Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

11.bölüm mobil pazarlama

1 760 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

11.bölüm mobil pazarlama

  1. 1. TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE PAZARLAMAİşletmeleri ve insanları değişime zorlayan nedenlerden biriside, bilgi ve iletişimteknolojilerinde ortaya çıkan gelişmelerdir. Teknolojik gelişmelerin bir taraftan işletmelereönemli avantaj getirmesi ile birlikte diğer taraftan, var olan rekabetin daha da artmasınaneden olduğuda dikkate alınması gereklidir. İnternetin pazarlama iletişiminde ve faaliyetindekullanılmaya başlamasından sonra işletmelerin hedef müşterileri ile etkin bir şekilde iletişimkurmasını sağlayan en son teknolojik gelişmelerden biri de mobil iletişim teknolojisidir. MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİMobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, mobil devrim olarak da ifade edilmektedir. Mobililetişim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar sonucu, insanlığın ve işletmelerinhizmetine sunulan mobil telefon insanların hareket halindeyken iletişim kurma ihtiyacınıkarşılayan ve iletişimi sağlayan bir araçtır. Mobil telefonun icadı, iki kişi arasındaki iletişimikolaylaştırmak ve sabit telefonların yarattığı zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırmıştır.Mobil iletişim teknolojileri içinde insanın yaşam kalitesini arttıran önemli hizmetlersunmaktadır. Örneğin; metin mesajlaşma olarak tanımlanan sms ile yazılı bilgileringönderilmesi, mms ile sesli, resimli ve görüntülü bilgi alış-verişi yapılmaya başlanmıştır. Bugelişmeler mobil telefonları, taşınabilir bir eğlence, üreticiler çok kanallı alış-veriş yapma,bilet satın alma gibi mal ve hizmet pazarlamasında yararlanılan araçlar haline gelmiştir. MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, MOBİL TELEFON VE PAZARLAMAPazarlama bölümü çalışanlarının, tutundurma faaliyetleri çerçevesinde en çok önemverdikleri konulardan birisi, potansiyel müşterileri ile yer ve zaman kısıtları olmadan iletişimkurabilmektedir. Mobil telefonların bu isteği kısıtlı da olsa, diğer tutundurma araçlarına göredaha etkin bir şekilde karşılaması, pazarlama bölümü çalışanları için mobil telefonlarınönemini gittikçe arttırmıştır.Mobil pazarlama, mobil telefonların geleneksel reklam, satış ve pazarlama kanallarınaalternatif olarak değerlendirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Mobil telefonların, pazarlamafaaliyetleri için önemli olmasının nedenleri; Müşterilerin mobil telefonlarını her zaman, her yerde yanında taşıması Her zaman açık olması Müşteriler ile bire bir ilgilenmenin daha fazla ilgi çekmesi Müşterilerin gönderilen mesajları kaydederek daha sonra yanıtlayabilmeleri Müşteriler ile bire bir sesli ve görüntülü iletişim kurma imkânı vermesi Müşteriler için uygunluk ve pazarlama yöneticileri için etkinlik sağlaması olarak sıralanabilir.
