Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Webinar | Omgaan snel met veranderende wetgeving in duurzaamheid.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 26 Publicité

Webinar | Omgaan snel met veranderende wetgeving in duurzaamheid.pptx

De ontwikkeling van normen en wetgeving met betrekking tot duurzaamheid gaat razendsnel. Om als bedrijf compliant te zijn en te blijven is dan ook een flinke uitdaging. In dit webinar schetsen Bart Desmet en Geert-Henk Wijnants, principal consultants bij Stork Asset management Technology, een overzicht van wat er op Europees niveau op ons af komt. Ook gaan zij in op een gestructureerde aanpak waarmee bedrijven kunnen werken aan hun compliancy en hoe men ook in de toekomst de license to operate zeker kan stellen.

De ontwikkeling van normen en wetgeving met betrekking tot duurzaamheid gaat razendsnel. Om als bedrijf compliant te zijn en te blijven is dan ook een flinke uitdaging. In dit webinar schetsen Bart Desmet en Geert-Henk Wijnants, principal consultants bij Stork Asset management Technology, een overzicht van wat er op Europees niveau op ons af komt. Ook gaan zij in op een gestructureerde aanpak waarmee bedrijven kunnen werken aan hun compliancy en hoe men ook in de toekomst de license to operate zeker kan stellen.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Webinar | Omgaan snel met veranderende wetgeving in duurzaamheid.pptx (20)

Plus par Stork, a Fluor Company (20)

Publicité

Plus récents (20)

