4 Планування проекту (2018)

Oleg Nazarevych
Oleg NazarevychPh. D. degrees in Computer Science Department at Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University à Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
ЛЕКЦІЯ 4.
ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ
ВИКОНАЛИ:
СТУДЕНТИ ГРУПИ СН-21
ГЛАДЬО ОЛЬГА
ДЗЮБА ДЕНИС
Процес планування проектів – це процес, який
передбачає визначення цілей і параметрів
взаємодії між роботами та учасниками проекту,
розподіл ресурсів та вибір і прийняття
організаційних, економічних, технологічних
рішень для досягнення поставлених цілей
проекту.
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПЛАНУВАННЯ?
✓визначення тривалості та терміну завершення проекту;
✓ структурування проекту і поділ його на конкретні завдання і пакети
робіт;
✓визначення необхідних ресурсів проекту - персоналу, матеріалів,
технологій;
✓ визначення ходу виконання робіт проекту і забезпечення координації
виконання окремих робіт проекту;
✓ визначення черговості та напрямків використання ресурсів проекту
(робочої сили і матеріалів);
✓забезпечення фінансування проекту.
НЕОБХІДНО ВІДПОВІСТИ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:
що повинно бути зроблено і для чого?
 коли це буде зроблено і хто буде робити?
де це буде зроблено і що для цього необхідно?
ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ
1. Планування цілей
2. Декомпозиція цілей
3. Визначення операцій
4. Визначення взаємозв’язків
операцій (робіт, задач)
5. Оцінка тривалості
операції
6. Планування ресурсів
7. Складання розкладу
виконання проекту
8. Оцінка вартості
9. Розробка бюджету
10.План управління якістю
11.Планування організації
Планування цілей – це процес розробки документу, в якому
формуються цілі проекту (констатація цілей), які слугують основою для
наступних проектних рішень, включаючи визначення критеріїв успішності
виконання проекту;
Декомпозиція цілей означає поділ основних результатів проекту,
визначених у констатації цілей, на окремі компоненти. Ієрархічна
структура робіт (ІСР) (Work Breakdown Structure, WBS) - орієнтована на
результат ієрархічна декомпозиція робіт, виконуваних командою проекту
для досягнення цілей проекту і необхідних результатів.
Визначення операцій – це процес ідентифікації та документування
операцій, які слід виконати для отримання результатів;
Визначення взаємозв’язків операцій (робіт, задач) - це
процес визначення та документування взаємозв’язків операцій
проекту. Як правило, відображають такі типи взаємозв’язків
операцій:
1.фініш-старт
2.фініш-фініш
3.старт-старт
4.старт-фініш
ДІАГРАМА ГАНТА
Діаграма Ганта - це популярний тип діаграм, який використовується для ілюстрації плану, графіка робіт за будь-
яким проектом. Являє собою відрізки (графічні плашки), розміщені на горизонтальній шкалі часу. Кожен відрізок
відповідає окремому завданню або підзадачі. На деяких діаграмах Ганта також показується залежність між
завданнями. Завдання можуть виконуватися як паралельно так і послідовно.
Оцінка тривалості операції – це визначення робочого
часу, що потрібний для її виконання.
Планування ресурсів – означає визначення того, які
ресурси (люди, обладнання, матеріали) та в якій кількості
будуть використані в роботах проекту.
Складання розкладу виконання проекту – визначення
термінів початку та завершення всіх операцій проекту.
Оцінка вартості – включає оцінку вартості ресурсів та вартості
операцій.
Розробка бюджету – це розподілена в часі вартість проекту та його
елементів.
План управління якістю – повинен містити інформацію щодо
проведення командою проекту політики якості.
Планування організації – включає ідентифікацію, документування
та призначення проектних ролей (хто що робить), відповідальність (хто
і що вирішує) та відносини звітності.
