Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

En vedette(20)

Publicité

Similaire à Модуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярів(20)

Publicité

Модуль2. Тема 9. Фізичне виховання школярів

 1. Тема 9 . Фізичне виховання школярів
 2. Фізичне виховання – це система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров ` я та загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь
 3. Фізичне виховання Фізичний розвиток включає в себе ті якісні зміни, які відбуваються в зміцненні і вдосконаленні фізичних сил людини, а також її здоров ` я під впливом середовища і спеціально організованого виховання
 4. Фізична культура – це людська досконалість, в якій об'єднуються прекрасне здоров ` я розум, краса тіла, висока активність, спортивна майстерність в окремому виді спорту
 5. Завдання фізичного виховання
 6. Виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров ` я, постійно займатися фізичною культурою
 7. Розвиток основних рухових умінь і навичок, виконання різноманітних рухових дій у різних за складністю умовах, відпрацювання і і вдосконалення зовнішньої культури поведінки: постави, ходи, вправності, зграбності, спритності, влучності і ін.
 8. Формування у школярів санітарно-гігієнічних навичок організації праці і розумного відпочинку, правильного чергування розумових занять з фізичними вправами і різноманітною практичною діяльністю
 9. Розвиток в учнів фізичних задатків в різних видах фізкультури і спорту: у легкій і важкій атлетиці, в спортивних іграх, плаванні і т.п.
 10. Підготовка до фізичної праці, виховання працьовитості
 11. Основні засоби фізичного виховання Фізичні вправи (гімнастика, ігри, туризм, спорт) Природні фактори (сонце, повітря, вода) Гігієнічні фактори ( раціональний режим навчальної праці, відпочинку, харчування, сну і т.п. )
 12. Методи організації діяльності та формування досвіду громадської поведінки Методи формування свідомості особистості Методи самовиховання Методи стимулювання діяльності і поведінки Класифікація методів фізичного виховання
 13. Форми фізичного виховання учнів Колективна Індивідуальна Групова Парна
 14. Основна форма фізичного виховання школярів – урок фізичної культури
 15. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня Зарядка перед уроками Фізкульт- хвилинка на уроці Ігри і фізичні вправи на перервах Фізичні вправи та ігри в режимі подовженого дня
 16. Позакласна та позашкільна робота з фізичного виховання учнів Фізкультурні свята Спартакіади школярів Спортивні змагання Мистецтво єдиноборств Спортивні секції Гуртки фізичної культури Туризм
 17. Дякую за увагу!
Publicité