Webinar | Omgaan snel met veranderende wetgeving in duurzaamheid.pptx

 1. 1. Welkom bij het webinar OMGAAN MET SNEL ONTWIKKELENDE WETGEVING IN DUURZAAMHEID We will start in a few moments. You can ask questions through the Q&A button in the Zoom-menu. During the webinar all participants are on ‘mute’.
 2. 2. Support the energy transition Decarbonize existing assets STORK PROVIDES OPERATIONS & MAINTENANCE SERVICES ACROSS MULTIPLE INDUSTRIES
 3. 3. May 11, 2022 Page 3 AGENDA • Waarom dit (nu) belangrijk is • Normen en wetgeving m.b.t. duurzaamheid • Algemene aanpak • Aanpak voor asset gerelateerde compliance
 4. 4. May 11, 2022 Page 4 • Ambitie v.d. overheid groeit snel • Bewustzijn bevolking neemt toe • Voordelen voor bedrijven: • Nieuwe producten & diensten • Nieuwe verdienmodellen • Kostenreductie • Imago / Aantrekkelijkheid • “De boot niet missen” =>Impact op assets en Asset Management BELANG VAN DUURZAAMHEID VOOR ASSET MANAGEMENT
 5. 5. May 11, 2022 Page 5 Vrijwillige systemen: • Doel : inzicht, verbetering, transparantie, participatie • Certificering mogelijk • Groeiend belang i.v.m. overheidsopdrachten *MVO : Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 7 kernthema’s: behoorlijk bestuur, arbeidsomstandigheden en volwaardig werk, mensenrechten, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden, milieu- grondstoffen-emissies, betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap NORMEN EN WETGEVING M.B.T. DUURZAAMEHEID
 6. 6. May 11, 2022 Page 6 Missie: • Klimaatneutraal • Energie: schoon, betrouwbaar, betaalbaar • Circulaire economie • Duurzaam transport • Nul-vervuiling • Natuurbescherming • Duurzame landbouw • Gezond voedsel NORMEN EN WETGEVING M.B.T. DUURZAAMHEID EUROPESE WETGEVING
 7. 7. May 11, 2022 Page 7 Energy Efficiency Directive (EED of de 2012/27/EU) − Energieaudit (1x/4jaar) − Actieplan energiebesparing. Corporate Sustainability Reporting Directive, (COM/2021/189) − Duurzaamheidsstrategie − Risicomanagementsysteem − Duurzaamheidsprestaties (op basis van dataverzameling) − Vanaf 1/1/2023 voor 49.000 grote bedrijven; later voor kleine en middelgrote bedrijven NORMEN EN WETGEVING M.B.T. DUURZAAMHEID EUROPESE WETGEVING – ALLE SECTOREN
 8. 8. May 11, 2022 Page 8 Energiesector: − Richtlijn methaanuitstoot Transportsector: − ETS, kilometer/tolheffing, meer spoor/water Verpakking: − Verpakkingen 100% recyclebaar vanaf 2030 Staal: − Staalproductie CO2-neutraal vanaf 2030 *ETS: Emission Trading System NORMEN EN WETGEVING M.B.T. DUURZAAMHEID EUROPESE WETGEVING – SPECIFIEKE SECTOREN
 9. 9. May 11, 2022 Page 9 Vaststellen Visie, Missie vd organisatie Opstellen materiality index Formuleer doelen Ontwikkel geïntegreerde management aanpak Ontwikkel bewustzijn & skills Realiseer actieve betrokken- heid Bewaak doelen middels governance structuur Vind samen- werking in keten/ branche Rapporteer integraal MATERIALITY INDEX maakt impact van organisatie op- en afhankelijkheid met- natuur, klimaat en maatschappij duidelijk. DOELEN betreft één of meerdere SDG’s: CO2 emissies, circulariteit, grondstoffen / energie gebruik, VGM. INTEGRALE RAPPORTAGE Structuur beschikbaar zoals bijv. via Global Reporting initiative en Transparantie benchmark ALGEMENE AANPAK
 10. 10. May 11, 2022 Page 10 • De kenmerkende stappen om een duurzaamheidsaanpak te ontwikkelen. • Ontwikkelingen in doelbepalingen, afgesproken in En nu, toegespitst op compliance: • Wat is een gestructureerde compliance benadering? • Wat verstaan we onder compliance? • Wat is een compliance benadering voor duurzaamheid? • Wat zijn de trends in compliance eisen zoals die nu zijn te onderscheiden? EEN STAPSGEWIJZE DUURZAAMHEIDSAANPAK DE BELANGRIJKSTE VRAGEN
