Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Као последица вулканске активности и интезивнограседања старих копнених маса у време набирањавеначних планина на подручју ...
Површинске воде понирањем у дубину растварајуминералне материје, а у зависности од дубине коједосежу, могу се мање или виш...
Термални и минерални извори сеналазе широм Србије, а највише ихје на простору Српско-македноскемасе(Нишка, Бујановачка, Ри...
Лековита својства термоминералних вода позната су оддавнина и многе изворе топле и минералне водекористили су, и као бање ...
Од око 200 термалних и минералних извора уСрбији, тек четвртина је уређена и позната као бања.Ниво какав имају неке познат...
Минералне воде се топле(термалне) ако им јетемпература преко 20°C, а ако је нижа, оне сухладне. Минералним водама се сматр...
Најтоплије изворе минералне воде, несамо у Србији, већ у целој Европи имаВрањска бања. Десетак извора иматемпературу већу ...
Она се налази у источном подножјуКопаоника и са 700м надморске висине јенајвиша бања Србије. Осим висине и топлеводе, по и...
Језера
Језера Језера су удубљења на копну испуњена водом која се привидно не креће. Језера делимо на: природна и вестачка.
Природна језера Према начину постанка басена природних језера у Србији су еолског, речног, ледничког и урвинског порекла.
Језера еолског порекла Највеће језеро у Србији је Палићко језеро, које је еолског(дефлационог) порекла.Настало је радом в...
Језера речног порекла У напуштеним меандрима река испуњена водом могу се формирати речна језера. Најпознатија језера ов...
Језера ледничког порекла У високопланинским пределима Србије постоји већи број ледничких језера, која се простиру изнад...
Ледничка језера на Шарпланини На Шар планини има чак 12 језера (Јажиначко, Ливадичко и Шутманско језеро су највећа језера...
Ледничка језера на Проклетијама  На Проклетијама има 5 језера од тога најпознатија  су Велико Ђеравичко, Травно језеро ...
Језера урвинског порекла Клизањем земљишта настају удубљења у која се слива вода и ствара урвинска језера.Тако је 1963 ...
Вештачка језера У Србији има неупоредиво више вештачких него природних  језера.Она су изграђена у периоду после Другог ...
Подела вештачких језера Према положају, вештачких језера Србије могу се поделити на: Дринска језера, Моравска језера и ...
Дринска језера У сливу Дрине постоји неколико језера намењених за производњу електричне енергије, а то су Перућачко језер...
Моравска језера Највеће језеро у сливу Мораве је Власинско које је уједно и највише вештачо језеро Србије (1213m). Овој...
Спортско-рекреативна језера Вештачка језера могу настати и вађењем шљунка из алувиалних равни река. Најпознатија језера...
Аутори:Милош МихајлијаНикола Јовановић
Термоминералне воде и језера Србије
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Термоминералне воде и језера Србије

