Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de LogMan Graduate School on Knowledge Economy(20)

Publicité

VPN Security

  1. Виртуални Частни Мрежи Безопастност и защита Таня Шаматанова 7 курс, Ф. No 2191 ИУ ВАРНА
  2. Какво е VPN През последните десетилетия светът се е променил много. Много организации, вместо да работят само с местни компании сега трябва да мислят по глобално.Много от тях са се разпространили по цялата страна или по света, и се нуждаят от бързи, сигурни и надеждни комуникации. Изграждането на виртуални частни мрежи е ефективно решение за бизнес клиенти и интернет доставчици с две или повече локации, които се нуждаят от надеждно дистанционно свързване на множество точки във вътрешна локална мрежа.
  3. Видове VPN
  4. VPN компоненти
  5. Дялове на VPN
  6. VPN - криптиране Криптирането представлява промяна на данните по начин, по който само този, за когото са предназначени може да използва. Повечето системи за криптиране работят на някой от следните два принципа: Симетрично криптиране и Асиметрично криптиране .
  7. Шифроване и дешифороване Шифрован текст 8vyaleh31&d ktu.dtrw8743 $Fie*nP093h шифроване Bob Is a Fink Bob Is a Fink дешифроване
  8. Основи на криптирането
  9. Технологии
Publicité