Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bezcenna Faktura

612 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Bezcenna Faktura

  1. 1. Един следобед едно момченце се приближи до майка си, която приготвяше вечерята в кухнята и й подаде бележка, на която беше написало нещо. След като избърса ръцете си и свали престилката си, тя прочете какво пишеше на бележката :
  2. 2. - Косене на тревата в градината... 15.00 - Чистене на стаята ми тази седмица … 5.00 - Гледане на брат ми ... 5.00 - Ходене за хляб ... 0.50 - Хвърляне на боклука – цяла седимица 2.50 - Бележник с добри оценки … 50.00 - Чистене на двора ... 5.00 - ОБЩО ДЪЛЖИМИ ... 83.00
  3. 3. Майката го погледна настойчиво, докато детето стоеше в очакване. После взе химикалка и на гърба на същата бележка написа :
  4. 4. <ul><li>За това че те носих 9 месеца в корема си и ти дадох живот ... НИЩО - За толкова безсънни нощи, за това че те лекувах и се молех за теб ... НИЩО - За любовта и радостта в нашето семейство ... НИЩО - За страха и притесненията, когато се разболяваше ... НИЩО - За храна, облекло и образование ... НИЩО - За това че държа ръката ти и те подкрепям ... НИЩО </li></ul>
  5. 5. Когато момчето дочете написаното от майка му, очите му бяха пълни със сълзи . Погледна я в очите и каза : “ Обичам те, мамо ...&quot;; после взе химикалката и написа с много едри букви : “ НАПЪЛНО ИЗПЛАТЕНО ”.
  6. 6. Такива сме хората , като деца – искаме отплата за добрите дела, които вършим . Трудно е да разберем, че най-добрата отплата е ЛЮБОВТА, а тя – за наше щастие - е напълно БЕЗПЛАТНА !!!

×