Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ОШ " Краљ Петар I"
Војводе Путника бр.1
18000 Ниш
Тел.018/561-221;
Факс:018/561-228
E-mail:kraljpetar@bankerinter.net
ОПЕР...
143. Ружно паче - Х.К.Андерсен обрада фр.инд. м.д.т
уџбенички
комплет
1.5.3.
1.5.2
3.5.1.
144. Ружно паче - препричавање в...
НАПРЕДНИ
3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

April

6 826 vues

Publié le

SJ

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

April

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 134. Пас и његова сенка- Доситеј Обрадовић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 2.2.8. 3.5.1. 135. Причање приче према датим речима-г.и п.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 1.5.2. 1.2.1. 136. Коњ и магаре- народна басна обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 2.2.8. 137. Енциклопедијски текстови о животињама вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 1.5.2. 1.2.1. 138. Пишемо латиницом- писана слова: P, R, S, Š обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 139. Врабац и ласте- Л.Н.Толстој обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 2.2.8. 3.5.1. 140. Пишемо латиницом- писана слова: B, D, G обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 141. Патак и жабе – Ј.Ј.Змај обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.3. 1.5.3. 142. Пишемо латиницом-писана слова: Z, Ž обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3.
  2. 2. 143. Ружно паче - Х.К.Андерсен обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 1.5.2 3.5.1. 144. Ружно паче - препричавање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 1.5.2. 1.2.1. 145. Пишемо латиницом-писана слова: Dž, Đ обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 146. Пишемо латиницом-писана слова: F, H обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 147. Научили смо писана слова латинице утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 148. АЗБУКА И ABECEDA систематиз. фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 1.2.1. 149. Шта смо научили провера фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима СТАНДАРДИ ОСНОВНИ 1.2.1.влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.5.2.препознаје књизевне врсте(бајку и басну) 1.5.3.одређује главне догађаје и ликове СРЕДЊИ 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не 2.5.3.препознаје риму стих истрофу у римској песми 2.5.4.одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова
  3. 3. НАПРЕДНИ 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст

×