VFF:s Utbildningsresa för spelare

Tobias Strandh
Tobias StrandhCEO @Republify à Republify
Västergötlands Fotbollförbunds
               Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

  Verksamhetsinformation:

  Mål och syfte med utbildningsresan
                                                           Spelare 17-19 år
  Zonindelning pojkar
                                                            Distriktslag
                                             Spelare 16 år
  Zonindelning flickor
                                           Lokala västgötaträningar
  Rollbeskrivning för VFF:s ledare och instruktörer                Kick off till D-laget 17-19 år
                                           Distriktslag
                               Spelare 15 år

                             Lokala västgötaträningar
                             Zonturnering
                 Spelare 14 år      Distriktslag
               Zonträningar (Fri anmälan)
               Lokala västgötaträningar
               Breddläger
               Västgötaläger
               Distriktslag
  Spelare 13 år
Zonträningar (Fri anmälan)
Västergötlands Fotbollförbunds
          Utbildningsresa för spelare 2013
          En resa som är till för att alla ska få vara med länge


           Mål och syfte med utbildningsresan
   Att inspirera, entusiasmera och motivera ungdomar att välja och satsa på fotbollen!


                      Vi tror…
   att den som är tillräckligt intresserad för att vilja bli en bra fotbollsspelare kan bli det!


                Verksamhetsinriktning
Västergötlands Fotbollförbunds inriktning med utbildningsresan är att leva upp till den forskning
 som finns inom spelarutbildning. Utbildningsresan ska vara öppen för alla som har ett starkt
 intresse för fotboll. Det finns bra alternativ för de spelare som inte blir uttagna i landslag och
                      distriktslag.

  Vi vill bereda plats för alla fotbollsspelare oavsett om man har tidig eller sen utveckling.
Västergötlands Fotbollförbunds
Utbildningsresa för spelare 2013
En resa som är till för att alla ska få vara med länge

       8 zoner för pojkar
                 Östra Skaraborg
                 (Falköping/Skövde/Tidaholm/Hjo)

                   Ulricehamn
                   (Ulricehamn/Tranemo)

                     Alingsås
                 (Alingsås/Vårgårda/Herrljunga)

                      Vadsbo
             (Mariestad/Tibro/Gullspång/Karlsborg/Töreboda)

                      Borås
                     (Borås/Bollebygd)

                       Vara
             (Vara/Lidköping/Skara/Grästorp/Essunga/Götene)

                       TVG
                (Trollhättan/Vänersborg/Ale/Lilla Edet)

                       Mark
                     (Mark/Svenljunga)
Västergötlands Fotbollförbunds
Utbildningsresa för spelare 2013
En resa som är till för att alla ska få vara med länge

       5 zoner för flickor
                       Norra
         (Mariestad/Tibro/Skövde/Falköping/Töreboda/Tidaholm/Karlsborg/Hjo)

                       Västra
          (Skara/Vara/Götene/Trollhättan/Vänersborg/Lilla Edet/Ale/Essunga)

                     Mellersta
                (Falköping/Herrljunga/Vårgårda/Alingsås)

                     Sydvästra
                  (Del av Borås/Mark/Bollebygd)

                     Sydöstra
              (Del av Borås/Ulricehamn/Tranemo/Svenljunga)
Västergötlands Fotbollförbunds
         Utbildningsresa för spelare 2013
          En resa som är till för att alla ska få vara med länge
                        Roller
Zonkapten (ZK)                   Distriktsförbundskapten (DFK)
Ytterst ansvarig för zonträningar och uttagning   Ansvarig för uttagningar till distriktslaget.
till lokala västgötaträningar och breddläger.    Ansvarig för samlingar och matcher för
Tillsätter övriga instruktörer.           distriktslaget.

Målvaktstränare (MV-TR)               Spelarutvecklare (SU)
Ansvarar för målvaktsträningen på zon- och     Anställd av VFF som pedagogisk ansvarig för
lokala västgötaträningar samt breddläger.      utbildningsresan. Bistår i första hand samtliga
                          Distriktförbundskaptener. Kontaktansvarig
Lokal västgötatränare (LVT-tränare)         gentemot SvFF.
Ansvarig tränare på lokala västgötaträningar.
                          Riksinstruktör (RI)
Instruktör (I)                   Anställd av SvFF för att bistå med kompetens
Extra instruktör vid zonträningar och läger.    och kvalitetssäkra utbildningsresan.
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

                13 år – Zonträningar (Fri anmälan)
  Verksamhet:                           Ledare/Instruktörer:
  Fyra endagars zonträningar i varje zon. Träningarna är      VFF:s Zonkapten, målvaktstränare och instruktörer.
  både på våren och hösten.
                                   Övrigt:
  Innehåll:                            Det går att hoppa in under tiden, dvs. om man missar
  Heldagar.                            något/några tillfällen.
  Samling – Träning – Lunch – Teori – Träning –
  mellanmål/avslutning

  Vilka får deltaga:
  Alla som anmäler sig får vara med.
  Anmälan görs på VFF:s hemsida. Se nedan under
  ekonomi.
  Ekonomi:
  Zonträningarna är avgiftsbelagda.
  Meddela din förening att du anmäler dig. Föreningen får
  fakturan men det är inte säkert de står för kostnaden. Gör upp
  om kostnaden med din förening.


