Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Oferta dla partnera naukowego - City Partnerships

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Oferta dla partnera naukowego - City Partnerships (20)

Plus par City Partnerships (20)

Publicité

Oferta dla partnera naukowego - City Partnerships

 1. 1. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ CITY PARTNERSHIPS OFERTA PARTNERSKA DLA PARTNERA NAUKOWEGO
 2. 2. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS CITY, bo miasta jako ośrodki wzrostu gospodarczego tworzą siłę napędową rozwoju kraju. w  miastach mieszka ponad 75-80% ludności Polski, dzięki czemu mają największy potencjał do wytwarzania innowacji i dochodu narodowego. W miastach mieszka też większość studentów i naukowców. “POTENCJAŁ ROZWOJOWY POLSKI SKONCENTROWANY JEST W NAJWIĘKSZYCH OŚRODKACH MIEJSKICH” Kurs na innowacje - jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? “POLSKA PRZESTRZEŃ BĘDZIE KONKURENCYJNA i INNOWACYJNA DZIĘKI WYKORZYSTANIU POTENCJAŁU POLICENTRYCZNEJ SIECI METROPOLII” Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PARTNERSHIPS, bo we współczesnym świecie niektóre problemy miast nie mogą być rozwiązane inaczej niż we współpracy międzysektorowej. Dzieje się tak ze względu na współzależność administracji, biznesu,nauki,organizacjipozarządowychorazmieszkańców miast. Wszystkie sektory działają w tej samej przestrzeni, dysponująinnąwiedząi zasobami,świadcząsobiewzajemnie usługi. Połączenie sił 4 sektorów we wspólnym celu może sprawić, że działania wszystkich staną się bardziej efektywne i innowacyjne, z korzyścią dla miasta i wszystkich partnerów. “POCZĄWSZY OD DZIAŁAŃ UNII EUROPEJSKIEJ, MIĘDZYSEKTOROWE PODEJŚCIE JEST STOSOWANE do RÓŻNORODNYCH KWESTII, JAKO ŻE WSPIERA ROZUMIENIE ZŁOŻONYCH PROCESÓW ZGLOBALIZOWANEGO ŚWIATA.” Wytwarzanie wiedzy w systemie innowacji Poczwórnej Helisy (Carayannis, Campbel, 2012 ) Wstęp - czym jest City Partnerships?
 3. 3. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS Doświadczenia z krajów „starej Unii” pokazują, że do osiągnięcia rozwoju zrównoważonego potrzebne są wspólne i skoordynowane działania angażujące władzę samorządową, instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz biznes. Z tego właśnie względu, Komisja Europejska coraz wyraźniej wspiera współpracę pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i gospodarczym. Poradnik partnerstwa (Tennyson 2003, Międzynarodowe Forum Liderów Biznesu Księcia Walii)
 4. 4. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS Idea Biznes. Administracja. Nauka. Sektor obywatelski. RAZEM dla miast. Budowanie rozwoju miast poprzez inicjowanie działań w partnerstwach międzysektorowych, tworząc wartość dodaną dla wszystkich partnerów. doprowadzanie do realizacji i sukcesu konkretnych projektów współpracy międzysektorowej poprzez ich realizację i tzw. bro- kering (ang. doradztwo, pośred- niczenie), sesje networkingowe, konferencje, szkolenia i warsztaty. MISJA CEL METODA
 5. 5. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS • to długofalowa współpraca administracji, biznesu, nauki i sektora obywatelskiego, we wspólnym celu, współdzieleniu odpowiedzialności i wkładu w realizację celu, wzajemnej współzależności i wspólnym podejmowaniu decyzji. • W partnerstwach podejmowane są takie problemy, do których rozwiązania nie wystarczą kompetencje i zasoby jednego sektora, a wszystkie sektory mają na daną kwestię wpływ. • Dlatego też partnerstwo działa, gdy sektory w danym kontekście są współzależne i gdy choć mają różne interesy, przyświeca im wspólny cel. Wówczas potrzebna jest koordynacja ich działań i połączenie sił. • Partnerstwo jest do tego najlepszą formą, która gwarantuje ochronę interesów i realizację celu. Partnerstwo międzysektorowe
 6. 6. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS Partnerstwa w polskich miastach W miastach dotąd najczęstszymi celami partnerstw międzysektorowych były: zrównoważony rozwój: w Krakowie i  innych miastach udało się wesprzeć m.in.: • ekologiczną mobilność pracowników (np. inwestycje w infrastrukturę rowerową w okolicy firm, organizacji i instytucji) • ekologiczny sposób funkcjonowania biur (np. poprzez Certyfikat Zielone Biuro) innowacje lokalne: • Na Sląsku udało się m.in. na nowo zaprojektować usługi publiczne lepiej służace klientom • Stworzyć Mobilny Kontener Designu - objazdową wystawę o polskim designie, zaprojektowanym w udanej współpracy między środowiskiem projektantów, biznesem i administracją • W Gdańsku udało się stworzyć inteligentny system zarządzania aglomeracją miejską, z naciskiem na kwestię bezpieczeństwa. przestrzeń miejska: • w Warszawie udało się m.in.: zmodernizować kilka obszarów w oparciu o innowacyjne modele dialogu obywatelskiego, np. plac przy ul. Krochmalnej i plac Narutowicza • ustawić siłownie plenerowe, które mierząc czas ćwiczeń określały wysokość pomocy sponsora dla Centrum Onkologii w ramach projektu Siła Koloru,
