Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ОШ »КРАЉ ПЕТАР I«
Ул.Војводе Путника бр.1
Тел.:290 004
Факс:290 005
E-mail: kraljpetar@bankerinter.net
ГЛОБАЛНИ ПЛАН
Наста...
III Вежбе упором рукама
развијање координације , гипкости ,
равнотеже и експлозивне снаге
стварање услова за социјално
при...
држање тела , јачање здравља и
развијање хигијенских навика
развијање координације , гипкости ,
равнотеже и експлозивне сн...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Globalni plan FV

5 523 vues

Publié le

FV

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Globalni plan FV

  1. 1. ОШ »КРАЉ ПЕТАР I« Ул.Војводе Путника бр.1 Тел.:290 004 Факс:290 005 E-mail: kraljpetar@bankerinter.net ГЛОБАЛНИ ПЛАН Наставни предмет: Физичко васпитање школска:2015/2016. Разред: I I Наставна тема Циљеви и задаци предмета Тип часа Начин остваривања наставних садржаја обрада утврђ. укупно I Ходање и трчање интегрални развој личности ученика , развој моторичких способности . задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром формирање и овладавање елементарним облицима кретања стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 15 5 20 Ученици ће овладати природним и изведеним елементарним кретњама у различитим условима извођења. II Скакање и прескакање задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 10 7 17 Организовати игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања.
  2. 2. III Вежбе упором рукама развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 7 4 11 У простору за вежбање кроз вежбе и игру ученици ће развијати манипулативне спретности IV Бацање и хватање задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром ; развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге ; стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања 10 7 17 У условима које намећу игра и такмичење ученици ће вежбати спретност и снагу мишића код бацања и хватања. V Вешања и пењања задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром ; развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге ; стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања 6 3 9 Ученици ће на одговарајућим справама развијати покретљивост и спретност VI Вежбе на тлу стварање претпоставки за правилно држање тела , јачање здравља и развијање хигијенских навика развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 6 3 9 Организовати мале полигоне игре са вежбама на тлу и одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. VII Вежбе равнотеже стварање претпоставки за правилно 4 2 6 Ученици ће кроз вежбе и игре
  3. 3. држање тела , јачање здравља и развијање хигијенских навика развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад развијати координацију, равнотежу и сналажљивост у простору. VIII Вежбе реквизитима стварање претпоставки за правилно држање тела , јачање здравља и развијање хигијенских навика развијање координације , гипкости , равнотеже и експлозивне снаге стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 4 3 7 Ученици ће користити палице,обруче,вијаче,чуњеве и коцке код вежби обликовања,трчања. IX Ритмичке вежбе и народни плесови стицање и примена знања умења и навика у свакодневном животу стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад 8 4 12 Уз одговарајућу музичку пратњу подстицати дечје кретно стваралаштво. Укупно 70 38 108

×