Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mat och klimat

453 vues

Publié le

Swedish. Explanation of where food production affects climate.

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Mat och klimat

  1. 1. Hur påverkar Svensk matförsörjningen klimatet? Fossilt bränsle står för kanske 27% av det totala. Resten kommer från marken (47%) och djurhållning (26%) Energiåtgång Bostad Bilen Biffen Diagrammet visar att mest energi av de tre bas områden läggs på maten och mest sparpotential ligger där Siffror: Folke Günter holon.se 43% av energin i matförsörjning kommer från fossilt bränsle Om jordbruket svarar för 6% är det sannolikt att matförsörjningen jord till bord ligger under 10% av det totala klimatpåverkan Endast 33% används till primärproduktion Hur minskar vi matens klimatpåverkan bäst? • Ät maten från där du bor - direkt från bonden - 6% • Laga själv - 3% • Undvik produkter från idisslare 17% MEN. Det är inte resilient. 56% av energin som används jord till bord kommer från el, hälften av vilken kommer från icke förnybara källor Kalkylen tar inte in energianvändningen från jord till jord. Hela avfall och toalett hantering har utelämnats. Ställgödsel behövs för jordbruket så djuren kan inte undvikas. EKOENHET Design visar den mest resilienta lösningen. Provokativ miljömatte från http://stephenhinton.org

×