Publicité

Програма розвитку Бишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

1 Jul 2015
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Програма розвитку Бишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів(20)

Publicité

Plus de Tetiana Taranchuk(20)

Dernier(20)

Publicité

Програма розвитку Бишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 1. Бишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської області
 2. Всього педагогів Рівень педагогічної майстерності32 вища освіта - 27 середня-спеціальна – 5 Психолог-1 Соціальний педагог-1 “спеціаліст вищої категорії” – 21 “спеціаліст першої категорії” – 4 “спеціаліст другої категорії” – 1 “спеціаліст” – 6 Педагогічні звання “учитель-методист” – 3 “старший учитель” - 4
 3. Створення умов для допрофільного та профільного навчання Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів Компетентно- діяльнісний метод навчання Саморозвиток, самореалізація обдарованої особистості Особистісно- орієнтований підхід до навчання дітей
 4. Виховна робота Шкільний парламент Батьківський комітет МО класних керівників Соціально- психологічна служба Дослідно- експериментальн а робота "Рівний- рівному"Гурткова робота Позашкільна робота Інспекція у справах з неповнолітніми Шкільне містечко "Водограй" Педагогічний колектив
 5. Позаурочна робота Курси за вибором факультативи Краєзнавча робота Клуб “Берегиня” Діяльність історико- пошукового загону Позашкільна робота Бібліотека Гуртки Історико-краєзнавчий музей Краєзнавчо- етнографічний музей Краєзнавча робота
 6. Центри краєзнавчої роботи школи Історико-краєзнавчий музей
 7. Центри краєзнавчої роботи школи Музей “Світлиця”
 8. Учні Бишівської школи: • Постійні учасники обласних туристичних змагань • Постійні учасники обласних змагань юних інспекторів дорожнього руху • Лауреати обласного конкурсу юних талантів • Переможці обласного конкурсу “Юний читач” • Учасники обласного конкурсу “Козацький гарт” • Учасники Всеукраїнського конкурсу “Летять журавлі” • Учасники обласної конференції “Стежками бойової слави” • Переможці обласних змагань з волейболу серед юнаків • Переможці районного конкурсу “Терпсіхора запрошує” • Переможці районного конкурсу театральних колективів. Наші досягнення
 9. Обов’язок перед Батьківщиною – святиня людини. Від нас, батьків та матерів, від вихователів залежить, щоб кожний юний громадянин дорожив цією святинею, як дорожить чесна людина своїм добрим ім’ям, гідністю своєї сім’ї. Громадянські думки, почуття, переживання, громадянський обов’язок, громадянська відповідальність – це основа людської гідності. В.Сухомлинський
 10. ПРОГРАМА РОЗРОБЛЕНА З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ (СТРАТЕГІЧНВ, ЗАВДАНЬ І МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ
 11.  Обґрунтування необхідності створення програми.  Інформаційна довідка про школу. Аналіз актуального стану освітнього закладу.  Аналіз стану та прогноз тенденцій зміни соціального замовлення на освітні послуги.  Місія, цілі та завдання навчального закладу.  Концепція майбутнього стану школи.  Шляхи реалізації комплексно-цільових підпрограм.  Етапи реалізації програми розвитку школи.  Можливий ризик пов’язаний з реалізацією програми розвитку.
 12. Мета школи – забезпечити позитивну динаміку розвитку школи, як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на підготовку громадянина - патріота, здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави. Місія школи полягає у: •забезпеченні якісної освіти як найважливішої умови успішної соціалізації дитини в сучасному суспільстві; •формуванні свідомості громадянина, що володіє політичною культурою, критичним мисленням, здатністю самостійно здійснювати свій вибір; •вихованні любові до Батьківщини, духовності, моральності; •створенні умов, сприятливих для доброзичливого ставлення до школи, однолітків, учителів, держави; •підтриманні сприятливої ​​атмосфери співробітництва серед працівників школи, батьків та громадськості.
 13. • Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям • Розвиток індивідуальної, емоційної сфери дитини • Формування ціннісних орієнтирів, розвиток навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання
 14. Не навчайте дітей так, як навчали Вас, - вони народились в інші часи...
 15. Конституція України Законодавство України про освіту Державна національна програма "Освіта України ХХІ століття" Національна cтратегія розвитку освіти в Україні
 16. Для адміністрації:  активізація діяльності всіх структур школи;  підвищення ефективності управління;  збереження іміджу школи;  використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів; Для вчителів:  покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;  використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій;  підвищення рівня професійної компетентності педагогів;  створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності .
 17. Для учнів:  підвищення рівня навчальних досягнень учнів;  формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетенцій;  створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;  формування правової та громадської свідомості;  підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я. Для батьків:  створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання якісної освіти дітьми;  встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів і школи;  створення умов для: задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів;  збереження та зміцнення здоров'я дітей;  виховання громадянина здатного до суспільного життя. Для представників громадськості:  підвищення уваги та інтересу до проблем навчання і виховання у школі;  участь у вирішенні проблем навчання та виховання;  створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.
 18. Програма розвитку навчального закладу «Розбудова національної школи через відродження традицій та культури українського народу, розвиток нахилів, здібностей і творчої обдарованості учнів засобами сучасних інноваційних технологій» Проект: «Мій рідний край» Проект: «На крилах натхнення» Проект: «Від творчого вчителя- до креативного учня» Проект: «Вчитись по- сучасному» Проект: «Краса врятує світ» Проект: «Здоров‘язберігаючі технології в системі роботи кл.керівника» Проект: «У здоровому тілі- здоровий дух» Проект «Професійна компетентність» Проект: «Шкільна бібліотека»
 19.  недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків програми розвитку;  зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків програми розвитку;  втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів;  недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку школи.
 20.  внесення змін та доповнень до програми розвитку;  розробка та реалізація цільових програм;  додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування;  підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи у формі звіту директора перед громадськістю та колективом
 21. Майбутнє будь- якої держави визначається системою освіти, яка в ній існує!
Publicité