 11. 11. May 11, 2022 Page 11 Compliance = het voldoen aan wet- en regelgeving. − Meer specifiek: Toepassing ISO 37301 Compliance management systems; requirements with guidance for use (per Apr 2021 opvolger ISO 19600; “Compliance management systems — Guidelines”) 3.17 Compliance: meeting all the organization’s compliance obligations (3.16) − Note 1 to entry: Compliance is made sustained by embedding it in the culture of an organization (3.1) and in the behaviour and attitude of people working for it. 3.16 Compliance obligations: compliance requirement (3.14) or compliance commitment (3.15) 3.15 Compliance commitment: requirement (3.13) that an organization (3.1) chooses to comply with 3.14 Compliance requirement: requirement (3.13) that an organization (3.1) has to comply with 3.1 Organisation: person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities and relationships to achieve its objectives (3.9) − Note 1 to entry: The concept of organization includes, but is not limited to sole-trader, company, corporation, firm, enterprise, authority, partnership, charity or institution, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or private. HET BEGRIP “COMPLIANCE” EN MEER SPECIFIEKE “TECHNISCHE COMPLIANCE”
 12. 12. May 11, 2022 Page 12 Merk op = het gaat dus om “datgene wat is opgelegd” (requirement) en óók datgene waartoe de organisatie zichzelf heeft verplicht. “noblesse oblige” zou je kunnen zeggen. Welke interpretaties kent het begrip compliance: Gebruikelijk: Juridische compliance: voldoen we aan de wettelijke verplichtingen voor de organisatie, zoals financiële rapportages, boekhoudkundige regels, “het hebben van een onderneming”= “het aangaan van verplichtingen” (financieel, ook richting werknemers, inhoud contracten, afdracht premies etc.). Technische compliance (specifiek van belang voor de meer risicovolle bedrijven) (IEDERE onderneming kent vanuit ARBO dit soort verplichtingen): Het voldoen aan de technische eisen om een bedrijf te laten functioneren binnen de vanuit de wet gestelde wettelijke randvoorwaarden voor een veilige bedrijfsvoering. HET BEGRIP “COMPLIANCE” EN MEER SPECIFIEKE “TECHNISCHE COMPLIANCE”
 13. 13. May 11, 2022 Page 13 HET BEGRIP “COMPLIANCE” EN MEER SPECIFIEK “TECHNISCHE COMPLIANCE” Specifiek wettelijk kader wat speelt bij Technische compliance binnen NL: • de wet op de arbeidsomstandigheden, • de wet milieubeheer en • de omgevingswet die rond eind Q4 2022 ingevoerd gaat worden. E.e.a. verwerkt in de vergunning (LTO)
 14. 14. May 11, 2022 Page 14 In het beheer worden we in toenemende mate geconfronteerd met: • Zorgplicht: risicobeheersing aantoonbaar  • Beschikbaarheidseisen installatie  • Wettelijke eisen m.b.t. gecertificeerde instanties  • Noodzakelijke vervangingen, toenemend urgent / onaangekondigd  • (zoals altijd) Beperkte beschikbare budgetten (agv wijzigingen)   behoefte aan grotere beheersbaarheid Er ontwikkelt zich een “Catch22 case”. Hoe is dit te beheersen? DEFINITIE COMPLIANCE - DE ACTUELE SITUATIE IN HET BEHEER VAN TECHNISCHE ASSETS
 15. 15. ISO 37301; Belangrijkste elementen: • PDCA verbeter cyclus • Certificeerbaar • In balans met meerdere aspecten Eerdere versie ISO 19.600. Uitgangspunt daarin: u kunt ….. ISO 37301: dit is wat nodig is. U moet.. - Komt dwingend over. + Als ‘t nodig, is ‘t nodig. DE KENMERKEN VAN EEN GESTRUCTUREERDE COMPLIANCE AANPAK - IN AM PERSPECTIEF: Figure 1 — Elements of a compliance management system
 16. 16. May 11, 2022 Page 16 Kritische succesfactoren voor lange termijn perspectief (relatie met ISO 37301):  Meet je socio-economische impact  Bepaal je waarde door verantwoording voor het ondernemen  Integreer de relatie met menselijke waarden in de bedrijfsvoering  Ban de uitwassen van corruptie uit de organisatie  Stel zeker dat de rechten van de mens door de bedrijfsvoering worden gerespecteerd. DE KERNMERKEN VAN EEN GESTRUCTUREERDE COMPLIANCE AANPAK
 17. 17. Wat zijn ingrediënten om te kunnen beheersen: • Het hebben van een compliance dossier (overzicht wetgeving). • Beheren van de relatie daarmee met uw installatie. • Controleren van de gestelde eisen en de mate van voldoen. • Bijsturen op vastgestelde afwijkingen. • Inrichten van een status-dashboard (rapportage / overzicht). May 11, 2022 Page 17 EEN GESTRUCTUREERDE COMPLIANCE AANPAK IN AM PERSPECTIEF
 18. 18. May 11, 2022 Page 18 Communicatie management Compliance systeem management (CSM) Management van preventieve maatregelen Technische compliance manager Implementatie van maatregelen Beheers maatregelen 1 2 3 4 5 6 - Rol van Compliance manager EEN GESTRUCTUREERDE COMPLIANCE AANPAK IN AM PERSPECTIEF
