Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Znaczenie otwartości w procesie digitalizacji kultury

Wystąpienie wygłoszone podczas konferencji "Cyfrowe dziedzictwo - kultura dla przyszłości", zorganizowanej 17 czerwca 2009 w Sejmie RP przez Komitet Polski ds. UNESCO.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Znaczenie otwartości w procesie digitalizacji kultury

 1. 1. Znaczenie otwartości w procesie digitalizacji kultury Alek Tarkowski ICM UW / Creative Commons Polska
 2. 2. Otwartość?
 3. 3. Dostępność treści
 4. 4. Swobody użytkowników
 5. 5. Jaki zakres otwartości?
 6. 6. Jaki zakres otwartości? •czas: okres od powstania •rodzaj treści
 7. 7. Czas •czy utwory „żyją” 70 lat dłużej, niż ich twórcy?
 8. 8. Rodzaj treści •treści publiczne i finansowane ze środków publicznych
 9. 9. Stopnie otwartości •techniczna - „jeśli nie jesteś w sieci, to nie istniejesz” •prawna - gwarancja pełnej / faktycznej otwartości
 10. 10. Po co nam pełna otwartość? Prawo czasem stanowi barierę dla dostępności
 11. 11. Po co nam pełna otwartość? Aby kreatywność nie funkcjonowała w szarej strefie.
 12. 12. Po co nam pełna otwartość? Pisanie równie ważne dla kultury, co czytanie.
 13. 13. Po co nam pełna otwartość? „Nie wiemy do końca, co z tym zrobić, ale mamy za to pewność, że coś jest na rzeczy, więc chcemy podzielić się z innymi i zobaczyć, co oni potrafią z tym zrobić”
 14. 14. Rachunek zysków i strat należy przełamać niepewność wobec otwartości (spuścizna poprzedniej epoki?)
 15. 15. Mity o otwartości Otwartość zakłóca obecne (komercyjne) modele dystrybucji
 16. 16. Mity o otwartości Twórcy nie chcą otwartości
 17. 17. Jaka regulacja na rzecz otwartości?
 18. 18. Regulacja „tradycyjna” •skrojona na potrzeby czasów analogowych: ograniczonej liczby twórców, utworów, kanałów dystrybucji oraz możliwości kopiowania
 19. 19. Regulacja „tradycyjna” •anachroniczna w czasach cyfrowych: mnogości twórców, utworów, kanałów dystrybucji oraz powszechności kopiowania
 20. 20. Po co nam pełna otwartość? W nowych czasach zasada „pewne prawa zastrzeżone” uniemożliwia maksymalizację zysków.
 21. 21. Co w zamian? •reforma prawna •regulacja alternatywna
 22. 22. Regulacja na rzecz otwartości •dobrowolne modele uzupełniające regulację ustawową, oparte na mechanizmie wolnych licencji - np. Creative Commons
 23. 23. “nowe modele [...] choć niepozbawiające znaczenia przepisów prawa autorskiego, wpłyną na ich modyfikację i interpretację. Chodzi tu o zmiany łagodzące rygoryzm ochrony interesów twórców i producentów” prof. prof. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz
 24. 24. MIT / Al Jazeera / Biblioteka Kongresu / Bundesarchiv / Nature / Barack Obama / Bloomsbury / V&A Museum / Ridley Scott / UE
 25. 25. Globalny ruch na rzecz otwartości MIT / Al Jazeera / Biblioteka Kongresu / Bundesarchiv / Nature / Barack Obama / Bloomsbury / V&A Museum / Ridley Scott / UE
 26. 26. Rekomendacje •otwartość treści finansowanych ze środków publicznych •otwartość wpisana w strategie instytucjonalne
 27. 27. Rekomendacje •eksperymenty na rzecz otwartości •ruch obywatelski na rzecz otwartości – moda na otwartość
 28. 28. Nikomu, albo raczej wszytkim, swoje księgi Daję. By kto nie mniemał (strach to bowiem tęgi), Że za to trzeba co dać, wszyscy darmo miejcie. O drukarzu nie mówię, z tym się zrozumiejcie. Jan Kochanowski, Pieśni
 29. 29. Dziękuję. alek@creativecommons.pl http://creativecommons.pl

×