Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

10 erros mais comuns de linguagem corporal

2 274 vues

Publié le

Saiba o que o corpo não deve fazer em momentos decisivos.
Na hora de nos apresentarmos, a ansiedade e o nervosismo fazem com que não controlemos nossas reações.
Você sabe qual o real impacto da sua linguagem corporal nesse momento? Acredite, ela representa até 55% da influência sobre a audiência!
Por isso, a SOAP lança Os 10 Erros Mais Comuns de Linguagem Corporal em Apresentações, um e-book que, não só aponta essas dificuldades, como traz as informações para que possa superá-las.

Baixe o conteúdo em: http://materiais.soap.com.br/10-erros-mais-comuns-de-linguagem-corporal-em-apresentacoes

 • Soyez le premier à commenter

10 erros mais comuns de linguagem corporal

 1. 1. íÍ ? Il ? I D IFIÊSELÍSE-; IÇ TÔ _ULLAESLI [ÍíÍ [UAI ISIÍPFLÇI? l LIC ÍLJSÍJÊI C_ÃE? IÍ AVÇLEFIÍJFJI IAC( >: I.'_i_íF'C>: E:LA . I, ; cru _A; F'§r§; az; ;c. ›~r~r: Ax<j; íI> E: : r: Emjlmvgungsnna, Emma-buzz
 2. 2. Munich; ais-iilurcilck: ml ãlram (bl Hummel-am ííCllplÇliill IiIÇIÊIÍÍEIIil guia, :: Io ; muito citar 'mim cilal ¡lIRÍÍÊIllC3b-Cl : íalkcrr cita* "llílIÇli' 'Inlpraxciko : l çmifn-¡mçh ci-Ífw ¡LTÍÍm YIQIFÊIEJI (lc. ) ¡Ipiramsnliz 'A A llngiurauxsiuhl : :Çiipxçiizll : :cmlpfia : Itá 211% (law lnilurâncihl (lo ilplíâlñâlllizlíICli' : minar : l aluuilfâixcñal. aquilo iniciam, pxçlr qu: : 'Fio CIÇlI'Il', II= _I¡¡IIIIl= .Ii“ u: : ; Ill aim: : nun: : czcnnuni: : dia nngiunlgxanl : :clupxcmil ; I'm : Ruan-am: cfial: : ! mas lcil-. Iiliiñcraiuinnçnz. A itaim-anta, vxçxcfêr E (lavar “trair nciiaxcilo ; ml ; ll : ires-nm ; E753 cm EIÇIIIâIIa pxçnlkçl. ma, u: : iimnxcpulllçnl Brasa : nani-ami +1 -Ío ai: : lníçnnraxgfiaie; naczahfsfaâlnal: : ; mm , iÍI_l'gII¡l! li= .,lfr' ; tem ikeldêliÍllplãlililv ilmkçl à . . . _ ; íâiàfn ÍWE»
 3. 3. _igiaí A lj l” rá? «j > l l : M: P P”. iaçrw l p l ; A r Qunícikícu ? xcxcsr : :Íubal ci: : Í-mxçcis, ,Ixcxcik-l ; multar : rum 'lilâlll-? Iilglâllil : Illilhnnllalrl : :kar qu. _r ¡r-Ífm ; print-tl : Luar-ixo : crew ; veux-guiam a da ; reunia '-_, liÍI_l'gI'-. Lf, l'-_, líI! L. ? Ian-l 'l aluuilfânxcflzl asiiiair ml cilaiíslns-ñml. E* Lts-xo a azeiiznname o cipxcmkc» cito ; me vxçxcrâ ÇIIKJL'. Ame: “ncmxarn-fi: :: iluzjr ai: : plantar: : : .10 : :inibir : llillililâyllil 'não à IIÍIl Íucml : nnzIL ? mail-a : mr lulkaiipiiaiilzrcikcu : :cmxo iIQIFYIQHIIÇIiÍIIQI s! íñIlÍ-r-_l : ka plhlÍIetfIçlihlIIeilÍllv - (ter nçxug, pxçlíczslpxgfif_ _rar IÉIO çIllali'.
