www.stm.fi
reform sote-uudistus healthcare finland valinnanvapaus terveydenhuolto ict sosiaali- ja terveysministeriö government sosiaalihuolto valinnanvapaus tiedonhallinta arkkitehtuuri palvelusetelikokeilu social maakuntauudistus health palvelut asiakaslähtöisiksi terveyspalvelut sosiaalipalvelut mediatilaisuus valinnanvapausmalli lainsäädäntö #sosiaaliturva #sosiaaliturvauudistus sote aktiivimalli gender equality history #osh #tyosuojelu #veratietaa sähköiset palvelut tietojärjestelmät digitalisaatio #sote-uudistus pa kärkihankkeet covid-19 koronavirus tietolupaviranomainen sosiaali- ja terveystietojen käyttö sosiaali- ja terveysala toisiolaki aktiiviuudistuu perhevapaauudistus vanhempainvapaat perhevapaat tiedolla johtaminen työelämä tasaarvo samapalkkaisuus asiakkaat sidosryhmätilaisuus kärkihanke toimeenpano muutosjohtaminen palvelut kustannusvaikuttava johtaminen #alueuudistus #sote yksityinen terveydenhuolto julkinen terveydenhuolto services ministry hallitus sairaanhoitopiirit kunnat valtionavustus epidemia teknologia työterveys toimintakyky vapaaehtoistyö asumispalvelut kotihoito iäkkäiden palvelut tehostettu palveluasuminen laitoshoito henkilöstömitoitus vanhuspalvelut data law toisiokäyttö koulutus isyysvapaa isyysvapaat kotihoidontuki lääkkeet lääkehuolto sopiva lääke sotedigi mediatiliaisuus päihteet mielenterveys genomi genomikeskus asiakkaan valinnanvapaus regeringsproposition kundens valfrihet government proposal customers freedom of choice maakunnat tuotanto medicine research cancer biomedical tyollistyminen työttömyysturva omavastuu #valinnanvapaus palvelut asiakaslähtöisiksi; suun terveydenhuolt virtuaalisairaala 2.0 oda osahanke palvelut asiakaslähtöisksi asiakasosallisuus asiakkaiden osallistuminen palvelulupaus alueuudistus stm viestintä funding poysti social services maakuntauudistus lait finance kokeilut change management sinikka salo rahoitus muutosviestintä inhimillinen johtaminen suomalainen sote julkinen hallinto työnantaja management #palvelujärjestelmä service pöysti terveyden edistäminen ehkäisevä päihdetyö oecd hallinnon tutkimus hallintopolitiikka hyvinvointi osallistavan ja osallisuuteen perustuva kasvu aluehallintouudistus laillisuusvalvonta wellness cross sectoral collaboration security ihr outbreak prevent biosafety ebola biosecurity respond mers biothreat epidemic eu pandemic who fao detect preparedness partnership sote-uudistus; sosiaalihuolto; terveydenhuolto; pa
Tout plus