Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Katsaus hoitotyön johtamisen tutkimukseen Vehviläinen-Julkunen Katri 10042015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Gradun tulokset
Gradun tulokset
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (16)

Similaire à Katsaus hoitotyön johtamisen tutkimukseen Vehviläinen-Julkunen Katri 10042015 (20)

Publicité

Plus par Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset (20)

Katsaus hoitotyön johtamisen tutkimukseen Vehviläinen-Julkunen Katri 10042015

 1. 1. UEF // University of Eastern Finland Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 klo 9.30-16.00 Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, sv.ylihoitaja Katsaus hoitotyön johtamisen tutkimukseen
 2. 2. UEF // University of Eastern Finland University of Eastern Finland •3 campuses (Joensuu, Kuopio, Savonlinna) •4 faculties •15,000 degree students •20,000 adult education students •2,800 members of staff •€234 million of overall funding 16.4.2015 2 SMART SCIENCE BY SMART PEOPLE
 3. 3. UEF // University of Eastern Finland Hoitotieteen laitoksen henkilöstö Terveystieteiden tiedekunta• Professorit (5), – sv:t Helsingin kaupungin sos. ja terveysvirasto, KYS (2), Kuopion kaupunki sos. ja terveystoimi • Yliopistonlehtorit (4 ) • Yliopistotutkija (1) • Tutkijatohtori (1) • Yliopisto-opettajat (2) • Kliininen tutkija (52%, KYS 48%) • Nuoremmat tutkijat, tutkijakoulu (3) • Apurahatutkijat: post doc –tutkijat, nuoremmat tutkijat • Opetussihteeri, viestintäsihteeri (70%) / HPK 16.4.2015Hannele Turunen 3
 4. 4. UEF // University of Eastern Finland Laitoksen tutkimusohjelman kaksi päälinjausta 1) Terveyden edistäminen erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä 2) Terveyspalvelujärjestelmät, johtaminen ja terveysalan koulutusjärjestelmät, kliininen tutkimus ja hoidon vaikuttavuuden tutkimus. 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 4
 5. 5. UEF // University of Eastern Finland KYS: Palveluyksikköjohtaja, hallintoylihoitaja Hoitotyön johtoryhmä Palvelualueylihoitajat, kliinisen hoitotyön asiantuntijat ja suunnittelija Ylihoitaja - opetus ja kliinisen hoitotyön opettajat Professorit ja kliininen tutkija Katri Vehviläinen-Julkunen, Hannele Turunen Kl.tutkija Tarja Välimäki KYSin sisäiset työryhmät • Haavatyöryhmä • Lääkehoitotyöryhmä • Kivunhoidontyöryhmä • Ravitsemushoitotyöryhmä KYSin sisäiset neuvostot ja verkostot • NPH-neuvosto • NPH-vastuuhenkilöverkosto • Opiskelijaohjausneuvosto • Maisteriverkosto Alueelliset neuvostot ja verkostot • AKE-verkosto • PAVE +70 -verkosto • Hoitot. Tutkimusneuvosto • Opiskelijaohjausverkosto • Potilasturvallisuusneuvosto • Hoitoeettinen neuvottelukunta Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikkö (HKOT) Johtoryhmä
 6. 6. UEF // University of Eastern Finland Yhteistyö palvelujärjestelmään tärkeää; esimerkki KYS •Perustuu KYSin tutkimusstrategiaan ja yhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston kanssa •STM:n linjaukset- VTR -rahoitus •Korostus toiminnan interventiotutkimuksissa, palvelujärjestelmätutkimuksessa ja johtamisen tarkastelussa •Translationaalisen tutkimuksen tarve; tutkitun tiedon käyttöarvo
 7. 7. UEF // University of Eastern Finland SoTe -uudistuksen tavoitteet 1. Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut 2. Peruspalvelujen vahvistaminen 3. Sujuvat palvelu- ja hoitoketjut 4. Palvelujen toteutus uusilla tavoilla vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti 5. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja tarkoituksenmukainen kohdentaminen
 8. 8. UEF // University of Eastern Finland Mitä hoitotyön osalta pitäisi tutkia? Transforming Nursing Practice, Scope of Practice , IOM 2010 Report •Kustannusten, hoidon tulosten ja hoitomallien vertailu •Hoitohenkilöstön tehtävien uudelleen arviointi, uudet tehtävät •Tiimityön arviointi mm. yhteistyön esteet, uudenlaisten tiimien ja koulutusratkaisujen arviointi •Hoitotyön johtajien vaikutusmahdollisuudet terveydenhuollon päätöksenteossa •Hoitotyön johtajien osaaminen, koulutus
