Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

нови умения за общуване 1

567 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

нови умения за общуване 1

 1. 1. https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY&index=3&list=PLVH_xqDEDfyVnoIo75n2bz8DIRwi6fB6_
 2. 2. Нови полезни умения за общуване „Обучение – Приключение“ №1- http://alsu.eu Капитан Натам (Станислав Инчовски-Трънин)
 3. 3. Туризъм и почивка
 4. 4. Туризъм - Приключение
 5. 5. Пиратско приключение
 6. 6. „Немалко съкровища в света се отварят, както Сезам на приказния Али Баба, със словесния ключ“ ВАН-ДАЙК
 7. 7. „Блага дума желязна врата отваря“ „Език мой- враг мой“
 8. 8. „Разговорът прилича на плаване, вие даже не забелязвате, че кораба е отплувал и вече в открито море се убеждавате, че сте напуснали сушата“ Н.ШАНФОР
 9. 9. https://www.youtube.com/watch?v=0J7Q-9zGnPI
 10. 10. Звуци https://www.youtube.com/watch?v=H-iCZElJ8m0& index=18&list=PLVH_xqDEDfyU0TWQ38Ve0KZ3DuhLBGYzy https://www.youtube.com/watch?v=VxcbppCX6Rk
 11. 11. Каютзадачи • Срок за изпълнение – 5 дни • Преждевременно предаване- награда • Отлично изпълнение – награда • Впечатляващо представяне- награда • Преизпълнение-награда *Препоръка- време за редакция
 12. 12. Готови ли сте?
 13. 13. Подготовка на багаж Вълшебните тайни днес: ШАТОП ИРОПА ТОРБА-З ДАШИН
 14. 14. Не може два пъти да се направи първо впечатление (Кз-1)
 15. 15. https://www.youtube.com/watch?v=SGPjUyVtTQw&list=PLVH_x qDEDfyU0TWQ38Ve0KZ3DuhLBGYzy&index=17
 16. 16. Повторението е… „Без мъка няма сполука“
 17. 17. Повторението е...
 18. 18. Повторението е... Майка на знанието и баща на затъпяването
 19. 19. Слоеве в общуването Аз Това, което Аз мисля за себе си Това, което аз показвам за себе си Това, което Аз мисля, че другите мислят за мен Това, което другите показват, че мислят за мен Това, което другите мислят за мен Другите
 20. 20. Неочаквано творчество
 21. 21. Можете ли да четете? №1 1. Под бук лук, над бук звук. 2. Върбан брал върби във Върбово... 3. Ших ширит, свих ширит, ших, свит сив ширит. 4. Русо прасе просо пасе , паси просо русо прасе 5. Добри дроби дроби добри, дроби Добри дробите! 6. Шест шишета се сушат на шест шосета 7. Кралица Клара крала кларинети от кралската кларинетница. 8. Здравко здравец бере. Бери, Здравко, здравец, здрав да бъдеш, Здравко!
 22. 22. Можете ли да четете? Ниво 2 • Петър плет плете, през три пръта преплита. Плети Петре плета! Падна Петре плета, подпри Петре плета, през три пръта преплети Петре плета! • Крал Карл крал от кралица Клара кларинет, а кралица Клара крала от крал Карл корал. • Двама карикатуристи се опитвали да изкарикатурят неизкарикатуряемата карикатура. Но вместо карикатуристите да изкарикатурят неизкарикатуряемата карикатура, неизкарикатуряемата карикатура изкарикатурила карикатуристите
 23. 23. Можете ли да четете? Ниво 3 • Изометричен хипоалергичен инжинджипляктор за гугулиране на триокафтри. • Едно лято ято харабадабарчета летели над един остров, и едното харабадабарче паднало. Злия Зинзигутин безскрупулно го смарципляскал с джинджифльокторката си за префодариране на харабадабарчета. Каква е поуката - че не трябва да се яде сирене със шоколад • Сашо с уши шише суши на шестотин шестедет и шестото шосе, а после със суши ще закуси Кз-2
 24. 24. Готови ли сте за още? • НАЙ-ТРУДНИТЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ • Синхрофазотронен пермутоционен рефлекторен дефибрилатор • Фенолфталеин тетрахидроканабинол • Дихлордифенилтрихлоретан • Извинявайсъжалявам
 25. 25. • Червено • Синьо • Жълто • Синьо • Оранжево • BLUE • YELLOW • GREEN • BLUE
 26. 26. Смехотворчество Кз-3
 27. 27. Правила за пътуване Правила за общуване Умения за шофиране Умения за дебатиране
 28. 28. Твърде много правила
