Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
TRƯƠNG VĂN HUÂN
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC
YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
HẠT CƠM PHẲ...
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
• ĐẶT VẤN ĐỀ
• TỔNG QUAN TÀI LIỆU
• ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
• KHUYẾN ...
ĐẶT VẤN ĐỀ
• Hạt cơm (HC): một bệnh da khá phổ biến do virus HPV (Human
papilloma virus) .
• Hiện nay có trên 100 type HPV...
ĐẶT VẤN ĐỀ
• Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị HCP:
Laser, đốt điện, xịt nitơ lỏng, chấm Duofilm, acid salicylic,
ret...
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan của
HCP tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.
2. Đán...
1.1 Đại cương về hạt cơm (warts)
• Hạt cơm: là bệnh tăng sinh tổ chức lành tính trên da và niêm
mạc do virus HPV gây nên.
...
1.2.3 Đặc điểm lâm sàng
• Thương tổn lâm sàng: sẩn dẹt nổi gờ nhẹ trên mặt da, phẳng, hình
tròn hoặc đa giác kích thước 1-...
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.2.4 Mô bệnh học HCP
Dày sừng nhẹ, dày lớp gai, không có hiện tượng u nhú và á sừng,
các tế bào thượng...
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.2.5 Chẩn đoán
1.2.5.1 Chẩn đoán xác định
* Chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng:
* Ngoài ra dựa vào:
...
1.2.4 Các phương pháp điều trị bệnh HCP
 Điều trị thuốc bôi:
- Thuốc bạt sừng Mỡ Axít salicylic 5-10%
- Thuốc chống virus...
 Các phương pháp điều trị khác
- Vi lượng đồng căn (Ca, Na, S).
- Áp nhiệt tại chỗ.
- Thuốc uống: Verrulyse-Methionine
 ...
• Nguyên lý hoạt động của Laser CO2
- Laser CO2 có bước sóng 10.600nm, bước sóng này ánh sáng
bị hấp thu rất nhiều nước, 9...
* Ưu điểm của Laser CO2
- Kỹ thuật không tiếp xúc
- Sự dập nát tổ chức rất ít
- Độ chính xác cao
- Ít chảy máu và xuất tiế...
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Mục tiêu 1:
• Dữ liệu các BN da được lưu trữ trong phần mềm quản lý của
BV Da liễu Trung ương từ...
2.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân (mục tiêu 2)
2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn
• Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán HCP
• Trên 10 tu...
2.3. Cỡ mẫu nghiên cứu
Mục tiêu 1:
Hồi cứu toàn bộ số liệu BN khám bệnh da và BN được chẩn
đoán HC và HCP được lưu trữ tro...
2.4 Phương pháp nghiên cứu
2.4.1 Thiết kế nghiên cứu
Mục tiêu 1: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu
Mục tiêu 2: Thử nghiệ...
 Đánh giá kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 sau 02
tháng
* Lấy phiếu nghiên cứu
• Khám, thu thập các thông tin: tuổi, g...
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
* Đánh giá mức độ tăng sắc tố
- Thâm nhẹ: tăng ≤ 2 bậc
- Thâm nhiều: tăng ≥ 3 bậc
 Đá...
- Đánh giá kết quả điều trị theo 3 mức độ:
 Đánh giá kết quả điều trị
Mức độ Thương tổn Màu da Biến chứng
Tốt Hết Bình th...
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
- Các số liệu thu thập được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và xử
lý số liệu sử dụng phần mề...
2.6. Đạo đức trong nghiên cứu
- Các dữ liệu thu thập được chỉ phục vụ cho mục đích NC.
- BN được tư vấn đầy đủ và tự nguyệ...
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Năm
Số BN da
tại PK
Tổng số
hạt cơm
Hạt cơm phẳng
Số lượng
HCP/Bệnh
da (%)
HCP/Tổng
số HC(%)
2010 175....
3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012
Xu hướng bệnh HCP trong 3 năm 2010-2012
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Xu hướng ...
Phân bố bệnh HCP theo giới tính
3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
BN nữ chiếm đa số...
Phân bố HCP theo nghề nghiệp
3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
HS, SV chiếm đa số 3...
Phân bố HCP theo lứa tuổi
3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Nhóm tuổi 16-25 chiếm đ...