 19. 19. May 11, 2022 Page 19 Compliance register: • Register met eisen (norm-index) • Lijst met beschikbare documenten rond processen • Aktielijst om NC’s weg te werken EEN GESTRUCTUREERDE COMPLIANCE AANPAK IN AM PERSPECTIEF Document: Versie: Inhoud: BNPGR's Geendatum Diverse noodplannen BRZO do.19-jun.'14 BeleidRisico’sZware Ongevallen:uitvoeringd.m.v.ARIE’s,PBZO, QRA’s,VR’s CSC_5-12 wo.20-jun.'12 ProcessenDocumentManagement CTR_3-53 di.1-mei.'12 Uitvoerenoperationele auditenbewakingopvolging EK_3-07 wo.22-mei.'13 OpleidingErkende Keurders EK_3-07.1 wo.21-mei.'14 OpleidingsplanErkende Keurders EVD's Explosieveiligheidsdocumenten FA_0-01 do.26-sep.'13 HandboekOperationele Audit(PIMS-procesonderdeel FAaudit programma) FFS11.0039 do.16-jun.'11 Beleidsverklaringen:arbeidsveiligheidd.d.29-3-2011),externe veiligheidd.d.20-5-2011,milieud.d.16-06-2011,technische integriteit d.d.03-05-2011enprocesveiligheidenexplosieveiligheid ID: Eisnr.: Betreft: Beheersmaatregel: m.b.t.==> Aktie: Verantwoor delijke Deadline Opmerkingen Status 2 4.1.1 DoelRMS PIMS_1-01 Directiebeoordelinguitvoeren. MD 1-jul-14 op1/7komtCie Buisleidingen samen 3 4.1.2 Aanw. Exploitant PIMS_1-01 Aanwijzing/Rollenvastleggen 0 1-jul-14 op1/7komtCie Buisleidingen 6 4.1.4.1 Levenscyclus PIMS_3-01 Moetworden gedocumenteerd;echte verhaalopschrijvenvan verwerkenrisico'sinbijv.GTS- en.(Jaapisalbezigmeteen werkgroep NTA8000 31-aug-14 Betreft: Risicomanagemen tsysteem; Algemenezorg voormens& 20-6-2014:zie ookID19en76. JanenPiet pakkendeze samenop. 10 4.1.4.2 Andere organisaties en/of GCA'smetRNB's 0 werkgroep NTA8000 11-jul-14 NatrekkenofRMS daarmee voldoendebij 20-06-2014:Jan heeftGCA gelezenenzal
 20. 20. May 11, 2022 Page 20 “Zeg wat je doet en Doe wat je zegt” (transparantie en traceerbaarheid zijn “key”) Dit roept om het uit eigen beweging toepassen van controleerbare normen, afhankelijk van de gebruikte materialen (gasproductie op basis van rioolslib, verbranding van afvalhout, gft, …). Voorbeeld: Verstoken van afvalhout (houtige restanten) + Gebruik afval voor nuttige toepassing - Potentieel inzet gezonde biomassa voor destructie Controlemiddel: NTA 8080. + Handhaving gezonde biomassa (bos, grondgebruik, ..) - Regelgeving, capaciteit voor controle. DE COMPLIANCE BENADERING VOOR DUURZAAMHEID Zweden: Jaarlijkse 75 Miljoen m³ hout (1% areaal)
 21. 21. May 11, 2022 Page 21 Doorontwikkeling van regelingen om algehele directe gezondheidsrisico’s tegen te gaan. Dit betreft bijvoorbeeld de bekende Seveso regeling (Seveso III) die met name van toepassing is voor risicovolle bedrijven. In NL is daarvoor de BRZO wetgeving ontwikkeld (ieder land vult de EU regelgeving in met eigen uitwerking). WAT ZIJN DE TRENDS ZOALS WE DIE IN EU VERBAND ZIEN?
 22. 22. Trends: Afpellen vlgs “UI-model”      Ook: • Eigen verantwoording – aantoonbaar. • Sturen via kosten – pay-out binnen 10 jaar. • Managen via certificering Voorbeeld: Kantoren  Label C (miv Jan. 2023). Doelbepalingen  concrete eisen per sector  eisen op installatie-niveau. TRENDS IN EU VERBAND EU GREEN DEAL
 23. 23. May 11, 2022 Page 23 Q&A Omgaan met snel ontwikkelende wetgeving in duurzaamheid Vragen? Gebruik Q&A Sustainable Performance Improvement Of contacteer de Experts: Bart Desmet bart.desmet@stork.com +32 4 9998 6145 Geert Henk Wijnants geerthenk.wijnants@stork.com +31 6 1335 7246
 24. 24. STORK IS ER OM U TE HELPEN - WWW.STORK.COM Neem contact met ons op via Marketing@stork.com DANK U VOOR UW AANDACHT! 25 Mei Decarbonization (EN) - webinar 8 Juni Circulariteit (NL) - webinar 15 Juni Trends in Asset Management - jaarcongres Volgende events:
 25. 25. May 11, 2022 Page 25 Voor ontwikkelingen, volg de volgende sites: • Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid | Safety and health at work EU-OSHA (europa.eu) https://osha.europa.eu/nl/safety-and-health-legislation • Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2022-04-05 • Omgevingswet (nieuw) – ca. Q4 2022. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet • Wet algemene bepalingen omgevingrecht (WABO) (sinds 1 Okt. 2010) https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2021-07-01 • Wet-checker energiebesparing https://regelhulpenvoorbedrijven.nlNVetcheckerenergiebesparing • Welke Europese Wetgeving voor duurzaamheid is er en wat komt er aan? https://sentral.kluwer.be/NewsView.aspx?id=VS300883144 REFERENTIES
 26. 26. May 11, 2022 Page 26 A LITTLE REMINDER…. DOORLOPEND PLATFORM VOOR Q&A M.B.T. COMPLIANCE