25 566 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

Термоминералне воде и језера Србије

 1. 1. Као последица вулканске активности и интезивнограседања старих копнених маса у време набирањавеначних планина на подручју Србије јављају семногобројни извори топле и минералне воде.
 2. 2. Површинске воде понирањем у дубину растварајуминералне материје, а у зависности од дубине коједосежу, могу се мање или више загрејати. Загрејане иобогаћене минералним састојцима, ове подземне воде сепод притиском појављују на површини. Осимтопих(термалних) и минералних извора, натериторији Србије се веома често јављајутермоминерални извори.
 3. 3. Термални и минерални извори сеналазе широм Србије, а највише ихје на простору Српско-македноскемасе(Нишка, Бујановачка, Рибарска...) и јужног обода Панонскогбасена(Вишњичка, БањаКовиљача...). Поред ових, већи бројминералних извора појављује се и уПанонскојнизији(Новосадска, Врдничка...), апоследица су специфичнихтектонских услова.
 4. 4. Лековита својства термоминералних вода позната су оддавнина и многе изворе топле и минералне водекористили су, и као бање уредили, још Римљани.Највећи значај оних извора огледа се управу у њиховомуређењу и стварању бања као центара, не самоздравственог већ и туризма уопште.
 5. 5. Од око 200 термалних и минералних извора уСрбији, тек четвртина је уређена и позната као бања.Ниво какав имају неке познате европске бање, постепену урбанизације и функционалности, досеглоих је свега десетак(Врњачка, Нишка, Сокобања...).Осим тога, воде многих извора се флаширају, па имајуи комерцијалан значај.
 6. 6. Минералне воде се топле(термалне) ако им јетемпература преко 20°C, а ако је нижа, оне сухладне. Минералним водама се сматрају оне којесадрже више од једног грама растворенихминерала у једном литру. То су углавномбикарбонати, сулфати, хлор, натријум, магнезијум,калцијум, јод, бром, гвожђе, гасови, радиоактивниелеметни и др.
 7. 7. Најтоплије изворе минералне воде, несамо у Србији, већ у целој Европи имаВрањска бања. Десетак извора иматемпературу већу од 90°C. Најтоплијије извор са 96°C, док на појединимместима вода избија у видупрегрејане паре, с температуром од111°C. Осим Врањске бање, веома топлуводу имају и извори у Јошаничкојбањи(78,5°C) и Сијаринској бањи(72°C).У Сијаринској бањи постоје два гејзиратопле воде јединствена у Европи, одкојих један избацује воду до 8м увисину. Топлу воду имају и извори уЛуковској(69°C) и Куршумлиској(63°C).
 8. 8. Она се налази у источном подножјуКопаоника и са 700м надморске висине јенајвиша бања Србије. Осим висине и топлеводе, по издашности се убраја у најбогатијеизворе у нашој земљи. На великојнадморској висини налазе се и Звоначкабања(630м) код Пирота и Проломбања(630м) код Куршумлије. На надморскојвисини између 500 и 600 метара налазе сејош ибање:Јошаничка, Рибарска, Пећка, Богутовачка, Новопазарска...Све ове бање су због надморске висинеистовремено и климатска лечилишта.
 9. 9. Језера
 10. 10. Језера Језера су удубљења на копну испуњена водом која се привидно не креће. Језера делимо на: природна и вестачка.
 11. 11. Природна језера Према начину постанка басена природних језера у Србији су еолског, речног, ледничког и урвинског порекла.
 12. 12. Језера еолског порекла Највеће језеро у Србији је Палићко језеро, које је еолског(дефлационог) порекла.Настало је радом ветра као и Лудошко и Крваво језеро. Палићко језеро Лудошко језеро Крваво језеро
 13. 13. Језера речног порекла У напуштеним меандрима река испуњена водом могу се формирати речна језера. Најпознатија језера овог типа су Обедска бара(у сливу реке Саве) и Русанда(у сливу реке Тисе). Обедска бара Русанда
 14. 14. Језера ледничког порекла У високопланинским пределима Србије постоји већи број ледничких језера, која се простиру изнад 1800 m надморске висине. Највише ледничких језера има на југу Србије.
 15. 15. Ледничка језера на Шарпланини На Шар планини има чак 12 језера (Јажиначко, Ливадичко и Шутманско језеро су највећа језера Шар планине). Јажиначко језеро Ливадичко језеро Шутманско језеро
 16. 16. Ледничка језера на Проклетијама  На Проклетијама има 5 језера од тога најпознатија су Велико Ђеравичко, Травно језеро и Језеро без дна.Велико Ђеравичко језеро Пресушено Травно језеро Језеро без дна
 17. 17. Језера урвинског порекла Клизањем земљишта настају удубљења у која се слива вода и ствара урвинска језера.Тако је 1963 године влажна стеновита маса склизнула и преградила долину Височице.Тада је почело да се ствара језеро узводно од ове земљане бране. Много старије али по начину постанка исто је Облачинско језеро код Прокупља. Облачинско језеро
 18. 18. Вештачка језера У Србији има неупоредиво више вештачких него природних језера.Она су изграђена у периоду после Другог светског рата. Ради решавања водопривредних проблема, човек је преграђивањем речних долина створи вештачка језера. Вештачка језера у Србији могу се сврстати у следеће групе: -језера за производњу електричне енергије -језера за водоснабдевање насеља -језера за водоснабдевање индустрије -језера за наводњавање обрадивих површина -језера за привредни риболов (рибњаци). -језера за туризам и рекреацију
 19. 19. Подела вештачких језера Према положају, вештачких језера Србије могу се поделити на: Дринска језера, Моравска језера и Ђердапско језеро. Највеће језеро србије је Ђердапско језеро.Површина се креће од 170 до 253 km².Намењено је за производњу електричне енергије и несметано одвијање пловидбе. Ђердапско језеро
 20. 20. Дринска језера У сливу Дрине постоји неколико језера намењених за производњу електричне енергије, а то су Перућачко језеро, код Бајине Баште, и низводно од њега Зворничко језеро (највеће од ових).Овој групи припадају и Златарско на Увци и Потпећко на Лиму.Зворничко језеро Перућачко језеро Златарско језеро Потпећко језеро
 21. 21. Моравска језера Највеће језеро у сливу Мораве је Власинско које је уједно и највише вештачо језеро Србије (1213m). Овој групи Припадају и Газиводе на Ибру, Батлавско језеро у сливу Лаба као и Међувршје и Овчарско-кабларско језеро на Западној Морави. Шумадијске акумулације – Гружанско и Грошничко језеро најмање су за водоснабдевање насеља. ГружанскоВласинско језеро Језеро Газиводе Међувршије Грошничко
 22. 22. Спортско-рекреативна језера Вештачка језера могу настати и вађењем шљунка из алувиалних равни река. Најпознатија језера овог типа су Белоцркванска језера и Рготско језеро код Зајечара. Функција ових језера је углавном спортско- рекреативна. Белоцркванско језеро Рготско језеро
 23. 23. Аутори:Милош МихајлијаНикола Јовановић

×