13 år          14 år         15 år         16 år       17 år      18 år        19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

         14 år – Zonträningar (Heldag/Fri anmälan)
  Verksamhet:                               Ledare/Instruktörer:
  Endagars zonträning i varje zon på våren                 VFF:s Zonkapten, målvaktstränare och instruktörer.

  Innehåll:                                Övrigt:
  Heldag.                                 Därutöver är det en till två förberedande
  Samling – Träning – Lunch – Teori – Träning –              zonträningar till Breddlägret. (Uttagning)
  mellanmål/avslutning
                                       Viktigt:
  Vilka får deltaga:                            Spelare som inte blir uttagna till de förberedande
  Alla som anmäler sig får vara med.                    träningarna fortsätter med LVT-träningar under
                                       hösten.
  Anmälan görs på VFF:s hemsida. Se nedan under
  ekonomi.
  Ekonomi:
  Zonträningen är avgiftsbelagd.
  Meddela din förening att du anmäler dig. Föreningen får
  fakturan men det är inte säkert de står för kostnaden. Gör upp
  om kostnaden med din förening.

13 år          14 år         15 år         16 år          17 år      18 år        19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

                 14 år – Breddläger (Uttagning)
  Verksamhet:                               Ledare/Instruktörer:
  Ett tvådagars breddläger på våren i Skövde.               VFF:s Distriktsförbundskapten, Zonkapten,
  Alla zoner är representerade.                      målvaktstränare och lägerinstruktörer.


  Innehåll:                                Övrigt:
  Träningar, matcher mot andra zoner och                  På lägret är VFF:s spelarutvecklare, SvFF:s
  föreläsningar.                              riksinstruktör och tränare från IF Elfsborg med.


  Vilka får deltaga:
  Uttagning sker av 18 spelare per zon. Uttagning görs
  av zonkaptenen. Dessa och övriga spelare fortsätter
  med LVT-träningar under hösten.

  Ekonomi:
  Lägret är avgiftsbelagt.
  Meddela din förening att du är uttagen. Föreningen får
  fakturan men det är inte säkert de står för kostnaden. Gör upp
  med kostnaden med din förening.

13 år          14 år         15 år         16 år          17 år      18 år       19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

                14 år – Västgötaläger (Uttagning)
  Verksamhet:                             Ledare/Instruktörer:
  Fyradagars Västgötaläger i distriktet, Viskafors          VFF:s Distriktsförbundskapten, målvaktstränare och
  (pojkar) och Vara (Flickor). Lägren är i slutet av juli i      instruktörer.
  början på augusti.
  Detta är starten till distriktslaget.                Övrigt:
                                    På lägret deltar VFF:s spelarutvecklare.
  Innehåll:
  Träningar, matcher och föreläsningar.                Viktigt:
                                    Det byts ofta spelare till distriktslaget (man utvecklas
  Vilka får deltaga:                         i olika takt) så man ska aldrig ge upp utan kämpa på!
  Uttagning sker av 64 spelare per kön. Uttagningen
  görs av zonkaptenen och distriktsförbundskapten.
  Dessa och övriga spelare fortsätter med LVT-
  träningar under hösten.

  Ekonomi:
  Lägret är avgiftsbelagt.


13 år         14 år         15 år       16 år          17 år      18 år          19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

            14 år – Lokala västgötaträningar (LVT)
  Verksamhet:                        Ekonomi:
  LVT-träningarna är till för spelare som för tillfället  Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft.
  inte är uttagna i distriktslaget. Träningarna är
  mestadels kvällar eller helger med ett pass.       Ledare/Instruktörer:
                               Träningarna leds av VFF:s Zonkapten och LVT-tränare.
  Innehåll:                         Speciell målvaktsträning och målvaktsinstruktör
  Träningarna startar efter västgötalägret.         finns.
  Totalt är det 4-5 LVT-träningar under hösten, förlagda  Det förekommer att en LVT-tränare kan vara en
  mestadels under lågsäsong.                förening. Oavsett så är det VFF som är huvudman för
  Tematiska träningar.                   träningen och ansvarig för verksamheten.


  Vilka får deltaga:                    Viktigt:
  Ambitionen är att bereda plats för så många spelare    För att kunna bli uttagen till distriktslaget måste man
  som möjligt. Uttagningen görs av Zonkaptenen.       vara med på LVT-träningarna.
  Information finns på respektive zonsida på VFF:s
  hemsida.


