Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à SK roadshow jesen 2015 - produkta SK75 in SK200(20)

Plus de Start:up Slovenia - creating a vibrant Slovenian start-up community(20)

Publicité

SK roadshow jesen 2015 - produkta SK75 in SK200

 1. S celovito in enotno ponudbo za start:up podjetja gradimo mednarodno konkurenčen start:up ekosistem Kdo pravi, da so vtujini boljši pogoji zastart-up podjetja? www.startup.si | info@startup.si @startupslovenia | #startupslovenija
 2. HITRA PRIMERJAVASK75 INSK200
 3. PRODUKTSK75 Produkt SK75 vsem inovativnim, globalno obetavnim podjetniškim idejam oz. startup ekipam, ki želijo čim hitreje priti do potrditve svoje ideje na trgu (product-market fit), omogoča: • 75.000 € kapitala v obliki konvertibilnega posojila, ki ga zagotavlja Slovenski podjetniški sklad v okviru razpisa SK75. • Bootcamp: trimesečni intenzivni izobraževalni program, v katerem boš pridobil vso potrebno znanje za podjetniški uspeh. • Start-up mentorje,ki ti bodo osebno pomagali na poti do uspeha in realizacije tvoje velike vizije. • Osebnega svetovalca, ki ti bo v pomoč pri pripravi poročil in administracije za potrebe razpisa SK75. • Prostore: v sklopu programa bo tvoja ekipa lahko koristila sodobno infrastrukturo slovenskega podpornega okolja, kar ti bo omogočilo enostavno sodelovanje in povezovanje z drugimi podjetniki ter administrativno-strokovno podporo. • Mednarodno vpetost in prepoznavnost: skozi program SK75 ti bomo pomagali do medijske prepoznavnosti in promocije tako doma, kot v tujini.Hkrati ti bomo z mrežo domačih in mednarodnih partnerjev pomagali do potencialnih poslovnih partnerjev in strank.
 4. KONVERTIBILNOPOSOJILO Konvertibilno posojilo je namenjeno podjetjem,ki imajo cilj hitre rasti na globalnem trgu in zbrati dodatne tranše kapitala. Ker je težko vrednotiti podjetje pred »product-market fit-om«,je vrednotenje vezano na novo rundo investicije.Prav tako je postopkovno bistveno bolj enostavno konvertibilno posojilo,kot lastniški vstop,saj ni potrebna skupščina družbenikov,notar ipd. Na www.startup.si/SK75 najdete podrobnosti o: - Načinu konverzije / vračila posojila - Drugih pogostih vprašanjih o konvertibilnem posojilu in razpisu SK75 Obvezno poglejte vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu na strani razpisa SK75 SPS, ki natačno opredljuje pravice in obveznosti podjetja, ki sklene pogodbo.
 5. Komuje namenjen? Vsakemu,ki: • Ima inovativno poslovno idejo z globalnimi ambicijami. • Ima podjetniško ekipo (ni nujno,da je že dokončno sestavljena). • Je zavezan (ali se bo v prihodnosti zavezal) k uresničitvi ideje za 100% delovni čas. • Je pripravljeni delati po sodobnih metodologijah podjetništva. • Je ali bo ustanovil podjetje v Republiki Sloveniji (pravna oblika d.o.o.),najpozneje do oddaje prijave v predselekcijo (vlogo v predselekcijo lahko odda le pravna oseba,ne pa posameznik ali ekipa).