Процес планування і управління проектом складається з п'яти етапів,
чотири з яких стосуються планування і управління.
Етап 1. Визначення середовища проекту, що впливає на проект
(внутрішні і зовнішні фактори).
Етап 2. Формулювання проекту - постановка цілей, задач і вироблення
стратегії реалізації проекту.
Етап 3. Планування проекту - система заходів для реалізації проекту.
Етап 4. Технічне виконання - безпосереднє технічне виконання пунктів
плану проекту.
Етап 5. Управління проектом - контроль за виконанням проекту
відповідно до плану.
ЕТАП 1
Під навколишнім середовищем (оточенням) проекту слід розуміти
сукупність факторів і об'єктів, що безпосередньо не беруть участі в
проекті, але впливають на проект і здійснюють взаємодію з ним і
окремими його елементами.
Як правило, далеке оточення проекту не має повноважень з
управління факторами і об'єктами, його складовими. Безпосереднє ж
оточення проекту має такі можливості, хоча й дуже обмежені.
Сукупність учасників проекту має найбільш повними можливостями з
управління проектом.
ЕТАП 2
В основі формулювання ідеї проекту лежать три елементи:
• Мета проекту - чого досягне проект у своєму кінцевому підсумку.
• Задачі проекту - весь спектр робіт із проекту.
• Стратегія - яким шляхом керівники проекту приведуть його до мети .
Мета проекту - це його результат, на досягнення якого спрямовані
зусилля виконавців.
Стратегія проекту - це спосіб досягнення цілей і показників проекту.
Контрольні крапки - це крапки, у яких вимірюються показники часу
(терміни), вартості (витрати) і якості.
ЕТАП 3
1. Більшість проектів занадто складні і для
зручності управління їх розбивають на
частини.
2. На наступному етапі планування необхідно
визначити , скільки часу і ресурсів буде
потрібно для виконання нашого проекту.
Оцінки бувають оптимістичними, найбільш
ймовірними і песимістичними.
3. Зв'язок робіт проекту між собою визначається
логікою проекту. Деякі дії повинні
виконуватися у визначеному порядку.
4. Обмеження по ресурсах. Обмеження по часу.
Обмеження по бюджету.
ЕТАП 4
Технічне виконання проекту здійснюється на підставі затвердженої
проектної документації, в якій деталізуються рішення, обгрунтовані в
бізнес-плані.
ЕТАП 5
Управління проектом - процес зв'язку теорії (плану) із практикою
(заходами плану).
- Моніторинг проекту. Керівник проекту насамперед повинен відповісти на
запитання, що є об’єктом моніторингу в процесі реалізації проекту.
Оскільки головними цілями проекту є якість, витрати і час, то ці показники
і будуть відслідковуватися в першу чергу.
- Керівник проекту повинен мати можливість у будь-який момент оцінити
показники проекту, що є об’єктом моніторингу, для того щоб оцінити
прогрес проекту в цілому.
ВИСНОВКИ
Планування проекту є відповідальною управлінської процедурою, від
якості якої залежить подальша робота над проектом. Навіть після закінчення
проекту і здачі його замовнику план буде потрібен для підбиття підсумків
виконання .
Середовище проекту складається з факторів, що можуть вплинути на
проект у ході його виконання. Початок проекту – формулювання концепції.
Для структурування календарного плану проекту, списку задач, їх тривалості
та послідовності, задіяних ресурсів використовується діаграма Ганта. А для
повного опису проекту, задання бюджету, ресурсів та зв’язків
використовуються сучасні засоби управління проектами.
https://www.youtube.com/watch?v=BHdKQ1rvri0
Контрольні запитання
1. Що включає в себе процедура планування?
2. Що таке декомпозиція цілей?
3. Чи може змінюватися план проекту під час роботі? Якщо так – то чому? Якщо ні –
то чому?
4. Що таке середовище проекту і чому важливо його враховувати?
5. Що таке критичний шлях проекту?
6. Що представляє собою діаграма Ганта і для чого її використовують?
7. В чому полягає мета управління проектом?
8. Який із ресурсів найбільш важливий?
1 sur 18

