i/lub merytoryczne. Wszystkie te informacje są pomocne - poniżej zamieszczam kilka głównych źródeł. Skąd czerpać informacje?  internet - strony internetowe firmy, materiały prasowe, fora w biznesowych portalach społecznościowych np. Profeo.pl. Warto także poszukać innych ogłoszeń o pracę - dzięki temu dowiesz się, jak dużo procesów rekrutacyjnych prowadzi firma;  gazety - archiwa internetowe dzienników ogólnopolskich;  firmowe materiały informacyjne - rozdawane na Targach Pacy, konferencjach, szkoleniach;  sieć kontaktów - być może któryś z Twoich znajomych pracował w firmie, którą jesteś zainteresowany, bądź prowadził z nią interesy - warto zapoznać się z opinią;  sądy - w dzisiejszych czasach warto sprawdzić informacje na temat spółki. Zapewne nie chciałbyś za kilka miesięcy znowu zmieniać pracy. Dzięki zebranym informacjom możesz „zabłysnąć” na rozmowie i wykazać się swoim przygotowaniem.
 • 3. 3 Tak, chcę tę pracę - ale co będę robił? Kolejnym ważnym elementem jest stanowisko pracy, na które aplikujesz. Wielu informacji możesz dowiedzieć się z ogłoszenia - są to jednak wymagania specyficzne dla firmy, do któ- rej aplikujesz. Poza nimi na pewno są inne, typowe dla tego rodzaju stanowisk i być może pracodawca nie zawarł ich w ogłoszeniu, bo są dla niego jasne. Weźmy przykład wspomnia- nego zarządzania projektem. W ogłoszeniu znajdziesz na pewno wymaganie„doświadczenie w zarządzaniu projektem”– jednak co się za tym kryje? Jeżeli prowadziłeś projekty - na pewno jest to dla Ciebie oczywiste. Jednak dla osób, które chcą zacząć pracę i nie mają większego doświadczenia - może to być niejasne. Czy bez świadomości, co pracodawca miał na myśli, przedstawisz odpowiednio swoje doświadczenie? Zastanów się zatem, jakie są podstawowe obowiązki na danym stanowisku, jakie doświad- czenie jest potrzebne (branża, rodzaj wykonywanej pracy). Weź pod uwagę umiejętności interpersonalne, które mogą być przydatne. Podstawowe informacje na ten temat możesz znaleźć w internecie - ogólnie dostępne są opisy stanowisk. Możesz zdobyć informacje także od znajomych - być może któryś z nich pracował na danym stanowisku. Właściwie kim jestem? Świadomość siebie i swoich kompetencji to krok do sukcesu. Dlatego przeanalizuj swoje mocne strony. Wypisz swoje sukcesy zawodowe, osiągnięcia, które pokazują, że jesteś osobą skuteczną i dużo wniesiesz do firmy. Być może pomoże Ci w tym poniższa tabela. Weź pod uwagę wymagania na danym stanowisku i przeanalizuj swoją karierę pod tym kątem. Ulica Mickiewicza czy Norwida? To, o czym często kandydaci zapominają, to zebranie podstawowych informacji na temat samego spotkania. Niby banalne, jednak może być przyczyną niepotrzebnego stresu, jeśli nie pamiętasz, gdzie miała odbyć się rozmowa. Zbierz informacje od rekrutera, gdzie dokładnie odbywa się spotkanie, z kim się ono odbędzie - czy będzie to jedna osoba, czy może większa grupa - bo i to się zdarza. Być może rozmowa będzie prowadzona w języku angielskim. Jeśli tak warto przypomnieć sobie kilka zwrotów, które zrobią wrażenie na pracodawcy. Jeżeli jesteś osobą pracującą i chcesz zmienić pracę, na pewno ważną informacją będzie dla Ciebie czas trwania rozmowy. Niektóre spotkania mogą być naprawdę długie - nie warto niepotrzebnie stresować się na rozmowie spóźnieniem do pracy. Możesz poruszyć tę kwestię przy kontakcie telefonicznym z rekruterem. Moje doświadczenie Moja wiedza Moje umiejętności Moje postawy/wartości