 6. FORMALNIPOGOJI 1. Podjetje mora biti ustanovljeno v RS 2. Mikro in malo podjetje (Uredbe komisije ES št.800/2008) 3. Manj kot 50 zaposlenih in bilančna vsota/promet manjša od 10 mio EUR 4. Vsaj en redno zaposlen družbenik (dokazovanje z M1 obrazcem, najkasneje do prijave na razpiz 9.10.) 5. Družba z omejeno odgovornostjo 6. Mlajša od 3 let (registracija – oddaja vloge) 7. Inovativen produkt z globalno usmeritvijo 8. Podjetje je lastnik intelektualne lastnine in razvoj poteka v podjetju 9. Strinjanje s Skladom kot potencialnim družbenikom (vzorec pogodbe na strani SPS) 10. Oddana dokumentacija v slovenskem jeziku in EUR Za prijavo na razpis SK75 Slovenskega podjetniškega sklada veljajo še dodatni pogoji, ki so navedeni v rapisni dokumentaciji (dosegljiva na spletni strani SPS): http://www.podjetniskisklad.si/razpisi?view=tender&id=21
 7. POT • enostaven proces, ki optimizira tvoj vložek energije v vsakem koraku,obenem pa predstavlja izjemno dodano vrednost v obliki pridobivanja znanja,povratnih informacij,širjenja mreže poznanstev ter razvoja podjetniških veščin. • Pred investicijo:
 8. Prijava NA PRIJAVE.STARTUP.SI Elektronska prijava in kratka predstavitev: Pisna prijava zajema sklop vprašanj,ki se nanašajo na tvojo idejo,produkt,tehnologijo,ekipo,inovativnost,potencialne stranke, marketing,konkurenco,finance in nekatera druga področja.Vse podjetniške ekipe,ki bodo oddale pisno prijavo,bodo povabljene na kratko osebno predstavitev. Prijave v ciklu jesen-zima 2015 sprejemamo do: 10.9.2015,preko centralne nacionalne spletne strani javnega podpornega start-up ekosistema prijave.startup.si
 9. PRVA PREDSTAVITEV • 15. 9. od 14. ure naprej v Tehnološkem parku Ljubljana • Ocenjuje komisija sestavljena iz javnega seznama mentorjev Sklada (objavljeni na geekhouse.si) • Ocenjujejo se trije elementi, in sicer: – Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (maksimalno število točk = 4) – Problem in segmenti uporabnikov (maksimalno število točk = 3) – Rešitev, edinstvena ponujena vrednost,neulovljiva prednost (maks.št. točk = 3) • Podjetniške ekipe,ki bodo presegle ustrezen prag točk (6/10) na podlagi teh kriterijev,bodo povabljene na delovni vikend (19.in 20.9.). • Trajanje 3 min za predstavitev + 3 min za vprašanja komisije • Informativna ocena takoj po predstavitvi V pomoč knjiga Delaj vitko (brezplačno dosegljiva na delajvitko.si) in svetovalci.
 10. Delovni vikend19. in20.9. Namen delovnega vikenda je podrobno osebno spoznavanje podjetniških ekip, ocena zmožnosti hitrega napredka v izjemno kratkem času ter priprave na finalno ocenjevanje podjetniških ekip v fazi pred-selekcije in predstavitev pred zasebnimi investitorji. Program delovnega vikenda je sestavljen iz: • Motivacijska predavanja Konkretnih izobraževalnih delavnic: • Osnove vitkega in agilnega podjetja • MVP in hitro prototipiranje • »Business Model Generation« Aktivnega dela: • Aktivno delo na razvoju poslovne ideje • Priprava prezentacije pred komisijo in zasebnimi investitorji na demo dnevu • Pomoč in svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije • Mreženje s start-up mentorji in drugimi start-up podjetniki
 11. Demo dan –30.9. Na demo dnevu se predstavijo vsa podjetja,ki so uspešno zaključila delovni vikend.Na demo dnevu se podjetja predstavijo pred-selekcijski komisiji,ki ocenjuje vloge v pred- selekciji ter dodatno zasebnim investitorjem,s katerimi aktivno sodelujemo v okviru pospeševalnika.Predvideno je sodelovanje do 20 zasebnih investitorjev na demo dnevu (poslovni angeli,skladi tveganega kapitala, strateški investitorji. Ocenjevalni kriteriji (max 30 točk): • Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (maksimalno število točk = 8) • Razumevanje problema (maksimalno število točk = 5) • Rešitev, edinstvena ponujena vrednost,neulovljiva prednost (maks.št. točk = 8) • Segment kupcev in kanali (maksimalno število točk = 3) • Toki prihodkov,stroški in ključni kazalniki (maksimalno število točk = 3) • Osebna predstavitev (maksimalno število točk = 3) Tako lahko podjetniki v fazi pred-selekcije (I. + II. faza) skupaj pridobijo maksimalno 40 točk,ki se upošteva v sklopu razpisne dokumentacije razpisa SK75 SPS.
 12. Oddaja razpisne dokumentacije –do 9.10. Po demo dnevu sledi oddaja razpisne dokumentacije na razpis SK75 SPS za pridobitev javnega konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR in strokovne podpore.Naši svetovalci bodo aktivno pomagali vsem podjetniškim ekipam pri pripravi dokumentacije. Oddana dokumentacija podjetja bo administrativno pregledana,in sicer ali ustreza vsem formalnim kriterijem razpisa ter bo dodatno ocenjena s strani komisije.
