Fler vägar till våra anvandare - Uppsala universitetsbibliotek

  1. Fler vägar till våra användare Workshop om sociala medier 2011 Linda Vidlund och Christina Svala
  2. Varför workshop? • Öka delaktighet och förståelse för arbetet • Fånga upp åsikter och synpunkter av medarbetare • Uppdatera oss om framtidsarbeten på enheterna, har ni något på gång?
  3. Diskussion • Oklarheter i rapporten, något ni vill att vi förtydligar?
  4. Varför sociala medier? • Komplement till våra vanliga kanaler • Öppnar för kommunikation med användarna • Marknadsföra våra resurser på nya sätt • Våra användare finns där [64% använder mobilt internet 2010 av vuxna, mest 26-35 åringar. En majoritet av internetanvändarna upp till 45 år är med på Facebook. Taget från rapporten Internet och svenskarna 2010 utgiven av .SE ] • För personligt bruk i arbetet är det utvecklande och ett stöd i omvärldsbevakning
  5. Goda exempel Andra bibliotek på Facebook och/eller Twitter • Stockholms UB (@StockholmUniLib) • Karolinska Institutets Bibliotek (bara Facebook) • KTHB (@KTHBiblioteket) • Kungliga biblioteket (@kungbib) • British Library (@britishlibrary) • Library of Congress (@librarycongress)
  6. Viktigt • Stöd och uppmuntran från ledningen att medverka i sociala medier i arbetet • Syfte och mål, utvärdering • Beslut om användande, var, hur och vilka (riktlinjer)
  7. Diskussion • Gemensamma konton i sociala medier eller enhetsspecifika? Fundera över för- och nackdelar. • Finns andra funktioner som kan ha konton, till exempel Fråga biblioteket via Twitter?