 9. 9. UEF // University of Eastern Finland Laadukas ja vaikuttava hoitotyö 16.4.2015 9  Edellyttää uudenlaista tiedolla johtamisen kulttuuria myös hoitotyön johtamiseen  systemaattinen, tuotannon kannalta oleellisen tiedon kerääminen, tallennus, analysointi ja hyödyntäminen päätöksenteossa ja toiminnan ohjauksessa  hoitotyön toiminnan lähtökohdaksi tarvitaan luotettavaa tietoa potilaan hoidon/palvelun tarpeista ja toiminnan laadusta  hoitoisuusluokitus, rakenteinen kirjaaminen, HaiPro, infektiot, 15D, potilastyytyväisyys, kivuttomuus, painehaavat jne.  hajallaan olevan asiakastiedon raportointi ja systemaattinen hyödyntäminen päätöksenteossa sekä toiminnan kehittämisessä
 10. 10. UEF // University of Eastern Finland Hoitotyön johtamisen haaste •Millä johtamisen mallilla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen uudessa organisaatiossa? •Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen ja osaamisen laaja- alainen hyödyntäminen palveluissa edellyttävät, että kaikilla organisaatiotasoilla on hoitotyön johtamisesta vastaava viranhaltija
 11. 11. UEF // University of Eastern Finland Keskeisiä hoitotyön johtamista käsitteleviä tutkimuksia (UEF) STM 10.4.2015 Katri Vehviläinen-Julkunen 16.4.201511
 12. 12. UEF // University of Eastern Finland Professori (hoitotyön johtaminen)Arja Häggman- Laitila •käynnistynyt tai käynnistymässä Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa kolme hoitotyön johtamiseen liittyvää hanketta 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 12 •näyttöön perustuvan toiminnan implementointi •hoitotyöntekijöiden työhyvinvointi • asiakasosallisuuden johtaminen
 13. 13. UEF // University of Eastern Finland Professori Katri Vehviläinen-Julkunen •Vetovoimainen ja turvallinen sairaala projekti (AT Safe) •At Safe , Rahoitus Innovatiiviset Tutkimushankkeet (IRI) UEF 2011- 2014 •Laaja tutkimusryhmä, tieteiden välistä yhteistyötä, yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa, kansainvälistä vertailua, innovaatiotyötä 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 13
 14. 14. UEF // University of Eastern Finland •Hoitotyön toimintaympäristön analyysi •Hoidon laadun ja hoitohenkilöstön työtyytyvaisyyden tarkastelu •Turvallisuuskulttuurin arviointi •Potilasturvallisuus – Lääkehoidon turvallisuus •Henkilöstövoimarojen mallinnus •Hoitotyön johtamisen arviointi •Mm.NPH ja NPJ kurssit ja niiden arviointi •Tutkimusmetodologinen kehitystyö, kansainvälinen vertailu Tutkimusyhteistyö tuottanut tietoa
 15. 15. UEF // University of Eastern Finland 16.4.2015 Vetovoimainen ja turvallinen sairaala – alkumittauksen tuloksia (J of Nurs. Management 2013) 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 Hospital 1 Hospital 2 Hospital 3 Hospital 4 Magnet research Patient satisfaction (n=2566) Patient safety culture (n=925) Job satisfaction (n= 2707) Transformational leadership (n=1151) Mentoring (n=513)
 16. 16. UEF // University of Eastern Finland Henkilöstömitoitustyökalu (HMT) -hanke 1.6.2014–30.11.2015, Tekes rahoittaa •HMT-hanke perustuu professori Katri Vehviläinen-Julkusen johtaman At Safe –hankkeen tutkimuksiin. HMT on testattu vuonna 2012 terveydenhuollossa ja on jo käytössä Excel-pohjaisena manuaalisena versiona neljässä organisaatiossa. HMT:stä on tehty myös keksintöilmoitus. •At Safe -hankkeen ja tietojenkäsittelytieteen laitoksen professori Pekka Toivasen johtaman CI-tutkimusryhmän yhteistyössä toteutettavan HMT-hankkeessa kehitetään henkilöstöresurssien suunnittelutyökalusta prototyyppi 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 16
 17. 17. UEF // University of Eastern Finland Transformational Leadership mittari (Tarja Kvist ym.) •10 background information •43 items about the leadership of the nurse manager •11 items about the leadership of the nursing director •5-point Likert scale 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 17
 18. 18. UEF // University of Eastern Finland Transformational leadership in year 2010 16.4.2015 18 3,57 3,42 3,00 3,66 3,03 3,34 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ethical leadership (n=1545) Management of the nursing process (n=1545) Giving feedback and rewarding (n=1544) Support for the professional development (n=1545) Nursing director (n=1534) Transformational leadership (n=1546)