13 år         14 år         15 år      16 år        17 år      18 år        19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

               14 år – Distriktslag (Pojkar/Flickor)
  Verksamhet:                          Ledare/Instruktörer:
  Regionalt läger tillsammans med andra distrikt.        VFF:s Distriktsförbundskaptener, målvaktstränare och
  Speciell träning för målvakter och forwards.          instruktörer.


  Innehåll:                           Övrigt:
  Träningar, matcher och föreläsningar.             På alla aktiviteter är VFF:s spelarutvecklare och
                                  SvFF:s riksinstruktör med.
  Vilka får deltaga:
  Ca 20 spelare.                         Viktigt:
  Uttagning görs av Distriktsförbundskaptenerna,         Det byts ofta spelare till distriktslaget (man utvecklas
  övriga fortätter med LVT-träningarna.             i olika takt) så man ska aldrig ge upp utan kämpa på!
                                  Det går att tipsa om spelare till zonkaptenerna på
                                  VFF:s hemsida, men man måste deltaga på LVT-
  Ekonomi:                            träningarna för att komma med i distriktslaget.
  Alla aktiviteter är avgiftsbelagda.
13 år         14 år         15 år     16 år          17 år      18 år          19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
               Utbildningsresa för spelare 2013
               En resa som är till för att alla ska få vara med länge

           15 år – Lokala västgötaträningar (LVT)
  Verksamhet:                        Ekonomi:
  LVT-träningarna är till för spelare som för tillfället  Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft.
  inte är uttagna i distriktslaget.
  Träningarna är mestadels kvällar eller helger med ett   Ledare/Instruktörer:
  pass per samling.                     Träningarna leds av VFF:s Zonkapten och LVT-tränare.
                               Speciell målvaktsträning och målvaktsinstruktör
  Innehåll:                         finns.
  Totalt är 8-10 träningar under ett år, förlagda      Det förekommer att en LVT-tränare kan vara en
  mestadels under lågsäsong.                förening. Oavsett så är det VFF som är huvudman för
  Tematiska träningar.                   träningen och ansvarig för verksamheten.


  Vilka får deltaga:                    Viktigt:
  Ambitionen är att bereda plats för så många spelare    För att kunna bli uttagen till distriktslaget måste man
  som möjligt. Uttagningen görs av Zonkaptenen.       vara med på LVT-träningarna.
  Information finns på respektive zonsida på VFF:s
  hemsida.13 år         14 år        15 år       16 år        17 år      18 år        19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

            15 år – Zonturnering (Pojkar/Flickor)
  Verksamhet:                       Ledare/Instruktörer:
  Turnering mellan alla zoner. En dag på hösten.     Laget leds av Zonkapten, Målvaktsinstruktör och ev.
                              LVT-tränaren.
  Innehåll:
  Minst tre matcher.                   Viktigt:
                              För att kunna bli uttagen till zonturneringen måste
                              man deltaga på LVT-träningarna.
  Vilka får deltaga:
  18 spelare per zon tas ut av respektive zonkapten
  tillsammans med LVT-tränaren. Dessa och övriga
  spelare fortsätter med LVT-träningar under hösten.

  Ekonomi:
  Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft.
13 år         14 år        15 år     16 år       17 år      18 år        19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
               En resa som är till för att många ska få vara med länge

               15 år – Distriktslag (Pojkar/Flickor)
  Verksamhet:                          Ledare/Instruktörer:
  Regionala läger med andra distrikt.              VFF:s Distriktsförbundskaptener, målvaktstränare och
  Heldagssamlingar.                       instruktörer.
  Träningsmatcher mot andra distrikt.
  Elitläger i Halmstad                     Övrigt:
  Speciell träning för målvakter och forwards.         På alla aktiviteter är VFF:s spelarutvecklare och
                                 SvFF:s riksinstruktör med. På vissa samlingar även
                                 SvFF:s förbundskaptener.
  Innehåll:
  Träningar, matcher, läger och föreläsningar.
                                 Viktigt:
                                 Det byts ofta spelare till distriktslaget (man utvecklas
  Vilka får deltaga:                      i olika takt) så man ska aldrig ge upp utan kämpa på!
  Ca 20 spelare.                        Det går att tipsa om spelare till zonkaptenerna på
  Uttagning görs av                       VFF:s hemsida, men man måste deltaga på LVT-
  Distriktsförbundskaptenerna, övriga fortätter med       träningarna för att komma med i distriktslaget.
  LVT-träningarna.

