Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jobb via Social Media? - Inget nytt!

1 620 vues

Publié le

Att söka jobb via Social Media är egentligen ingenting nytt utan det är ett gammalt sätt fast i ny infrastruktur som gör de betydligt mycket snabbare och effektivare! Ett gammalt väl beprövat sätt, fast i nya kanaler, läs, ta lärdom och inspireras och effektivisera ditt jobbsök.

Tanja,
Dolda Jobb

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Jobb via Social Media? - Inget nytt!

  1. 1. Jobb (Dolda Jobb) via Social Media- Senaste trenden?Att söka jobb via Social Media är egentligen ingenting nytt. Många av er har säker hört att detär den senaste trenden, glöm det! Att söka jobb via Social Media är ett gammalttillvägagångssätt fast i nya kanaler. För vad är det man vill uppnå? Jo man vill att ens närhet,(ens personliga kontakter och nätverk) ska veta att man söker jobb. Att göra det via SocialMedia går bara så betydligt mycket snabbare än förr och man når betydligt många flerintressanta människor och potentiella arbetsgivare.Anledningen till att Social Media i jobbsök har blivit så omtalat, är att du som arbetssökande(via Social Media) kan ha direktkontakt med företag på ett sätt som aldrig vart möjligt förr.Du kan t.ex. komma med synpunkter och åsikter om företaget och dess sett att verka ochframställa dig själv som en mycket mer intressant jobbkandidat. Du kan göra enspontanansökan om kommande jobb på företagets representationssida ute på Social Mediagenom att skriva att du är intresserad av kommande lediga tjänster och hänvisa till ditt VisualCV t.ex. i kontakten med företaget. Social Media bidrar också till att kontakter och nätverk kan byggas och möjliggöras på ett helt annat sätt idag, som aldrig förr- och för företag är detta guld värt eftersom man som oftast väljer att rekrytera ur sina nätverk.Anledningen till att Social Media blivit så uppmärksammat i jobbsök är att Social Media taroch fångar upp alla dessa gamla traditionella kanaler till jobb som alltid fungerat, och somalltid kommer att fungera. Via Social Media kan du ha direktkontakt med företag genom att haen dialog som visar att du är mer än ett CV i högen. Du kan skicka spontanansökningar direktvia Social Media genom att hänvisa till din FB profil, Twitter profil, ditt Visual CV, din blogg,hemsida osv. Du kan också söka och ta del av jobb och möjligheter via dina kontakter &nätverk som finns på Social Media. Även företag skapar sina nätverk här som du kan ta del avpå ett sätt som aldrig förr.Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
  2. 2. Genom att använda dig av Social Media i jobbsök kan du därmed använda dig av alla dessagamla traditionella framgångsrika kanalerna i ditt jobbsök, som alltid funkat. Via SocialMedia har du direktkontakt med företag, du kan skicka spontanansökningar och du kan byggakontakter & nätverk med intressanta företag och människor. Därmed skapar också SocialMedia den framgång som det gör, relaterat till ditt jobbsök, eftersom alla gamla traditionellakanaler till jobb täcks in här.Men frågan är: ”Kommer Social Media att skapa en ännu större dold arbetsmarknad, därkontakter och nätverk verkligen kommer att betyda allt”? - De flesta tror det. Jag tror det. Föratt jobb och möjligheter skapas ur dina kontakter och personliga nätverk. Och dem har du idagens läge på mångt och mycket på Social Media. Samtidigt kommer de Dolda Jobben (somtillsätts via nätverk och personliga kontakter) att bli mer synliga tack vare att Social Mediaoffentliggör nätverken på ett helt annat sätt idag, som aldrig vart möjligt förr. De DoldaJobben kommer därmed att bli mer "synliga"!Att ladda upp CV på CV-sajter är populärt. Risken är dock stor att man hamnar påGIGANTISKA CV- kyrkogårdar. Trenden går istället mot att vi bygger oss ett STARKT”Personligt Varumärke”, kring oss, med HJÄLP av Social Media och webb.Via Social Media kan du dagligen visa ditt nätverk vem du är genom att komma med smartastatusuppdateringar om din bransch, ditt yrke och de företag du är intresserad av. Du kananvända Social Media till att skapa dig ett namn genom att ställa kloka och välformuleradefrågor, komma med tips & trix, strategier och råd till de företag du vill visa intresse för. Alltdetta gör att du blir mer ”än ett CV i högen” och du har chans och tillfälle att dagligen visavem du är (en intressant och kompetent människa som skulle