 7. 7. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS City Partnerships - dotychczasowe działania Konferencja CITY PARTNERSHIPS 1 sesja networkingowa W AW CITY HUB 2 sesja networkingowa W AW CITY HUB 3 sesja networkingowa W AW CITY HUB miedzynarodowa konferencja o współpracy miedzysektorowej w kontekscie nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2014 - 2020 250 Uczestników z 4 sektorów pokonferencyjna impreza networkingowa, zorganizowana w Państwomiasto. 150 Uczestników z 4 sektorów warsztaty międzysektorowe wokół 3 konkretnych pomysłów na projekty partnerskie. Motyw przewodni: przestrzeń miejska. Uczestnicy z 4 sektorów warsztaty międzysektorowe wokół 3 kolejnych projektów na projekty partnerskie. Motyw przewodni: przestrzeń miejska. Uczestnicy z 4 sektorów 17-18. X. 2013 18. X. 2013 12. XII. 2013 23. I. 2014 WAW CITY HUB Zapraszamy do udziału w kolejnych, comiesięcznych sesjach networkingowych! Więcej informacji www.citypartnerships.org
 8. 8. Studentów EUROREG UW • zebranie wiedzy teoretyków i praktyków współpracy międzysektorowej w miastach, z Polski i zagranicy • wymiana doświadczeń i sieciowanie • refleksja, jak dobrze wykorzystać fundusze europejskie w latach 2014-2020 • przygotowanie do działań praktycznych w zakresie budowy i realizacji partnerstw międzysektorowych w miastach Konferencja CITY PARTNERSHIPS Miedzynarodowa konferencja o współpracy miedzysektorowej w kontekscie nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2014 - 2020 Organizatorów z 4 sektorów partnerów z 4 sektorów z Polski i z zagranicy uczestników z 4 sektorów z Polski i z zagranicy panelistów z 4 sektorów z Polski i z zagranicy Sektor naukowy: m.in.: UW, PW, UAM, ASP Katowice, Uniwersytet w Tampere (Finlandia), Strelka Institute (Rosja) Sektor prywatny: m.in.: Pracownia CSR, Park Technologiczny w Ełku, Musk Collective Design, the Keryx Group Sektor obywatelski: m.in.: Fundacja im. Shumana, Fundacja ResPublica, European Alternatives Sektor publiczny: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd m.st. Warszawy, Ambasada Francuska, Gdański Obszar Metropolitalny organizatorzy: 6 31 250 50 .GOV .ORG .BIZ .EDU www.citypartnerships.org
 9. 9. organizatorzy: mecenas: WAW CITY HUB Cykl sesji networkingowych w formie tematycznych warsztatów (dotychczasowy motyw przewodni - przestrzeń publiczna) www.citypartnerships.org CELE: • łączenie partnerów wokół konkretnych pomysłów • inicjowanie projektów partnerskich w praktyce • budowa sieci kontaktów wśród osoób o uzupełniającej się działalności • udoskonalanie projektów i pomysłów, • tworzenie innowacji społecznych “Zyskaliśmy cenne opinie na temat koncepcji i planów działań oraz kontakty pomocne w ich planowaniu i realizacji. Dzięki temu możemy pewniej ruszyć z Miejskim Stołem w nowym roku.” Uczestnik WAW CITY HUB 12.12.2013
 10. 10. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS • Zależy nam na realizacji i inicjowaniu projektów w partnerstwach, kompletowaniu dobrych praktyk i budowaniu zaufania pomiędzy sektorami dla rozwoju miasta i lokalnych działaczy. • Planujemy oprócz aktywności konferencyjnej i networkingowej rozwijać działalność szkoleniowo-brokeringową (pomoc w zawiązywaniu i realizacji dobrych, efektywnych partnerstw). • Gwarantujemy realizację partnerstw według nowatorskich metod i najwyższych standardów, co umożliwia współpraca z Fundacją Partnerstwo dla Srodowiska oraz brytyjską the Partnering Brokers Association, które od lat 90. budują partnerstwa na poziomie globalnym i lokalnym. My chcemy te doświadczenia przenieść na grunt miejski, z korzyścią dla lokalnych instytucji i rozwoju miasta. • Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych działań w profesjonalnym partnerstwie oraz do zostania liderem innowacji miejskich we współpracy międzysektorowej. Plany rozwojowe