 19. 19. UEF // University of Eastern Finland Yhteenvetona alustavien tulosten mukaan vuoden 2013 kyselystä, että… •Tulokset samansuuntaisia vuosien 2008, 2010 tulosten kanssa •Hoitotyön johtajat eettisesti toimivia •Henkilöstön ammatillista kehittymistä tukevaa ja kannustavaa toimintaa •Ikäjohtamisen osaamista •Hoitoprosessien johtaminen kohtuullisesti näkyvää •Puutteita palautteen antamisessa ja palkitsemisessa •Ylihoitajan työn tunnistaminen 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 19
 20. 20. UEF // University of Eastern Finland Professori Hannele Turunen: Potilasturvallisuuskulttuuri ja henkilöstö- ja potilastulokset •tutkimushankkeessa arvioidaan ja kehitetään potilasturvallisuuskulttuuria moniulotteisesti terveydenhuollon palvelujärjestelmässä perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä alan koulutuksessa •Tutkimusta toteutetaan yhteistyössä terveyspalvelujärjestelmän toimijoiden kanssa
 21. 21. UEF // University of Eastern Finland Potilasturvallisuuskulttuuri ja henkilöstö- ja potilastulokset •Potilasturvallisuuskulttuuri sairaalahenkilöstön arvioimana – HSOPSC – mittari / AHRQ – Mittaukset • 2008, 2011, KYS, Keski-Suomen, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan keskussairaalat ja 2014 KYS • Hus medisiininen tulosyksikkö 2012 •Potilasturvallisuuskulttuuri potilaiden arvioimana – Mittaukset • PEPS (Patient Experiences on Patient Safety) –mittarin pilotointi 2011 • Väitöskirjatutkimus Merja Sahlström •Potilasturvallisuus kompetenssin kehittyminen sairaanhoitaja- koulutuksessa – Mittaukset PSNE (Patient Safety in Nursing Education), 2012 Suomi/UK • Väitöskirjatutkimus Susanna Tella 16.4.2015 21Hannele Turunen http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.04.015
 22. 22. UEF // University of Eastern Finland Muut palvelujärjestelmää koskevat tutkimukset •Generating an automated ICT based tool for optimization of health care services (GATOH)/ VTR 2014-2015 (Katri V- J) •Maternity care interventions 2010-2016 (EU-FP7 hanke/OptiBirth KVJ) •Perhehoitomalli vastasyntyneiden hoidossa - pitkittäistutkimus (post doc hanke) (Pitkäaho/KVJ) •Useita opinnäytetutkimuksia ja väitöskirjatöitä (lääkehoitoprosessista, perehdyttämisestä, Leiko jne.)
 23. 23. UEF // University of Eastern Finland Prof. Kerttu Tossavaisen tutkimushankkeita •AHIC –hanke 2013-2014 – Lasten ja nuorten terveyden edistäminen kahdessa Karjalassa •Pääpartneri: Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos •Partnerit – Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) – Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus – Petroskoin valtionyliopisto – Karjalan Sanomat – Pitkärannan piirin keskussairaala – Karjalan koulutuksen kehityksen säätiö (KEDF) •rahoitus Karelia ENPI CBC –ohjelma 16.4.2015Hannele Turunen 23
 24. 24. UEF // University of Eastern Finland Hoitotyön johtajien työntutkimus /KYS:n johtama •Hallintoylihoitaja, dosentti Merja Miettinen ryhmineen selvittää hoitotyön johtamistyötä, sen sisältöä ; yliopisto mukana yhteistyössä •Aineistojen keruu omaseurannalla 2 viikkoa, havainnointitutkimuksella •Mukana ylihoitajat, osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat •Aineistot kerätty kevät 2014 ja syksy 2014 •Aineiston analyysi menossa 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 24
 25. 25. UEF // University of Eastern Finland Muita alkavia hankkeita •INEXCA, 2015-2018, rahoitus Horisontti 2020 – ohjelma – syöpäpotilaiden hoidon laatu, läheisten saama tuki, henkilöstön toimintaympäristö, terveydenhuollon johtaminen – tutkijoiden kansainvälinen urakehitys ja liikkuvuus – 5 EU-maata, USA, KYS, Teknologiayritys – koordinaattori ja vastuullinen johtaja, prof. Katri Vehviläinen-Julkunen 16.4.2015Hannele Turunen 25