Recommandé

методики підготовки проекту par
методики підготовки проектуметодики підготовки проекту
методики підготовки проектуLibrary Franko
443 vues22 diapositives
4 клас 19 урок. Створення і надсилання електронних листів. par
4 клас 19 урок. Створення і надсилання електронних листів.4 клас 19 урок. Створення і надсилання електронних листів.
4 клас 19 урок. Створення і надсилання електронних листів.StAlKeRoV
957 vues15 diapositives
Економічне обґрунтування проекту par
Економічне обґрунтування проектуЕкономічне обґрунтування проекту
Економічне обґрунтування проектуdnzcpto1
3.4K vues13 diapositives
Зразок оформлення звіту по проекту par
Зразок оформлення звіту по проектуЗразок оформлення звіту по проекту
Зразок оформлення звіту по проектуAndy Levkovich
31.8K vues19 diapositives
3 клас урок 32 як презентувати й оцінювати проект par
3 клас урок 32 як презентувати й оцінювати проект3 клас урок 32 як презентувати й оцінювати проект
3 клас урок 32 як презентувати й оцінювати проектСокальська ЗШ І-ІІІ ступенів №2
693 vues7 diapositives
Творчий проект з трудового навчання “Дошка” par
Творчий проект з трудового навчання “Дошка”Творчий проект з трудового навчання “Дошка”
Творчий проект з трудового навчання “Дошка”Школа №7 Миргород
20.1K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Вимоги до посібника для вчителя методиста par
Вимоги до посібника для вчителя методистаВимоги до посібника для вчителя методиста
Вимоги до посібника для вчителя методистаАлександр Грустилин
73.6K vues14 diapositives
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку par
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуPsyholog Kiev
11.1K vues22 diapositives
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм par
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програмІнтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програмOleksii Voronkin
513 vues34 diapositives
орнамент и види орнаментів par
орнамент и види орнаментіворнамент и види орнаментів
орнамент и види орнаментівОльга Галицына
3.5K vues19 diapositives
економічне обґрунтування проекту par
економічне обґрунтування проектуекономічне обґрунтування проекту
економічне обґрунтування проектуfalkovolodymyr
3K vues8 diapositives
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами par
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребамипсихолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребамиЮлия Лукьяненко
2.9K vues18 diapositives

Tendances(20)

Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку par Psyholog Kiev
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Psyholog Kiev11.1K vues
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм par Oleksii Voronkin
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програмІнтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм
Інтегративні методи і підходи у реалізації освітніх STEM-програм
Oleksii Voronkin513 vues
економічне обґрунтування проекту par falkovolodymyr
економічне обґрунтування проектуекономічне обґрунтування проекту
економічне обґрунтування проекту
falkovolodymyr3K vues
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами par Юлия Лукьяненко
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребамипсихолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
Надання першої психологічної допомоги переміщеним особам par DonbassFullAccess
Надання першої психологічної допомоги переміщеним особамНадання першої психологічної допомоги переміщеним особам
Надання першої психологічної допомоги переміщеним особам
сучасні виховні технології у діяльності класного керівника par Olga Gorbenko
сучасні виховні технології у діяльності класного керівникасучасні виховні технології у діяльності класного керівника
сучасні виховні технології у діяльності класного керівника
Olga Gorbenko2.3K vues
презентація 1. проектна технологія par liliya2896
презентація 1. проектна технологіяпрезентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологія
liliya28967.3K vues
метод проектів на уроках математики par onischuk
метод проектів на уроках математикиметод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математики
onischuk5.8K vues
Вправи для розвитку логічного мислення par Helen Pisna
Вправи для розвитку логічного мисленняВправи для розвитку логічного мислення
Вправи для розвитку логічного мислення
Helen Pisna5.8K vues
Нетрадиційні техніки малювання par estet13
Нетрадиційні техніки малюванняНетрадиційні техніки малювання
Нетрадиційні техніки малювання
estet131.1K vues
вимоги до планування par Tamara Emec
вимоги до плануваннявимоги до планування
вимоги до планування
Tamara Emec13.1K vues
4 klas-informatyka-vdovenko-2021 par NoName520
4 klas-informatyka-vdovenko-20214 klas-informatyka-vdovenko-2021
4 klas-informatyka-vdovenko-2021
NoName520705 vues
роль домашнього завдання у навчально виховному процесі par Ольга Костенко
роль домашнього завдання у навчально виховному процесіроль домашнього завдання у навчально виховному процесі
роль домашнього завдання у навчально виховному процесі
розвиток критичного мислення на уроках математики par nesmejana58
розвиток критичного мислення на уроках математикирозвиток критичного мислення на уроках математики
розвиток критичного мислення на уроках математики
nesmejana5818K vues

Similaire à 4 Планування проекту (2018)