 13. MERILAZAOCENJEVANJE na razpisu sk75 SPS 0. Število doseženih točk v pred-­selekciji do  40 1. Obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v denarju 20 1.0 do 9.999,99 EUR 0 1.1 od 10.000,00 EUR do 14.999,99 EUR 7 1.2 od 15.000,00 EUR do 22.499,99 EUR 12 1.3 od 22.500,00 EUR do 29.999,99 EUR 15 1.4 30.000,00 EUR ali do 49.999,99 EUR 18 1.5 50.000,00 EUR ali več 20 2. Prisotnost zasebnega investitorja 10 2.0 Podjetje nima zasebnega investitorja 0 2.1 Podjetje ima zasebnega investitorja 10 3. Finančno stanje oz. zadolženost podjetja 5 3.0. Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti podjetja znašajo do 25% celotnega kapitala podjetja 5 3.1 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti podjetja znašajo nad 25% do 50% celotnega kapitala podjetja 3 3.1 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti podjetja znašajo nad 50% do 75% celotnega kapitala podjetja 2 3.2. Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti podjetja znašajo nad 75% celotnega kapitala podjetja. 0 4. Velikost in rast trga 10 4.0 Ideja s potencialom in ambicijami nacionalnega trga 0 4.1 Ideja z regionalnim/globalnim potencialom na obstoječem trgu 5 4.2 Ideja z regionalnim/globalnim potencialom, na nišnem trgu v hitri rasti 8 4.3 Ideja z regionalnim/globalnim potencialom, na velikem trgu v hitri rasti, ali z disruptivno idejo/tehnologijo na obstoječem trgu 10 5. Inovativnost in tehnologija 15 5.0 Poslovna ideja ni inovativna ali je delno inovativna 0 5.1 Poslovna ideja je inovativna, a jo je možno hitro kopirati (nima močne kompetence) 5 5.2 Poslovna ideja je inovativna in zagotavlja podjetju delno prednost na trgu 10 5.3 Podjetje ima močno tehnološko ali drugo kompetenco, intelektualna lastnina je tudi ustrezno zaščitena, če je to mogoče 15 SKUPAJ 100 Podrobno preučite vse pogoje razpisa SK75 na spletni strani SPS.
 14. PO investiciji • Po investiciji: Bootcamp Start-­‐up   mentor   Podjetniški   svetovalec   Prostor Kontakti Uspeh
 15. BOOTCAMP Podjetja,ki pridobijo investicijo se udeležijo trimesečnega programa, kjer pridobijo vso temeljno znanje o gradnji start-up podjetja po najsodobnejših »vitkih in agilnih« metodologijah. Izobraževanje zajema 10 srečanj z naslednjimi vsebinskimi sklopi, ki so povsem praktično naravnana. Poleg pridobitve teoretičnega okvira, zajemamo predvsem praktično delo skupaj s predavatelji in mentorji: 1. Vitko in agilno podjetje ter hitro prototipiranje 2. Produktni management 3. Filozofija ven iz stavbe in vitki okvir 4. Agilno vodenje ter organizacija podjetja 5. Produkt in uporabniška izkušnja 6. Marketing in prodaja ter spletni marketing 7. Metrike poslovanja 8. Vstop na tuje trge 9. Podjetniške finance 10. Financiranje podjema
 16. MENTORJI Iz javno objavljene baze start-up mentorjev bo vsako podjetje podalo preference glede izbire enega start-up mentorja,ki bo podjetniški ekipi dodatno individualno aktivno pomagal pri razvoju in rasti podjetja. • Start-up mentor,svetovalec,predstavnik Slovenskega podjetniškega sklada in vodstvo podjetja (poslovni in tehnični direktor) sestavljajo skupaj tudi strokovni svet,ki se srečuje minimalno četrtletno, zaželeno pa mesečno,z namenom usmerjanja vodstva podjetja in pomoči pri sprejemu ključnih strateških odločitev.