  2. 2. Mobil iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler sonucu mobil telefonlar; Taşınabilir bir eğlence aracı Perakendeci ve üreticilerin bir pazarlama aracı Çok kanallı alış-veriş aracı Yön bulma Bilet satın alma ve rezervasyon Mobil internet bağlantısı kurma araçları haline gelmesiyle çok önemli iletişim ve pazarlama kanalı olarak kullanılabilecektir. MOBİL PAZARLAMAMobil pazarlama, işletme ile ilgili tüm çıkar gruplara faydası olacak şekilde mobil telefonlararacılığıyla malların, hizmetlerin ve fikirlerin tutundurulması sürecinde yararlanılan kablosuzenteraktif bir pazarlama aracı ve mobil telefonlar yoluyla hedef müşterilerle pazarlamailetişiminin kurulması ve tutundurma yönlü mesajların gönderilmesi olarak tanımlanabilir.Mobil pazarlama denildiğinde ilk olarak toplu sms gönderimi akla gelmektedir.Mobil telefonlar, mobil pazarlama içinde önemli bir tutundurma aracı olmasından dolayısatış, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinin daha etkinbir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Örneğin; mağazanın önünden geçerken hedefmüşterilerin mobil telefonlarına gelen indirim kuponları veya kampanyalar hakkındagönderilen bilgiler o anda pazarlama mesajını alan kullanıcıların satın alma davranışlarınıönemli oranda değiştirebilecektir. MOBİL PAZARLAMANIN ÖNEMİİşletmelerin yeni markalar, artan ürün çeşitliliği ve yeni mal ve hizmetler ile ilgili bilgileripotansiyel müşterilerine ulaştırması için iletişim kurması gereklidir. Bu iletişim; doğru hedefkitleye etkin biçimde ulaşmak, doğrudan ve geri dönüşü daha yüksek bir yapıdahazırlanabilmesini katkıda bulunabilecektir.Mobil pazarlamanın öneminin artmasıyla beraber, mobil pazarlama derneği kurulmuştur.Bunun amacı; mobil telefonlar aracılığıyla ortaya çıkan sürdürülebilir. Büyümenin önündekiengelleri ortadan kaldırmak, pazarı geliştirmek, işletmeler ve aracılar ile mobil kanallarkurmak, en iyi mobil pazarlama uygulamalarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak içintasarlanmış bir organizasyondur.Mobil pazarlamanın önemi; işletmelerin pazarlama faaliyetlerini etkileyen internettepazarlama çalışmalarından üstünlüğü ortaya konularak da açıklanabilir.
  3. 3. MOBİL PAZARLAMANIN YARARLARIMobil telefonlar işletmeler için önemli bir pazarlama haline gelmiştir. Çok sayıda Japonperakendeci, restoran, üretici ve farklı sektörlerdeki işletmeler mobil mesajlar aracılığıylakayıtlı üyelerini fiyat değişikliklerini kampanya bilgilerini vermek ve indirim kuponlarınıvermek için mobil telefonlardan yararlanmaktadır. Örneğin; bu kuponlar Japonya’ darestoran sahipleri tarafından her ay birkaç milyon kullanıcıya ulaşmaktadır. Mobil pazarlamaişletmelerin yaptıkları kampanyalarının etkin olmasını ve ürünlerinin kullanım alışkanlıkları ileilgili daha etkin bilgilerin alınmasını da kolaylaştırır. MOBİL PAZARLAMAİşletmelerin mobil pazarlama faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri için hedef müşterilerle etkinbir iletişim kurulması yanında 4P yani ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım oluşturulması vemobil kampanyaların hazırlanması gerekir. MOBİL PAZARLAMA STRATEJİSİNİN TEMEL ADIMLARI 1. Müşterilerin tanımlanması 2. Mobil pazarlama ve Mobil alışverişe yönelik tutumların belirlenmesi Pazarlama 3. Müşterilere Stratejisi gönderilecek mesajların hazırlanması 4. Ölçme, değerlendirme gibi tedbirlerin alınması gerekir. MOBİL TİCARETMüşterilerin Tutumları Müşterilere Hangi MesajlarNe? Verilecek? Mesajlar Ne Zaman ve Sıklıkla Gönderilecek?
  4. 4. Müşteriler Kim? Hangi Faaliyette YapılacakNerede? Ölçme Ve Denetim Nasıl? Ne? MOBİL TİCARET MODELLERİB2B İşletmeden işletmeye ( yükleme boşaltma, nakliye, stok kontrolü gibi hizmetlesunar)B2C İşletmeden müşteriye (kargo işletmeleri arasında gerçekleşir.)C2C Gelecekte müşterilerden müşterilere yönelik gerçekleştirilebilecektir.(Müşterilerden kendi aralarındaki ticari faaliyetleri kapsar.) 2. el kullanılmış mallarla ilgili satış teklifleri yine mobil telefonlar aracılığı ilegerçekleştirirler. MOBİL HİZMET ALANLARI Mobil Alışveriş Eğlence Bilgi Mobil Bankacılık Ticaret Hizmetler Reklamlar Mobil Oyun ve Bahis, Haber Alma Üyelikler Oynama, Müzik e-posta VideoTemel olarak mobil telefonlar; iletişim kurma, metin mesajları gönderme veya almaresim/fotoğraf alma veya gönderme müzik indirme veya dinleme gibi hizmetler vermektedir.