Phân bố theo các tháng trong năm
3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Số lượng BN cao ...
3.2 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2
3.2.1 Đặc điểm của BN
Nhóm tuổi n %
10-19 7 21,2
20-29 16 48,5
30-39 8 24,2
>40 2 ...
Phân bố bệnh nhân theo giới tính
3.2.1 Đặc điểm của bệnh nhân
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Phân bố BN theo nghề nghiệp
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.2.1 Đặc điểm của bệnh nhân
Số lượng tổn thương
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.2.2 Đặc điểm lâm sàng HCP của bệnh nhân
•Tương tự với Nguyễn Hữu Sáu & Vũ Nguyệt...
Vị trí HCP
Vị trí thương tổn n %
Mặt 14 42,4
Tay-chân 8 24,2
Mặt- Tay chân 7 21,2
Thân mình-Tay chân 1 3,0
Mặt-Tay chân-Th...
Thời gian bị bệnh HCP
25
30
45
23.1
38.5 38.5
24.2
33.3
42.4
0
10
20
30
40
50
< 3 tháng 3-12 tháng >12 tháng
Nam
Nữ
Chung
...
Triệu chứng cơ năng
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.2.2 Triệu chứng cơ năng HCP của bệnh nhân
Khác với Lê Thị Anh Thư (2009) về đặc ...
3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Lipke, M.M (2006): Tối đa 75% HCP khỏi sau điều trị
Sterling (...
Kết quả điều trị theo giới tính
Kết quả
Nam Nữ
p
n % n %
Khỏi 13 65,0 10 76,9
>0,05
Không khỏi 7 35,0 3 30,3
KẾT QUẢ VÀ BÀ...
Kết quả điều trị theo số lượng tổn thương
3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2
Số lượng tổn thương càng nhiều, tỷ lệ kh...
Thời gian bị
bệnh
Khỏi Không khỏi
p
n % n %
<3 tháng 6 75,0 2 25,0
>0,053-12 tháng 6 54,5 5 45,5
>12 tháng 11 78,6 3 21,4
...
Vị trí hạt cơm
Khỏi Không khỏi
p
n % n %
Mặt 10 71,4 4 28,6
>0,05
Tay chân 4 50,0 4 50,0
Mặt – Tay chân 6 85,7 1 14,3
Thân...
Kết quả điều trị theo triệu chứng cơ năng
3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2
Không ngứa có tỷ lệ khỏi bệnh thấp nhất ...
Tăng sắc tố sau điều trị
30,3
60,6
9,1
Không thâm
Thâmnhẹ
Thâmnhiều
3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2
KẾT QUẢ VÀ BÀN...
Tăng sắc tố sau điều trị theo giới tính
Thâm
Nam Nữ
p
n % n %
Không thâm 9 45,0 1 7,7
<0,05
Có thâm (nhẹ, nhiều) 11 55,0 1...
Phân loại kết quả điều trị
3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2
Vũ Thị Phương Dung (2010): Laser CO2 điều trị HC lòng b...
3.3 Mức độ hài lòng của bệnh nhân
Mức độ hài lòng
Nam Nữ
p
n % n %
Rất hài lòng 11 55,0 3 23,1
<0,05Hài lòng 4 20,0 7 53,8...
KẾT LUẬN
1. Tình hình bệnh HCP tại BVDL Trung ương trong 3
năm 2010 – 2012
 BN bệnh HCP tại BVDL tăng lên trong 3 năm 201...
KẾT LUẬN
2. Kết quả điều trị bệnh HCP bằng Laser CO2.
 Tỷ lệ khỏi sau điều trị đạt 69,7%
 Nữ có tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn ...
2. Kết quả điều trị bệnh HCP bằng Laser CO2 (tiếp)
 Vị trí HCP ở mặt-tay chân và mặt là khỏi bệnh cao nhất, 85,7% và
71,4...
