Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика 
гл. ас. д-р Станислав Иванов 
Международен колеж - Албена
Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика 
Същност на селския туризъм 
Особености на селския туризъ...
Същност на селския туризъм 
Алтернативен вид туризъм определен от географската среда – село със запазена старинна архитект...
Особености на селския туризъм 
Алтернатива на масовия туризъм и на засилващата се урбанизация в курортите 
Основни движе...
Особености на селския туризъм 
Настаняването обикновено е в къща за гости, която е и място за живеене на домакините 
Не ...
Особености на селския туризъм 
Съдейства за съхраняването на народния фолклор, традиции, обичаи 
Стимулира развитието на...
SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България 
Силни страни: 
-Голям брой села подходящи за развитието на селски...
SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България 
Слаби страни: 
-Недобре развита инфраструктура 
-Липса на стимули...
SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България 
Възможности: 
-Присъединяването на страната към Европейския съюз ...
SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България 
Възможности: 
-Включване на посещения до живописни села в програм...
SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България 
Заплахи: 
-Политизиране на развитието на селския туризъм у нас 
-...
Мит или възможност е селският туризъм у нас? 
Мит на национално равнище 
Възможност на местно равнище
Действия за стимулиране на селския туризъм в България 
Подобряване на инфраструктурата и чистотата в селските райони 
Об...
Действия за стимулиране на селския туризъм в България 
Провеждане на фолклорни фестивали в селата 
Създаване на специали...
Действия за стимулиране на селския туризъм в България 
Включване на обектите за селски туризъм в брошури, каталози, интер...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика

923 vues

Publié le

Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика

Publié dans : Voyages
 • Soyez le premier à commenter

Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика

 1. 1. Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика гл. ас. д-р Станислав Иванов Международен колеж - Албена
 2. 2. Селският туризъм – мит или възможност за българската икономика Същност на селския туризъм Особености на селския туризъм SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Мит или възможност е селският туризъм у нас? Действия за стимулиране на селския туризъм в България
 3. 3. Същност на селския туризъм Алтернативен вид туризъм определен от географската среда – село със запазена старинна архитектура и селски бит, с чиста околна среда
 4. 4. Особености на селския туризъм Алтернатива на масовия туризъм и на засилващата се урбанизация в курортите Основни движещи фактори на търсенето на селския туризъм са екологично чистата среда и неподправения селски бит Индивидуални или семейни пътувания, по- рядко малки групи
 5. 5. Особености на селския туризъм Настаняването обикновено е в къща за гости, която е и място за живеене на домакините Не се изисква висока професионална квалификация на домакините или значителен обем инвестиции за предлагане на къща за гости Туристите могат да участват в селско- стопански и домакински дейности
 6. 6. Особености на селския туризъм Съдейства за съхраняването на народния фолклор, традиции, обичаи Стимулира развитието на занаятите - дърводелство, тъкачество, предачество, грънчарство, ковачество, иконопис и др. Създава работни места в населени места, които обикновено нямат друга алтернатива за заетост извън селското стопанство
 7. 7. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Силни страни: -Голям брой села подходящи за развитието на селски туризъм – Бръшлян, Българи, Черни Осъм, Еревиш, Добърско, Гела и др. -Чиста околна среда -Народни песни, занаяти и обичаи
 8. 8. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Слаби страни: -Недобре развита инфраструктура -Липса на стимули за развитие на този вид туризъм -Слаба на реклама на продукта в чужбина -Недостатъчна подготовка на заетите в селския туризъм
 9. 9. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Възможности: -Присъединяването на страната към Европейския съюз – фондове и програми за развитието на алтернативни форми на туризъм, включително селски туризъм, за инфраструктурни проекти -Засилено търсене на продукта от страна на чуждестранни туристи, поради урбанизацията и забързания начин на живот
 10. 10. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Възможности: -Включване на посещения до живописни села в програмите на туроператорите -Повишаване на доходите на населението -Развитие на крайноседмичните пътувания -Развитие на пазара на недвижими имоти в селските райони
 11. 11. SWOT анализ на развитието на селски туризъм в България Заплахи: -Политизиране на развитието на селския туризъм у нас -Предпочитане на пътуванията в чужбина пред вътрешния туризъм -Предпочитане на другите (масови) форми на туризъм пред селския -Масовизиране на селския туризъм
 12. 12. Мит или възможност е селският туризъм у нас? Мит на национално равнище Възможност на местно равнище
 13. 13. Действия за стимулиране на селския туризъм в България Подобряване на инфраструктурата и чистотата в селските райони Обучение на местните жители Курсове за обучение на любители на различни традиционни занаяти Възстановяване на разрушените или поизоставени църкви и манастири в селата
 14. 14. Действия за стимулиране на селския туризъм в България Провеждане на фолклорни фестивали в селата Създаване на специализирани музеи, отразяващи особеностите на района Предлагане на крайноседмични пакети за български туристи Създаване на удобства за децата
 15. 15. Действия за стимулиране на селския туризъм в България Включване на обектите за селски туризъм в брошури, каталози, интернет страници, резервационни системи Година, посветена селския туризъм

×