Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Helse Sør-Øst RHF 
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
...
Innhold: 
• Bakteppe og utfordringer 
• Verdinettverk og Standardisering 
• De ulike arenaer og forum i Norge 
• Suksesskr...
Hvorfor er vi her ? 
• Behov for kompetanse på et område/tema 
• Behov for å diskutere med en kollega / konkurrent/ 
samar...
Utfordringer og 
kompetansebehov i 
Helse Sør-Øst
Samfunnsmessige og IKT-relaterte forhold utfordrer 
dagens helsetjeneste 
Medisinske og samfunnsmessige utfordringer: 
• A...
Helse Sør-Østs strategiske plan (2013-2020) oppsummeres 
i et løft for kvalitet og pasientsikkerhet 
Helse Sør-Øst har eta...
Digital fornying skal styrke kvalitet og pasientsikkerhet gjennom fem 
hovedmål 
Forenklede 
arbeidsrutiner og 
bedre arbe...
Digital fornying omfatter seks strategiske IKT-programmer 
Pasienter og pårørende Samarbeidspartnere Helsepersonell 
Regio...
Digital fornying involverer mange mennesker 
– både interne og eksterne ressurser 
Helseforetakene 
Ca. 1000 personer invo...
Nasjonale innsatsområder de neste årene 
Tryggere tjenester, enklere hverdag 
Meldingsutbredelse 
Kjernejournal 
eResept 
...
Fire samvirkende ”megakrefter” som 
driver tjenesteinnovasjon fremover 
Mobil Cloud 
Informasjon 
Sosiale 
Media 
Krefter
Visjon IKT inn mot 2020… 
Verdi- og forsyningskjedene er fullt ut 
digitalisert. 
Sykehusene lever på digital tid, og 
inf...
Hvordan kommer vi dit med de 
ressursene vi har ?
Verdinettverk og 
verdien av nettverk
Verdikonfigurasjoner 
viser hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape 
verdi for virksomhete...
Dataforeningen er et verdinettverk! 
Primæraktivitet Fokus Suksesskriterier 
Medlemsmasse • Rekkevidde: Økt 
«gjennomslags...
Ulike forum og 
arenaer i Norge 
innenfor Helse og IKT
Konferanser 
Helse og IT 
2014
Ulike arenaer på tvers av sektoren
Norsk Helse IT- NorHIT 
• Et åpent og uavhengig forum. 
• Medlemmer fra helseforetak, 
akademia, sentralforvaltningen 
og ...
Andre nettverksgrupper
Hvordan kommer vi dit med de 
ressursene vi har ?
Kompetanseheving via DND 
 Rimelig og fleksibel kompetanseheving for individ og virksomhet 
 180 aktiviteter i året ford...
Suksesskriterier for å 
ta nettverk og 
arenaer i bruk
Ulike positive effekter av nettverk og 
arenaer 
• Virksomheten kan selv være med på å forme tema og 
dagsorden på nasjona...
Ulike interessenter har ulike agenda 
• Forskere kan finne et sted å hente data og finne forsknings-objekt 
• Saksbehandle...
Nettverking er både oppbyggelig og 
hyggelig!
Takk for oppmerksomheten ! 
Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier
Fokusgrupper i NorHIT 
 Arkitektur 
 IT-styring 
 Klinisk anvendelse 
 Kompetanse 
 Samhandling 
 Standarder 
 Mobi...
Forståelse for et problem 
•Søke diagnose – hva feiler det 
pasienten 
•Innsamling av historiske data 
•Undersøke 
•Kanali...
Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse - CIO forum
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse - CIO forum

840 vues

Publié le

Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse. CIO forum mai 2014.