Тема 8. Проектне планування та управління проектами par
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиVictor Step
12.8K vues41 diapositives
Л_№1_Проектний практикум.pptx par
Л_№1_Проектний практикум.pptxЛ_№1_Проектний практикум.pptx
Л_№1_Проектний практикум.pptxFloppa3
34 vues15 diapositives
Керівництво до написання соціального проекту par
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуs_icps
1.6K vues20 diapositives
2 життєвий цикл інформаційних систем par
2 життєвий цикл інформаційних систем2 життєвий цикл інформаційних систем
2 життєвий цикл інформаційних системVolodymyr Ushenko
1.2K vues28 diapositives
Планування проекту par
Планування проектуПланування проекту
Планування проектуOleg Nazarevych
1.1K vues12 diapositives
Тема планування проекту лекція 4 par
Тема планування проекту лекція 4Тема планування проекту лекція 4
Тема планування проекту лекція 4Oleg Nazarevych
687 vues10 diapositives

Similaire à 4 Планування проекту (2018)(20)

Тема 8. Проектне планування та управління проектами par Victor Step
Тема 8. Проектне планування та управління проектамиТема 8. Проектне планування та управління проектами
Тема 8. Проектне планування та управління проектами
Victor Step12.8K vues
Л_№1_Проектний практикум.pptx par Floppa3
Л_№1_Проектний практикум.pptxЛ_№1_Проектний практикум.pptx
Л_№1_Проектний практикум.pptx
Floppa334 vues
Керівництво до написання соціального проекту par s_icps
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проекту
s_icps1.6K vues
2 життєвий цикл інформаційних систем par Volodymyr Ushenko
2 життєвий цикл інформаційних систем2 життєвий цикл інформаційних систем
2 життєвий цикл інформаційних систем
Volodymyr Ushenko1.2K vues
Планування проекту par Oleg Nazarevych
Планування проектуПланування проекту
Планування проекту
Oleg Nazarevych1.1K vues
Тема планування проекту лекція 4 par Oleg Nazarevych
Тема планування проекту лекція 4Тема планування проекту лекція 4
Тема планування проекту лекція 4
Oleg Nazarevych687 vues
Лекція 4 - Планування проекту par Oleg Nazarevych
Лекція 4 - Планування проектуЛекція 4 - Планування проекту
Лекція 4 - Планування проекту
Oleg Nazarevych393 vues
Л2 Управління проектами. Визначення та концепції par Oleg Nazarevych
Л2 Управління проектами. Визначення та концепціїЛ2 Управління проектами. Визначення та концепції
Л2 Управління проектами. Визначення та концепції
Oleg Nazarevych496 vues
Тема 1 Введення в програмну інженерію par Oleg Nazarevych
Тема 1 Введення в програмну інженеріюТема 1 Введення в програмну інженерію
Тема 1 Введення в програмну інженерію
Oleg Nazarevych888 vues
Управління проектами. визначення та концепції par Oleg Nazarevych
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепції
Oleg Nazarevych2.2K vues
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій par Victor Step
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій
Victor Step10.1K vues
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new par Olena Bashun
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 newM&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
Olena Bashun314 vues
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів par Руслан Костюкевич
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектівПоложення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів
Положення про практичну підготовку у процесі реалізації реальних проектів
Ілюстраційний матеріал за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності! par Hanna Filatova
Ілюстраційний матеріал за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності!Ілюстраційний матеріал за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності!
Ілюстраційний матеріал за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності!
Hanna Filatova30 vues

Plus de Oleg Nazarevych

Етикет службового листування par
Етикет службового листуванняЕтикет службового листування
Етикет службового листуванняOleg Nazarevych
629 vues9 diapositives
Оцінка трудомісткості і термінів проекту par
Оцінка трудомісткості і термінів проектуОцінка трудомісткості і термінів проекту
Оцінка трудомісткості і термінів проектуOleg Nazarevych
831 vues21 diapositives
5 Управління ризиками (2016) par
5 Управління ризиками (2016)5 Управління ризиками (2016)
5 Управління ризиками (2016)Oleg Nazarevych
1.6K vues26 diapositives
Л1 Введення в програмну інженерію par
Л1 Введення в програмну інженеріюЛ1 Введення в програмну інженерію
Л1 Введення в програмну інженеріюOleg Nazarevych
214 vues13 diapositives
Введення в програмну інженерію. Моделі розробки проектів par
Введення в програмну інженерію. Моделі розробки проектівВведення в програмну інженерію. Моделі розробки проектів
Введення в програмну інженерію. Моделі розробки проектівOleg Nazarevych
149 vues13 diapositives
Відеоскрайбінг par
ВідеоскрайбінгВідеоскрайбінг
ВідеоскрайбінгOleg Nazarevych
833 vues10 diapositives

