Basics of e-Learning DAY II

Instructional Designer & Educational Technologist à University of Leuven
10 Oct 2012
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
Basics of e-Learning DAY II
1 sur 21

Contenu connexe

Tendances

Accelerated Learning Cycle OverviewAccelerated Learning Cycle Overview
Accelerated Learning Cycle OverviewJen Leach
تقويم الطلاب في القرن الواحد والعشرينتقويم الطلاب في القرن الواحد والعشرين
تقويم الطلاب في القرن الواحد والعشرينIEFE
IRA 2012 ChicagoIRA 2012 Chicago
IRA 2012 ChicagoSusan Wegmann
Chapter 2 marzanoChapter 2 marzano
Chapter 2 marzanoJocelyn Moreno Gomez
Training of trainersTraining of trainers
Training of trainersmudassar216
Backwards Design & Melding In-Class and Online PedagogiesBackwards Design & Melding In-Class and Online Pedagogies
Backwards Design & Melding In-Class and Online PedagogiesAndy Saltarelli

Similaire à Basics of e-Learning DAY II

Conole workshop ascilite_finalConole workshop ascilite_final
Conole workshop ascilite_finalGrainne Conole
Conole keynote edenConole keynote eden
Conole keynote edenGrainne Conole
Csi presentation2003Csi presentation2003
Csi presentation2003Madhuri Dubey
7 cs learning_design7 cs learning_design
7 cs learning_designGrainne Conole
7 cs learning_design_mooc7 cs learning_design_mooc
7 cs learning_design_moocGrainne Conole
Characteristics of a challenging learning environment affecting students’ lea...Characteristics of a challenging learning environment affecting students’ lea...
Characteristics of a challenging learning environment affecting students’ lea...Junior College Utrecht

Plus de Stijn Van Laer

Handleiding pre-test (Ottertaak)Handleiding pre-test (Ottertaak)
Handleiding pre-test (Ottertaak)Stijn Van Laer
Knowledge ClipsKnowledge Clips
Knowledge ClipsStijn Van Laer
Workshop ‘Je boodschap efficiënt overbrengen via kennisclips’Workshop ‘Je boodschap efficiënt overbrengen via kennisclips’
Workshop ‘Je boodschap efficiënt overbrengen via kennisclips’Stijn Van Laer
Armazeg svlArmazeg svl
Armazeg svlStijn Van Laer
Blended learningBlended learning
Blended learningStijn Van Laer
KennisclipsKennisclips
KennisclipsStijn Van Laer

Dernier

Basic Assessment ConceptsBasic Assessment Concepts
Basic Assessment ConceptsAliAlZurfi
Project Management Starters.pptxProject Management Starters.pptx
Project Management Starters.pptxAnkitaNayak83
Teaching Activities: Technology (October 2023)Teaching Activities: Technology (October 2023)
Teaching Activities: Technology (October 2023)Cambridge English Spain
Accessibility Overlays - the policy perspectiveAccessibility Overlays - the policy perspective
Accessibility Overlays - the policy perspectiveRoberto Scano
Generative AIGenerative AI
Generative AICorinne Weisgerber
Congruency vs EqualityCongruency vs Equality
Congruency vs EqualityManik Bhola