KHUYẾN NGHỊ
• Bệnh nhân nên đi khám và điều trị HCP trong thời
gian bị bệnh dưới 3 tháng, như vậy sẽ cho kết quả
sau điều ...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA
Trước điều trị
Ngay sau điều trị
Sau ĐT 2 tháng
Trước điều trị
Ngay sau điều trị
Sau ĐT 2 tháng
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẠT CƠM PHẲNG BẰNG LASER CO2

738 vues

Publié le

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẠT CƠM PHẲNG BẰNG LASER CO2
Lệ phí 20.000đ liên hệ quangthuboss@gmail.com

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẠT CƠM PHẲNG BẰNG LASER CO2

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRƯƠNG VĂN HUÂN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẠT CƠM PHẲNG BẰNG LASER CO2 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN THƯỜNG
 2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY • ĐẶT VẤN ĐỀ • TỔNG QUAN TÀI LIỆU • ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN • KHUYẾN NGHỊ
 3. 3. ĐẶT VẤN ĐỀ • Hạt cơm (HC): một bệnh da khá phổ biến do virus HPV (Human papilloma virus) . • Hiện nay có trên 100 type HPV. • Mỗi type HPV → kiểu tổn thương đặc trưng riêng trên lâm sàng. Các nhà lâm sàng có thể định hướng được type HPV gây bệnh. • Hạt cơm phẳng (HCP): thường gặp, ở mọi lứa tuổi, cả hai giới. • Vị trí: có thể ở khắp nơi trên cơ thể nhưng hay gặp ở mặt • Thường do các type HPV3 và HPV10 • Triệu chứng cơ năng: có thể ngứa • HCP ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Khám và điều trị.
 4. 4. ĐẶT VẤN ĐỀ • Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị HCP: Laser, đốt điện, xịt nitơ lỏng, chấm Duofilm, acid salicylic, retinoids, acid tricloracetic 33%…Tuy nhiên chưa có biện pháp nào được coi là đặc hiệu. • Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương ngày càng có nhiều bệnh nhân bị HCP đến khám và được điều trị chủ yếu bằng laser CO2
 5. 5. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Khảo sát tình hình, đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan của HCP tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. 2. Đánh giá kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2.
 6. 6. 1.1 Đại cương về hạt cơm (warts) • Hạt cơm: là bệnh tăng sinh tổ chức lành tính trên da và niêm mạc do virus HPV gây nên. 1.2 Hạt cơm phẳng (Flat wart) 1.2.1 Khái quát • HCP: là các sẩn dẹt nổi gờ cao trên mặt da, mặt phẳng, hình tròn, bầu dục hoặc đa giác, kích thước 1-5mm. 1.2.2 Căn nguyên • Do chủ yếu tuýp 3, 10, ngoài ra do tuýp 28, 49. • Chiếm 24-34% trong bệnh hạt cơm. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
 7. 7. 1.2.3 Đặc điểm lâm sàng • Thương tổn lâm sàng: sẩn dẹt nổi gờ nhẹ trên mặt da, phẳng, hình tròn hoặc đa giác kích thước 1-5mm màu gần như màu da, ranh giới rõ đứng riêng rẽ hay tập trung thành đám. • Đặc biệt tạo thành dải hay lan theo vết gãi (dấu hiệu Koebner) • Có thể có ngứa tại chỗ • Vị trí phân bố hay ở mặt, trán, cánh tay và thân mình TỔNG QUAN TÀI LIỆU
 8. 8. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.2.4 Mô bệnh học HCP Dày sừng nhẹ, dày lớp gai, không có hiện tượng u nhú và á sừng, các tế bào thượng bì bị tổn thương (xuất hiện các khoảng sáng trong tế bào).