Plus de Oleg Nazarevych(20)

Етикет службового листування par Oleg Nazarevych
Етикет службового листуванняЕтикет службового листування
Етикет службового листування
Oleg Nazarevych629 vues
Оцінка трудомісткості і термінів проекту par Oleg Nazarevych
Оцінка трудомісткості і термінів проектуОцінка трудомісткості і термінів проекту
Оцінка трудомісткості і термінів проекту
Oleg Nazarevych831 vues
5 Управління ризиками (2016) par Oleg Nazarevych
5 Управління ризиками (2016)5 Управління ризиками (2016)
5 Управління ризиками (2016)
Oleg Nazarevych1.6K vues
Л1 Введення в програмну інженерію par Oleg Nazarevych
Л1 Введення в програмну інженеріюЛ1 Введення в програмну інженерію
Л1 Введення в програмну інженерію
Oleg Nazarevych214 vues
Введення в програмну інженерію. Моделі розробки проектів par Oleg Nazarevych
Введення в програмну інженерію. Моделі розробки проектівВведення в програмну інженерію. Моделі розробки проектів
Введення в програмну інженерію. Моделі розробки проектів
Oleg Nazarevych149 vues
Основи графічного дизайну par Oleg Nazarevych
Основи графічного дизайнуОснови графічного дизайну
Основи графічного дизайну
Oleg Nazarevych302 vues
Тема 1 Основні терміни і поняття par Oleg Nazarevych
Тема 1 Основні терміни і поняттяТема 1 Основні терміни і поняття
Тема 1 Основні терміни і поняття
Oleg Nazarevych312 vues
Дебетові системи електронних платежів par Oleg Nazarevych
Дебетові системи електронних платежівДебетові системи електронних платежів
Дебетові системи електронних платежів
Oleg Nazarevych1K vues
Тема 15 Банерна реклама par Oleg Nazarevych
Тема 15 Банерна рекламаТема 15 Банерна реклама
Тема 15 Банерна реклама
Oleg Nazarevych2K vues
Тема 3 (2) Основні принципи функціонування та роботи систем електронної комерції par Oleg Nazarevych
Тема 3 (2) Основні принципи функціонування та роботи систем електронної комерціїТема 3 (2) Основні принципи функціонування та роботи систем електронної комерції
Тема 3 (2) Основні принципи функціонування та роботи систем електронної комерції
Oleg Nazarevych1.2K vues
Тема 14 Пошукова оптимізація. SEO оптимізація par Oleg Nazarevych
Тема 14 Пошукова оптимізація. SEO оптимізаціяТема 14 Пошукова оптимізація. SEO оптимізація
Тема 14 Пошукова оптимізація. SEO оптимізація
Oleg Nazarevych852 vues
Тема № 12. Дебетові системи електронних платежів par Oleg Nazarevych
Тема № 12. Дебетові системи електронних платежівТема № 12. Дебетові системи електронних платежів
Тема № 12. Дебетові системи електронних платежів
Oleg Nazarevych304 vues
Тема 5 Системи електронної комерції B2C par Oleg Nazarevych
Тема 5 Системи електронної комерції B2CТема 5 Системи електронної комерції B2C
Тема 5 Системи електронної комерції B2C
Oleg Nazarevych1.3K vues
Тема 7 (2) Послуги в електронній комерції par Oleg Nazarevych
Тема 7 (2) Послуги в електронній комерціїТема 7 (2) Послуги в електронній комерції
Тема 7 (2) Послуги в електронній комерції
Oleg Nazarevych172 vues
Тема 18 Методи аналізу ефективності інтернет реклами par Oleg Nazarevych
Тема 18 Методи аналізу ефективності інтернет рекламиТема 18 Методи аналізу ефективності інтернет реклами
Тема 18 Методи аналізу ефективності інтернет реклами
Oleg Nazarevych339 vues
Тема 14 SEO оптимізація par Oleg Nazarevych
Тема 14 SEO оптимізаціяТема 14 SEO оптимізація
Тема 14 SEO оптимізація
Oleg Nazarevych207 vues
Тема 10 Електронні платіжні системи par Oleg Nazarevych
Тема 10 Електронні платіжні системиТема 10 Електронні платіжні системи
Тема 10 Електронні платіжні системи
Oleg Nazarevych240 vues