 17. KDO SO MENTORJI?
 18. Časovnica sk75 • Rok za prijavo v predselekcijo: 10.september (spletni obrazec) • Osebne predstavitve kandidatov,prijavljenih v predselekcijo: 15. september • Delovni vikend: 19. in 20. september • Demo dan: 30. september • Rok za prijavo na razpis SK75: 9. oktober 2015 • Startup Geek House Boot Camp: november 2015 do februar 2016
 19. PRODUKTSK200 Odgovor na vse ključne izzive hitre rasti start-up podjetij je Produkt SK200,ki start-up podjetjem,ko so že našla »product-market fit« nudi vse potrebne elemente za uspešen začetek hitre globalne rasti. Go:Global Slovenia podjetniški pospeševalnik zajema: • 200.000 EUR kapitala javne lastniške investicije (v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in produktom SK200),ki podjetju omogoča začetek ekspanzije na tuje trge, nadaljnji razvoj produktov in premostitev financiranja do naslednjega kroga s strani skladov tveganega kapitala. • Program priprave na investicijo, kjer podjetniki spoznajo vsa pravila lastniškega financiranja, pripravijo vlogo za razpis, hkrati pa spoznajo zasebne investitorje za dodatno pritegnitev zasebnega kapitala. • Go:Global for Growth, obsežen in sistematičen vsebinski spremljevalno-izobraževalni program • Osebnega start-up mentorja, • Celotna administrativna pomoč, • Infrastruktura po Sloveniji v okviru inkubatorjev in tehnoloških parkov, • Mreža med investitorji, tako v obliki domačih ter tujih skladov tveganega kapitala kot pospeševalnikov, z namenom pridobitve nove investicije. • Aktivna promocija doma in v tujini
 20. Komuje namenjen? V program pospeševalnika se lahko vključite vsi,ki: • Ste dokazali hipotezo vrednosti vaše inovativne ideje na trgu = »product-market fit« • Imate ali ste v razgovorih z zasebnim investitorjem oziroma ste dovolj samozavestni,da ga boste pritegnili na demo dnevu pospeševalnika (pogoj za javno investicijo je 20% zasebna so-investicija) • Ustvarjate minimalne prihodke iz naslova inovativne ideje • Imate ambicije hitre globalne rasti in imate dodatne potrebe po kapitalu • Ste zavezani k uresničitvi ideje za 100% delovni čas • Ste pripravljeni delati po sodobnih metodologijah podjetništva • Ste ustanovili podjetje v Republiki Sloveniji *V primeru, da še nimate potrjene hipoteze vrednosti (z idejo še ne delujete na trgu), je za vas primeren Produkt SK75.
 21. Zakajv go:global? Sedem glavnih razlogov,da se nam pridružiš: • Temeljita priprava podjetja na investicijo (brez pasti in skritih informacij) • 200.000 EUR lastniškega vložka javnih sredstev preko razpisa SK200 SPS • Pomoč na poti do domačega ali mednarodnega zasebnega investitorja • Intenziven sistematični izobraževalni program za globalno rast • Osebni start-up mentor (zgolj najbolj izkušeni ljudje) • Osebni svetovalec za pomoč pri pripravi poročil in administracije • Mednarodna vpetost,prepoznavnost in pomoč pri mednarodnih kontaktih
 22. FORMALNIPOGOJI 1. Podjetje mora imeti sedež, poslovno enoto ali podružnico v RS (zaželeno reg.) 2. Mikro in malo podjetje (Uredbe komisije ES št.800/2008) 3. Manj kot 50 zaposlenih in bilančna vsota/promet manjša od 10 mio EUR 4. Vsaj en redno zaposlen družbenik (dokazovanje z M1 obrazcem) 5. Družba z omejeno odgovornostjo 6. Mlajša od 5 let (registracija – oddaja vloge) 7. Ne kotirajo na borzi in še niso delila dobička 8. Niso nastala z združitvijo 9. Ustvarjati prihodke na trgu s prijavljeno dejavnostjo (izkaz uspeha,izdani računi) 10. Zasebni investitor v višini 20% (40.000 EUR) Za prijavo na razpis SK200 Slovenskega podjetniškega sklada veljajo še dodatni pogoji,ki so navedeni v rapisni dokumentaciji (dosegljiva na spletni strani SPS): http://www.podjetniskisklad.si/razpisi?view=tender&id=23
 23. POT Proces je razdeljen v dve fazi: • Faza pred investicijo • Faza po investiciji Pred investicijo: Ocena Ocena
 24. Prijava NA PRIJAVE.STARTUP.SI –DO 10.9. Pisna prijava in kratka predstavitev: Pisna prijava zajema sklop vprašanj,ki se nanašajo na vaš produkt,tehnologijo,inovativnost,ekipo,stranke,marketing,konkurenco, finance in nekatera druga področja.Vprašanja vas sistematično vodijo skozi postavitev glavnih hipotez o hitri globalni rasti vašega podjetja.Vse podjetniške ekipe, ki bodo oddale pisno prijavo,bodo povabljene na kratko osebno predstavitev. Prijave v ciklu jesen-zima 2015 sprejemamo do: 10.9.2014,preko centralne nacionalne spletne strani javnega podpornega start-up ekosistema prijave.startup.si
 25. PRVA PREDSTAVITEV • 15. 9. od 14. ure naprej v Tehnološkem parku Ljubljana • Ocenjuje komisija sestavljena iz javnega seznama mentorjev Sklada (objavljeni na geekhouse.si) • Ocenjujejo se trije elementi, in sicer: – Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (maksimalno število točk = 4) – Problem in segmenti uporabnikov (maksimalno število točk = 3) – Rešitev, edinstvena ponujena vrednost,neulovljiva prednost (maks.št. točk = 3) • Podjetniške ekipe,ki bodo presegle ustrezen prag točk (6/10) na podlagi teh kriterijev,bodo povabljene na program priprave na investicijo (23.in 24. 9.). • Trajanje 3 min za predstavitev + 3 min za vprašanja komisije • Informativna ocena takoj po predstavitvi V pomoč knjiga Delaj vitko (brezplačno dosegljiva na delajvitko.si) in svetovalci.
