Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Презентація:Розв"язування прямокутних трикутників

286 vues

Publié le

урок

Publié dans : Droit
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Презентація:Розв"язування прямокутних трикутників

 1. 1. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ Підготувала: Голуб Наталія Андріївна Тальнівська загальноосвітня школа I-III ст.№2 Тальнівського району
 2. 2. А ВС Означення : Прямокутним називається трикутник у якого один кут прямий. катети гіпотенуз а
 3. 3. А ВС Властивості прямокутного трикутника 1. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90º.А+ В = 90º 2. Катет , який лежить проти кута 30º дорівнює половині гіпотенузи . Якщо А = 30º , то ВС = 0,5АВ
 4. 4. А ВС Теорема Піфагора У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів . АВ² =АС²+ВС²
 5. 5. А ВС Означення Синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи . sinА = ВС АВ sinВ = АС АВ
 6. 6. А ВС Означення Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи . cosА = АС АВ cosВ = ВС АВ
 7. 7. А ВС Означення Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до прилеглого . tgА = ВС АС tgB = АС ВС
 8. 8. А ВС Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника Катет прямокутного трикутника дорівнює добутку: - гіпотенузи на синус протилежного кута АС=АВsinB BC=ABsinA - гіпотенузи на косинус прилеглого кута AC=ABcosA ВC=ABcosВ - другого катета на тангенс протилежного кута AC=BCtgB BC=ACtgA
 9. 9. А ВС Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює частці від ділення : - катета на синус протилежного кута АВ= АB= - катета на косинус прилеглого кута AВ= АВ= ВС sinA АС sinВ АС cosA ВС cosВ А ВС
 10. 10. Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів α 0º 30º 45º 60º 90º sin α 0 ½ √2 √3 1 cos α 1 √3 √2 ½ 0 tg α 0 √3 3 1 √3 - 2 22
 11. 11. Перевір себе 1 Який трикутник називається прямокутним?2 Сформулюйте теорему Піфагора. 3 Сформулюйте властивості прямокутного трикутника. 4 Що називається синусом гострого кута прямокутного трикутника? 5 Як знайти катети за гіпотенузою і гострим кутом? 6 Як знайти гіпотенузу за катетами ?
 12. 12. Піфагор Самоський (580-500рр до н.е ) Давньогрецький філософ, вчений , математик. Зробив значний вклад в розвиток тогочасної науки. Відкрите ним правило знаходження величин сторін прямокутного трикут- ника, назване нині “теоремою Піфагора”, є головною і найкращою теоремою геометрії.
 13. 13. Розв’язування прямокутних трикутників Умова задачі Розв’язання Дано: А=α, С=90º, АВ=с. Знайти: В, АС, ВС. В=90º-α, ВС=сsinα, АС=сcosα. Дано: А=α, С=90º , ВС=а. Знайти: В, АВ, АС. В=90º-α, АВ= , а sinα А ВС α с b а
 14. 14. Умова задачі Розв’язання Дано: АВ=с, С=90º, ВС=а. Знайти: А, В, АС. sinА= , В=90º- А , АС=сcosА. Дано: АС=b, С=90º, ВС=а. Знайти: А, В, АВ. АВ=√а²+b² , sinА= , В=90º- А. Розв’язування прямокутних трикутників а с а АВ а А ВС α с b
 15. 15. Розв’яжи самостійно Діагональ прямокутника дорівнює 85 см і утворює зі стороною кут 65º. Знайдіть сторони прямокутника. Задача 1 Задача 2 Катет і гіпотенуза прямокутного трикутника пропорційні числам 7 і 25. Знайдіть синус, косинус і тангенс гострих кутів трикутника.
 16. 16. Розв’язання задачі 1 В В А В С D З ACD ( D=90º). AD=ACsinC, CD=ACcosC. Дано: АС=85см, АСD=65º Знайти: AD, CD. Розв’язання. AD=85sin65º=85·0,906=77,01 CD=85cos65º=85·0,423=35,96 Відповідь: 77,01см, 35,96см.
 17. 17. Розв’язання задачі 2 А ВС Дано: АВС ( С=90º); АС:АВ=7:25 Знайти:sinA,cosA, tgA sinB,cosB, tgB Розв’язання. 24 7 ВС АС AC AB Нехай АС=7х, тоді АВ=25х ВС=√АВ²-АС². ВС=√625х²-49х²=√576х²=24х sinA= = ;ВС АB 24 25 cosA= = ; 7 25 tgA= = ; sinB= ; 7 25 cosB= ; 24 25 tgB= .7 24
 18. 18. Прикладні задачі Задача 1 Ширина будинку 7 м, довжина крокви 4,5 м. Під яким кутом крокви нахилені до стелі ?
 19. 19. Розв’язання.А В С Дано:АС=7м ; АВ=ВС=4,5м. Знайти : А. К ВК АС , АК=0,5АС, АК=3.5см. З АВК( К=90º) Τ Розв’язання прикладної задачі cosA= .AK AB cosA=0.777. А=39º Відповідь: 39º
 20. 20. Задача 2 Вершину дерева, віддаленого від даного пункту на 16 м, видно під кутом 16º до горизонту , а вершину другого дерева віддаленого від цього самого пункту на 24 м, видно під кутом 19º. Яке дерево вище і на скільки?
 21. 21. Розв’язання прикладної задачі α β A К C B М Дано:АС=24м ;КС=16м α=16º , β=19º Знайти : АВ-КМ Розв’язання АВ=АСtgβ ; КМ=КСtgα . АВ=24·0,344=8,256м. КМ=16·0,287=4,592м. АВ-КМ=3,664м. Відповідь:3,664 м.

×