Basics of e-Learning DAY II

Notes de l'éditeur

 1. Whatdid we do yesterday: analysisWhatwill start on today: designRepeating of yesterday’sresults?
 2. At the K.U.Leuven we answer this question by using this scheme. It visualizes the different basic components of an educational practice and the connections between these components.Analysis & Design is everywhere.
 3. The goal of the learning environment: tostimulateandfacilitatestudentstoperform the desiredlearningactivities. A number of learning activities are initiated by the students themselves. However, the desired learning activities do not always occur spontaneously. To give students a push in the right direction, titular teachers offer them a learning environment. The term ‘learning environment’ indicates that the student remains the main actor. A learning environment elicits learning activities, stimulates students to (keep on) implement(ing) the latter and supports them in the realisation. A learning environment consists of two main elements: support and evaluation. Support elementsprovide an answer to the question "WHAT do I offer my students, HOW can I, as an instructor, help students in realising the objectives and WHO can help me with this?". Description of the different components of the learning environment.Importance of alignmentwithobjectives,characteristics, learningactivities, context.
 4. What is the content in our case?
 5. Key questions are: “Which assignments will I give to students? How will I combine practical lessons and lectures? Will I answer students’ questions via e-mail, the learning platform or interactive lectures? When and which feedback will I give to students?".
 6. Key questions are: “Which assignments will I give to students? How will I combine practical lessons and lectures? Will I answer students’ questions via e-mail, the learning platform or interactive lectures? When and which feedback will I give to students?".
 7. Feedback ~ EvaluationHet geven van feedback is bedoeld om studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces of hun functioneren, zodat leren efficiënter wordt. Aan de hand van de feedback kan een student vaststellen of zijn studiemethode efficiënt verloopt en in welke mate hij de doelstellingen bereikt. Feedback kan afkomstig zijn van (een lid van) het didactisch team, medestudenten of geautomatiseerd verlopen. Ze kan verschillende vormen aannemen en functies vervullen. Question: Canyougiveexamples of “feedback”Zowel voor tussentijdse toetsen als voor opdrachten, presentaties, papers, oefeningen, e.d. is het geven van feedback van doorslaggevend belang om de student aan te zetten tot adequaat studeergedrag. Feedback zet studenten aan hun fouten te verbeteren. Dit kan o.a. door: - het stellen van bijkomende vragen; - de student aan te moedigen alternatieve oplossingen, verklaringen of bronnen te zoeken; - te identificeren welke fout er werd gemaakt; - aan te geven ‘hoe ver’ de student zich bevindt van het correcte antwoord; - aan te geven hoe de student de correcte oplossing kan bereiken; … Men kan een onderscheid maken tussen: - tutor-feedback: feedback van het didactisch team aan de student. In de meeste gevallen zal feedback aan de student worden gegeven door de docent of assistent. - peer-feedback: feedback van studenten aan elkaar (zie steekkaart ‘Peer-assessment’). Een voordeel van peer-feedback is dat niet alleen het didactisch team instaat voor het geven van feedback. Tevens geraken studenten via peer-feedback beter vertrouwd met de evaluatiecriteria en leren zij kritischer kijken naar de eigen resultaten. Een ander belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen: - directe feedback aan de individuele student: het voordeel van individuele feedback is dat de student specifieke informatie krijgt over gemaakte fouten en ervaren moeilijkheden. Uit onderzoek blijkt overigens dat geïndividualiseerde feedback een positieve invloed heeft op de intrinsieke motivatie van een student (zie steekkaart ‘Motivatie’), en - indirecte feedback, collectief aan een hele groep: goede voorbeelden, antwoordmodellen of checklists met algemene aandachtspunten worden ter beschikking gesteld. Het voorzien van feedback op een collectieve manier is vooral zinvol wanneer het voor het didactisch team onmogelijk is om alle studenten individuele feedback te geven (te grote groep, tijdsgebrek). Een voordeel van collectieve feedback is dat studenten kennismaken met resultaten van andere studenten. Dit daagt hen uit om hun eigen prestaties in vraag te stellen. Tenslotte bestaan er verschillen tussen: - verbale feedback: onmiddellijke mondelinge feedback na een presentatie, mondelinge feedback aan een groep over vaak gemaakte fouten in een toets of oefening,… Het voordeel van mondelinge feedback is dat men kan nuanceren, toelichten en kans geven tot reactie op de feedback. De keerzijde ervan is dat dit veel tijd in beslag kan nemen; - schriftelijke feedback: gaande van een korte schriftelijke commentaar tot uitgebreide suggesties ter verbetering. Het voordeel van schriftelijke feedback is dat men aan de student een tastbaar houvast biedt bij de remediëring. Nadelig is echter dat schriftelijke feedback vaak slecht wordt begrepen of harder overkomt dan bedoeld, en - elektronische feedback: feedback via een digitaal leer- of toetsplatform. Via de computer kan ge-automatiseerde feedback worden aangeboden. Dit kan variëren van elektronische feedback op inge-stuurde opdrachten, feedback via een discussieforum of e-mail tot automatische feedback die verschijnt in een elektronische toets (zie steekkaart ‘Elektronisch toetsen’). Het voordeel van elektronische feedback is dat de student een ‘tastbare’ reactie krijgt. Bovendien biedt een elektronisch toetsplatform specifieke mogelijkheden tot het geven van onmiddellijke, uitgebreide en geïndividualiseerde feedback, ook aan grote groepen van studenten.