 4. 4. Elf/ Arm( M_ l ill _ALM mr E: Par* A Cuiaíciíc» ¡vícios! alpliahfralnliianrcilcx, :ñICIIIIl-! I al czçnhmmciaxgñcx. Ebal til-atuar : air axczahfmvxall. Vlcrcfâ (lama zÍIliililcivghlíelçlêlr' ÇUliIÍ-Iílilgbl axo iiiamemnílr : mal 'IIlJIl-fIEEIHIiL. miami-alinhar ai: : tremia: : ahahaha, :lunar : :II-ramal = .II'I= .L, o prallkcnall a Íuiarçci: : alfa-anima. .
 5. 5. 7ÍÍ7IL. .Í7. IAC " " " . JQLJ . ÊA. Í7f. . A AÍÇE 1 . n , TA . .Í A VT" *ÍIÊU. . Evite dar as costas para a audiência. Isso pode dar a sensaçao de que nao se importa, pode soar rude. l ! É iu
 6. 6. °7ÍÊIL. .Í7. IAC É Í, JTIÉ. : , , , , ñ A , .ÊIAÉEIA. A. ALE III . As pessoas precisam ver seu rosto, seus olhos, sua boca para se conectar com você. Então, se planeja atrair a atenção para algo na tela, apenas fique ao lado dela e aponte. Um laser point pode te ajudar.
 7. 7. r w x” l iii i ; APM l. .. .. ÍaIIIÍIEIIIIÇR; ar *Íuülr alo : :emu-ixo vllciliail liiczcinisiciiainkaiuhiainkg, ;Irma Iciko o czciniicmiicx. Mai: : o ilplíâlâíâllliãlíICli' plíâlífluffil aisiiiair ; ag-mim sr CIQIIIÍÍHJiIKEL. Llmal : iram-amar dia aii-amics! ” Ji' 11:10 â ciliiair ai: : , nxaieiçiciais : ncia: ciliicia-L.
 8. 8. ,, _, ' f' l x › l IA_ l r ÃO ÕIÍÉHEEÍ IÍÇIÊCIIIICIEL, âlIai: : vâfica iIêliI-Iãhlr' Ifniail; aii-Isifugf-Íiv al vxcxcfâ a a : mal Iiiaiii-fialgisiihg, o ; pia allimaiiliaml ai: : : :han ai: IâlIâkfã arciiaimrainl sr ; Illal 'piiçipxcieiiial ai: IIIIIUIIaIIIgIaI.
 9. 9. A l i i > ljíiwl iii IA Encaiiair 'I'll gnliikv “Içieil-. .I-; iv Iial _a . _IÍãIIc -. .l 'lllIllíhl à ! lllhl Í-, Iehl iijanai. à: : pIâLÍEICIELf; vEjIo ¡Içinair qu! ? vxcicfâ, nal vtaiicilaxciiai, IÉIO 'visitar ciliIai¡Ic1ic› praiial 'IIIILgIIIÊIIiL. Ailâiuil (Ilçisicx, faz: vlcicfâ , llalíâlííâli' liieiaigiliici, EBLTIIIil : :cimo ClIIllali' piaiial o iaiíci.
 10. 10. A l li r l irírrl ri( . nr var; (IL-raiar, Tanita ciliiair, 'iaiiiai-aiciiamiamliiar, phlhl Çhjíhl giaiçiçnhi, criar citar limiar laiciicr aliar ; Ikari-ghz ciiar (kar ciuiiiçr, ¡iar : Ííalllkfa: amas; :iam prlifniliczcr vian : iamílrsar : :çmaiciiiarciicr ar vxcxcfâ, :: cimo amr Illllar czçmrxaiiziar - ar, Iiiafl: : lnipiciiiiamkaií viaii : ia : cmcainiiiair amr vxçxcfêr. 'C
 11. 11. A i* i: Fri. "rfwl “ ihafrr ; A r r incrañnaaiwr * T * mr ¡fuarçiifuçr High-Ji' prçir ¡aiczaficr ciiar iiíClpiaigpli' clll cr-. flr, limiar inch: : : raiar : iaipiaíkcia: CICllIÍClibÍVláÉi. rILIAJ_ Cria: : a¡ rw ir; íirvlálr Pr r r rgrr r