 26. Priprava na investicijo –23.IN24. 9. Priprava podjetja na investicijo: Program usposabljanja za investicijo je intenziven dvodnevni program,prek katerega podjetniki pripravijo podjetje s pomočjo ustreznih strokovnjakov na investicijo,tako z vidika strategije, priprave investicijske dokumentacije,poznavanja pogojev investicije,kot tudi z vidika možnosti predstavitve pred domačimi in tujimi investitorji.
 27. Program priprave podjetja nainvesticijo Poleg aktivnega dela na pripravi investicijske dokumentacije ter vloge na razpis je program priprave podjetja na investicijo sestavljen iz naslednjih vsebin: • Pregled različnih virov financiranja podjetja • Razlike med posameznimi viri in podrobna obrazložitev lastniških virov • Lastništvo,prodaja podjetja in druge dileme • Ideje, primerne za lastniško financiranje • Faza podjetja in metrike za investitorje • Pot do investicije oziroma od prvega kontakta do podpisa pogodbe • Dokumentacija,ki jo pričakuje investitor • Poslovni načrt in finančne projekcije • Tipični razpisni pogoji lastniškega financiranja • Vrednotenje podjetja • Predstavitev pred investitorji • Komunikacija z investitorjem
 28. Demo dan –30. 9. Demo dan: Na demo dnevu se predstavijo vsa podjetja, ki so uspešno zaključila program priprave na investicijo.Na demo dnevu se podjetja predstavijo pred-selekcijski komisiji,ki ocenjuje vloge v pred-selekciji ter dodatno zasebnim investitorjem,s katerimi aktivno sodelujemo v okviru pospeševalnika. Predvideno je sodelovanje do 20 zasebnih investitorjev na demo dnevu (poslovni angeli, skladi tveganega kapitala, strateški investitorj). Ocenjevalni kriteriji (max 30 točk): • Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe (maksimalno število točk = 8) • Razumevanje problema (maksimalno število točk = 3) • Rešitev,edinstvena ponujena vrednost, neulovljiva prednost (maks. št.točk = 5) • Segment kupcev in kanali (maksimalno število točk = 5) • Toki prihodkov, stroški in ključni kazalniki (maksimalno število točk = 6) • Osebna predstavitev (maksimalno število točk = 3) Skupaj lahko podjetje z vlogo pridobi do 40 točk (10 + 30) v fazi pred-selekcije,ki se upošteva v sklopu razpisne dokumentacije SPS.
 29. Oddaja razpisne dokumentacije –do 9.10. Oddaja razpisne dokumentacije: Po demo dnevu sledi oddaja razpisne dokumentacije za pridobitev javnega lastniškega vložka v višini 200.000 EUR. Pogoj za javno investicijo je pridobitve ali že prisotnost zasebnega investitorja v višini minimalno 20 % višine investicije sklada (minimalno 40.000 EUR). Naši svetovalci bodo aktivno pomagali vsem podjetniškim ekipam pri pripravi razpisne dokumentacije. Oddana dokumentacija bo s strani Slovenskega podjetniškega sklada pregledana,in sicer ali podjetje ustreza vsem formalnim kriterijem razpisa ter bo dodatno. Vse vloge,ki bodo presegle zahtevano število točk,bodo povabljene k podpisu pogodbe s Slovenskim podjetniškim skladom o konvertibilnem posojilu.
