Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

10 32 nuong chieu

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

10 32 nuong chieu

 1. 1. Nhạc sĩ : Phạm Duy Ca sĩ : Đức Tuấn [email_address]
 2. 2. Chiều ơi ! Lúc chiều về rợp bóng nương khoai Trâu bò về rục mõ xa xôi, ơi chiều Chiều ơi ! Áo chàm về quảy lúa trên vai In hình vào sườn núi chơi vơi, ới chiều
 3. 3. Chiều ơi ! Lúc chiều về là lúc yên vui Qua đường mòn ngửi lúa thơm ngơi, ới chiều Chiều ới ! Chiều ơi ! Chiều ơi !
 4. 4. Thu về đồng lúa nương chiều Tay dân cầy ngừng giữa làn gió. Lúa ngát thơm trên những cánh nương Tiếng súng xa nghe lẫn oán thương Đây nhà nông phá rừng gây luống
 5. 5. Mai về, để lúa trên ngàn Ta nuôi người gìn giữ non nước Lúc sức tôi chen với sức anh Lấy máu tô cho thắm núi xanh Đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh.
 6. 6. Nhạc sĩ : Phạm Duy Ca sĩ : Đức Tuấn [email_address]
 7. 7. Chiều ơi ! Lúc chiều về mọc ánh trăng tơ Cho ngày mùa bài hát nên thơ, ơi chiều Chiều ơi ! Mái nhà sàn thở khói âm u Cô nàng về để suối tương tư, ới chiều
 8. 8. Chiều ơi ! Biết chiều nào còn đứng trên nương Phố phường nhiều chiều vắng quê hương, ới chiều Chiều ới ! Chiều ơi ! Chiều ơi !
 9. 9. Nhạc sĩ : Phạm Duy Ca sĩ : Đức Tuấn [email_address]
 10. 10. Chiều ơi ! Lúc chiều về mọc ánh trăng tơ Cho ngày mùa bài hát nên thơ, ơi chiều Chiều ơi ! Mái nhà sàn thở khói âm u Cô nàng về để suối tương tư, ới chiều
 11. 11. Chiều ơi ! Biết chiều nào còn đứng trên nương Phố phường nhiều chiều vắng quê hương, ới chiều Chiều ới ! Chiều ơi ! Chiều ơi !
 12. 12. Thu về đồng lúa nương chiều Tay dân cầy ngừng giữa làn gió. Lúa ngát thơm trên những cánh nương Tiếng súng xa nghe lẫn oán thương Đây nhà nông phá rừng gây luống
 13. 13. Mai về, để lúa trên ngàn Ta nuôi người gìn giữ non nước Lúc sức tôi chen với sức anh Lấy máu tô cho thắm núi xanh Đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh.
 14. 14. Lúc sức tôi chen với sức anh Lấy máu tô cho thắm núi xanh Đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh.
 15. 15. Lúc sức tôi chen với sức anh Lấy máu tô cho thắm núi xanh Đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh.

×