 • Soyez le premier à commenter

Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse - CIO forum

 1. 1. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Arenaer for samhandling rundt teknologi og helse i Norge CIO-forum 28. mai 2014 Alfhild Stokke, Spesialrådgiver IKT
 2. 2. Innhold: • Bakteppe og utfordringer • Verdinettverk og Standardisering • De ulike arenaer og forum i Norge • Suksesskriterier for å ta arenaer i bruk 2
 3. 3. Hvorfor er vi her ? • Behov for kompetanse på et område/tema • Behov for å diskutere med en kollega / konkurrent/ samarbeidspartner • Ønske om inspirasjon til videre dyst • Ønske om å være informert En faglig, profesjonell og sosial arena – eller et nettverk
 4. 4. Utfordringer og kompetansebehov i Helse Sør-Øst
 5. 5. Samfunnsmessige og IKT-relaterte forhold utfordrer dagens helsetjeneste Medisinske og samfunnsmessige utfordringer: • Aldrende befolkning • Flere pasienter med kroniske, sammensatte lidelser • Økte behandlingsmuligheter • Knapp tilgang på arbeidskraft IKT-utfordringer: • Infrastrukturen er mangfoldig og aldrende • Ansatte forventer bedre IKT-systemer • Behovet for å dele informasjon dekkes ikke Samlet sett: • Dagens situasjon utfordrer pasientsikkerheten og påvirker omdømme og tillit • Det er store muligheter for å styrke både pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet
 6. 6. Helse Sør-Østs strategiske plan (2013-2020) oppsummeres i et løft for kvalitet og pasientsikkerhet Helse Sør-Øst har etablert et organisasjonsutviklingsprogram som skal sikre fornying, standardisering og regionale teknologiske løsninger: «Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet» I løpet av en fireårsperiode skal det investeres rundt 6 milliarder kroner. Nær 1 500 mennesker er involvert - fra helseforetakene, Sykehuspartner, 6 Helse Sør-Øst RHF og leverandører
 7. 7. Digital fornying skal styrke kvalitet og pasientsikkerhet gjennom fem hovedmål Forenklede arbeidsrutiner og bedre arbeidsdag Bedret samhandling Økt kvalitet i behandlingen Mer effektive tjenester Styrket pasientsikkerhet Pasienten Relevant, sammenlignbar og oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på en brukervennlig og lettfattelig måte for pasienter, pårørende og helsepersonell når de trenger det, der de trenger det og med riktig kvalitet 7
 8. 8. Digital fornying omfatter seks strategiske IKT-programmer Pasienter og pårørende Samarbeidspartnere Helsepersonell Regional klinisk dokument asjon Pasientsikkerhet | Kvalitet | Effektivitet | Samhandling | Kommunikasjon Kliniske programmer Digital samhandling Virksomhets-styring Regional klinisk dokumentasjo n Laboratorie-datasystem Virksomhetene Radiologi Infrastrukturmodernisering 8
 9. 9. Digital fornying involverer mange mennesker – både interne og eksterne ressurser Helseforetakene Ca. 1000 personer involvert •Ledelse •Stor mobilisering og kompetanseøkning •Mottaksprosjekter Sykehuspartner Ca. 300 personer involvert: •Program- og prosjektledelse •Prosjektressurser •Utvikling og drift av løsninger Helse Sør-Øst RHF Ca. 20 personer involvert: •Økt ledessemessig kapasitet og kompetanse •Økt gjennomføringskraft Leverandører Ca. 100 personer involvert: •Kompetanse •Ressurser •Entrepriser
 10. 10. Nasjonale innsatsområder de neste årene Tryggere tjenester, enklere hverdag Meldingsutbredelse Kjernejournal eResept Helsenorge.no Velferds- og omsorgsteknologi Helseregistre Standardisering og sertifisering Samhandlingsarkitektur / Felleskomponenter Elektroniske pasientjournaler Personvern og Informasjonssikkerhet Sikkert helsenett
 11. 11. Fire samvirkende ”megakrefter” som driver tjenesteinnovasjon fremover Mobil Cloud Informasjon Sosiale Media Krefter
 12. 12. Visjon IKT inn mot 2020… Verdi- og forsyningskjedene er fullt ut digitalisert. Sykehusene lever på digital tid, og informasjon er den viktigste ressursen. Framgang vil komme av evnen til å gripe øyeblikkets muligheter. IKT får fem kjerneoppgaver: 1. Sørge for en digital teknologiarkitektur 2. Sørge for en felles informasjonsarkitektur for hele bedriften 3. Mestre kybersikkerhet og -risiko 4. Etablere IT som industrialisert infrastruktur i økosystemet, i og utenfor egen organisasjon 5. Sørge for at ledelsen enes om felles digital lederskap Kilde: fritt fra P Sondergård Gartner symposium 2013
 13. 13. Hvordan kommer vi dit med de ressursene vi har ?
 14. 14. Verdinettverk og verdien av nettverk
 15. 15. Verdikonfigurasjoner viser hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten selv og dens interessenter Verdikjede Verdiverksted Verdinettverk