 9. 9. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.2.5 Chẩn đoán 1.2.5.1 Chẩn đoán xác định * Chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng: * Ngoài ra dựa vào: + Mô bệnh học: + PCR định tính và định lượng xác định tuýp gây bệnh. 1.2.4.2 Chẩn đoán phân biệt - Dị sừng nang lông (bệnh darier) - Loạn sẩn thượng bì dạng hạt cơm: - Lichen phẳng - Sẩn ngứa
 10. 10. 1.2.4 Các phương pháp điều trị bệnh HCP  Điều trị thuốc bôi: - Thuốc bạt sừng Mỡ Axít salicylic 5-10% - Thuốc chống virus, kích thích tăng miễn dịch  Điều trị phá huỷ tổ chức bệnh - Đốt điện - Quang hóa trị liệu - Ni tơ lỏng - Gây bỏng bằng hoá chất nitrate bạc TỔNG QUAN TÀI LIỆU
 11. 11.  Các phương pháp điều trị khác - Vi lượng đồng căn (Ca, Na, S). - Áp nhiệt tại chỗ. - Thuốc uống: Verrulyse-Methionine  Điều trị HCP bằng laser CO2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
 12. 12. • Nguyên lý hoạt động của Laser CO2 - Laser CO2 có bước sóng 10.600nm, bước sóng này ánh sáng bị hấp thu rất nhiều nước, 90% năng lượng bị hấp thụ ở trong chiều dày 0,2-0,5mm đầu tiên của mô mềm. - Sự hấp thụ năng lượng Laser của da gây nóng nhanh, làm bốc hơi nước nội bào và ngoại bào. Tổ chức da tại nơi đốt đã hấp thụ năng lượng Laser biến thành than và bốc khói. Tổ chức xung quanh bị hoại tử đông do tác dụng của khuếch tán nhiệt TỔNG QUAN TÀI LIỆU
 13. 13. * Ưu điểm của Laser CO2 - Kỹ thuật không tiếp xúc - Sự dập nát tổ chức rất ít - Độ chính xác cao - Ít chảy máu và xuất tiết dịch - Vô trùng phẫu thuật - Cho phép phẫu thuật ở vùng chật hẹp - Không để lại sẹo TỔNG QUAN TÀI LIỆU * Nhược điểm của Laser CO2 - Đòi hỏi có trang thiết bị * Chỉ định: - Các khối u lành tính trên da - Các khối u ác tính trên da - Xóa nếp nhăn * Các biến chứng có thể gặp: - Rối loạn sắc tố - Đau - Nhiễm trùng - Sẹo
 14. 14. 2.1. Đối tượng nghiên cứu Mục tiêu 1: • Dữ liệu các BN da được lưu trữ trong phần mềm quản lý của BV Da liễu Trung ương từ 01/01/2010 đến 31/12/2012. Mục tiêu 2: • BN được chẩn đoán là HCP và đồng ý điều trị bằng Laser CO2 tại BV Da liễu Trung ương từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2013. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 15. 15. 2.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân (mục tiêu 2) 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn • Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán HCP • Trên 10 tuổi, không phân biệt giới tính • Đồng ý điều trị HCP bằng Laser CO2 • Bệnh nhân đồng ý hợp tác (dưới 18 tuổi có cha mẹ đồng ý). 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ: - BN không đồng ý hợp tác, không tuân thủ quá trình điều trị; - BN < 10 tuổi, bị bệnh hạt cơm khác, bệnh nội khoa kèm theo - BN bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh virus: HIV, HSV, HbsAg … ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 16. 16. 2.3. Cỡ mẫu nghiên cứu Mục tiêu 1: Hồi cứu toàn bộ số liệu BN khám bệnh da và BN được chẩn đoán HC và HCP được lưu trữ trong phần mềm quản lý của BVDL từ 01/01/2010 đến 31/12/2012. Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện các BN đến khám tại BVDL Trung ương được chẩn đoán bị bệnh HCP phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ và đồng ý tham gia điều trị HCP bằng Laser CO2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 17. 17. 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu Mục tiêu 1: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu Mục tiêu 2: Thử nghiệm lâm sàng so sánh trước sau 2.4.2 Các bước tiến hành  Khảo sát tình hình, các yếu tố liên quan HCP tại BVDL Trung ương 2010-2012. - Bệnh da, bệnh HC và bệnh HCP - Tuổi - Giới - Phân bố theo nghề nghiệp - Phân bố theo tháng trong năm. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 18. 18.  Đánh giá kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 sau 02 tháng * Lấy phiếu nghiên cứu • Khám, thu thập các thông tin: tuổi, giới, nghề nghiệp, vị trí, hình dạng, số lượng, thời gian bị bệnh, triệu chứng cơ năng. • Tiến hành điều trị bằng Laser CO2 • Sau điều trị: - Có biến chứng khám lại sớm: Nhiễm trùng, loét, đau - Hẹn sau 02 tháng tái khám đánh giá: + Khỏi/Không khỏi + Mức độ tăng sắc tố + Các biến chứng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 19. 19. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * Đánh giá mức độ tăng sắc tố - Thâm nhẹ: tăng ≤ 2 bậc - Thâm nhiều: tăng ≥ 3 bậc  Đánh giá kết quả điều trị: • Khỏi bệnh: - Không còn thương tổn trên da • Không khỏi: - Vẫn còn thương tổn trên da - Xuất hiện các thương tổn mới • Đánh giá kết quả điều trị dựa vào vị trí tổn thương • Đánh giá kết quả điều trị dựa vào số lượng tổn thương • Đánh giá kết quả điều trị dựa vào thời gian tổn thương • Đánh giá kết quả điều trị dựa vào tổn thương thực thể • Đánh giá mức độ rối loạn sắc tố sau điều trị • Đánh giá các biến chứng sau điều trị