passa utomordentligt bra iföretagets kultur och organisation).Social Media– Ett skifte i hur vi kommunicerar!Social Media är ett skifte i hur vi kommunicerar, från monolog (enkelriktademarknadsföringskampanjer från företagens sida som radio reklam, tv reklam, annonser osv)till dialog. Där företag bjuder in dig som intresserad till just denna dialog. Ta vara på dennadialog och skifte i historian och ta chansen att visa vem du verkligen är- dagligen!Detta kan du aldrig göra i ett CV som du skickar (en gång), och som i många fall inte ensnågon läser.Social Media möjliggör en chans för dig att bygga ett varumärke för dig, kring det som liggerdig varmt om hjärtat. Dina stautsuppdateringar kommer att avspegla dig, vad du tycker,tänker, vad du vet och vilken kunskap, energi, inspiration och vishet du verkligen har. Utnyttjadetta. Men låt din profil på Social Media tydligt avspegla vem du är och vad du söker. Inteförst då kan ditt nätverk verkligen hjälpa dig.Dolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
  3. 3. Nätverkande,- En ömsesidig process!Du ska också komma ihåg att nätverkande är en ömsesidig process där man ger och tar. Dukan inte förvänta dig att ditt (dina) nätverk ute på Social Media kommer att hjälpa dig, tipsadig om bra och intressanta saker och möjligheter som kan intressera dig i din jakt påjobb/karriär, om du först inte har hjälpt ditt (dina) nätverk med samma sak.Att gå ut på Social Media och skrika ut att man behöver jobb t.ex. kommer bara leda till attmänniskor i ditt (dina) nätverk ute på Social Media tar avstånd ifrån dig. Men om du gör deträtt; går ut på Social Media och nätverkar med dina kontakter (lyssnar, reflekterar,kommenterar, ger tips och råd till andra i ditt/dina nätverk på deras problem, frågor ochfunderingar), kan du efter ett tag räkna med att ditt (dina) nätverk ute på Social Mediakommer att göra samma sak för dig. De kommer att hjälpa dig och bistå dig med tips, råd,aktuella nyheter och händelser inom ”det” som är av intresse för dig (förutsatt att du genomdin profil beskrivning och dagliga statusuppdateringar gör detta synligt: vem du är, vad dukan och vad du söker).Ditt nätverk kommer alltså att lyssna på dig, reflektera över vad du skriver och minnas detta,och när människor i ditt (dina) nätverk kommer att stöta på en intressant möjlighet, artikel,statusuppdatering från någon annan osv relaterat till det du söker, kommer de att skicka,informera dig om detta via en länk eller meddelande. Detta är vad nätverkande är till för. Menom du som sagt först inte visar att du är någon att räkna med som själv ”hjälper och stöttar”ditt egna nätverk där ute, kommer inte heller någon att ”hjälpa och stötta” dig. Social Mediahar ju styrkan i att bygga och skapa nätverk och kontakter som aldrig förr och Social Mediaoffentliggör nätverken på ett helt annat sätt idag än förr och som arbetssökande innebär dettaenorma möjligheter för dig.Vad ska man skriva om i sina statusuppdateringar?Eftersom jag arbetar med jobb- och arbetsmarknadsfrågor, företagsutveckling, utbildningaroch föreläsningar kring jobbsökande med fokus Dolda Jobb och Social Media (hur hittar mande Dolda Jobben och hur man får dem) så avspeglar sig så klart mina statusuppdateringar ochmin närvaro på Social Media, baserat på detta område, intresse! Dagligen kommer jag medsmarta och bra saker kring jobbsök (fokus Dolda Jobb), företagande och Social Media ijobbsök i mina stautsuppdateringar. Jag hjälper mitt nätverk där ute (på mina sociala kanaler)så ofta jag kan och hinner genom att svara på saker de undrar om, och som jag har kunskapkring.Samma sak ska du göra, du ska skriva och använda Social Media efter det du kan, vet, ärutbildad inom, söker jobba inom. Du ska dagligen, genom dina satusuppdateringar, visa dittDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se
  4. 4. nätverk vem du är, kan och söker. Du ska dagligen hjälpa ditt nätverk med samma sak, vem deär, kan och söker och kommentera, hjälpa och bistå därefter. Att nätverka är en ömsesidig process som innebär ett visst ansvarstagande. Med rätt inställning och energi kommer du och ditt (dina) nätverk att föda framgång för er alla, förutsatt att ni hjälper varandra och gör det på ett bra och rätt sätt, där ni hjälper varandra och samtidigt visar vilka ni är och vad ni söker!Lycka till!Tanja Parkkila,Dolda JobbDolda Jobbtanja@doldajobb.sewww.doldajobb.se

×