  Ekonomi:
  Alla aktiviteter är avgiftsbelagda.
13 år         14 år        15 år      16 år          17 år      18 år          19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
               Utbildningsresa för spelare 2013
               En resa som är till för att många ska få vara med länge

           16 år – Lokala västgötaträningar (LVT)
  Verksamhet:                       Ekonomi:
  LVT-träningarna är i första hand till för spelare som  Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft.
  för tillfället inte är uttagna i distriktslaget.
  Träningarna är mestadels kvällar eller helger med ett  Ledare/Instruktörer:
  pass.                          Träningarna leds av VFF:s Zonkapten och LVT-tränare.
                               Speciell målvaktsträning och målvaktsinstruktör
  Innehåll:                        finns.
  Totalt är det 4-5 träningar under våren, förlagda    Det förekommer att en LVT-tränare kan vara en
  mestadels under lågsäsong.                förening. Oavsett så är det VFF som är huvudman för
  Tematiska träningar.                   träningen och ansvarig för verksamheten.
  Information finns på respektive zonsida på VFF:s
  hemsida.                         Viktigt:
                               För att kunna bli uttagen till distriktslaget måste man
  Vilka får deltaga:                    vara med på LVT-träningarna.
  Ambitionen är att bereda plats för så många spelare
  som möjligt. Uttagningen görs av Zonkaptenen.
13 år        14 år        15 år       16 år        17 år      18 år        19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

          16 år – Kick Off till distriktslaget 17-19 år
  Verksamhet:                       Ledare/Instruktörer:
  Endags samling på sommaren för alla som varit med    VFF:s Zonkapten och LVT-tränare och
  på LVT-träningarna. Samlingen kan se lite olika ut   målvaktsinstruktör.
  men den genomförs i samverkan med IF Elfsborg.
                              Viktigt:
  Innehåll:                        För att kunna bli uttagen till Kick Off måste man
  Exempelvis träningar och matcher alla zoner       deltagit på LVT-träningarna.
  tillsammans med en avslutande aktivitet i samband
  med att IF Elfsborg spelar allsvensk match.

  Vilka får deltaga:
  Alla som deltagit kontinuerligt på LVT-träningarna.
  Uttagningen görs av Zonkaptenen.

  Ekonomi:
  Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft.13 år         14 år        15 år     16 år        17 år      18 år      19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
                Utbildningsresa för spelare 2013
                En resa som är till för att alla ska få vara med länge

               16 år – Distriktslag (Pojkar/Flickor)
  Verksamhet:                          Ekonomi:
  Regionala läger/turnering med andra distrikt.         Alla aktiviteter är avgiftsbelagda, utom SM för
  Heldagssamlingar.                       distriktslag.
  Träningsmatcher mot andra distrikt.
  Speciell träning för målvakter och forwards.          Ledare/Instruktörer:
  Gruppspel i SM för distriktslag. (Pojkar/Flickor)       VFF:s distriktsförbundskaptener, målvaktstränare och
                                  instruktörer.
  Vid avancemang fortsätter verksamheten med
  slutspel, semifinaler och final under våren det år
  spelaren fyller 17 år.                     Övrigt:
                                  På alla aktiviteter deltar VFF:s spelarutvecklare och
  Innehåll:                           SvFF:s riksinstruktör. På vissa samlingar även SvFF:s
                                  förbundskaptener.
  Träningar, matcher, läger och föreläsningar.
                                  Viktigt:
  Vilka får deltaga:                       Det byts ofta spelare till distriktslaget (man utvecklas
  Ca 20 spelare.                         i olika takt) så man ska aldrig ge upp utan kämpa på!
  Uttagning görs av Distriktsförbundskaptenerna,         Det går att tipsa om spelare till zonkaptenerna på
  övriga fortätter med LVT-träningarna.             VFF:s hemsida, men man måste deltaga på LVT-
                                  träningarna för att komma med i distriktslaget.
13 år         14 år        15 år      16 år          17 år      18 år          19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
               Utbildningsresa för spelare 2013
               En resa som är till för att alla ska få vara med länge

          17-19 år – Distriktslag (Pojkar/Flickor)
 Verksamhet:                           Ekonomi:
 Träningar som ersätter LVT-träningarna.             Alla aktiviteter är avgiftsbelagda.
 Pojkar har centrala träningar.
 Flickor har regionala träningar på två platser         Ledare/Instruktörer:
 (Skaraborg och Älvsborgs län)                  VFF:s Distriktsförbundskaptener, målvaktstränare och
 Träningsmatcher mot andra distrikt.               instruktörer.
 Regional turnering.
                                 Övrigt:
 Innehåll:                            På en del aktiviteter deltar VFF:s spelarutvecklare
 Träningar, matcher och turnering.                och SvFF:s riksinstruktör. På vissa samlingar även
                                 SvFF:s förbundskaptener.
 Vilka får deltaga:
 I första hand, spelare som inte tillhör             Viktigt:
 elitförberedande föreningar, allsvenskan och          Det finns en chans att tipsa om spelare till
 Superettan, div 1 (Herrar). Allsvenskan och damettan      distriktslaget på VFF:s hemsida. Ambitionen är att
 (Damer). Ambitionen är att bereda plats för så         alla ska få chansen att deltaga på träningarna.
 många spelare som möjligt.
 Uttagning till matcher och regional turnering görs av
 Distriktsförbundskaptenerna.
13 år        14 år        15 år      16 år          17 år      18 år        19 år
Västergötlands Fotbollförbunds
      Utbildningsresa för spelare 2013
       En resa som är till för att alla ska få vara med länge

