Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

บันทึกรายรับ-รายจ่าย ปี4

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

บันทึกรายรับ-รายจ่าย ปี4

  1. 1. เดือน มการคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษถาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม บันทึกรายรับรายจ่าย ชันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 นายธนันชัย ใจคล่องแคล่ว 551144032 sec AA ้ รายรับ รายจ่าย ยอดเงินคงเหลือ รายรับผู้ปกครอง เงิน กยศ. รวม ค่าอาหาร ค่าหอพัก อื่นๆ รวม 7000 2200 9200 2500 3500 2200 200 6200 7000 2200 9200 2800 2800 2100 300 5300 7000 2200 9200 2900 3800 2000 500 6700 7000 2200 9200 3000 3100 2300 600 6100 7000 2200 9200 3600 3200 2500 200 5900 7000 2200 9200 2900 4000 1900 400 6300 7000 2200 9200 2500 3900 2200 600 6400 7000 2200 9200 2500 3600 2000 800 6400 7000 2200 9200 2600 3200 2500 1000 6900 7000 2200 9200 2500 3100 2200 1000 6700 7000 2200 9200 3400 2900 2100 300 5300 7000 2200 9200 3200 2800 2300 500 5500 รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 115700 91200 24500 แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่าย คงเหลือ 11% รายรับ 50% รายจ่าย 39%

×