Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Politička stranka
NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA
Rupe 11.
Primošten 22 202
OIB: 23924878047
MB: 4023340
Glavni odbor politi...
7) Nezavisna lista Stipe Petrina vršit će organiziranje i provođenje raznih akcija i tribina,
promoviranje javnosti i sudj...
Program rada i financijski plan 2015.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Program rada i financijski plan 2015.

plan rada

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Program rada i financijski plan 2015.

  1. 1. Politička stranka NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA Rupe 11. Primošten 22 202 OIB: 23924878047 MB: 4023340 Glavni odbor političke stranke Nezavisna lista Stipe Petrina (u daljnjemu tekstu NLSP) postupajući u skladu sa člankom 27. Statuta stranke, Skupštini NLSP predlaže Program rada i financijski plan za 2015. godinu. Program rada i financijski plan, utvrđuje se polazeći od temeljnih ciljeva osnivanja stranke Nezavisna lista Stipe Petrina utvrđenih Statutom stranke, a koja se odnosi na budući rad, aktivnosti i zadaće same stranke. 1.1. PROGRAM RADA PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU OPĆENITO 1) U skladu sa statutom Stranke, utvrđenim potrebama i zahtjevima članstva planira se održavanje kako redovitih sjednica skupštine tako i sastanaka Glavnog odbora i ostalih tijela stranke sve u svrhu aktivnog provođenja politike i vrijednosti koju zastupa Nezavisna lista Stipe Petrina. 2) U 2015. godini planira se širenje političke stranke izvan Županije Šibensko-kninske odnosno na druge izborne jedinice sve radi pripremanja pretpostavki za sudjelovanje na parlamentarnim izborima. 3) Nezavisna lista Stipe Petrina podupirati će daljnji razvoj civilnog društva i demokracije, širiti temeljne slobode i prava svakog čovjeka, zalagati se za dobrobit građana na osnovi jednakosti i pravednosti, jačati politiku socijalne uključenosti. 4) Nezavisna lista Stipe Petrina zalagati će posebice se za jačanje lokalne samouprave i time povezanu decentralizacije financijskih sredstava te će poticati daljnju suradnju između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga civilnog društva. 5) Nezavisna lista Stipe Petrina zalagati će se za samostalnost sudova i ostalih institucija od bilo kakvog političkog i stranačkog utjecaja i provoditi kontinuirani nadzor nad radom institucija, 6) Nezavisna lista Stipe Petrina angažirati će se na mjesnim izborima u jedinicama lokalne samouprave u kojim je na izborima održanim u svibnju 2013. godine ostvarila izborni rezultat,
  2. 2. 7) Nezavisna lista Stipe Petrina vršit će organiziranje i provođenje raznih akcija i tribina, promoviranje javnosti i sudjelovanje građana u političkom i društvenom životu lokalne i šire zajednice, promovirati zajedništvo, transparentnost i kriterija zamjenjivost i smjenjivosti političkih kadrova na institucionalno-političkim funkcijama, 8) Nezavisna lista Stipe Petrina promovirati će konsenzus između političkih stranaka, građana, njihovih udruga i ostalih sudionika na svim razinama odlučivanja pri donošenju ključnih odluka od važnosti za daljnji društveni i gospodarski razvoj, te kritički ocjenjivati rad stranaka kako onih koji participiraju u vlasti tako i oporbi bilo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj (parlamentarnoj) razini, 9) Nezavisna lista Stipe Petrina zalagati će se za osnivanje organizacijskih oblika stranke na gradskoj i županijskoj razini, 10) Nezavisna lista Stipe Petrina vršit će informiranje javnosti o radu javnih dužnosnika i službenika kako na sjednicama predstavničkih tijela tako i putem drugih oblika javne komunikacije, 11) Nezavisna lista Stipe Petrina kontrolu i namjensko korištenje pomoći iz proračunskih sredstava državnog te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 12) Nezavisna lista Stipe Petrina upozoravat će na nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava 13) Nezavisna lista Stipe Petrina vršiti kontrolu nad učinkovitim provođenjem javnih natječaja za radna mjesta u državnoj upravi, 14) Nezavisna lista Stipe Petrina protiviti se rotiranju istih (neuspješnih) kadrova na odlučujućim pozicijama; 15) Nezavisna lista Stipe Petrina nadzirati kvalitetu rada administracije i upozoravati na nepravilnosti, 16) Nezavisna lista Stipe Petrina provoditi javne rasprave putem medija i tribina o svim pitanjima za koje postoji interes javnosti odnosno informirati javnost o štetnosti i posljedicama loših političkih odluka kako onih na lokalnoj tako i regionalnoj odnsono državnoj razini. Uz Program rada za 2015. godinu predlažu se i detaljni programi rada za tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj Nezavisna lista Stipe Petrina ima svoje predstavnike. Program NLSP-a biti će proveden pomoću članova Stranke, entuzijasta i volontera.

×