Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Viral Pazarlama

9 121 vues

Publié le

Süleyman BAYINDIR Viral Pazarlama

Publié dans : Marketing
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Viral Pazarlama

 1. 1. •Viral Pazarlama •Neden Viral Pazarlama •Viral Kampanya Süreci
 2. 2. Viral pazarlama ağızdan ağza pazarlamanın elektronik ortamda gerçekleştirilmiş halidir. Viral pazarlama marka, ürün, şirketle ilgili pazarlama mesajlarının sosyal medya aracılığıyla verildiği bir pazarlama türüdür. Viral pazarlamanın belirleyici iki temel öğesi vardır. Bunlardan birincisi, büyüme oranı birden fazladır. Çünkü mesajı alan bu mesajı birden daha fazla kişiyle paylaşacaktır. Örneğin bir marka hedef kitlesini seçtikten sonra; bu kitleye yönelik ücretsiz bir e-kitap yayınlarsa, bundan haberdar olan tüketici hiç çekinmeden bu mesajı çevresinde konuya ilgi duyan kişilere hiç çekinmeden yollayacaktır. Bu şekilde de markanın mesajı internet ortamında çok çabuk bir şekilde yayılacaktır. Viral pazarlama temel olarak böyle bir durumda devreye girmektedir.
 3. 3. İkincisi ise viral pazarlama sosyal medya uygulamalarını kullanarak büyür. Sosyal medya ise insanların ideolojik veya teknolojik konular üzerinde internet temelli uygulamalarla buluştukları alandır. Sosyal medyayı şemsiye tabiriyle ifade edecek olursak, bu şemsiyenin altında işbirliği yapacağınız siteler(Wikipedia), blog/mikrobloglar (Twitter), içerik toplulukları (Youtube), sosyal ağ siteleri (Facebook), sanal oyun dünyası (World of Warcraft) ve sanal sosyal dünya (Second Life) bulunmaktadır. Sosyal medya uygulamaları uygun pazarlama mesajlarını geniş insan topluluklarına ulaştırmanıza yardımcı olur. Bu sebeplerden dolayı bazı araştırmacılar viral pazarlama yerine sosyal medya pazarlaması terimini de kullanmaktadır.
 4. 4. Türkiye, İnternet kullanımının giderek geliştiği ve yaygınlaştığı ülkelerden biridir. Haftalık ortalama internet kullanımı 7,3 saattir. Hane halkının yaklaşık %41’i evinde internete sahiptir. Bilindiği üzere Türkiye genç nüfusa sahiptir ki bu nüfus “e-hayat” la içe içe yaşamaktadır. İnternet kullanıcılarının %15’i alışverişlerinin bir kısmını internet ortamında gerçekleştirmektedir. Eylül 2010 itibariyle Türkiye’deki Facebook kullanıcı sayısı 22 milyonu geçmiştir. Bu rakamla dünyada en fazla facebook kullanan 4. Ülke konumundayız. Bir araştırmaya göre 1524 yaş arasındaki gençlerin % 22’si internette 20 saatten fazla zaman harcamaktadır.
 5. 5. Viral pazarlamayı doğru şekilde gerçekleştirmek için üç kriterin bir arada bulunması gerekmektedir. Bu kriterler; uygun koşullar, doğru mesaj ve doğru insandan oluşmaktadır. Yani uygun koşullar altında doğru mesajın doğru insana verilmesi gerekmektedir. Süreç içerisinde ilk kritik element doğru kişiyi bulmaktır. Üç tip haberciden bahsedilebilir. Bunlardan ilki Pazar uzmanları, geniş miktarda pazar alanı bilgisine sahiptir. Aynı zamanda diğer tüketicilerle bilgi alışverişinde bulunarak bu bilgileri yayabilirler. İkincisi geniş sosyal imkanlara sahip yani geniş insan topluluklarına ulaşabilecek sosyal merkezler konumundadırlar. Üçüncüsü ise satış elemanlarıdır. Pazar uzmanları edindikleri bilgileri her zaman direkt olarak Sosyal merkez konumundaki haberciye gönderemez çünkü bazı bilgilerin daha açıklayıcı, ikna edici olması gerekmektedir. Satış elemanları Pazar uzmanlarından aldığı bilgiyi daha açıklayıcı olarak sosyal merkez konumundaki haberciye iletir.
