Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

11 24 anh mat que huong

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

11 24 anh mat que huong

 1. 1. Nhạc sĩ : Hoàng Phương Ca sĩ : Giao Linh PPs : vang.nguyentai@gmail.com
 2. 2. Em tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ Cánh diều bay chấm nhỏ, chỗ xa kia gọi về Rặng trâm bầu màu xanh, tàn cây giông bông đỏ Con kênh vài vạt cỏ như động vào bát canh
 3. 3. Như động vào tiếng võng, mỗi lần ngồi đong đưa Phía chân trời xa thẳm, để chiều nay đôi mắt Về cánh đồng áo bay, còn đâu chiều nghiêng tay Thương ai mà bối rối, sao nắng vàng hương bay
 4. 4. Để chiều nay ngọn lửa, âm thầm cháy trong tim Tiếng hò trên đồng cạn, hòa giọng về đêm đêm Trao mùa xuân đôi cánh, hỏi ai còn nơi xa Sao cánh cò đồng mẹ, chao nghiêng về phía nhà.
 5. 5. Nhạc sĩ : Hoàng Phương Ca sĩ : Giao Linh PPs : vang.nguyentai@gmail.com
 6. 6. Em tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ Cánh diều bay chấm nhỏ, chỗ xa kia gọi về Rặng trâm bầu màu xanh, tàn cây giông bông đỏ Con kênh vài vạt cỏ như động vào bát canh
 7. 7. Như động vào tiếng võng, mỗi lần ngồi đong đưa Phía chân trời xa thẳm, để chiều nay đôi mắt Về cánh đồng áo bay, còn đâu chiều nghiêng tay Thương ai mà bối rối, sao nắng vàng hương bay
 8. 8. Để chiều nay ngọn lửa, âm thầm cháy trong tim Tiếng hò trên đồng cạn, hòa giọng về đêm đêm Trao mùa xuân đôi cánh, hỏi ai còn nơi xa Sao cánh cò đồng mẹ, chao nghiêng về phía nhà.
 9. 9. Hỏi ai còn nơi xa ? Sao cánh cò đồng mẹ, chao nghiêng về phía nhà !

×