 12. 12. &Ari; _VIA rw P: : : :rm Pr WT_ r [Ag r A i” ia Ff? ?imail FA r “ 3 < r 'flTT-ãraIãIfrTpIÊCJEIaT iiar IíEmTñI-_ím ÇrÍIF-. Tiar 'giçlflililllâlííôli' ailairiar. E : ia " çlílalfr' il9r 'sldphLçiv aier ; iaiir íêlihlfr' a ! lllhl Terminar ; IQIÀIQÍKQEIEJ -Lkar IÍTF-IIIÍKEIi' ar ? INI-LIÊIIIÇTEJ aiifnr alIalfÍr-. l ar ? IP-hihi aiçr ÇIQIiÍKEIÍIÉIQIr EIIÊICJ ¡Éicr (lama: Iiaiair ai~fi~fiar ? aiiiamiailliar pxçrciiaiicxriar pIÇIr ¡Iiaitiicr clll íaiczaflcr.
 13. 13. l FH IEÉKQIIIEIÍIHCR: aiiiciiair prai: aiaipraõzrarailiar vxçiliai, :raio : :cmvxamr aliulllsüli' _ fielilçiililii( fuanixar amr i, 'i_l9)Y¡IiÍiI'gliiÍI(! L, cm aIII-: l-. .III-; ler ¡fnIirIÍ-Ier iaigII-Íkei, ar aIIIcIII-_ãiiciiar picuiar qI-. r-: iumr gil a aiaiiiar nairvxciaicr ai, Calil' ami-ar, :iiciaiiar ¡Iairvxçxriar iaminxamr. armar ¡Éicr a» Cr Çiiiiaiñrlcr. : ias rrxçxcâ SBIÍIVIQII'
 14. 14. rir/ ll l i" Pr; r r A IC i' ? JE-iva ¡Êciv/ air ; fãlfiilplíêl guiar-ar III: ¡Êüljlêñfil ; rt : :hr IfumnIfuamkalsiíier. :fa: *Icxcfar ; miar : íaiiamciicar : :amr aikgiriiamr aliar alliinâliíñay/ !mr amamipikcr, moram-ia» ! miar Illir prciuikcr mail: : pirõxámcr ar ai~fi: iar , nxai: i:ic. iar. à** ai: i¡r1air: aipiiasiamiiamciicr limiar II: i'iar (a: :iiíâç: pIÇIiIKÇEQ, !E33 ar ¡Iiçirnmamiaigfãicr piaiiar IIIHÍBII' ar Iiiriiciiaiigciar : :io : icmiio ; l piaiiar cr 2. a ciiail amr cillamiiar. Nr' . _r . . E , , Ir
 15. 15. R; i1. Fi P FrTi” l i: rf: írí;1'"l“r t? ij» Ri# LAkgí . A i LAlrrr/ r irírrl r* | -i' jial 'lili' aipiramamiiarciiçiiai: : : mas íggiàKHÇIÍiJ ai: : 'IÍI, l§la”I'IÍI, l!le* glêldküai, imiarpraimiamtamramka ciiar unaiisiaigiamn" Par; :iamíiiicrz: CI: : giasikci: : ciiamamr : iairvnr ! Filial 'alliñiíklali' a Iliniiiiair ai: : Iilâlllsiãlglâlilâà, IÉIO : :cmicr Iiiillaiiiai: : 'piaiiar : iliamciicr ¡Êicr ÇICIIIÍIISII' cr : mas 75.74%' : :cmr ÍIÉICE. .
 16. 16. _. ._. _ _ . . V / HILJaUY ; it and. FCfjFVÍ-r . . . ,V / u* i'm' , E711 n/ o c/ usriad tampa¡ «Ir [ou IMP: : ; ITE li* smírrr IYNIIÍ/ -imà HrwrrÍÍ/ tbir [IIÍÁUIIIÚ lar/ OIL' IAC¡ ri' . a rt VTN @Tri 'IR' "T " " '-""' . l. .l .1.. ' . .1.1. . ..1.. ..'u . . an. ; 1 . 4.¡ T* T" T ' "T ' T* ' TT* 1.4» 1:', Í!4.É4.LJ 1.ÉA.1.OÉA. ÍJA.1Í'ÍI TE GestTcuIe quando isso fizer algum sentido e quando ajudar a complementar a mensagem, caso contrario será apenas um obstáculo à sua comunicação. Tente variar o gestual o máximo possivel, mas de maneira natural.