Notes de l'éditeur

 • Algemene lijn:
  Zogenaamde “doel-normen” is onderdeel van de presentatie van Bart.
  De “asset specifieke normen” is onderdeel van de presentatie van Geert Henk
 • Noodzaak om er nu aan te werken:
  Duurzaamheidsambitie van overheden wordt steeds groter – ook op relatief korte termijn (2030) wordt de lat steeds hoger gelegd
  Publiek duurzaamheidsbewustzijn neemt toe – een plotse versnelling hierin is best mogelijk
  Als bedrijf voorloper zijn kan voordelig zijn:
  kostenbesparend
  imago, aantrekkelijkheid voor klanten
  vermijden dat je in snelheid wordt gepakt
  Dit alles impliceert voor organisaties zowel kansen als bedreigingen. Kansen omdat er een grote behoefte is aan innovatieve duurzame oplossingen, aan duurzame bedrijfsmodellen en verdienmodellen, en omdat er een groeiende markt is voor duurzamere producten en diensten. Daar is een heel goede boterham mee te verdienen! Bedreigingen omdat op de oude voet verder gaan op de lange termijn geen levensvatbare optie meer is.
 • Management systemen ivm duurzaamheid bestaan reeds geruime tijd.
  Bedrijven kunnen daar vrijwillig gebruik van maken om hun ambities waar te maken, en daarover op een transparante manier te rapporteren.

  Certificatie = erkenning door onafhankelijke partij
  Overheidsopdrachten: CO2 Prestatieladder is in NL reeds een criterium voor toewijzen van overheidsopdrachten. In BE is dit in test-fase.
 • Bindende wetgeving.
  Ambitie nationale wetgeving loopt op dit moment vaak nog voor op Europa.
  In NL: ARBO, Omgevingswet (2022Q4, bundelt 26 wetten)
  In BE: ARAB, VLAREM I & II

  Steeds meer echter is de nationale wetgeving het resultaat van omzetting van Europese regelgeving;
  Daarom is het belangrijk te kijken naar de Europese doelstellingen, strategieën en plannen .

  Zie Green Deal, en aanscherping in Fit for 55.
  Waar wil Europa naartoe? ZIE SLIDE

  Reeds langer zijn er een aantal richtlijnen die bedoeld zijn om financiële stimuli te creëren richting meer duurzaamheid:
  - Informatieplicht over duurzaamheid van investeringen en beleggingen
  - EU taxonomie: classificering van bedrijfsactiviteiten naar duurzaamheid
  - Emission Trading System: CO2 uitstoten kost geld