 20. 20. - Đánh giá kết quả điều trị theo 3 mức độ:  Đánh giá kết quả điều trị Mức độ Thương tổn Màu da Biến chứng Tốt Hết Bình thường Không Khá Hết Tăng hoặc giảm sắc tố nhẹ Không Kém Không hết hoặc tái phát Tăng hoặc giảm sắc tố nhiều Nhiễm khuẩn, sẹo xấu ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * Đánh giá mức độ hài lòng củabệnh nhân: Theo 3 mức độ: 1. Rất hài lòng 2. Hài lòng. 3. Không hài lòng
 21. 21. 2.4. Phương pháp xử lý số liệu - Các số liệu thu thập được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và xử lý số liệu sử dụng phần mềm SPSS 18.0. - Các test thống kê được kiểm định với sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. 2.5. Địa điểm và thời gian nghiên cứu Khoa Laser-Phẫu thuật BVDL Trung ương từ 01/3/2013 đến 30/8/2013. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 22. 22. 2.6. Đạo đức trong nghiên cứu - Các dữ liệu thu thập được chỉ phục vụ cho mục đích NC. - BN được tư vấn đầy đủ và tự nguyện tham gia. - Thông tin của BN được giữ kín. - Bệnh nhân được theo dõi và điều trị đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khoẻ. - NC được Hội đồng khoa học BVDL Trung ương thông qua. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 23. 23. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Năm Số BN da tại PK Tổng số hạt cơm Hạt cơm phẳng Số lượng HCP/Bệnh da (%) HCP/Tổng số HC(%) 2010 175.558 4.805 1.035 0,59 21,54 2011 223.347 6.026 1.185 0,53 19,67 2012 243.042 6.718 1.427 0,59 21,24 Tổng 641.947 17.549 3.647 0,57 20,78 Số lượng bệnh HCP trong 3 năm 2010-2012 3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012
 24. 24. 3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012 Xu hướng bệnh HCP trong 3 năm 2010-2012 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Xu hướng bệnh HCP tăng lên trong suốt 3 năm 2010-2012. Tương tự Nguyễn Hữu Sáu & Vũ Nguyệt Minh(2010)về tình hình HCP năm 2007-2009
 25. 25. Phân bố bệnh HCP theo giới tính 3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN BN nữ chiếm đa số, khoảng 60,0%, nam giới chiếm khoảng 40,0%. Tương tự Nguyễn Hữu Sáu & Vũ Nguyệt Minh (2010), nữ (61,0%), nam (39,0%)
 26. 26. Phân bố HCP theo nghề nghiệp 3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN HS, SV chiếm đa số 37,3%, nội trợ 16,8% Khác với Nguyễn Hữu Sáu & Vũ Nguyệt Minh (2010), nội trợ (55,0%), hs, sv (20,0%)
 27. 27. Phân bố HCP theo lứa tuổi 3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Nhóm tuổi 16-25 chiếm đa số (62,5%), >60 tuổi là thấp nhất (1,6%) Tương tự với Nguyễn Hữu Sáu & Vũ Nguyệt Minh(2010) tuổi 16-25 (59,6%)
 28. 28. Phân bố theo các tháng trong năm 3.1 Tình hình bệnh HCP tại BVDL năm 2010, 2011, 2012 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Số lượng BN cao nhất trong tháng mùa hè (tháng 6, 7, 8), giảm vào mùa đông
 29. 29. 3.2 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 3.2.1 Đặc điểm của BN Nhóm tuổi n % 10-19 7 21,2 20-29 16 48,5 30-39 8 24,2 >40 2 6,1 Tổng số 33 100 Tuổi của bệnh nhân KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 30. 30. Phân bố bệnh nhân theo giới tính 3.2.1 Đặc điểm của bệnh nhân KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 31. 31. Phân bố BN theo nghề nghiệp KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.2.1 Đặc điểm của bệnh nhân
 32. 32. Số lượng tổn thương KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.2.2 Đặc điểm lâm sàng HCP của bệnh nhân •Tương tự với Nguyễn Hữu Sáu & Vũ Nguyệt Minh(2010): 60,6% BN HCP có 10- 99 tổn thương •Cao hơn Vali A (2007) về điều trị HCP bằng dung dịch 50% Axit citric: trung bình 21 tổn thương •Cao hơn nhiều số lượng tổn thương HC thông thường của Lê Thị Anh Thư: 54,7% BN có 1 tổn thương duy nhất.