 26. 26. UEF // University of Eastern Finland 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 26 Lähteitä esimerkkinä projekteistamme (At Safe ym.) ja yhteistyöstä •Mäntynen R, Vehviläinen-Julkunen K, Miettinen M & Kvist T. 2015. Mitä potilaiden arvioinnit hoidon laadusta ja hoitohenkilökunnan arvioinnit työtyytyväisyydestä ja johtamisesta kertovat erikoissairaanhoidon erinomaisuudesta? Hoitotiede 27(1), 18-30. •Voutilainen A, Kvist T, Sherwood PR, Vehviläinen-Julkunen K. A new look at patient satisfaction: learning from self-organizing maps.Nursing Research. 2014 Sep-Oct;63(5):333-45. •Seitovirta J, Partanen P, Vehviläinen-Julkunen K, Kvist T. 2014. Registered nurses’ experiences of rewarding in a Finnish University Hospital – An interview study. Journal of Nursing Management •Voutilainen A, Kvist T, Mäntynen R & Vehviläinen-Julkunen K. 2013. Itsejärjestyvä piirrekartta SOM: joustava tilastomenetelmä Likert-asteikollisten kyselylomakeaineistojen ryhmittelyyn. Hoitotiede 25(4), 302-313. •Eneh V, Vehviläinen-Julkunen K & Kvist T. 2012. Nursing leadership practices as perceived by Finnish nursing staff: High ethics, less feedback and rewards. Journal of Nursing Management 20 (1), 159-169. •Mäntynen R, Vehviläinen-Julkunen K, Partanen P, Turunen H, Miettinen M & Kvist T. 2014. Changes in transformational leadership and empirical quality outcomes in a Finnish hospital over a two-year period: a longitudinal study. Nursing Research and Practice. Article ID 218069, 9 pages. •Turunen H, Partanen P, Kvist T, Miettinen M, Vehviläinen-Julkunen K: Patient safety culture in acute care – a web-based survey of nurse managers’ and registered nurses’ views in four Finnish hospitals. International Journal of Nursing Practice 2013. doi:10.1111/ijn.12112 •Kvist T, Mäntynen R, Turunen H, Partanen P, Miettinen M, Wolf GA, Vehviläinen-Julkunen K: How magnetic are Finnish hospitals? Journal of Nursing Management 2013:21:1:152-164. •Kuosmanen A, Tiihonen J, Repo-Tiihonen E, Eronen M, Turunen H: Patient safety culture in two Finnish state-run forensic psychiatric hospitals. Journal of Forensic Nursing 2013:9:4:207-216.
 27. 27. UEF // University of Eastern Finland 16.4.2015Esityksen nimi / Tekijä 27 •Tella S, Partanen P, Liukka M, Jamookeeah D, Smith N, Turunen H: What do nursing students learn about patient safety? An integrative literature review. Journal of Nursing Education 2014:53:1:7-13. doi:10.3928/01484834-20131209-04. •Sahlström M, Partanen P, Turunen H: Safety as experienced by patients themselves: A Finnish survey of the most recent period of care. Research in Nursing and Health 2014: 37:194-203. •Vaismoradi M, Bondas T, Turunen H, Jordan S: Nursing students’ perspectives of the cause of medication errors. Nurse Education Today 2013. •Härkänen, M., Turunen, H., Saano, S. & Vehviläinen-Julkunen, K. (2013). Medication errors: what hospital reports reveal about staff views. Nursing Management 19 (10), 32-37. •Goh ML, Ang EN, Chan YH, He HG, Vehviläinen-Julkunen K. Psychometric testing of the Revised Humane Caring Scale for adult patients in Singapore. Nurs Health Sci. 2015 Mar 18. doi: 10.1111/nhs.12199. • Kvist T, Voutilainen A, Mäntynen R, Vehviläinen-Julkunen K. The relationship between patients' perceptions of care quality and three factors: nursing staff job satisfaction, organizational characteristics and patient age.. BMC Health Serv Res. 2014 Oct 18;14:466. •Pitkäaho T, Partanen P, Miettinen M, Vehviläinen-Julkunen K. Non-linear relationships between nurse staffing and patients' length of stay in acute care units: Bayesian dependence modelling. J of Adv Nurs 2015, •Härkänen M, Ahonen J, Kervinen M, Turunen H, Vehviläinen-Julkunen K. Feb The factors associated with medication errors in adult medical and surgical inpatients: a direct observation approach with medication record reviews.Scand J Caring Sci. 2014 Sep •Härkänen M, Kervinen M, Ahonen J, Voutilainen A, Turunen H, Vehviläinen-Julkunen K. 12Patient-specific risk factors of adverse drug events in adult inpatients - evidence detected using the Global Trigger Tool method. J Clin Nurs. 2015 Feb;24(3-4):582-91. doi: 10.1111/jocn.12714. •Peltokoski J, Vehviläinen-Julkunen K, Pitkäaho T, Mikkonen S, Miettinen M. The comprehensive health care orientation process indicators explain hospital organisation's attractiveness: a Bayesian analysis of newly hired nurse and physician survey data. J Nurs Manag. 2014 Jun 9. doi:
 28. 28. Kiitokset! uef.fi

×