 30. MERILZAOCENJEVANJE NA razpisU sk200 0. Število doseženih točk v pred-­selekciji do  40 1. Višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja 20 1.0 40.000 EUR 5 1.1 od 40.000,01 EUR do 59.999,99 EUR 7 1.2 od 60.000,00 EUR do 99.999,99 EUR 10 1.3 od 100.000,00 EUR do 149.999,99 EUR 15 1.4 od 150.000,00 EUR do 199.999,99 EUR 17 1.5 200.000,00 EUR ali več 20 2. Finančno stanje oz. zadolženost podjetja 5 2.0. Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti podjetja znašajo nad 75% celotnega kapitala podjetja 0 2.1 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti podjetja znašajo nad 50% do 75% celotnega kapitala podjetja 2 2.2 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti podjetja znašajo nad 25% do 50% kapitala podjetja 3 2.3 Kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti podjetja znašajo do 25% celotnega kapitala podjetja 5 3. Faza razvoja in rasti podjetja ter višina prihodkov 20 3.0. Podjetje še nima razvitega izdelka 0 3.1 Podjetje ima razvit izdelek in prve stranke ter presega 25.000 EUR prihodkov 7 3.2. Podjetje ima razvit izdelek in ustvarja prihodke na nacionalnem (ali mednarodnem) trgu ter presega skupne prihodke 50.000 EUR in ima več kot 5 strank (razpršenost tveganja kupcev) 15 3.3. Podjetje ima razviti izdelek in ustvarja prihodke na mednarodnem trgu ter presega skupne prihodke 70.000 EUR in več kot 5 mednarodnih strank 20 4. Potencial globalne rasti podjetja 15 4.0. Podjetje nima potenciala hitre rasti 0 4.1. Podjetje ima omejen potencial hitre rasti 5 4.2. Podjetje ima globalni potencial nišnega igralca v panogi 7 4.3. Podjetje ima globalni potencial vodilnega v panogi 15 SKUPAJ 100 Podrobno preučite vse pogoje razpisa SK200 na spletni strani SPS.
 31. PO investiciji • Po investiciji:
 32. Go:GlobalforGrowth • Go:Global for Growth izobraževalni podporni program: Podjetja,ki pridobijo investicijo v višini 200.000 EUR,se udeležijo intenzivnega izobraževalnega programa Go:Global for Growth. V programu pridobijo vso temeljno znanje o hitri globalni rasti podjetja,tako z vidika zagotovitve dodatnih finančnih in človeških virov,kot z vidika organizacije podjetja,vstopa na tuje trge in upravljanja rasti. Go:Global for Growth program zajema: • Podjetniški management program priprave podjetja na hitro rast • Specializirane delavnice za širjenje podjetja v tujino • Delovne obiske v tujino
 33. KDO SO MENTORJI?
 34. Časovnica SK200 • Rok za prijavo v predselekcijo: 10.september (spletni obrazec) • Osebne predstavitve kandidatov,prijavljenih v predselekcijo: 15. september • Program pripra na investicijo: 23.in 24. september • Demo dan: 30. september • Rok za prijavo na razpis SK 200: 9. oktober 2015 • Izobraževalni program Go:Globalfor Growth: november 2015 do februar 2016
 35. CENTRALNI PRIJAVNI SISTEM prijave.startup.si
 36. CENTRALNI PRIJAVNI SISTEM prijave.startup.si • PRIJAVAVPRED-SELEKCIJoSK75KOTTUDISK200 • UPOŠTEVASESAMOODDANAPRIJAVA(reminderji) • POTRDILOOPRIJAVINAE-NASLOV+PDFPRIJAVE • PRIJAVASAMOVEN PRED-SELEKCIJSKIPROGRAM • UPOŠTEVASESISTEMSKIČASnavedenna spletnistrani
 37. POZOR! 1. BODITEKRATKI,JEDRNATI,KONKRETNI 2. UPOŠTEVAJTEOCENJEVALNEKRITERIJE 3. PRAVOČASNAREGISTRACIJAVSISTEM+PRIJAVA 4. superpredstavitev 5. FORMALNIPOGOJIRAZPISOVSK75,SK200
 38. FAQ@startup.si www.startup.si www.startup.si | info@startup.si @startupslovenia | #startupslovenija
Publicité