 33. 33. Vị trí HCP Vị trí thương tổn n % Mặt 14 42,4 Tay-chân 8 24,2 Mặt- Tay chân 7 21,2 Thân mình-Tay chân 1 3,0 Mặt-Tay chân-Thân mình 3 9,1 Tổng số 33 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.2.2 Đặc điểm lâm sàng HCP của bệnh nhân Y văn: HCP thường xuất hiện phổ biến ở mặt, trán, hoặc tay
 34. 34. Thời gian bị bệnh HCP 25 30 45 23.1 38.5 38.5 24.2 33.3 42.4 0 10 20 30 40 50 < 3 tháng 3-12 tháng >12 tháng Nam Nữ Chung KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.2.2 Đặc điểm lâm sàng HCP của bệnh nhân Tương tự với Nguyễn Hữu Sáu & Vũ Nguyệt Minh (2010): Số lượng BN bị HCP < 12 tháng là 59,0%, >12 tháng là 41,0%
 35. 35. Triệu chứng cơ năng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.2.2 Triệu chứng cơ năng HCP của bệnh nhân Khác với Lê Thị Anh Thư (2009) về đặc điểm HC thông thường: chỉ 0,9% BN bị ngứa Ngứa có thể là lý do BN đi khám và điều trị HCP
 36. 36. 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Lipke, M.M (2006): Tối đa 75% HCP khỏi sau điều trị Sterling (2001): Hiệu quả điều trị HC bằng Laser CO2 đạt 64%-71% Logan (1980) ở Anh 56,0% BN khỏi hoàn toàn (đánh giá sau 10 tháng điều trị) Nguyễn Hữu Sáu & Vũ Nguyệt Minh (2010) Điều trị HCP bằng Lacacid 0,05% và Salicylic 10% sau 2 tháng điều trị là 51,5% và 22,7%. ( sau gần 4 tháng: 72,7% và 54,5%)
 37. 37. Kết quả điều trị theo giới tính Kết quả Nam Nữ p n % n % Khỏi 13 65,0 10 76,9 >0,05 Không khỏi 7 35,0 3 30,3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2
 38. 38. Kết quả điều trị theo số lượng tổn thương 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 Số lượng tổn thương càng nhiều, tỷ lệ khỏi càng cao KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 39. 39. Thời gian bị bệnh Khỏi Không khỏi p n % n % <3 tháng 6 75,0 2 25,0 >0,053-12 tháng 6 54,5 5 45,5 >12 tháng 11 78,6 3 21,4 Kết quả điều trị theo thời gian bị bệnh 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 Bị bệnh >12 tháng có tỷ lệ khỏi bệnh cao nhất (78,6%) Sterling (2001) HCP là bệnh hoàn toàn lành tính, có thể tự khỏi: 30% khỏi trong 3 tháng và đến 65-78% khỏi trong 2 năm KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 40. 40. Vị trí hạt cơm Khỏi Không khỏi p n % n % Mặt 10 71,4 4 28,6 >0,05 Tay chân 4 50,0 4 50,0 Mặt – Tay chân 6 85,7 1 14,3 Thân mình –Tay chân 0 0 1 100 Mặt-Tay chân- Thân mình 3 100 0 0 Kết quả điều trị theo vị trí hạt cơm 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 41. 41. Kết quả điều trị theo triệu chứng cơ năng 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 Không ngứa có tỷ lệ khỏi bệnh thấp nhất (55,6%) Ngứa nhiều có tỷ lệ khỏi bệnh cao nhất (100%) KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Khỏi Không khỏi
 42. 42. Tăng sắc tố sau điều trị 30,3 60,6 9,1 Không thâm Thâmnhẹ Thâmnhiều 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 43. 43. Tăng sắc tố sau điều trị theo giới tính Thâm Nam Nữ p n % n % Không thâm 9 45,0 1 7,7 <0,05 Có thâm (nhẹ, nhiều) 11 55,0 12 92,3 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN * Biến chứng sau điều trị: Nhiễm trùng, sẹo không có Cách tiến hành: Sau khi đốt, bôi mỡ kháng sinh Bactroban 5g, Kháng sinh nếu cần thiết.