 29. 29. Внимание и възприятие • Внимание- специализиран психичен процес, обслужващ интегрирането на ситуация в цялостно смислено и действено преживяване. То извършва селекция на стимули в полето на възприятие 1. Неволево (привличано от външната среда в следствие на особената организация на перцептивното поле). То е кратковременно до изчерпване на ефекта на новост (няколко секунди) 2. Волево (зависи от качествата на индивида и неговата мотивация). Провокира се от интересите и трае от минути до часове с променлива интензивност 3. Послеволево и навично • Поддържането на будно внимание продължително време води към задълбочаване на интереса • Затруднява се повече, когато се разпределя между няколко зрителни стимули, отколкото между същия брой стимули, но в различните модалности. • То е „специална програма“ за очакване на трудно предсказуемото • Съпровожда абстрактни познавателни процеси, действайки като указател за моментна важност и/или смисъл • Функции на вниманието са фокус и периферия, обем, концентрация, превключваемост, разпределеност, устойчивост, повлияване от инструкция • Възприятие- отражение на обединените в едно цяло свойства на даден предмет. Базира се на потока от разнообразни усещания. Ако е по-богат, по- адекватно е възприяието. • Особености на възприятието са: константност (за габарити, форма, цвят); апарцепция (влияние на опита при осмисляне на новото); поле на възприятието и пораждане на ефекти
 30. 30. Има ли будни?
 31. 31. Интелегентни ли са котките? А работливи?
 32. 32. Комуникационни умения (част от) Говорене, изразяване Влияние и убеждаване Спор и спогодби Обсъждане, споделяне Дискутиране, дебатиране Преговаряне, договаряне Продаване, представяне
 33. 33. Видове речи 126 Агитация § Поздравление § Обвинение § Изказване § Празник § Юбилей § Критика § Откриване §Благодарствена § Дискусия§ Доклад § Модериране § Тържество § Тост § Интервю § Новина Продажби § Сбогуване § Запознанство § Реклама § Хвалебствена § Дебат § Реферат § Политическа § Представяне § Съболезнования § Спор § Награда
 34. 34. Страхът Страхът е комплекс от негативни чувства, емоции и характерни поведенчески реакции у хората и животните, които се активират от обект, тълкуван като заплашителен. Страховете обикновено се формират на базата на предишен опит и по своята същност имат защитна функция. Съществуват обаче и такива, които възникват, без индивидът преди това да е попадал в ситуациите, които ги предизвикват, и са плод на фантазията (често са по-интензивни от породените от непосредствения опит). За разлика от усещането за тревожност, което е дифузно, страхът е ясно предметно обвързан. Ако направим психоанализа за причините, пораждащи страх, и потърсим отговора на въпроса какво е страх, ще трябва да разгледаме биологичната същност на страха. Тогава можем да дадем точен отговор. При съществуваща опасност определени зони от мозъка - амигдала и хипоталамусът - се активират, за да контролират физическия отговор на страха. Химически вещества като адреналин и стрес хормона - кортизол, се изливат в кръвоносната система, като това изливане предизвиква определени физически реакции. (по Уикипедия)
 35. 35. №13-Страх от асансьор: 5%* ------------------------------------------ *Тне Воок of Lists, William Morrow Inc, New York 1994
 36. 36. №12-Инвалидност и болест: 8%
 37. 37. №11-Страх от тъмнината: 9%
 38. 38. №10-Шофиране, пътуване: 9%
 39. 39. №9-Страх от кучета: 10%
 40. 40. №8-Самота: 14%
 41. 41. №7-Страх от летене: 18%
 42. 42. №6- Страх от смъртта: 19%
 43. 43. №5-Болест, земетресение: 20%
 44. 44. №4-Бедност, безпаричие: 23%
 45. 45. №-3-Гадини, насекоми: 22%
 46. 46. №2-Страх от височини: 32%
 47. 47. №1-Говорене пред публика: 41%
 48. 48. СТРАХ (24) • От провал • Че ще станеш за смях • Че ще блокираш • Че не владееш достатъчно темата • От необичайната ситуация • От критика • От високопоставени личности • Че ще останеш неразбран • Че говориш лошо • От многото очи • Че няма да успееш • Че ще развалиш имиджа си • От неумението да се изразяваш свободно