 • EED :
  - Geldt momenteel voor grotere energieverbuikers.
  - energiestromen in kaart brengen
  - via nationale wetgeving: bvb Wet Milieubeheer (NL): bedrijven >50 MWh/j of >25.000 m³ gas/j
  - verplicht realiseren van energiebesparingen met terugverdientijd <5 jaar.
  - 4-jaarlijks rapporteren over uitgevoerde maatregelen

  CSRD:
  - vervangt NFRD - Non financial Reporting Directive 2014/95/EU)
  - Risicomanagementsysteem: inventariseren van risico’s die duurzaamheidsdoelstellingen in het gedrang kunnen brengen + mitigerende maatregels
  - Rapporteren over duurzaamheidsprestaties vereist dat de nodige data hiervoor verzameld worden: energieverbruik, grondstofrendement, waterverbruik, emissies
  - Algemene tendens in EU wetgeving: beginnen bij sectoren en bedrijven met grootste potentieel, geleidelijk aan uitbreiden naar gehele industrie

  Aangekondigd:
  Sustainable Corporate Governance Directive (SCGD): CEO’s persoonlijk aansprakelijk
  Boetes voor bedrijven die aan ‘greenwashing’ doen
 • De aanpak voor het ontwikkelen van wet- en regelgeving is “van groot naar klein”: eerst voor alle actoren, daarna voor specifieke sectoren, daarna voor specifieke activiteiten.
  We noemen hier enkele in het oog springende voorbeelden van sector-specifieke Europese maatregelen met impact op de industrie.

  Richtlijn methaanuitstoot: verplicht tot het registreren en reduceren van emissies boven de 500ppm in de hele keten van olie, gas en steenkool. Ook voor stopgezette exploitatie.

  2025: ETS* voor wegtransport, later scheep- en luchtvaart
 • Praktische invulling
  Hoe ga je nu praktisch aan de slag met duurzaamheid. Een stappenplan:
  Neem duurzaamheid op in de visie, missie (of purpose), strategie en kernwaarden van jouw organisatie. Wat is de bijdrage van jouw organisatie aan natuur, klimaat en maatschappij? Wat is jullie purpose?
  Maak een materiality index waarin je de impact van jouw organisatie op natuur, klimaat en maatschappij afzet tegen de afhankelijkheid van jouw organisatie van natuur, klimaat en maatschappij. Deze index helpt om prioriteiten te stellen.
  Stel concrete doelen op duurzaamheidsthema’s (bijvoorbeeld op één of meer Structural Development Goals - SDG’s, CO₂-emissies, circulariteit, gebruik grondstoffen en water, veiligheid, gezondheid of impact op maatschappij).
  Bouw een integraal managementsysteem en een duurzaamheidscultuur waarin duurzaamheid gekoppeld is aan thema’s als veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu of kwaliteit.
  Werk aan bewustzijn en hard- en softskills van managers en leidinggevenden.
  Werk aan actieve betrokkenheid van uitvoerende medewerkers.
  Bewaak doelen door een governance structuur (interne en externe feedbackloops).
  Zoek samenwerking in de keten en de branche.
  Rapporteer integraal (financieel en duurzaamheidsthema’s), bijvoorbeeld volgens criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) en de Transparantiebenchmark.
 • Casus Urgenda die een wettelijk kader oplegt aan Shell.
  Overheden werken met een toenemend ambitieniveau (uitdaging neemt daarmee toe), mede als gevolg van toenemende publieke druk.
 • Stukje tekst aanvullen in het scherm wat naar boven komt.

  Figuur geeft aan dat het gaat om concrete, meetbare eisen. Het zijn dus (idealiter) SMART voorwaarden.
 • Stukje tekst aanvullen in het scherm wat naar boven komt.

  Figuur geeft aan dat het gaat om concrete, meetbare eisen. Het zijn dus (idealiter) SMART voorwaarden.
 • Merk op dat met de omgevingwet in totaal in totaal 26 bestaande wetten gebundeld worden.
  Dit bevat de o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet.
  Ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit worden daarmee vervangen.