 44. 44. Phân loại kết quả điều trị 3.3 Kết quả điều trị HCP bằng Laser CO2 Vũ Thị Phương Dung (2010): Laser CO2 điều trị HC lòng bàn chân: Mức độ tốt, khá và kém lần lượt là 33,3%, 56,7% và 10,0%. Phù hợp với Lipke, M.M (2006) Hiện nay chưa có PP điều trị đặc hiệu nào HCP: tối đa 75% khỏi, 25% tái phát sau đó KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 45. 45. 3.3 Mức độ hài lòng của bệnh nhân Mức độ hài lòng Nam Nữ p n % n % Rất hài lòng 11 55,0 3 23,1 <0,05Hài lòng 4 20,0 7 53,8 Không hài lòng 5 25,0 3 23,1 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
 46. 46. KẾT LUẬN 1. Tình hình bệnh HCP tại BVDL Trung ương trong 3 năm 2010 – 2012  BN bệnh HCP tại BVDL tăng lên trong 3 năm 2010-2012.  Tỷ lệ HCP chiếm hơn 20% tổng số hạt cơm.  HCP ở nữ (62,5%), cao hơn nam 37,5%.  Học sinh, sinh viên là đối tượng bị HCP nhiều nhất (37,3%), tiếp theo là nội trợ (16,8%); mẫu giáo (11,3%).  Tuổi từ 16-25 là lứa tuổi bị HCP cao nhất (62,5%)  Bệnh HCP thường tăng cao trong các tháng mùa hè và giảm mạnh trong các tháng mùa đông.
 47. 47. KẾT LUẬN 2. Kết quả điều trị bệnh HCP bằng Laser CO2.  Tỷ lệ khỏi sau điều trị đạt 69,7%  Nữ có tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn nam giới, 76,9% và 65,0%  Số lượng thương tổn càng lớn thì tỷ lệ khỏi bệnh càng cao, từ 50% đến 80%  Tỷ lệ khỏi bệnh ở BN bị HCP trên 12 tháng là cao nhất (78,6%), thấp nhất là 3-12 tháng (54,5%).
 48. 48. 2. Kết quả điều trị bệnh HCP bằng Laser CO2 (tiếp)  Vị trí HCP ở mặt-tay chân và mặt là khỏi bệnh cao nhất, 85,7% và 71,4%  BN HCP ngứa nhiều có tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn (100%), không ngứa có tỷ lệ khỏi bệnh thấp nhất 55,6%.  24,3% BN có kết quả điều trị tốt, 42,4% có kết quả điều trị khá, chỉ 33,3% có kết quả điều trị kém.  Gần 80,0% bệnh nhân rất hài lòng và hài lòng với kết quả đạt được. Mức độ rất hài lòng ở nam cao hơn ở nữ. KẾT LUẬN
 49. 49. KHUYẾN NGHỊ • Bệnh nhân nên đi khám và điều trị HCP trong thời gian bị bệnh dưới 3 tháng, như vậy sẽ cho kết quả sau điều trị tốt hơn. • Điều trị HCP bằng Laser CO2 là phương pháp điều trị hiệu quả, ít tác dụng phụ và có thể tiến hành trong thời gian ngắn.
 50. 50. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Trước điều trị Ngay sau điều trị Sau ĐT 2 tháng
 51. 51. Trước điều trị Ngay sau điều trị Sau ĐT 2 tháng MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA
 52. 52. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

×