 • 4. 4 3.Podczas rozmowy Proszę wymienić swoje słabe strony – czyli o co możemy zostać zapytani? Każda firma posiada swoje procedury rekrutacyjne, scenariusze prowadzenia rozmów kwa- lifikacyjnych. Często pojawiają się pytania podobnej treści i dzięki temu możemy dobrze się do nich przygotować. O czym powinieneś pamiętać?  na każdą odpowiedź przeznacz średnio 2-3 minuty. Zbyt długie odpowiedzi mogą niepotrzebnie przedłużyć rozmowę;  każda odpowiedź powinna mieć czytelną strukturę: wstęp, rozwinięcie i zakończenie;  trzymaj się konkretnych informacji i nie zbaczaj z tematu;  pamiętaj o efekcie pierwszeństwa i świeżości – najważniejsze informacje podawaj na wstępie i na końcu wypowiedzi - te bowiem są najlepiej zapamiętywane;  żarty - tylko stosowne, czasami na rozmowie panuje bardzo miła atmosfera i pozwalamy sobie na odrobinę humoru - jednak pamiętaj o tym, gdzie jesteś i jaki cel ma to spotkanie. Jeżeli chcesz przećwiczyć pytania, które możesz usłyszeć, zapraszamy do skorzystania z symu- latorów interview, dostępnych na stronie Pracuj.pl. Znajdziesz tam pomocne rady. Kiedy do mnie zadzwonią - czyli o co warto spytać rekrutera? Podczas rozmowy nie bój się zadawania pytań rekruterowi. Jest to nawet niezbędne, gdyż dzięki temu utwierdzasz w przekonaniu rekrutera, że jesteś przygotowany. O co warto zapytać?  jakie będą Twoje obowiązki i odpowiedzialność - jeżeli nie zostało to poruszone podczas rozmowy, warto się upewnić, bądź podsumować to, czego do tej pory się dowiedziałeś;  jak wygląda program szkoleń - czy oferują Ci szkolenia wstępne, czy firma oferuje dofinansowanie do studiów podyplomowych, udział w konferencjach itd.;  kto będzie Twoim bezpośrednim przełożonym, komu będziesz podlegać;  z jakimi wyzwaniami możesz się liczyć na tym stanowisku - być może masz zostać szefem zespołu, w którym od dawna jest konflikt. Takie informacje warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy;  jak często przewidziane są wyjazdy służbowe na tym stanowisku - warto uwzględnić tę informację przy formułowaniu Twoich oczekiwań finansowych;  kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi i wyniku rekrutacji, jak długo trwa cały proces.
 • 5. 5 Bo fotel był niewygodny - czyli mowa ciała podczas rozmowy Czy wiesz, że mowa ciała stanowi 55% całego przekazu w rozmowie między ludźmi? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, „co mówi Twoje ciało” podczas interview? To często decyduje, jak zostaniesz odebrany. Ilu rekruterów, tyle charakterów rozmowy. To rekruter bowiem nadaje ton całej dyskusji - decyduje, czy będzie miała charakter bardzo oficjalny, czy może swobodny. Dlatego dostosuj się do niego, pamiętając o kilku zasadach:  pierwsze wrażenie - ma ono często decydujący wpływ podczas dalszej części rozmowy - czyli podaj dłoń pewnie, ale zarazem serdecznie;  spójny komunikat - to, co mówisz, powinno znaleźć potwierdzenie w Twoich gestach; czasami zdarza się jednak, że gesty świadczą na Twoją niekorzyść. Im lepiej jesteś przygo- towany, tym czujesz się pewniej, a pytania są dla Ciebie prostsze - a to również ma wpływ na Twoją mowę niewerbalną;  kontakt wzrokowy - pamiętaj - utrzymuj kontakt wzrokowy z rekruterem. Świadczy to o Twoim zainteresowaniu i otwartości. Niech jednak będzie to kontakt naturalny, a nie natarczywe wpatrywanie się;  sposób mówienia - weź pod uwagę swój ton głosu, szybkość i głośność mówienia. Ważne jest nie tylko to co mówisz, ale także jak mówisz. Nawet kandydaci, którzy przebyli wiele treningów interpersonalnych, mają problemy z mową ciała podczas interview. Pamiętajmy jednak, że liczy się