Dernier

М. Гоголь.pptx par
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
23 vues15 diapositives
Експресіонізм par
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
5 vues14 diapositives
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 vues14 diapositives
шляга о.а..pptx par
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
10 vues19 diapositives
Семінар Пізнаємо природу.pptx par
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
10 vues14 diapositives
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 vues73 diapositives

Dernier(19)

Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 vues
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 vues
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 vues
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" par Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 vues
«Жив і працював для Університету» par ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 vues
Академічна доброчесність par tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 vues
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx par ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 vues
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти par tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 vues
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... par tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues

4 Планування проекту (2018)

 • 1. ЛЕКЦІЯ 4. ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ ВИКОНАЛИ: СТУДЕНТИ ГРУПИ СН-21 ГЛАДЬО ОЛЬГА ДЗЮБА ДЕНИС
 • 2. Процес планування проектів – це процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, економічних, технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проекту.
 • 3. ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПЛАНУВАННЯ? ✓визначення тривалості та терміну завершення проекту; ✓ структурування проекту і поділ його на конкретні завдання і пакети робіт; ✓визначення необхідних ресурсів проекту - персоналу, матеріалів, технологій; ✓ визначення ходу виконання робіт проекту і забезпечення координації виконання окремих робіт проекту; ✓ визначення черговості та напрямків використання ресурсів проекту (робочої сили і матеріалів); ✓забезпечення фінансування проекту.
 • 4. НЕОБХІДНО ВІДПОВІСТИ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ: що повинно бути зроблено і для чого?  коли це буде зроблено і хто буде робити? де це буде зроблено і що для цього необхідно?
 • 5. ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ 1. Планування цілей 2. Декомпозиція цілей 3. Визначення операцій 4. Визначення взаємозв’язків операцій (робіт, задач) 5. Оцінка тривалості операції 6. Планування ресурсів 7. Складання розкладу виконання проекту 8. Оцінка вартості 9. Розробка бюджету 10.План управління якістю 11.Планування організації
 • 6. Планування цілей – це процес розробки документу, в якому формуються цілі проекту (констатація цілей), які слугують основою для наступних проектних рішень, включаючи визначення критеріїв успішності виконання проекту; Декомпозиція цілей означає поділ основних результатів проекту, визначених у констатації цілей, на окремі компоненти. Ієрархічна структура робіт (ІСР) (Work Breakdown Structure, WBS) - орієнтована на результат ієрархічна декомпозиція робіт, виконуваних командою проекту для досягнення цілей проекту і необхідних результатів. Визначення операцій – це процес ідентифікації та документування операцій, які слід виконати для отримання результатів;
 • 7. Визначення взаємозв’язків операцій (робіт, задач) - це процес визначення та документування взаємозв’язків операцій проекту. Як правило, відображають такі типи взаємозв’язків операцій: 1.фініш-старт 2.фініш-фініш 3.старт-старт 4.старт-фініш
 • 8. ДІАГРАМА ГАНТА Діаграма Ганта - це популярний тип діаграм, який використовується для ілюстрації плану, графіка робіт за будь- яким проектом. Являє собою відрізки (графічні плашки), розміщені на горизонтальній шкалі часу. Кожен відрізок відповідає окремому завданню або підзадачі. На деяких діаграмах Ганта також показується залежність між завданнями. Завдання можуть виконуватися як паралельно так і послідовно.
 • 9. Оцінка тривалості операції – це визначення робочого часу, що потрібний для її виконання. Планування ресурсів – означає визначення того, які ресурси (люди, обладнання, матеріали) та в якій кількості будуть використані в роботах проекту. Складання розкладу виконання проекту – визначення термінів початку та завершення всіх операцій проекту.