  Processen die niet zozeer afhankelijk zijn van technische veroudering maar vooral te maken hebben met ontwerp en eisen aan de architectuur, zoals bijv. ICT security zoals uitgewerkt in de ISO 27001, laten we hier buiten beschouwing.
 • A catch22 situation is synonymous with: whatever you do, no-one will be satisfied since there are conflicting interests, from budget, required legislation, use and availability of people,…..

  Voorbeeld Catch 22 (ook wel kip-ei situatie genoemd): als je een baan zoekt en geen ervaring hebt, waarbij de vereiste van de baan is dat je ervaring hebt. Parallel n deze casus is: als je het probleem waar risico’s aan zitten wilt beheersen moet je ze zichtbaar maken, waarbij je het probleem juist concreter maakt en dus de aandacht vestigt op het gegeven dat het onvoldoende gecontroleerd is.
 • Toepassing ISO 37301 Compliance management systems; requirements with guidance for use (per Apr 2021 opvolger ISO 19600; “Compliance management systems — Guidelines”).
  De standaard zal weerstand oproepen bij veel gebruikers omdat het nogal dwangmatig over kan komen (je moet dit en dit en dit).
  Tegelijkertijd is het daarmee veel duidelijker en gestructureerder als wanneer je met allerlei opties wordt geconfronteerd. U kunt dit en dit en dit).

  Merk op dat de standaard een koepel omvat die in diverse gebieden, variërend van ICT en Social tm Structure is toe te passen.
  We focussen ons met wat we hier technische compliance noemen op het soort van risico’s wat omvat is in ISO 31000, risk management.
 • Boodschap van deze sheet is:
  We zijn begonnen met doelbepalingen en meer algemeen “intenties en goede bedoelingen”.
  We komen nu in de fase van de SMART doelstellingen.
  Denk alleen NIET dat het daarmee klaar is. Ook de minder SMART doelstellingen blijven van belang.
  Let er daarom op dat deze aspecten OOK in de smart bedrijfsvoering aandacht krijgen (ook om zeker te stellen dat de cijfers representatief zijn).
 • @Nog een alternatieve figuur toe te passen met een meer aansprekende dashboard weergave. Iets met een wijzer die aangeeft of je op target zit.

  Organiseer een dashboard met de volgende kenmerken:
  Groeperen van de resultaten naar criticaliteit van de afwijking (voorbeeld gaat om productie; milieu of veiligheid gaat analoog).
  Definieer een score op schaal van 1-10 voor mate van optreden van geconstateerde afwijkingen.
  Maak dat grafisch inzichtelijk zodat de actuele toestand in één oogopslag te zien is.
 • @Nog een alternatieve figuur toe te passen met een meer aansprekende dashboard weergave. Iets met een wijzer die aangeeft of je op target zit.

  Organiseer een dashboard met de volgende kenmerken:
  Groeperen van de resultaten naar criticaliteit van de afwijking (voorbeeld gaat om productie; milieu of veiligheid gaat analoog).
  Definieer een score op schaal van 1-10 voor mate van optreden van geconstateerde afwijkingen.
  Maak dat grafisch inzichtelijk zodat de actuele toestand in één oogopslag te zien is.
 • Risico sortering: Critical / High / Medium / None
 • Zo is er de ontwikkeling om afvalhout te gebruiken om daarbij het verstoken van fossiele brandstof te verminderen. Echter is daarbij de zorg ontstaan dat daarvoor gezonde bossen worden vernietigd. Om zeker te stellen dat dit nu écht controleerbaar alleen om afvalhout gaat (de zogenaamde houtige resten), is de NTA 8080 ontwikkeld, waarmee alleen gecertificeerd afvalhout verstookt kan worden en waarmee dus bossen tegen vernieling worden beschermd. Het afval hout van productiebos, waar bijv. Zweden als sinds jaar en dag een houtlog bedrijfsvoering op heeft gebaseerd, zou daarmee nog wel mogelijk moeten zijn (als er maar om afval hout gaat).