 Förening som lokal västgötatränare (LVT-tränare)
”Förening med en elitambition” jobbar med en
utåtriktad verksamhet
   - Tar ansvar för områdets fotbollsutveckling
   - Verkar för en sen värvning
   - Utvecklar spelarens i sin hemmiljö så långt det går


”Breddföreningen” förstår det långsiktiga
värdet av ”Förening med en elitambitions” existens och
framgång
1 sur 19

Recommandé

Session 30 Anna Niska par
Session 30 Anna NiskaSession 30 Anna Niska
Session 30 Anna NiskaAnnaNiska
320 vues26 diapositives
Alpha competence, social media som marknadsföring par
Alpha competence, social media som marknadsföringAlpha competence, social media som marknadsföring
Alpha competence, social media som marknadsföringTobias Strandh
885 vues24 diapositives
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills par
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsModern Delivery Methods – Informator Time-to-Skills
Modern Delivery Methods – Informator Time-to-SkillsTobias Strandh
308 vues16 diapositives
Microsoftutbildning hos informator par
Microsoftutbildning hos informatorMicrosoftutbildning hos informator
Microsoftutbildning hos informatorTobias Strandh
545 vues9 diapositives
Social media som marknadsföring par
Social media som marknadsföringSocial media som marknadsföring
Social media som marknadsföringTobias Strandh
535 vues23 diapositives
Fem dagar i klassrum glöm det par
Fem dagar i klassrum glöm detFem dagar i klassrum glöm det
Fem dagar i klassrum glöm detTobias Strandh
334 vues15 diapositives

Contenu connexe

En vedette

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.3K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.1K vues99 diapositives
How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.6K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K vues51 diapositives
Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K vues42 diapositives

En vedette(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd22K vues
Getting into the tech field. what next par Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.3K vues
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.1K vues
Time Management & Productivity - Best Practices par Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K vues
The six step guide to practical project management par MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K vues
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K vues
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues

VFF:s Utbildningsresa för spelare

 • 1. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge Verksamhetsinformation: Mål och syfte med utbildningsresan Spelare 17-19 år Zonindelning pojkar Distriktslag Spelare 16 år Zonindelning flickor Lokala västgötaträningar Rollbeskrivning för VFF:s ledare och instruktörer Kick off till D-laget 17-19 år Distriktslag Spelare 15 år Lokala västgötaträningar Zonturnering Spelare 14 år Distriktslag Zonträningar (Fri anmälan) Lokala västgötaträningar Breddläger Västgötaläger Distriktslag Spelare 13 år Zonträningar (Fri anmälan)
 • 2. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge Mål och syfte med utbildningsresan Att inspirera, entusiasmera och motivera ungdomar att välja och satsa på fotbollen! Vi tror… att den som är tillräckligt intresserad för att vilja bli en bra fotbollsspelare kan bli det! Verksamhetsinriktning Västergötlands Fotbollförbunds inriktning med utbildningsresan är att leva upp till den forskning som finns inom spelarutbildning. Utbildningsresan ska vara öppen för alla som har ett starkt intresse för fotboll. Det finns bra alternativ för de spelare som inte blir uttagna i landslag och distriktslag. Vi vill bereda plats för alla fotbollsspelare oavsett om man har tidig eller sen utveckling.
 • 3. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 8 zoner för pojkar Östra Skaraborg (Falköping/Skövde/Tidaholm/Hjo) Ulricehamn (Ulricehamn/Tranemo) Alingsås (Alingsås/Vårgårda/Herrljunga) Vadsbo (Mariestad/Tibro/Gullspång/Karlsborg/Töreboda) Borås (Borås/Bollebygd) Vara (Vara/Lidköping/Skara/Grästorp/Essunga/Götene) TVG (Trollhättan/Vänersborg/Ale/Lilla Edet) Mark (Mark/Svenljunga)
 • 4. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 5 zoner för flickor Norra (Mariestad/Tibro/Skövde/Falköping/Töreboda/Tidaholm/Karlsborg/Hjo) Västra (Skara/Vara/Götene/Trollhättan/Vänersborg/Lilla Edet/Ale/Essunga) Mellersta (Falköping/Herrljunga/Vårgårda/Alingsås) Sydvästra (Del av Borås/Mark/Bollebygd) Sydöstra (Del av Borås/Ulricehamn/Tranemo/Svenljunga)
 • 5. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge Roller Zonkapten (ZK) Distriktsförbundskapten (DFK) Ytterst ansvarig för zonträningar och uttagning Ansvarig för uttagningar till distriktslaget. till lokala västgötaträningar och breddläger. Ansvarig för samlingar och matcher för Tillsätter övriga instruktörer. distriktslaget. Målvaktstränare (MV-TR) Spelarutvecklare (SU) Ansvarar för målvaktsträningen på zon- och Anställd av VFF som pedagogisk ansvarig för lokala västgötaträningar samt breddläger. utbildningsresan. Bistår i första hand samtliga Distriktförbundskaptener. Kontaktansvarig Lokal västgötatränare (LVT-tränare) gentemot SvFF. Ansvarig tränare på lokala västgötaträningar. Riksinstruktör (RI) Instruktör (I) Anställd av SvFF för att bistå med kompetens Extra instruktör vid zonträningar och läger. och kvalitetssäkra utbildningsresan.
 • 6. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 13 år – Zonträningar (Fri anmälan) Verksamhet: Ledare/Instruktörer: Fyra endagars zonträningar i varje zon. Träningarna är VFF:s Zonkapten, målvaktstränare och instruktörer. både på våren och hösten. Övrigt: Innehåll: Det går att hoppa in under tiden, dvs. om man missar Heldagar. något/några tillfällen. Samling – Träning – Lunch – Teori – Träning – mellanmål/avslutning Vilka får deltaga: Alla som anmäler sig får vara med. Anmälan görs på VFF:s hemsida. Se nedan under ekonomi. Ekonomi: Zonträningarna är avgiftsbelagda. Meddela din förening att du anmäler dig. Föreningen får fakturan men det är inte säkert de står för kostnaden. Gör upp om kostnaden med din förening. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 7. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 14 år – Zonträningar (Heldag/Fri anmälan) Verksamhet: Ledare/Instruktörer: Endagars zonträning i varje zon på våren VFF:s Zonkapten, målvaktstränare och instruktörer. Innehåll: Övrigt: Heldag. Därutöver är det en till två förberedande Samling – Träning – Lunch – Teori – Träning – zonträningar till Breddlägret. (Uttagning) mellanmål/avslutning Viktigt: Vilka får deltaga: Spelare som inte blir uttagna till de förberedande Alla som anmäler sig får vara med. träningarna fortsätter med LVT-träningar under hösten. Anmälan görs på VFF:s hemsida. Se nedan under ekonomi. Ekonomi: Zonträningen är avgiftsbelagd. Meddela din förening att du anmäler dig. Föreningen får fakturan men det är inte säkert de står för kostnaden. Gör upp om kostnaden med din förening. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 8. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 14 år – Breddläger (Uttagning) Verksamhet: Ledare/Instruktörer: Ett tvådagars breddläger på våren i Skövde. VFF:s Distriktsförbundskapten, Zonkapten, Alla zoner är representerade. målvaktstränare och lägerinstruktörer. Innehåll: Övrigt: Träningar, matcher mot andra zoner och På lägret är VFF:s spelarutvecklare, SvFF:s föreläsningar. riksinstruktör och tränare från IF Elfsborg med. Vilka får deltaga: Uttagning sker av 18 spelare per zon. Uttagning görs av zonkaptenen. Dessa och övriga spelare fortsätter med LVT-träningar under hösten. Ekonomi: Lägret är avgiftsbelagt. Meddela din förening att du är uttagen. Föreningen får fakturan men det är inte säkert de står för kostnaden. Gör upp med kostnaden med din förening. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 9. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 14 år – Västgötaläger (Uttagning) Verksamhet: Ledare/Instruktörer: Fyradagars Västgötaläger i distriktet, Viskafors VFF:s Distriktsförbundskapten, målvaktstränare och (pojkar) och Vara (Flickor). Lägren är i slutet av juli i instruktörer. början på augusti. Detta är starten till distriktslaget. Övrigt: På lägret deltar VFF:s spelarutvecklare. Innehåll: Träningar, matcher och föreläsningar. Viktigt: Det byts ofta spelare till distriktslaget (man utvecklas Vilka får deltaga: i olika takt) så man ska aldrig ge upp utan kämpa på! Uttagning sker av 64 spelare per kön. Uttagningen görs av zonkaptenen och distriktsförbundskapten. Dessa och övriga spelare fortsätter med LVT- träningar under hösten. Ekonomi: Lägret är avgiftsbelagt. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 10. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 14 år – Lokala västgötaträningar (LVT) Verksamhet: Ekonomi: LVT-träningarna är till för spelare som för tillfället Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft. inte är uttagna i distriktslaget. Träningarna är mestadels kvällar eller helger med ett pass. Ledare/Instruktörer: Träningarna leds av VFF:s Zonkapten och LVT-tränare. Innehåll: Speciell målvaktsträning och målvaktsinstruktör Träningarna startar efter västgötalägret. finns. Totalt är det 4-5 LVT-träningar under hösten, förlagda Det förekommer att en LVT-tränare kan vara en mestadels under lågsäsong. förening. Oavsett så är det VFF som är huvudman för Tematiska träningar. träningen och ansvarig för verksamheten. Vilka får deltaga: Viktigt: Ambitionen är att bereda plats för så många spelare För att kunna bli uttagen till distriktslaget måste man som möjligt. Uttagningen görs av Zonkaptenen. vara med på LVT-träningarna. Information finns på respektive zonsida på VFF:s hemsida. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 11. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 14 år – Distriktslag (Pojkar/Flickor) Verksamhet: Ledare/Instruktörer: Regionalt läger tillsammans med andra distrikt. VFF:s Distriktsförbundskaptener, målvaktstränare och Speciell träning för målvakter och forwards. instruktörer. Innehåll: Övrigt: Träningar, matcher och föreläsningar. På alla aktiviteter är VFF:s spelarutvecklare och SvFF:s riksinstruktör med. Vilka får deltaga: Ca 20 spelare. Viktigt: Uttagning görs av Distriktsförbundskaptenerna, Det byts ofta spelare till distriktslaget (man utvecklas övriga fortätter med LVT-träningarna. i olika takt) så man ska aldrig ge upp utan kämpa på! Det går att tipsa om spelare till zonkaptenerna på VFF:s hemsida, men man måste deltaga på LVT- Ekonomi: träningarna för att komma med i distriktslaget. Alla aktiviteter är avgiftsbelagda. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 12. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 15 år – Lokala västgötaträningar (LVT) Verksamhet: Ekonomi: LVT-träningarna är till för spelare som för tillfället Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft. inte är uttagna i distriktslaget. Träningarna är mestadels kvällar eller helger med ett Ledare/Instruktörer: pass per samling. Träningarna leds av VFF:s Zonkapten och LVT-tränare. Speciell målvaktsträning och målvaktsinstruktör Innehåll: finns. Totalt är 8-10 träningar under ett år, förlagda Det förekommer att en LVT-tränare kan vara en mestadels under lågsäsong. förening. Oavsett så är det VFF som är huvudman för Tematiska träningar. träningen och ansvarig för verksamheten. Vilka får deltaga: Viktigt: Ambitionen är att bereda plats för så många spelare För att kunna bli uttagen till distriktslaget måste man som möjligt. Uttagningen görs av Zonkaptenen. vara med på LVT-träningarna. Information finns på respektive zonsida på VFF:s hemsida. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 13. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 15 år – Zonturnering (Pojkar/Flickor) Verksamhet: Ledare/Instruktörer: Turnering mellan alla zoner. En dag på hösten. Laget leds av Zonkapten, Målvaktsinstruktör och ev. LVT-tränaren. Innehåll: Minst tre matcher. Viktigt: För att kunna bli uttagen till zonturneringen måste man deltaga på LVT-träningarna. Vilka får deltaga: 18 spelare per zon tas ut av respektive zonkapten tillsammans med LVT-tränaren. Dessa och övriga spelare fortsätter med LVT-träningar under hösten. Ekonomi: Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 14. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att många ska få vara med länge 15 år – Distriktslag (Pojkar/Flickor) Verksamhet: Ledare/Instruktörer: Regionala läger med andra distrikt. VFF:s Distriktsförbundskaptener, målvaktstränare och Heldagssamlingar. instruktörer. Träningsmatcher mot andra distrikt. Elitläger i Halmstad Övrigt: Speciell träning för målvakter och forwards. På alla aktiviteter är VFF:s spelarutvecklare och SvFF:s riksinstruktör med. På vissa samlingar även SvFF:s förbundskaptener. Innehåll: Träningar, matcher, läger och föreläsningar. Viktigt: Det byts ofta spelare till distriktslaget (man utvecklas Vilka får deltaga: i olika takt) så man ska aldrig ge upp utan kämpa på! Ca 20 spelare. Det går att tipsa om spelare till zonkaptenerna på Uttagning görs av VFF:s hemsida, men man måste deltaga på LVT- Distriktsförbundskaptenerna, övriga fortätter med träningarna för att komma med i distriktslaget. LVT-träningarna. Ekonomi: Alla aktiviteter är avgiftsbelagda. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 15. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att många ska få vara med länge 16 år – Lokala västgötaträningar (LVT) Verksamhet: Ekonomi: LVT-träningarna är i första hand till för spelare som Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft. för tillfället inte är uttagna i distriktslaget. Träningarna är mestadels kvällar eller helger med ett Ledare/Instruktörer: pass. Träningarna leds av VFF:s Zonkapten och LVT-tränare. Speciell målvaktsträning och målvaktsinstruktör Innehåll: finns. Totalt är det 4-5 träningar under våren, förlagda Det förekommer att en LVT-tränare kan vara en mestadels under lågsäsong. förening. Oavsett så är det VFF som är huvudman för Tematiska träningar. träningen och ansvarig för verksamheten. Information finns på respektive zonsida på VFF:s hemsida. Viktigt: För att kunna bli uttagen till distriktslaget måste man Vilka får deltaga: vara med på LVT-träningarna. Ambitionen är att bereda plats för så många spelare som möjligt. Uttagningen görs av Zonkaptenen. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 16. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 16 år – Kick Off till distriktslaget 17-19 år Verksamhet: Ledare/Instruktörer: Endags samling på sommaren för alla som varit med VFF:s Zonkapten och LVT-tränare och på LVT-träningarna. Samlingen kan se lite olika ut målvaktsinstruktör. men den genomförs i samverkan med IF Elfsborg. Viktigt: Innehåll: För att kunna bli uttagen till Kick Off måste man Exempelvis träningar och matcher alla zoner deltagit på LVT-träningarna. tillsammans med en avslutande aktivitet i samband med att IF Elfsborg spelar allsvensk match. Vilka får deltaga: Alla som deltagit kontinuerligt på LVT-träningarna. Uttagningen görs av Zonkaptenen. Ekonomi: Det är ingen avgift, ingår i VFF:s spelarlyft. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 17. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 16 år – Distriktslag (Pojkar/Flickor) Verksamhet: Ekonomi: Regionala läger/turnering med andra distrikt. Alla aktiviteter är avgiftsbelagda, utom SM för Heldagssamlingar. distriktslag. Träningsmatcher mot andra distrikt. Speciell träning för målvakter och forwards. Ledare/Instruktörer: Gruppspel i SM för distriktslag. (Pojkar/Flickor) VFF:s distriktsförbundskaptener, målvaktstränare och instruktörer. Vid avancemang fortsätter verksamheten med slutspel, semifinaler och final under våren det år spelaren fyller 17 år. Övrigt: På alla aktiviteter deltar VFF:s spelarutvecklare och Innehåll: SvFF:s riksinstruktör. På vissa samlingar även SvFF:s förbundskaptener. Träningar, matcher, läger och föreläsningar. Viktigt: Vilka får deltaga: Det byts ofta spelare till distriktslaget (man utvecklas Ca 20 spelare. i olika takt) så man ska aldrig ge upp utan kämpa på! Uttagning görs av Distriktsförbundskaptenerna, Det går att tipsa om spelare till zonkaptenerna på övriga fortätter med LVT-träningarna. VFF:s hemsida, men man måste deltaga på LVT- träningarna för att komma med i distriktslaget. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 18. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge 17-19 år – Distriktslag (Pojkar/Flickor) Verksamhet: Ekonomi: Träningar som ersätter LVT-träningarna. Alla aktiviteter är avgiftsbelagda. Pojkar har centrala träningar. Flickor har regionala träningar på två platser Ledare/Instruktörer: (Skaraborg och Älvsborgs län) VFF:s Distriktsförbundskaptener, målvaktstränare och Träningsmatcher mot andra distrikt. instruktörer. Regional turnering. Övrigt: Innehåll: På en del aktiviteter deltar VFF:s spelarutvecklare Träningar, matcher och turnering. och SvFF:s riksinstruktör. På vissa samlingar även SvFF:s förbundskaptener. Vilka får deltaga: I första hand, spelare som inte tillhör Viktigt: elitförberedande föreningar, allsvenskan och Det finns en chans att tipsa om spelare till Superettan, div 1 (Herrar). Allsvenskan och damettan distriktslaget på VFF:s hemsida. Ambitionen är att (Damer). Ambitionen är att bereda plats för så alla ska få chansen att deltaga på träningarna. många spelare som möjligt. Uttagning till matcher och regional turnering görs av Distriktsförbundskaptenerna. 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år
 • 19. Västergötlands Fotbollförbunds Utbildningsresa för spelare 2013 En resa som är till för att alla ska få vara med länge Förening som lokal västgötatränare (LVT-tränare) ”Förening med en elitambition” jobbar med en utåtriktad verksamhet - Tar ansvar för områdets fotbollsutveckling - Verkar för en sen värvning - Utvecklar spelarens i sin hemmiljö så långt det går ”Breddföreningen” förstår det långsiktiga värdet av ”Förening med en elitambitions” existens och framgång