naturalność. Jeżeli będziesz na siłę próbował zastosować techniki, o których mówią książki i trenerzy, a nie będą one zgodne zTwoim charakterem,Twoje zachowanie zostanie uznane za nienaturalne, co może przekreślić Twoje plany na pracę w owej firmie. Dlatego pamiętaj - stosuj się do wskazówek, lecz rób to ze zdrowym rozsądkiem. Jak mogłem zgodzić się na takie wynagrodzenie? Wielu pracowników zadaje sobie to pytanie. Odpowiedź jest jedna - byłem nieprzygotowany. Negocjacje płacowe to jeden z najtrudniejszych i najbardziej stresujących dla kandydatów ele- mentów rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętaj jednak - odpowiednie podejście może Ci ułatwić ten proces. Zanim zaczniesz rozmawiać na ten temat z pracodawcą, zastanów się, ile chcesz zarabiać. Na podstawie naszych doświadczeń w przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych klientów opracowaliśmy model wyznaczania wynagrodzenia. Dzięki niemu ustalamy wzorzec indy- widualnego wynagrodzenia, dostosowany do potrzeb, oczekiwań i warunków rynkowych. Możesz się nim posłużyć, określając:  jakie są Twoje osobiste potrzeby i oczekiwania finansowe: za ile chciałbyś pracować i jaka jest minimalna kwota, za którą sprzedasz swoją usługę pracy;  jaka jest rynkowa cena za pracę, którą wykonujesz: ile płacą firmy za zaangażowanie takiego specjalisty jak Ty;  jaki jest poziom płac w firmie, do której aplikujesz.
 • 6. 6 Dwa pierwsze pytania nie powinny przysporzyć Ci problemu. Trudniejsze jest zdobycie infor- macji na temat stawek dostępnych w firmie, do której aplikujesz - jednak wykorzystaj sieć kon- taktów, fora internetowe, opinie w internecie. O czym powinieneś pamiętać podczas negocjacji?  bądź elastyczny, ale z umiarem. Weź pod uwagę również dodatki pozapłacowe. Być może jesteś skłonny zgodzić się na mniejsze wynagrodzenie w zamian za samochód służbowy;  pamiętaj, że pracodawca płaci nie tyle za Twoje cechy, wiedzę i umiejętności, ale za korzy- ści, jakie z tego będzie miał. Dlatego używaj odpowiednich argumentów do poparcia stawki, której oczekujesz;  jeżeli rekruter proponuje Ci kwotę, której nie akceptujesz, nie kończ rozmowy. Powiedz, że nie akceptujesz takiej stawki i przedstaw alternatywną propozycję;  w przypadku, kiedy rekruter zaznacza, że nie on decyduje o wysokości wynagrodzenia, nie rozpoczynaj negocjacji. Wykorzystaj jednak ten moment na zdobycie dodatkowych informacji - zapytaj się, co standardowo oferuje firma, jakie są typowe dodatki pozapłacowe. Dowiedz się także, kiedy będziesz mógł porozmawiać z osobą odpowiedzialną za warunki zatrudnienia. Zostaw po sobie dobre wrażenie i nie pal mostów. Jeżeli nie jesteście w stanie dojść do kompromisu w sprawie wynagrodzenia, podziękuj kulturalnie. Może się bowiem zdarzyć, że po spotkaniach z innymi kandydatami Twoja oferta okaże się najciekawsza i firma zechce w Ciebie zainwestować. To już jest koniec - czyli jak się pożegnać? Kończąc rozmowę z rekruterem, pamiętaj o tym, żeby podziękować za spotkanie. Upewnij się także, kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi - nie warto codziennie wyczekiwać telefonu. Czasami takie procesy trwają dość długo. Jeżeli nie masz kontaktu do rekrutera - poproś o wizytówkę. Dzięki temu będziesz mógł się skontaktować, aby spraw- dzić stan procesu rekrutacyjnego. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie. Musisz wyprzedzić innych kandydatów, więc pokaż się jako osoba profesjonalna i skuteczna - reszta przyjdzie sama. Powodzenia! Monika Laskowska Zespół ArchitekciKariery.pl