Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
HASIL PEMBELAJARAN                                                    P...
CONTOH RANCANGAN HARIAN                            BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK         ...
Contoh Rancangan Pelajaran HarianHari     :  SELASAMasa     :  11.05- 12.05 (1 jam )Tema     :  Sekolahku R...
Contoh Rancangan Pelajaran HarianHari     :  RABUMasa     :  9.35 – 10.35 ( 1 jam )Tema     :  Sekolahku Ru...
Contoh Rancangan Pelajaran HarianHari     :  KHAMISMasa     :  12.05-1.05 ( 1 JAM )Tema     :  Sekolahku Ru...
Contoh Rancangan Pelajaran HarianHari     :  JUMAATMasa     :  7.35 – 8.35 ( 1 jam )Tema     :  Sekolahku R...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Contoh rancangan harian tahun 3

6 468 vues

Publié le

Contoh rancangan harian tahun 3

 1. 1. HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 1 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang TATABAHASA ILMU Objektif meyakinkan. Ayat Tunggal Kajian Tempatan keseluruhanTEMA: SEKOLAHKU ARAS 1 Ayat Majmuk unit, rujuk RUMAHKU i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan Kata Adjektif NILAI MURNI buku teks. mengemukakan contoh yang sesuai. KebersihanTAJUK: Sekolahku KOSA KATA Kerjasama Untuk Indah dan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat Kempen membina Ceria tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan Melata KBT objektif tersusun. Sahut KEMAHIRAN harian, rujuk ARAS 1 BERFIKIR Fokus utama i. Mendengar pandangan dan memberikan respon - Menerangkan dan Fokus secara sopan. sebab dan akibat sampingan yang dipilih 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan KONTEKSTUAL untuk p&p dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami - Mengalami pada hari perkara yang dibaca. berkenaan. ARAS 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, Penulisan : intonasi dan gaya peyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Karangan Keperihalan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ARAS 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
 2. 2. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SK Contoh Rancangan Pelajaran Harian Bagi Topik 1Hari : ISNINMasa : 8.20 – 9.30 ( 1 jam )Tema : Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 1.4 Aras 1(i)FS : 8.2 Aras 1(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. : Menulis lima ayat permintaan berdasarkan gambar.Tatabahasa : Kata adjektifKosa Kata : Indah, ceria, impian, kerjasamaNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Guru bersoaljawab dengan murid tentang kebersihan kelas. 2. Meminta murid mencatat perkataan-perkataan berkaitan dengan kebersihan. 3. Membaca dialog dengan nada dan intonasi yang betul dalam teks. 4. Guru meminta murid melakonkan dialog meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai aktiviti gotong-royong di sekolah. 5. Latihan bertulis – membina ayat permintaan. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni.Impak : 60% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.
 3. 3. Contoh Rancangan Pelajaran HarianHari : SELASAMasa : 11.05- 12.05 (1 jam )Tema : Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 1.4 Aras 1(i)FS : 8.2 Aras 1(i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 1. Membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul. 2. Menulis 5 ayat permintaan berdasarkan gambar. :Tatabahasa : Kata adjektifKosa Kata : Indah, ceria, impian, kerjasamaNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Murid mendengar lagu ’Bergotong-royong’. 2. Murid membaca ayat permintaan yang terdapat dalam lirik lagu 3. Murid mendengar semula lagu dan melengkapkan lirik lagu tersebut 4. Murid membaca semula ayat permintaan yang telah dicatat dengan nada dan intonasi yang betul. 5. Murid menulis lima ayat permintaan. Guru membuat rumusan isi pelajaran.Impak : 85% murid dapat membaca ayat permintaan dengan intonasi yang betul.
 4. 4. Contoh Rancangan Pelajaran HarianHari : RABUMasa : 9.35 – 10.35 ( 1 jam )Tema : Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 7.2 Aras 1 (i)FS : 1.3 Aras 1 (i)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 1. Mengecam dan menyebut 5 perkataan dalam teks dialog. : 2. Membaca 5 ayat pesanan berdasarkan kad yang diberi.Tatabahasa : Kata adjektifKosa Kata : Melantik, anggota, cat, perhimpunan, storNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Menyusun Atur), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Murid membaca petikan teks dengan intonasi yang betul. 3. Murid mengenal pasti kata kerja dalam teks 4. Murid mengecam dan membaca ayat pesanan yang terdapat dalam teks. 5. Murid membina lima ayat pesanan. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni.Impak : 80% murid membaca ayat pesanan dengan intonasi yang betul.
 5. 5. Contoh Rancangan Pelajaran HarianHari : KHAMISMasa : 12.05-1.05 ( 1 JAM )Tema : Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 2.1 Aras 1(i)FS : 8.1 Aras 1(ii)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 1. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. : 2. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambarTatabahasa : Kata adjektifKosa Kata : Mengecat, memangkas, menanam, menyiram, menyapuNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Membuat inferens), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Murid menonton paparan Stimulus MyCD 2. Murid bercerita mengenai gambar yang dipaparkan. 3. Murid membina ayat majmuk menggunakan kata kerja. 4. Latihan bertulis – Membina ayat majmuk. 5. Guru merumuskan isi pelajaran/ nilai murni.Impak : 65% murid dapat bercerita menggunakan perkataan berdasarkan gambar
 6. 6. Contoh Rancangan Pelajaran HarianHari : JUMAATMasa : 7.35 – 8.35 ( 1 jam )Tema : Sekolahku RumahkuTajuk : Sekolahku IndahFU : 2.1 Aras 1(i)FS : 8.1 Aras 1(ii)Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: : 3. Bercerita dengan menggunakan kata berdasarkan gambar. : 4. Membina lima ayat majmuk berdasarkan gambarTatabahasa : Kata kerjaKosa Kata : Mengecat, memangkas, menanam, menyiram, menyapuNilai : BekerjasamaIlmu : Kajian TempatanKBT : KB (Menjana idea), Kontekstual (Mengalami)Aktiviti : 1. Guru mengedarkan gambar situasi gotong-royong di sekolah. 2. Murid menyenaraikan kata kerja yang berkaitan dengan gambar. 3. Murid dibimbing untuk bercerita tentang gambar menggunakan kata kerja yang disenaraikan 4. Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil. Dalam kumpulan dibimbing oleh rakan sebaya untuk bercerita. 5. Murid (wakil) setiap kumpulan diminta bercerita di depan kelas. 6. Penerangan guru penggunaan ayat majmuk 7. Latihan bertulis – membina ayat majmuk 8. Guru merumus isi pelajaranImpak : 90% murid dapat bercerita berdasarkan gambar.

×