 • 10. Оцінка вартості – включає оцінку вартості ресурсів та вартості операцій. Розробка бюджету – це розподілена в часі вартість проекту та його елементів. План управління якістю – повинен містити інформацію щодо проведення командою проекту політики якості. Планування організації – включає ідентифікацію, документування та призначення проектних ролей (хто що робить), відповідальність (хто і що вирішує) та відносини звітності.
 • 11. Процес планування і управління проектом складається з п'яти етапів, чотири з яких стосуються планування і управління. Етап 1. Визначення середовища проекту, що впливає на проект (внутрішні і зовнішні фактори). Етап 2. Формулювання проекту - постановка цілей, задач і вироблення стратегії реалізації проекту. Етап 3. Планування проекту - система заходів для реалізації проекту. Етап 4. Технічне виконання - безпосереднє технічне виконання пунктів плану проекту. Етап 5. Управління проектом - контроль за виконанням проекту відповідно до плану.
 • 12. ЕТАП 1 Під навколишнім середовищем (оточенням) проекту слід розуміти сукупність факторів і об'єктів, що безпосередньо не беруть участі в проекті, але впливають на проект і здійснюють взаємодію з ним і окремими його елементами. Як правило, далеке оточення проекту не має повноважень з управління факторами і об'єктами, його складовими. Безпосереднє ж оточення проекту має такі можливості, хоча й дуже обмежені. Сукупність учасників проекту має найбільш повними можливостями з управління проектом.
 • 13. ЕТАП 2 В основі формулювання ідеї проекту лежать три елементи: • Мета проекту - чого досягне проект у своєму кінцевому підсумку. • Задачі проекту - весь спектр робіт із проекту. • Стратегія - яким шляхом керівники проекту приведуть його до мети . Мета проекту - це його результат, на досягнення якого спрямовані зусилля виконавців. Стратегія проекту - це спосіб досягнення цілей і показників проекту. Контрольні крапки - це крапки, у яких вимірюються показники часу (терміни), вартості (витрати) і якості.
 • 14. ЕТАП 3 1. Більшість проектів занадто складні і для зручності управління їх розбивають на частини. 2. На наступному етапі планування необхідно визначити , скільки часу і ресурсів буде потрібно для виконання нашого проекту. Оцінки бувають оптимістичними, найбільш ймовірними і песимістичними. 3. Зв'язок робіт проекту між собою визначається логікою проекту. Деякі дії повинні виконуватися у визначеному порядку. 4. Обмеження по ресурсах. Обмеження по часу. Обмеження по бюджету.
 • 15. ЕТАП 4 Технічне виконання проекту здійснюється на підставі затвердженої проектної документації, в якій деталізуються рішення, обгрунтовані в бізнес-плані. ЕТАП 5 Управління проектом - процес зв'язку теорії (плану) із практикою (заходами плану). - Моніторинг проекту. Керівник проекту насамперед повинен відповісти на запитання, що є об’єктом моніторингу в процесі реалізації проекту. Оскільки головними цілями проекту є якість, витрати і час, то ці показники і будуть відслідковуватися в першу чергу. - Керівник проекту повинен мати можливість у будь-який момент оцінити показники проекту, що є об’єктом моніторингу, для того щоб оцінити прогрес проекту в цілому.
 • 16. ВИСНОВКИ Планування проекту є відповідальною управлінської процедурою, від якості якої залежить подальша робота над проектом. Навіть після закінчення проекту і здачі його замовнику план буде потрібен для підбиття підсумків виконання . Середовище проекту складається з факторів, що можуть вплинути на проект у ході його виконання. Початок проекту – формулювання концепції. Для структурування календарного плану проекту, списку задач, їх тривалості та послідовності, задіяних ресурсів використовується діаграма Ганта. А для повного опису проекту, задання бюджету, ресурсів та зв’язків використовуються сучасні засоби управління проектами.
 • 18. Контрольні запитання 1. Що включає в себе процедура планування? 2. Що таке декомпозиція цілей? 3. Чи може змінюватися план проекту під час роботі? Якщо так – то чому? Якщо ні – то чому? 4. Що таке середовище проекту і чому важливо його враховувати? 5. Що таке критичний шлях проекту? 6. Що представляє собою діаграма Ганта і для чого її використовують? 7. В чому полягає мета управління проектом? 8. Який із ресурсів найбільш важливий?