Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hoa tim ngay xua

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Hoa tim ngay xua

 1. 1. PPs : vang.nguyentai@gmail.com Nhạc sĩ : Hữu Xuân Ca sĩ : Thu Phương
 2. 2. Con đường em về ban trưa Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ ... Tuổi em vừa tròn mười bảy Tóc em vừa chớm ngang vai
 3. 3. Con đường em về mưa bay Ta đứng trông theo bao ngày Từ bao giờ lòng cứ ngỡ Yêu người mà nào có hay!
 4. 4. Con đường em về thơm hương Ngọc lan khuya rụng trong vườn Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ Đưa ta về phía cuối đường
 5. 5. Con đường em về năm xưa Có biết hay chăng bây giờ Hoa tím thôi không chờ nữa Chỉ còn ta đứng dưới mưa
 6. 6. Nhạc sĩ : Hữu Xuân Ca sĩ : Thu Phương PPs : vang.nguyentai@gmail.com
 7. 7. Con đường em về ban trưa Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ ... Tuổi em vừa tròn mười bảy Tóc em vừa chớm ngang vai
 8. 8. Con đường em về mưa bay Ta đứng trông theo bao ngày Từ bao giờ lòng cứ ngỡ Yêu người mà nào có hay!
 9. 9. Con đường em về thơm hương Ngọc lan khuya rụng trong vườn Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ Đưa ta về phía cuối đường
 10. 10. Con đường em về năm xưa Có biết hay chăng bây giờ Hoa tím thôi không chờ nữa Chỉ còn ta đứng dưới mưa
 11. 11. Hoa tím thôi không chờ nữa Chỉ còn ta đứng dưới mưa

×