 17. 17. r r rrl <Ç> r rir Pira: r” . E71 ; lirgiifiaiiiaigñicr : itginiíici-ar 'IIHFVICLÍÊIIiICl a IEIFVICLÍIIEIIHC? ar cilkiiiaigialcr : iiciiaii A aIIIciIIâIrIcIIar aIciaiÍ-iar ÍÍQIÉHJiIÍIW Iiar ; HF-J 'IIlg_| !ÍI§ÍÍ'-. ,EEI! )/ Iñíor j¡ I-. .r ; Ii iar ¡fuai i içiai; iai III.
 18. 18. miamiiamiiar cr : ícxczcr amcllimriaiiiiaiiikar : _ Iaiia : i1iiuiaIgfÍIcr. Niamiamharaiar aikamkcr aIcr : iairir czcirpxcr a aicr : Radio : :cmiçr : ia , IClIilIllÍICIEL. A ¡Iiailiicir ¡Iiamafliar dia: trnriair ai: i:iar amipilar : :ciniacflâixciiar aiuçiaiiair' Êhlçiiãliiíêl ar ? lplíçlçíçlllhgg-I u, (Ia: piiaiíaiíâncnar czçmr rimiar amei anotar. Etica: : : Ilimar rrxçxcâr I¡Iai: mIc_I. 575a: vii-Italo riali ciitxair çiliamiiar lnçiriliaiiiaigñicr vlcicfêr “xamr : mibr czcamcilkgfrai: : ¡aial1:'. .
 19. 19. rLfl, "Pr arrrí, LJIF( )1_1TJF(_rLJL_T<r r fl l . rr r. r. 11H, r-I r1r'rr Ir ça: rrxçicêr ¡Éicr aqui, ar airiIciII-. ã . piiciriairr/ ailmamiar o rrxaiiar CIClIilO aikgmânr : :me ciiamiafl: : [Ii: i:icr 'pic mir Çielilsiilialigñ I-, IIIí-Içr no iii: iiiam'ar amr : ii a aiimr ai: i', -iaig; cr piaiiar gxaiigiimiai: : clll 'maiamcr piraicfkiar lnkaiiaignr. ; iai 'rali'
 20. 20. ññr“ v1 i: í: m: 14;; ,a 41-' . J . .' . . f Tr: ""T'. T'. TT'. 1.01-' L4' . A1. .1. .1.1. . Sorrir é a maneira ideal para fazer a audiência se sentir confortável e disposta a ouvir.
 21. 21. Í/ ÍTÇÍTÍ, / a. ÍE Í. , ÍTÚÍT: r* T'V“ A 'Y A T' '* r*“ 1.41:' . a . › “r*“r 'z r' A VTI* ÍI1.. J1.F1T'. › 1: 1.1.1.. .› Se você fala muito rápido, as pessoas tem dificuldade de acompanhar. Se fala muito devagar ou muito baixo. .. bem, provavelmente vão cair no sono. De qualquer maneira, a mensagem e comprometida e seus objetivos ficam mais distantes.
 22. 22. EAL$ÃÂÍCÍÍTÍ, Íg ' vw a . a vw EAETT Í'TTT- ll. ; u' . i1 . A. 4.4 › A. 4. TW H7* ' c¡ ' rw ar** 141-' 1.. .'. 1.1. . q .1 ÍTTTTÍZ E "T7" 4.. I1. . .4 4.1.z. ..# A voz do apresentador é uma de suas ferramentas mais poderosas, mas ele deve saber usá-la. Ache o volume e tom corretos, enfatize palavras e expressões importantes e articule cada sílaba. Se fizer isso, a audiência ai entender naturalmente o que você está dizendo.
 23. 23. Conheça Os produtos SOAP Í ww. soap. com. br/ produtos S O a I : Baixe outros materiais gratuitos STATE OF THE ART PRESENTATIDNS Wwsoap' com ' ownloads Gostou? Compartilhe. . D

×