 8. Apart from teaching methods, students can also be supported by offering them study material and challenging them to become actively involved in the subject matter. Examples are: syllabi, background texts, PCs, lab material, handbooks, cd-roms, interim tests, exercises, examples of exam questions, set of instruments, applets, videos, schemes, concept binders, protocols, etc.
 9. Education is an interactive event in which various persons are involved. Students learn through interaction with the instructor and assistant, but also through communicating with their fellow students. Om een leeromgeving te creëren die studenten aanmoedigt de gepaste leeractiviteiten te selecteren en uit te voeren, doet het didactisch team er goed aan de mate van sturing te doseren. Vermunt (1992) onderscheidt drie fundamentele doceerstrategieën, die van elkaar verschillen met betrekking tot de sturing die zij impliceren: strakke externe sturing: het didactisch team neemt de cognitieve verwerkingsactiviteiten van de studenten over. Dit heeft tot gevolg dat studenten weinig stimulans ervaren om deze ook zelf uit te voeren. Wanneer een docent of assistent bijvoorbeeld alle relaties tussen twee theorieën uitlegt, hoeven de studenten deze zelf niet meer te zoeken. gedeelde sturing: het didactisch team activeert uitdrukkelijk de cognitieve verwerkingsactiviteiten bij de studenten. Zo stimuleert het didactisch team de studenten om deze zelf uit te voeren. De docent of assistent geeft de studenten dan bijvoorbeeld de opdracht om op zoek te gaan naar de relaties tussen twee theorieën. losse externe sturing: het didactisch team laat de uitvoering van de cognitieve verwerkingsactiviteiten volledig aan de studenten over omdat men ervan uitgaat dat zij uit eigen beweging de gewenste activiteiten zullen selecteren en uitvoeren. Het didactisch team besteedt dan bijvoorbeeld geen aandacht aan de relaties tussen twee theorieën en laat het aan de studenten zelf over of ze hiernaar zoeken of niet.
 10. The second element of the learning environment is evaluation. Evaluation verifies to what extent students have attained the objectives. This component is important for various reasons. On the one hand, it is useful to conduct frequent evaluations in the course of the educational learning process, so that the learning environment can be adjusted by means of the gathered information and, on the other hand, because evaluations also indicate for students what is more and less important. A better insight into this can help adjust the learning process more efficiently. Students gear their learning activities to the method of evaluation. When students know that an exam simply boils down to the reproduction of a number of definitions, they will focus on memorizing the subject matter. However, if the instructor indicates that the students must demonstrate that they have gained insight into the subject matter or when he confronts them with new problems which they must solve independently, this will lead to an entirely different study behaviour. ~ teaching methods
 11. Link with e-learning: learning environment can be partially (blended) or completely online.More on “blended” learning?
 12. Informatie en communicatietechnologiekanbinnen het onderwijs op verschillendemanierenwordentoegepast. Eenbekendeindeling van ICT-toepassingenbinnen het onderwijs is het onderscheidtussen (zieondermeer De Wolf, 1998, p. 77-79):Substitutie - Transitie of innovatie – TransformatieBijsubstitutiewordenbestaandemiddelenvervangen door ICT-middelen (bijvoorbeeldeenPowerpoint-presentatie in plaats van sheets). De bestaandeonderwijspraktijkwordt min of meergeautomatiseerd. Bijtransitie of innovatiewordeninstructiemethoden met behulp van ICT vervangen. De onderwijsdoelenveranderenechterniet. Bijtransformatieverandert het totaleonderwijs met behulp van ICT. Ervindt in feiteherontwerp van het onderwijsplaats, zonderdatrekeningwordtgehouden met de bestaandesituatie.De inzet van de leeromgevingimpliceerteenprincipiëleverandering in de visie op onderwijs en leren (Kirschnere.a., 1995).
 13. Continuewithyourgroupwork. Differencewithyesterday: no plenaryconclusions.Today: mainlythinkabout adequate teaching methods / material / “bywhom”, roles / evaluation – Tomorrow we will focus on possibilitiestoimplementtechnology / tools in ourdesignedlearning environmentLists (slides) withanoverview of possible teaching methods, evaluationpossibilities, material, guidance