  5. 5. Özellikle son dönemlerde mobil telefonlar aracılığıyla çeşitli yarışma programlarındadesteklenen adaylar için SMS yoluyla oy göndermeleri gibi bir araç olarak kullanılmayabaşlanmıştır. MOBİL ALIŞ-VERİŞBir mal veya hizmetin mobil telefonlar aracılığıyla alınıp satılması mobil alış-veriş olaraktanımlanabilir.Japonya’ da 2003 yılında mobil telefonlar ile 2 milyar dolarlık alış-veriş yapılmıştır. Küçükekranlı ve klavyeli mobil telefonlar ile arama motorları yardımıyla mobil mal ve hizmetlereulaşmak çok zor olmasına rağmen, mobil telefonlarla yapılan alış-verişlerin önemli bir kısmıgönderilen mobil mesajlar ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte, mobil internetinyaygınlaşması, mobil telefonların özelliklerinin artması ve 3. Nesil mobil iletişimteknolojilerinden kullanım oranlarının artmasıyla birlikte mobil alış-veriş potansiyelinin deartması beklenmektedir. MOBİL REKLAMMobil reklam, hedef müşteri grup/gruplarının bulunduğu yer, zaman ve ilgilerine görekişiselleştirilmiş bilgilendirici, hatırlatıcı veya ikna edici mobil reklam mesajlarınıngönderilmesi olarak tanımlanabilir. Mobil reklamlar mobil telefon kullanıcılarının zamankazanması ve daha uygun fiyatlarla mal ve hizmet satın almasını da sağlayabilecektir. Mobilreklamlar katalog ve broşür ile yapılan reklamlara göre basım ve dağıtım maliyetlerikarşılaştırıldığında maliyet yönünden daha avantajlı, internet reklamlarına göre ise dahayüksek maliyetlidir. MOBİL REKLAMCILIĞIN KAVRAMSAL MODELİMobil pazarlama bünyesinde mobil reklamların başarılı olabilmesi için mesajların içeriğininbaşarılı bir şekilde hazırlanması ve hedef müşterilere göre mesajların kişiselleştirilmesi çokönemlidir. Mobil reklamların içeriği, veri tabanında müşteri ile ilgili bilgilere göre hedefkitleye daha fazla fayda sağlayacak şekilde hazırlanmalı ve uygun zamanda gönderilmelidir.Hedef müşterinin kullandığı mobil telefon özellikleri de dikkate alınmalıdır. Buna göre,görüntülü reklamlar eski model telefonlara gönderilmemeli, mobil telefonun özelliğine göremesajların uzunluğu, süresi belirlenmeye çalışılmalıdır. Mobil pazarlamada ve reklamdasunulan mal ve hizmetleri, kullanıcıların isteklerine ve konumlarına uygun olmak zorundadır.
  6. 6. MOBİL REKLAM (SMS VE MMS) TÜRLERİTelevizyon ve radyo reklamları, basın ilanları, açık hava reklamları, ofisleri, broşürleri 160karakterlik SMS veya görüntülü MMS reklamlarından daha renkli, ilgi çekici, anlatıcı, iknaedici görülmesine rağmen özellikle mobil reklamların çift yönlü enteraktif bir iletişim ortamısağlaması, SMS ve MMS reklamları ile geleneksel reklam araçları arasında önemli farklılıklarınortaya çıkmasına neden olmuştur. Aynı zamanda MMS reklamları sadece hedef müşterikitlesine yönelik yazılı, sesli ve görüntülü bilgilendirme yapma imkânının bulunmasındangelecekte televizyon reklamlarının yerini alma potansiyeline sahip olabileceklerdir. MOBİL SATIŞ GELİŞTİRMETutundurma araçları içinde müşterilerin hemen satın alma kararına vermesi için sunulankuponlar, hediyeler ve çekilişler gibi satış geliştirme uygulamaları önemlidir. Kupondağıtımında mobil telefonların kullanılmasının; mobil telefon numaralarını hedef alması,zaman duyarlılığı ve satış noktasında kupon barkodunun okutulmasını sağlaması gibi en az üçavantajı vardır. Mobil telefonlarla satış geliştirme amaçlı dağıtılan kuponların kullanım