 16. 16. Dataforeningen er et verdinettverk! Primæraktivitet Fokus Suksesskriterier Medlemsmasse • Rekkevidde: Økt «gjennomslags-kraft» i hvert segment • Dybde: Styrke relasjoner med og mellom eksisterende medlemmer • Bredde: Finne nye grupperinger • Attraktive verdiforslag for hver medlemsgruppe • Effektiv «segmentering» basert på relasjon og rolle Formidling av tjenester • Fysiske og virtuelle arenaer • Fokus på å støtte relasjoner i nettverk • Nettverket er «Produktet» og møteplasser der «transaksjoner» skjer • «Tilbud» må møte et behov hos medlemmene • Arrangementer er aktiviteter i en relasjon med utbytter • Medlemsdrevet Infrastruktur • Utvikle og drifte infrastruktur for formidling av tjenester • Enkelt og selvbetjent Side # 17 Strategi for DND 2015-2019
 17. 17. Ulike forum og arenaer i Norge innenfor Helse og IKT
 18. 18. Konferanser Helse og IT 2014
 19. 19. Ulike arenaer på tvers av sektoren
 20. 20. Norsk Helse IT- NorHIT • Et åpent og uavhengig forum. • Medlemmer fra helseforetak, akademia, sentralforvaltningen og IT bransjen. • Jobber for å øke forståelsen for IT i helsesektoren gjennom årlige nasjonale konferanser, bidrag til nordiske og internasjonale konferanser, nettverksmøter og workshops. • Er en instans brukere, helsetjenesten, myndigheter og forvaltningsorganer lytter til i spørsmål relatert til IT i helsesektoren. • Styrker nasjonalt og internasjonalt samarbeid og synlighet, blant annet gjennom European Federation for Medical Informatics (EFMI) og International Medical Informatics Association (IMIA).
 21. 21. Andre nettverksgrupper
 22. 22. Hvordan kommer vi dit med de ressursene vi har ?
 23. 23. Kompetanseheving via DND  Rimelig og fleksibel kompetanseheving for individ og virksomhet  180 aktiviteter i året fordelt på seminarer, kurs og nettverksmøter  Mange fagområder med spennende og dyktige fagpersoner  Kurs i Prosjektledelse, testing, presentasjonsteknikk, virksomhetsarkitektur, Teamutvikling, Workshopledelse og mye mer… Vurder din IT-kompetanse via DND: e-CF er et rammeverk bestående av 23 IT-stillingstitler/-profiler. Ved å vurdere din kompetanse i henhold til et etablert rammeverk oppnår du en bevisstgjøring av dine styrker og svakheter.
 24. 24. Suksesskriterier for å ta nettverk og arenaer i bruk
 25. 25. Ulike positive effekter av nettverk og arenaer • Virksomheten kan selv være med på å forme tema og dagsorden på nasjonale konferanser mv. igjennom deltagelse i nettverksgrupper • Ulike problemstillinger kan belyses og diskuteres i en nøytral og uhildet setting • Virksomheten får et mikrofonstativ til sine ideer og for sine ansatte • Medarbeidere og ledere finner – Inspirasjonskilder – Kompetanseheving – Motivasjon – Informasjon
 26. 26. Ulike interessenter har ulike agenda • Forskere kan finne et sted å hente data og finne forsknings-objekt • Saksbehandlere kan få input til høringer og rapporter • Ulike fagarbeidere (prosjektleder, programmere, arkitekter, HF-konsulenter, informasjonsmedarbeidere og rådgivere) finner faglig informasjon igjennom medlemsmøter mv • Leder finner ledernettverk for drøfting og informasjon om metode og gjennomføring • Det kreves en åpenhet og tillitt til egne ansatte!
 27. 27. Nettverking er både oppbyggelig og hyggelig!
 28. 28. Takk for oppmerksomheten ! Nyhetsbrev og sosiale medier: www.helse-sorost.no/sosialemedier
 29. 29. Fokusgrupper i NorHIT  Arkitektur  IT-styring  Klinisk anvendelse  Kompetanse  Samhandling  Standarder  Mobile helsesensorer  Telemedisin Ved å engasjere seg i dette arbeidet vil man kunne være med å sette egne interesseområder på dagorden og jobbe i et nasjonalt nettverk.
 30. 30. Forståelse for et problem •Søke diagnose – hva feiler det pasienten •Innsamling av historiske data •Undersøke •Kanalisere til rett lege/sykehus - henvisning •Endre pasientjournal Diagnose/Behandling •Vurdere tidligere pasientens journal – finne medisinering og informasjon om behandlingsmåter •Undersøke pasient •Tester og prøver •Finne mulig behandling •Registrer i pasientjournal Valg av behandlingsform •Epikrise (kriterier for valg) •Anvendelse av kriterier •Pasientens egne vurderinger Gjennomføring av behandling •Behandling •Samarbeid i behandlingsteam •Samarbeid/informasjon med/til pasient og pårørende •Registrere i journal •Registrere timer Evaluering av gjennomføring •Tidsbruk og kostnadskontroll •Overvåking og kvalitetssikring av behandlingslinjen - testing •Informere pasient og pårørende •Status for oppnådd resultat •Registrer i pasientjournal Utvikle og forene kompetanse Utvikling av infrastruktur Personlautvikling Teknologiutvikling Innkjøp og anskaffelser Sykehus som Verdiverksted

×