Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Slovenski podjetniski sklad financiranje startupov v letu 2015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Slovenski podjetniski sklad financiranje startupov v letu 2015

Télécharger pour lire hors ligne

Predstavitev finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada za mlada podjetja v letu 2015 - razpisi P2, SK75, SK200, tvegani kapital in garancije s subvencionirano obrestno mero

Predstavitev finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada za mlada podjetja v letu 2015 - razpisi P2, SK75, SK200, tvegani kapital in garancije s subvencionirano obrestno mero

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (9)

Similaire à Slovenski podjetniski sklad financiranje startupov v letu 2015 (17)

Publicité

Plus par Start:up Slovenia - creating a vibrant Slovenian start-up community (14)

Slovenski podjetniski sklad financiranje startupov v letu 2015

 1. 1. FINANČNE SPODBUDE ZA MLADA PODJETJA mag. Maja Tomanič-Vidovič
 2. 2. DELEŽ PODPRTIH MSP S STRANI SKLADA mlada  podjetja     (podjetja  mlajša  od  5  let)   MSP  5+     (podjetja  starejša  od  5  let)   10% start upov
 3. 3. PRIMERLJIVI Z NAJBOLJŠIMI START UP EKOSISTEMI NA SVETU PRODUKTI SKLADA SO:
 4. 4. FAZE RAZVOJA PODJETJA
 5. 5. OSNOVNI PRODUKTI SKLADA PRIMERLJIVI Z NAJBOLJŠIMI START UP EKOSISTEMI NA SVETU
 6. 6. PRODUKTI PO CILJNIH SKUPINAH PRILAGOJENI FAZAM ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PRIMERLJIVI Z NAJBOLJŠIMI START UP EKOSISTEMI NA SVETU
 7. 7. PRODUKTI PO CILJNIH SKUPINAH PRILAGOJENI FAZAM ŽIVLJENJSKEGA CIKLA + SPS DVOJČEK SPS DVOJČEK = Kombinacija finančne in vsebinske podpore Legenda: PRIMERLJIVI Z NAJBOLJŠIMI START UP EKOSISTEMI NA SVETU
 8. 8. PLAN PODPORE ZA MLADA PODJETJA V LETU 2015 SPS DVOJČEK = Kombinacija finančne in vsebinske podpore Legenda: 3,5 MIO EUR 5,0 MIO EUR 1,0 MIO EUR 22,0 MIO EUR 2,96 MIO EUR 1,5 MIO EUR SKUPNA PODPORA ZA MLADA PODJETJA: cca 36,0 MIO EUR cca 130 mladih podjetij od tega cca 50 podjetij mlajših od 12 mes.
 9. 9. PLAN PODPORE NA PODJETJE 2015 SPS DVOJČEK = Kombinacija finančne in vsebinske podpore Legenda: do 54.000 EUR do 20.000 EUR PODPORA V PRVIH ŠTIRIH LETIH NA PODJETJE: cca 1.800.000 EUR/na inovativno podjetje od 75.000 do 200.000 EUR do 1,5 mio EUR do 25.000 EUR do 1,25 mio EUR
 10. 10. NAMEN FAZE: /DO MVPJA/ § ustanovitev § priprava MVP-ja na podlagi lastnega razvoja § oblikovanje podjetniškega tima 1 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA –/produkti za zagonska podjetja/
 11. 11. okvirno  letno  št.  podpr:h   podje:j   40  novih  letno   cca  400  podje:j  skupno   Višina  subvencije  in  kredita     54.000  v  dveh  tranšah   § 12.000  EUR  subvencije/P2A  –  I.  obdobje,  do   konca  sept.  2015/   § 42.000  EUR  subvencije/P2B  –  II.  obdobje/     Obrestna  mera  kredita   Fiksna  1,8%   Vsebinska  podpora   1 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA – SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ 12.000 EUR 32.000 EUR +20.000 EUR RAZPOLOŽLJIVA  SREDSTVA   2,96  MIO  EUR     PREDVIDEN  DATUM  RAZPISA   13.3.2015   VSEBINSKI  PROGRAMI   §  tekmovanje  Start  up  Slovenija     §  program  mentoriranja  (pridobitev   ustreznega  mentorja,  ki  bo  podjetjem  nudil   pomoč  v  obliki  svetovanja,  prenosa  znanja   in  izkušenj).       10.000 EUR 1 2