  Info over hoeveelheid: Nederlands Hout gecertificeerd.
  N.b.: Artikel Volkskrant over zorg Zweden t.a.v. omwisselen oud cultuurbos in monocultuur productiebos.
  Plaatje uit film van Skogsindustrierna op Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=y8I3RoFA-w0
 • Regelingen om risico op misbruik van informatievoorziening tegen te gaan zou je ook als technische compliance kunnen zien.
  Dit betreft bijv. de ISO 27001 t.b.v. informatie beveiliging.
  Dit zien we vooralsnog als een specifieke ICT toepassing die zich vooral focust op ontwerp architectuur en de mate van openheid naar de omgeving (beperken van invloed van externe (f)actoren).
 • Van Groot naar Klein.
  Vele kleintjes maken ook een grote alleen controle van vele kleintjes is minder makkelijk dan van enkele groten.
  Echter via energielabel is eea ook op kleinere schaal praktisch toe te spitsen.
  Energielabel C: primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.
  Uitzonderingen:
  kantoorgebouwen als onderdeel van een gebouw, waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van het kantoorgebouw minder dan 50% is dan die van het gebouw waarvan het kantoorgebouw een onderdeel is. Dit zijn de zogenaamde multifunctionele gebouwen.
  kleine kantoorgebouwen, waarbij de totale gebruiksoppervlakte aan kantoor- én nevenfuncties in het kantoorgebouw, of in het gebouw waarvan de kantoorgebouw deel uitmaakt, minder is dan 100 m2. Is het kantoorgebouw onderdeel van een (groter) gebouw dan geldt deze grens van 100 m2 voor het gehele gebouw. Als er dus meerdere kantoorgebouwen in een (groter) gebouw zitten, moeten de gebruiksoppervlaktes hiervan (inclusief nevenfuncties) bij elkaar worden opgeteld.
  monumenten zoals bedoeld in de Erfgoedwet of de aangewezen monumenten volgens een provinciale of gemeentelijke verordening
  kantoorgebouwen die niet langer dan 2 jaar worden gebruikt. Er moet worden aangetoond dat het gebruik slechts tijdelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sloop en/of transformatie.
  kantoorgebouwen die op grond van een overeenkomst zijn of worden onteigend of worden aangekocht in het kader van de Onteigeningswet
  kantoorgebouwen waarop de hardheidsclausule van artikel 5.11 lid 5 Bouwbesluit 2012 van toepassing is. Deze hardheidsclausule houdt in dat er een uitzondering geldt op de energielabel C-verplichting wanneer:
  er maatregelen moeten worden getroffen om energielabel C te halen en
  deze maatregelen een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
  Er mag dan worden volstaan met maatregelen met een terugverdientijd korter dan 10 jaar en met een label met een hoger primair fossiel energieverbruik (energielabel D-G).
 • GH: Is het opzetten van een compliance register een éénmalig activiteit?
  B: ……
 • So by answering this last question I would like to conclude this webinar and I hope you have gained valuable insight into <<Webinar Subject>>.

  It goes without saying that we are happy to discuss this with you directly. If you wish, please leave a message in the Q&A box and we will contact you. We’ll leave the presentation open for a few more minutes for you to do so.

  As mentioned before, this webinar is part of our series of Weekly Wednesday Webinars about smart maintenance and asset management related topics.

  Next Wednesday, at the same time, we will talk about <<Next Week’s Webinar Title>>. More information and registration again via our website stork.com

  This presentation and the recorded webinar will be available on the Stork website. All registered attendees will receive an email in the coming days with the link to it.

  Thank you for your attention and contribution, I hope you have a great day, stay safe, and know that we are your partner in the field of smart maintenance and asset performance improvement! We are here to help you.

 • Na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft de Wet milieubeheer bestaan.
  De omgevingswet gaat o.a. de wet algemene bepalingen omgevingsrecht vervangen, in deze wet worden namelijk 26 bestaande wetten gebundeld.
  Zo verdwijnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet.
  Ook het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit worden vervangen
 • Sheet loopt op de achtergrond terwijl Ferry het woord weer pakt.

×