oranı,diğer kupon dağıtma yöntemlerine göre değerlendirildiğinde; broşürle dağıtılan indirimkuponlarında az (%63.3) ücretsiz dergi (%55) ve mobil internetten (%43.3) dağıtılankuponlara göre ise daha yüksek bir kullanım oranına sahip olduğu belirlenmiştir. Benzerşekilde televizyon programlarında sunulan yarışmalarda SMS yoluyla oylama yapılması,işletmelere ve GSM operatörlerine o önemli gelirler sağlamaktadır. MOBİL İNTERNET Mobil telefonlar kullanıcıları için internet bağlantısını sağlayan küçük bir bilgisayar olaraktadeğerlendirilmeye başlanmıştır. Mobil ticaret ve pazarlamada sunulan hizmetlerden büyükçoğunlukla mobil internet ile yararlanılmaktadır. Mobil telefon kullanıcıları, bilgisayarıolmadan cephelerinde taşıdıkları telefonların internet bağlantıları ile bankacılık rezervasyon,alış-veriş ve haberleri anında takip etme gibi hizmetlerden önemli bir şekildeyararlanabilmektedirler. Mobil telefonlar ile aynı zamanda internete ulaşma imkânının, e-ticaret ve internette pazarlama faaliyetlerine önemli katkılar yapılması beklenmektedir.Mobil internet kullanımı, Japonya ve Kore’ de geliştirme gösterirken son zamanlarda Avrupa,Asya’ nın kalan kısmı ve daha düşük oranlarda Amerika’ da özellikle eğlence içeriği alanındabüyük bir gelişme göstermiştir. Mobil telefon ile internet bağlantısı da mobil pazarlama vemobil ticaret için önemlidir. MOBİL PAZARLAMADA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ENGELLERMobil telefon kullanıcılarının mobil ticareti ve alış-veriş beklendiği kadar ilgi ve olumlu tutumgöndermemesine neden olan ve mobil pazarlama faaliyetlerini zorlaştıran bazı sorunlar davardır. Bu sorunlara ve engellere; 1. Mobil telefonların ekranının küçük olması
  7. 7. 2. Mesajların yazılması ve okunmasındaki zorluklar 3. Mobil görüşmelerinin maliyetinin yüksek olması 4. Mobil telefon şarjını kısa sürede tüketmesi 5. Geleneksel alış-veril kültüründen geçememe 6. Mobil telefonların sağladığı faydalardan kullanıcıların tam olarak haberdar olmamasıBaşarılı bir mobil pazarlama ve mobil ticaret uygulamaları için açıklanan engeller ortadankaldırılarak rahat, güvenli, kolay, etkin ve düşük maliyetli bir ticaret ortamının kurulmasıgereklidir. SONUÇTeknolojik gelişmelerin en son örneği; mobil telefonların mobil pazarlama faaliyetlerindekullanılmaya başlanmasıdır. Mobil telefonlar aracılığıyla kişiye özel yazılı, sesli, görüntülüiletişim kurulması satış tekliflerinin her zaman her yerde hedef müşteri kitlesine gönderilmesiimkânının bulunması, mobil pazarlamanın önemini artırmıştır. Mobil pazarlama hedefmüşterilerle mobil telefonlar üzerinden iletişim kurmayı ve pazarlama anlayışı içindedeğerlendirilebilen ve internet pazarlamasından sonra ortaya çıkan en yeni pazarlamaaracıdır.Başarılı bir mobil ticaret sisteminin geliştirilmesinde;1) GSM operatörleri sistemin kurulmasına destek olmalı,2) Mobil pazarlama çerçevesinde yapılan görüşme veya mesaj gönderme ücretleridüşünülmeli, 3) Sistemin müşteriler tarafından benimsenmesi için etkin bir mobil pazarlama karmasıstratejileri hazırlanmalı, 4) Mobil telefon ekranlarının küçük olmasından dolayı kaynaklanan mal veya hizmetleribulma sorunların kaldırılmasında mal ve hizmeti sesli olarak arama, önerme ve/veya alışverişyapmayı kolaylaştıran programlar geliştirilmeli,5) Yaratıcı ve eğlenmeli hizmetler ve mobil alışveriş ortamı sağlamalı.

×