Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫נפגשים בשביל ישראל תשע"ד: "מרחיבים את האופק"‬

‫6) יום ראשון, ל' באדר א' תשע"ד, .1.2.3‬

‫חופש‬
‫" האדם נולד חופשי, ובכל ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

חופש

170 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

חופש

  1. 1. ‫נפגשים בשביל ישראל תשע"ד: "מרחיבים את האופק"‬ ‫6) יום ראשון, ל' באדר א' תשע"ד, .1.2.3‬ ‫חופש‬ ‫" האדם נולד חופשי, ובכל מקום אסור הוא באזיקים. פלוני סבור שהוא אדון לאחרים, והוא בעצמו עבד יותר מהם."‬ ‫(ז'ן ז'ק רוסו - על האמנה החברתית)‬ ‫◄בקר טוב ושבוע טוב! הציגו את עצמכם.‬ ‫◄אנחנו נמצאים בלב המדבר, רחוקים מישוב והשפעות חיצוניות. כעת דמיינו בראשכם... ולאחר מכן‬ ‫ספרו: מהו אדם חפשי לגמרי? כיצד הייתם מתארים אותו?‬ ‫מבנה החברה המודרנית משפיע על האדם בשתי דרכים גם יחד: הוא נעשה יותר‬ ‫עצמאי, סומך על עצמו וביקורתי, אבל הוא נעשה גם יותר מבודד ונפחד. הבנת‬ ‫כל בעיות החופש תלויה ביכולת לראות את שני הצדדים גם יחד של התהליך...‬ ‫כולנו גאים שהאדם נעשה בהנהגת חייו חופשי מרשויות חיצוניות, הכופות עליו‬ ‫עשין ולא תעשין. אנו מתעלמים מן התפקיד שממלאות סמכויות עלומות שם,‬ ‫כגון, דעת הקהל או "השכל הישר", שהן כה חזקות משום נכונותנו העמוקה‬ ‫להתאים את עצמנו לכל מה שאחרים מצפים מאתנו, וגם מחמת רגש הפחד‬ ‫העמוק שלנו להיות שונה. בלשון אחרת, אנו מתפעלים מההשתחררות מכוחות‬ ‫חוץ ועינינו עצומות מלראות את המעצורים הפנימיים, הכפיות, העיכובים‬ ‫והפחדים, הנוטים לחתור תחת כל הנצחונות שכבש החופש מאויביו‬ ‫המסורתיים. אנו נתפסים אפוא למחשבה כי הבעיה היא בעיקר של רכישת יותר‬ ‫חופש, כפי שעשינו בדורות האחרונים, ולהאמין שההגנה עליו היא כל מה‬ ‫שדרוש. אנו שוכחים כי בעיית החופש אינה כמותית בלבד, אלא גם איכותית; כי‬ ‫עלינו לא רק לשמור ולהגביר את החופש המסורתי, אלא גם לרכוש עוד מין‬ ‫חדש של חופש: חופש המאפשר לנו להגשים את עצמותנו והנותן לנו אמון‬ ‫בעצמי שבנו ובחיים.‬ ‫אריך פרום, מתוך "מנוס מחופש", פרק רביעי‬ ‫◄ מה הן "סמכויות עלומות שם", וכיצד הן משפיעות עלינו?‬ ‫[...] "וְ הַ לחֹת מַ עֲ שה אֱ ֹלהים הֵׂ מָּ ה וְ הַ מכְ תב מכְ תב אֱ ֹלהים הּוא חָּ רּות עַ ל הַ לחֹת"‬ ‫ֻּ‬ ‫ִ‬ ‫ִ ָּ ִ ַ‬ ‫ִ‬ ‫ֵׂ‬ ‫ֻּ‬ ‫(שמות לב, טז) - ַאל תק ָּרא חָּ רּות אֶ לָּא חֵׂ רּות, שאֵׂ ין לְ ָך בֶ ן חוֹרין אֶ לָּא מי שעוֹסֵׂ ק‬ ‫ִ ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ ְ‬ ‫בְ תלְ מּוד תוֹרה [...]‬ ‫ָּ‬ ‫ַ‬ ‫משנה, מסכת אבות ו, ב‬ ‫◄ כיצד החרות על הלוחות מאפשר חירות? מה היא משמעות הלימוד?‬ ‫אדם הנו בן חורין ככל שהוא מסיר מעל עצמו מגבלות חיצוניות. אדם הוא‬ ‫חופשי כאשר הוא קובע את מטרותיו ויחד איתן את מגבלותיו. חופש אינו מצב‬ ‫בו אין מגבלות. חופש הוא מצב בו אתה קובע את מגבלותיך. המגבלות שאתה‬ ‫מטיל על עצמך נובעות מבחירתך ומהאחריות לבחירה. עם ישראל, כאשר יצא‬ ‫ממצרים, כאשר הסיר את כבלי העבדות, היה לעם בן חורין. עם ישראל, במעמד‬ ‫הר סיני, כאשר בחר בין עגל הזהב לבין תורת משה על כל ציווייה ואיסוריה,‬ ‫היה לעם חופשי. האחריות, לא רק שאינה מנוגדת לחופש, היא מהותו של‬ ‫החופש.‬ ‫אלישע שפירא, אחריות וחופש‬ ‫◄ אילו מגבלות אתם מציבים או הייתם רוצים להציב בחייכם על מנת להגדיל את החופש?‬ ‫◄ האם יש גבולות שהייתם מעוניינים להחיל על כלל החברה הישראלית?‬

×