 6. 6. NEDEN ? Viral pazarlama, işletmelere üç temel avantaj sunmaktadır. 1.İşletmelerin maliyetlerinin azaltılmasıyla ilgilidir tüketicilerin marka mesajını taşıması, işletmenin giderlerini azaltmaktadır. 2.Reklam içeren elektronik mesajın yönlendirilerek taşınması alıcısı tarafından, ücret karşılığı yapılan reklamlara yada kitlesel bir reklam kampanyasından daha uygun görülmesidir. 3.yönlendirilen bu mesajlar, hangi arkadaş, aile üyesi ya da iş arkadaşından geldiğini bilmek daha kolay olacaktır. Böylece benzer ilgi alanları olduğundan dolayı, mesajın alıcı tarafından okunma ihtimali artacaktır. Bu şekilde de daha etkili bir hedefleme yapılmış olacaktır.
 7. 7. VİRAL KAMPANYA SÜRECİ Viral pazarlama kampanyasının etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak unsurlar söyle sıralanabilir. 1. Viral pazarlama teşvik sağlamalıdır. Viral pazarlama kampanyası tüketicilere teşvik edici ödüller sunması durumunda en iyi şekilde yayılır. Örneğin; Gilette firmasının 2005 yılında Türkiye’de marka farkındalığını artırmak için düzenlediği “Jilet Gibi Ol!” kampanyası içerisinde bir “reklam oyunu” gerçekleştirilmiştir. Bir ay içinde siteye giriş oranı % 317 artmıştır (jiletgibi.com)
 8. 8. 2. Israrla gönderme düşünülmemelidir. Bir tüketici mesajı arkadaşına gönderdiği zaman,tekrar gönderimler için ısrar edilmemelidir. 3. Gönderilen e-postalar kişiselleştirilmelidir. Kullanıcı mesajın bir arkadaşından geldiğini gördüğü zaman bu mesajı cevaplama oranı artar. Bu yüzden tanınan bir kaynaktan geldiğini gösteren e-posta mesajlarının kişiselleştirilmesi en etkili yöntemlerdendir. 4. Veriler izlenmeli ve analiz edilmelidir. Her pazarlama kampanyasında olduğu gibi sonuçların izlenmesi ve tüm zaman içinde performansın yükseltilmesi tamamen gereklidir.Uzman e-posta pazarlamacıları performansın değerlendirilmesinde kullanılabilecek faaliyet verilerini ve anlamlarını izlemelidir.
 9. 9. 5. Sürekli olarak arkadaşa gönderme teşvik edilmelidir. Sürekli bir şekilde mesajlarının gönderilmesini isteyen pazarlamacılar için epostanın gönderildiği her kullanıcı, viral pazarlamanın uygulanması için bir alan yaratır. 6. Web sitesinin trafiği iyi bir şekilde yürütülmelidir. Kampanya sürecinde e-posta yoluyla yayılım arttığı için, web sitesine girişler artacaktır. Siteye giriş sonucunda tüketici ürün bilgisiyle karşılaşırsa, çapraz satış ve siteye üye olma olasılığı artacaktır.
 10. 10. Örnek Bir Viral Pazarlama Uygulaması Diet Kola ve Mentos Deneyimi Diet kolanın içerisine mentos atınca ne olur? Stephen Voltz arkadaşını, Fritz Grobe, beklerken bu soruyu 2005 Kasım ayında sormuş. Mentos’un kimyasal olarak kola içerisinde bir reaksiyona girdiği ve basınç oluşturduğunu görmüştür. 2006 yılında Voltz ve Grobe, 500 mentos ve 1000 adet diet kola ile gerçekleştirdikleri şovlarını Revver ve Youtube sitelerinde “Experiment #137” adıyla paylaşmışlardır.
 11. 11. Mentos bununla da yetinmeyip www.mentosgeyser.com url’ye sahip bir internet sitesi kurmuş ve insanların kendi deneyimlerini bu sitede paylaşmalarını istemiştir. Süreç sonunda 2006 yazında Mentos’un 2006 yaz satışları % 20 artmıştır.
 12. 12. 12860271032 ERDİ URTAL 12860271037 HASAN TÜZER DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

×