 11. 11. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA TIONS ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS Korzyści ze współpracy SEKTOR NAUKOWY możliwość wdrożenia badań w praktyce nawiązanie kontaktów z biznesem, NGO i administracją w podobnym obszarze tematycznym możliwość znalezienia partnera do projektu, np. unijnego pozyskanie materiału badawczego możliwość odbycia praktyk i wolontariatu w ciekawym miejscu wymiana wiedzy naukowej z praktyczną .EDU
 12. 12. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS Oferta współpracy - mecenat Oczekiwania: • Wsparcie materialne programu City Partnerships Korzyści: Obecnosc na stronie www oraz w portalu facebook; Obecnosc materiałów promocyjnych podczas wydarzen citypartnerships (m.in. brosdzury, roll-upy); Logo na materiałach promocyjnych (m.in. wizytowniki, plakaty, foldery informacyjne, zdjecia z wydarzen); Obecnosc w materiałach i komunikatach prasowych;
 13. 13. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS Oferta współpracy - partner strategiczny Oczekiwania: • Partnerstwo przy organizacji wydarzeń City Partnerships • Wymiana wiedzy i innych zasobów • Udział w merytorycznym przygotowaniu i realizacji działań City Partnerships Korzyści: Obecnosc na stronie www oraz w portalu facebook; Obecnosc materiałów promocyjnych podczas wydarzen citypartnerships (m.in. brosdzury, roll-upy); Logo na materiałach promocyjnych (m.in. wizytowniki, plakaty, foldery informacyjne, zdjecia z wydarzen); Obecnosc w materiałach i komunikatach prasowych;
 14. 14. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS Oferta współpracy - partner Oczekiwania: • Realizacja projektu miedzysektorowego w miescie • Pomoc w tworzeniu miedzysektorowej sieci kontaktów • Udział w sesjach networkingowych z cyklu WAW CITY HUB Korzyści: Obecnosc na stronie www oraz w portalu facebook; Obecnosc materiałów promocyjnych podczas wydarzen citypartnerships (m.in. brosdzury, roll-upy); Mozliwosc promowania swoich działan i projektów miedzysektorowych podczas wydarzen City Partnerships
 15. 15. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS City Partnerships to inicjatywa tworzona przez PARTNERSTWO osób, organizacji i instytucji, które chcą współdziałać na rzecz zmieniania Warszawy na lepsze. Skład zespołu jest inny przy każdym projekcie, tak aby zgrać wspólne cele i zasoby. Działamy od 2012 roku. Liderem i pomysłodawcą inicjatywy i projektów realizowanych w jej ramach jest Sylwia Borkowska. Napisz do nas! contact@citypartnerships.org. Aktualnie realizowany projekt WAW WCITY HUB powstaje dzięki zaangażowaniu i wsparciu: Fundacja Projekt:Polska - jest partnerem strategicznym City Partnerships. Projekt: Polska to środowisko gromadzące ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkiej modernizacji. Fundacja Projekt: Polska, która jest pierwszym w Polsce liberalnym, interdyscyplinarnym Think – do Tankiem. Projekt: Polska to platforma, która daje młodym ludziom szanse profesjonalnego, nie partyjnego, przygotowania do uczestnictwa w życiu publicznym. To również platforma, która da możliwość, pokoleniu profesjonalistów, którzy weszli w życie zawodowe po 1989 roku, do wykorzystywania swoich doświadczeń w sprawach społecznych i przekazywania swojej wiedzy ludziom młodym. Projekt: Polska chce gromadzić apartyjnych ekspertów pracujących w administracji publicznej i szkolnictwie wyższym. Projekt: Polska chce gromadzić liderów organizacji pozarządowych w taki sposób, aby głos sektora pozarządowego silniej przyczyniał się do zmian w kraju Państwomiasto - jest gospodarzem spotkań WAW CITY HUB. PAŃSTWOMIASTO to otwarta przestrzeń do pracy i współpracy. Chcemy gościć organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedstawicieli lokalnego samorządu, instytucji państwowych i międzynarodowych. Przede wszystkim jednak chcemy gościć osoby, dla których pojęcie dobra wspólnego ma jeszcze znaczenie. PAŃSTWOMIASTO służy wszystkim tym, którzy żywo interesują się otaczającym ich światem i  chcą go pozytywnie zmieniać. PAŃSTWOMIASTO to połączenie miejsca do spotkań, miejsca do pracy i miejsca do debat – znajdziesz u nas kawiarnię, salę konferencyjną, pokoje warsztatowe oraz biurka w przestrzeniach wspólnych. O nas
 16. 16. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS partnerzy strategiczni: mecenasi: partnerzy: patroni honorowi: patroni medialni: Współpracują z nami:
 17. 17. DEVE GOV ERN ME NT PU SE BLIC CTOR ERS LOP ERPRE NEURS ENT UNITIES LOCAL COMM GOVERN ORGA MEN NON TAL NIZA ACA DEM ICS SEAR CH RE ERS ZAPRASZAMY do WSPÓŁPRACY Koordynator programu CITY PARTNERSHIPS i projektu WAW CITY HUB: Sylwia Borkowska contact@citypartnerships.org www.citypartnerships.org

×