 49. 49. „Нашите страхове наполовина са лишени от всякакви основания, а другата половина са направо срамни.“ Кр. БОУВИ „Страхливците, които мълчат, когато трябва да се говори, вършат повече зло, отколкото негодниците“ КЛЕМЕНСО „Разликата между храбрия и страхливия е в това, че първият, съзнавайки опасността, не изпитва страх, а вторият чувства страх, не съзнавайки опасността“. Т. КЛЮЧЕВСКИ
 50. 50. https://www.youtube.com/watch?v=zNOTWjIJ58E&list=PLVH_xqDEDfyU0TWQ38Ve0K Z3DuhLBGYzy&index=14
 51. 51. №1-Говорене пред публика: 41%
 52. 52. №1-Говорене пред публика: 41%
 53. 53. Молитва срещу страх Франк Хърбърт из „Дюн“ „Не бива да се страхувам. Страхът погубва разума. Страхът е онази низка смърт, която носи пълно унищожение. Аз ще се изправя с лице срещу моя страх. Ще му позволя да мине по мен и през мен. А когато отмине, ще извърна вътрешното си око, за да проследя пътеката му. Там, откъдето е минал страхът, няма да е останало нищо. Ще остана единствено АЗ.“
 54. 54. Прости структури (д4) • Ш- шок, внимание • А - анотация • Т - теза, тема • О - обощение • П - призив • Интерес- И • Разяснение- Р • Обосновка- О • Примери- П • Активност- А
 55. 55. https://www.youtube.com/watch?v=YVw7eJ0vGfM&list=PLVH_xqDEDfyUn6B cRwi3i9uwULz-90APl&index=4
 56. 56. Важни съставки -ДАШИН • Данни, цифри, изследвания • Аналогия, пример, паралел • Шега, забавен момент, неочакван ракурс • История, пример, път (нещо лично) • Нещо оригинално/ любопитно
 57. 57. (7)→Прит/Σ(Подг+Позн+Посл+ При+Практ+Публ) 5/1/2002 50 40 30 20 10 0 6/1/2002 9/1/2002 8/1/2002 7/1/2002 Послание Подготовка Практика Публика Прийоми Познания
 58. 58. 5+2 начина за справяне със страха и притеснението
 59. 59. Индекс на Извори за Интересни Идеи Ḯ{И}⁞ • Анекдоти; Архив; База данни; Библиотека; Библиография; Брошури; Вицове; Всекидневници; Годишни статистики, отчети; Дискусии; Доклади; Документи; Екскурзии; Живота; Забавни моменти; Идеи; Изложби; Интернет; Икономически организации; История/и; Картини; Каталози; Клиенти; Клубни срещи; Книги; Колеги; Конгреси, Конференции; Литература; Личен опит; Мнения; Наблюдения; Научни източници; Началници; Обяви; Обсъждания; Организации; Панаири; Пиперливи цитати; Представяния; Преживявания; Преподаватели; Преса; Проблеми; Радио; Репортажи; Семинари; Специализирани издания; Справочници; Списания; Социални медии; Статистики; Телевизия; Университети; Факти; Филми; Фирмени архиви; Фирмени срещи; Фишове с идеи; Фишове с опорни точки; Цитати; Числа; Ядове
 60. 60. Проектиране моделиране конструиране декориране презентриране
 61. 61. «Генералът, който печели битката, прави много сметки в крепостта си преди началото на сражението, Генералът, който губи прави само няколко сметки предварително.» Сун Дзъ «Изкуството на войната» 所以,讓我們開始 Suǒyǐ, ràng wǒmen kāishǐ
 62. 62. Мисли за Торба-3! • Тема • Откриване/Закриване • Релевантност • Бонуси • Акцент (послание, послевкус) • Заглавие
 63. 63. Много обичам.. . Да гледам предавания за здравословно хранене. Интересни са, дават полезни съвети. Много се забавлявам Следя ги редовно
 64. 64. Говорене с чувство (?) Кажете думата „евентуално“ с различно чувство: • Убедено: „евентуално ще дойда“ • Въпросително: самите вие не сте сигурни • Замислено: може би ще стане, 80% сигурно • Отрицателно : с интонацията отричате • Хумористично: повдигнете си едната вежда • Подигравателно • С желание: ако зависеше от вас- да
 65. 65. Видове език
 66. 66. Багаж от отплуването • 1 основна формула за успех- ДАШИН • Една бърза проверка на важното- ТОРБА-3 • 2 структури на речи- ШАТОП, ИРОПА • 3 основни комуникационни канала • 4-ворен индекс • 4 вида внимание • 5+2 начина за справяне със страха • 6 функции за намаляване на притеснението • 7 слоя на междуличностните представи • 8 етапа на подготовка във времето • 13 основни страхове
 67. 67. https://www.youtube.com/watch?v=HIufFeDVJys
 68. 68. Какво: научих, открих, разбрах за себе си, ми беше полезно, ще запомня, върху какво ще работя, как ме промени това, имах ли нужда от това (защо); какви идеи се породиха; как ще прилагам наученото
 69. 69. БЛАГОДАРЯ, за компанията!

×