 12. 12. 1 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA –SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ V PROBLEMSKIH REGIJAH /NOV PRODUKT/
 13. 13. okvirno  letno  št.  podpr:h   podje:j   75  podje:j   Višina  subvencije     do  20.000  EUR   1 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA – SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ V PROBLEMSKIH REGIJAH RAZPOLOŽLJIVA  SREDSTVA   1,5  MIO  EUR     PREDVIDEN  DATUM  RAZPISA   13.3.2015  
 14. 14.     NAMEN  FAZE:   /OD  MVPJA  DO  TRGA/   § Nadaljevanje  financiranja  razvojnih   ak:vnos:  in  priprava  na  globalno  rast       § zaključevanje  proto:pa   § Prve  tržne  analize   § Navezovanje  s:kov  s  potencialnimi   kupci     2 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA – SEMENSKI KAPITAL /produkt za mlada podjetja/
 15. 15. javno  –  zasebno  partnerstvo    80%  /  20%   višina  vložka  v  podjetje     prvo  obdobje:  SK75–  konver:bilno  posojilo     drugo  obdobje:  SK200  –  direkten  kapital     75.000  EUR     200.000  EUR   pričakovano  št.  podpr:h  podje:j   -­‐ SK  75   -­‐ SK  200   30  podje:j     20  podje:j   10  podje:j   VSEBINSKA  PODPORA         2 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA – SEMENSKI KAPITAL /produkt za mlada podjetja/ RAZPISANA  SREDSTVA   3,5  MIO  EUR   1,5  MIO  EUR  –  SK  75   2,0  MIO  EUR  –  SK  200     DATUM  RAZPISA   27.2.2015     coaching  programi     § regijske  promocijske   predstavitve   § izobraževalne  delavnice   § delovni  vikendi   § demo  dnevi   § različne  START  UP  šole   § mentorji  
 16. 16. 3 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA – TVEGAN KAPITAL /produkt za mlada podjetja/   NAMEN  FAZE:   /GLOBALNA  RAST/   § Začetek  prodora  na  globalne  trge   § Širitev  poslovanja   § Hitra  rast    
 17. 17. Javno-­‐  zasebno  partnerstvo   49%/51%   Višina  kapitala/vložka  v  podjetje   /lahko  tudi  v  obliki  mezzanin  kapitala/   do  1.500.000   EUR  letno   3 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA – TVEGAN KAPITAL /produkt za mlada podjetja/ ŠE  RAZPOLOŽLJIVA  SREDSTVA   cca  5,0  MIO  EUR   preko  sodelujočih  družb   tveganega  kapitala     DATUM  RAZPISA   DO  AVGUSTA  2015  
 18. 18. 4 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA – GARANCIJE /produkt za mlada/ NAMEN  FAZE   /NADALJNJA  RAST/   § tekoče  poslovanje     § nadaljnja  rast  podjetja  
 19. 19. Višina  garancije   60  -­‐  80%   glavnice  kredita  brez  obresK   Višina  kredita  za  P1       Višina  kredita  za  P1TIP   do  1.250.000  EUR/invesKcija/30%  ok/   do  200.000  EUR  -­‐  ok     do  937.500  EUR/invesKcija/30%  ok/   Odplačilna  doba  P1   Odplačilna  doba  P1  TIP   do  10  let   do  7  let   Moratorij  za  P1  in  P1  TIP     24  mesecev     Obrestna  mera  P1   Obrestna  mera  P1TIP   EURIBOR  6  MESEČNI  +  0,95%   EURIBOR  6  MESEČNI  +  0,00%   Prihranek  P1         Prihranek  P1  TIP   do  233.942,00  EUR  prihranka  v  obrestni  meri   do  80%  nižje  zahteve  po  zavarovanju     do  172.548,60  EUR  prihranka  v  obrestni  meri   do  60%  nižje  zahteve  po  zavarovanju   4 FAZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA – GARANCIJE /produkt za mlada/       RAZPOLOŽLJIVA  SREDSTVA:   22,0  MIO  EUR   § GARANCIJE  ZA  TEHNOLOŠKO  INOVATIVNE  PROJEKTE/ P1TIP                    10,0  MIO  EUR   § GARANCIJE  ZA  KLASIČNE  PROJEKTE/P1-­‐                    12,0  MIO  EUR     PREDVIDEN  DATUM  RAZPISA   13.3.2015          

×